Budżet Obywatelski 2020

Lista projektów poddanych pod głosowanie, Osiedle Widok

Maszt z flagą Kalisza na Rondzie Westerplatte.


  • Okręg: Osiedle Widok nr 1
  • Koszt: 45800,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Celem zadania jest postawienie masztu z flagą Kalisza na  Rondzie Westerplatte.

Modernizacja ogrodzenia wraz z wejściem i wjazdem do Publicznego Przedszkola nr 18 im. „Chatka Puchatka” w Kaliszu, ul. Serbinowska 5a.

Projekt zwycięski
  • Okręg: Osiedle Widok nr 2
  • Koszt: 175000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie polega na usunięciu starego ogrodzenia i montażu płotu panelowego wraz z wykonaniem schodów wejściowych i wydzieleniem miejsc parkingowych.

Modernizacja chodnika wraz z miejscami postojowymi na ulicy Serbinowskiej (przy kwiaciarni na os. Widok).


  • Okręg: Osiedle Widok nr 3
  • Koszt: 179000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Celem zadania jest modernizacja chodnika przy ulicy Serbinowskiej.

Organizacja festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka na boisku przy ulicy Podmiejskiej.


  • Okręg: Osiedle Widok nr 4
  • Koszt: 5000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Celem zadania jest organizacja festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka.

Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym Nr 19 z oddziałami integracyjnymi „Razem”.


  • Okręg: Osiedle Widok nr 5
  • Koszt: 110500,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie polega na budowie placu zabaw wraz z wymianą ogrodzenia.

Zaloguj się

Nie posiadasz konta?

Wprowadź swoje dane

PESEL:

Posiadasz konto?