Budżet Obywatelski 2020

Lista projektów poddanych pod głosowanie, projekty ogólnomiejskie

Zakup instrumentów dla 100-letniej Państwowej Szkoły Muzycznej.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 1
 • Koszt: 320000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie obejmuje zakup najpotrzebniejszych instrumentów muzycznych, na których uczniowie szkoły mogliby kształcić swoje umiejętności.

Zakup samochodu 6-osobowego wraz z paką dla Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn im. św Brata Alberta.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 2
 • Koszt: 125000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zakup samochodu 6-osobowego wraz z paką dla Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn im. św Brata Alberta.

Budowa miniparku linowego przy Miasteczku Ruchu Drogowego od strony ulicy Podmiejskiej.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 3
 • Koszt: 405000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Celem zadania jest budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego.

Zakup osobowego samochodu serwisowego dla zawodników Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 4
 • Koszt: 100000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Celem zadania jest zakup samochodu serwisowego typu kombi, który będzie służył zawodnikom KTK przy dojazdach na zawody oraz jako pojazd techniczny.

Rozbudowa skateparku przy ulicy Parkowej.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 5
 • Koszt: 488700,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Celem zadania jest modernizacja i unowocześnienie skateparku.

Budowa nowej trybuny przy Klubie Sportowym Prosna Kalisz.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 6
 • Koszt: 488700,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Celem zadania jest wyburzenie starej i wykonanie nowej trybuny żelbetonowej z siedziskami.

Rewitalizacja dziedzińca przy Zespole Szkół Ekonomicznych.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 7
 • Koszt: 360000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Celem zadania jest wyburzenie pomieszczeń gospodarczych, garaży oraz położenie nowej nawierzchni i aranżacja terenów zielonych.

Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Marii Dąbrowskiej.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 8
 • Koszt: 488700,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Celem zadania jest modernizacja infrastruktury sportowej, znajdującej się przy placówce (boisk do gry w piłkę ręczną i koszykówkę, bieżni i skoczni).

Modernizacja pomieszczeń kompleksu sportowego w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 9
 • Koszt: 240000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Celem zadania jest modernizacja m.in. szatni, toalet oraz pryszniców na terenie kompleksu sportowego przy placówce.

Wymiana kotła i modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej Nr 15 i Publicznego Przedszkola Nr 21, należących do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1.

Projekt zwycięski
 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 10
 • Koszt: 400000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Celem zadania jest wymiana pieców, które pomogą w  zmniejszeniu poziomu zanieczyszczeń powietrza.

Wykonanie drenażu i izolacji poziomej oraz pionowej ścian piwnic Szkoły Podstawowej Nr 15.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 11
 • Koszt: 446490,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Celem zadania jest usunięcie zagrzybienia ściany oraz wykonanie izolacji poziomej i pionowej.

Modernizacja Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu.

Projekt zwycięski
 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 12
 • Koszt: 465500,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Celem zadania jest  poprawa warunków kwaterunkowych zwierząt, przebywających na terenie placówki (nowe boksy, remont kociarni, modernizacja szpitalika i kwarantanny dla kotów, zakup i instalacja basenu dla psów, zakup i montaż altany dla odwiedzających schronisko).

Budowa miejskiej tężni solankowej na terenie Parku Przyjaźni.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 13
 • Koszt: 470000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie polega na wybudowaniu miejskiego inhalatora.

Organizacja święta z okazji 20-lecia rozszerzenia granic Miasta Kalisza.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 14
 • Koszt: 100000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie polega na organizacji imprezy upamiętniającej poszerzenie granic miasta.

Kaliska Pasieka Miejska – przygotowanie i realizacja pasieki w celach edukacyjno-ekologicznych przy al. Walecznych.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 15
 • Koszt: 220000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Celem inwestycji jest przygotowanie i realizacja pasieki miejskiej w celach edukacyjno-ekologicznych.

Dalsze oczyszczenie terenu jeziora u Grona.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 16
 • Koszt: 488700,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Celem zadania jest osuszenie i uporządkowanie terenu jeziora od strony ulicy Sulisławickiej.

Zadrzewienie ścieżki rekreacyjnej przez dosadzenie 50 drzew – od Aquaparku do Mostu Kolejowego.

Projekt zwycięski
 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 17
 • Koszt: 49500,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Celem zadania jest stworzenie mikroklimatu poprzez nasadzenie drzew wzdłuż ścieżki od Aquaparku do Mostu Kolejowego.

Remont kompleksu sportowego przy międzyszkolnej hali sportowej, ulica Jana Długosza 14.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 18
 • Koszt: 480000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie polega na remoncie kompleksu boisk sportowych przy ulicy Długosza 14

Fontanna na Rozmarku.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 19
 • Koszt: 488700,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Celem zadania jest poprawa estetyki historycznego skweru.

Zakup sprzętu sportowego dla zespołów młodzieżowych MKS Kalisz.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 20
 • Koszt: 120000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie polega na zakupie sprzętu dla nowo powstałych sekcji młodzieżowych MKS Kalisz.

Zakup busa 23-osobowego przeznaczonego do przewozu dzieci i młodzieży – zawodników Miejskiego Klubu Sportowego Kalisz.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 21
 • Koszt: 350000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Celem zadania jest zakup busa dla sekcji młodzieżowych MKS Kalisz

Powrót do Edenu. Komfortowa czytelnia w bibliotece głównej przy ulicy Legionów 66.

Projekt zwycięski
 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 22
 • Koszt: 10000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie polega na zakupie wyposażenia do nowej czytelni.

Iluminacja bożonarodzeniowa w różnych częściach miasta.

Projekt zwycięski
 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 23
 • Koszt: 42500,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Celem zadania jest zakup bożonarodzeniowej iluminacji świątecznej.

Wesołe Środy – organizacja cyklu imprez dla dzieci w okresie wakacyjnym.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 24
 • Koszt: 58700,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Celem zadania jest organizacja cyklu imprez dla dzieci w okresie wakacyjnym.

Rockowy Kalisz – koncert zespołów Perfect i IRA.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 25
 • Koszt: 173500,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie polega na organizacji otwartego koncertu plenerowego zespołów Perfect i IRA

Zakup sprzętu do utrzymania porządku przy schronach linii Przedmoście Kalisz.

Projekt zwycięski
 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 26
 • Koszt: 1000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie polega na zakupie sprzętu przeznaczonego do utrzymania czystości.

Montaż hamaków miejskich w parkach: Przyjaźni i Nad Krępicą.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 27
 • Koszt: 47000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie zakłada montaż ogólnodostępnych, trwałych hamaków w Parku Przyjaźni i w Parku nad Krępicą.

Ustawienie dwóch napisów „Kalisz” z liter przestrzennych.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 28
 • Koszt: 83000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie zakłada ustawienie dwóch napisów „Kalisz” z liter przestrzennych obsadzonych roślinami pnącymi.

Integracja międzysąsiedzka – mobilny system integracji międzysąsiedzkiej.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 29
 • Koszt: 144000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Celem zadania jest stworzenie mobilnego systemu integracji międzysąsiedzkiej.

Międzynarodowy Festiwal MULTISONG KALISZ 2020.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 30
 • Koszt: 250000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie polega na organizacji międzynarodowego festiwalu w formie konkursu dla dzieci i młodzieży.

Zakup dwóch tramwajów wodnych na Prosnę.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 31
 • Koszt: 488700,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie zakłada zakup dwóch katamaranów – tramwajów wodnych wraz z pomostem.

Zaloguj się

Nie posiadasz konta?

Wprowadź swoje dane

PESEL:

Posiadasz konto?