Budżet Obywatelski 2020

Lista projektów poddanych pod głosowanie

Zakup instrumentów dla 100-letniej Państwowej Szkoły Muzycznej.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 1
 • Koszt: 320000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie obejmuje zakup najpotrzebniejszych instrumentów muzycznych, na których uczniowie szkoły mogliby kształcić swoje umiejętności.

„Bajkowy Plac Zabaw”- aktywnie i radośnie w Publicznym Przedszkolu Nr 1.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Śródmieście II nr 1
 • Koszt: 178000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie polega na modernizacji placu zabaw przy placówce.

Wyjazd seniorów - mieszkańców osiedla Rajsków do bazyliki w Licheniu.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Rajsków nr 1
 • Koszt: 4200,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie polega na organizacji wyjazdu do bazyliki w Licheniu (zwiedzanie, msza św. i obiad).

Maszt z flagą Kalisza na Rondzie Westerplatte.


 • Okręg: Osiedle Widok nr 1
 • Koszt: 45800,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Celem zadania jest postawienie masztu z flagą Kalisza na  Rondzie Westerplatte.

Remont elewacji wraz ze stworzeniem murali na kamienicy Złota 22.


 • Okręg: Osiedle Piskorzewie nr 1
 • Koszt: 140000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Celem zadania jest remont elewacji oraz wykonanie muralu na kamienicy przy Złotej 22.

Festyn rodzinny na Winiarach przy ulicy Fromborskiej.


 • Okręg: Osiedle Winiary nr 1
 • Koszt: 40000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Celem zadania jest organizacja festynu rodzinnego.

Neon „Miło Cię widzieć w Kaliszu” na Moście Bernardyńskim.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Chmielnik nr 1
 • Koszt: 70000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie polega na wykonaniu i montażu neonu na balustradzie Mostu Bernardyńskiego.

Ukwiecenie przystanku na ulicy 3 Maja.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Śródmieście I nr 1
 • Koszt: 13000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Celem zadania jest zagospodarowanie wysepki przy zatoce na ulicy 3 Maja.

Ustawienie figury słonia – prezentu od miasta partnerskiego Hamm - na Rondzie Unii Europejskiej.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Serbinów nr 1
 • Koszt: 12000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie polega na  ustawieniu figury z Hamm na wysepce Ronda Unii Europejskiej.

Zakup audiobooków dla Filii Nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Rogatka nr 1
 • Koszt: 4938,47 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie polega na poszerzeniu zasobów Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu

Założenie bezpiecznego i przyjaznego ogrodu z placem zabaw przy Żłobku Nr 4 w Kaliszu.


 • Okręg: Osiedle Dobrzec P nr 1
 • Koszt: 175000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie polega na budowie ogrodu z placem zabaw przy placówce.

Budowa parkingu przy budynkach zlokalizowanych przy ulicach: Ludowa 2 i Staszica 6.


 • Okręg: Osiedle Korczak nr 1
 • Koszt: 170000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Celem zadania jest budowa parkingu dla mieszkańców budynków przy ulicy Ludowej 2 i Staszica 6.

Wykonanie monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 9 im. 25 Dywizji Piechoty Ziemi Kaliskiej w Kaliszu.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Tyniec nr 1
 • Koszt: 39400,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie polega na instalacji 17 kamer monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego.

Budowa parkingu przy budynkach zlokalizowanych przy ulicach: Poznańska 31 i Poznańska 37.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Ogrody nr 1
 • Koszt: 140000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Celem zadania jest budowa parkingu dla mieszkańców budynków przy Poznańskiej 31 i Poznańskiej 37.

Zakup ubrań specjalnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej Dobrzec w Kaliszu.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Dobro nr 1
 • Koszt: 100150,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Celem zadania jest zakup ubrań specjalnych dla OSP Dobrzec.

Zakup hełmów pożarniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej Dobrzec w Kaliszu.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Sołectwo Dobrzec nr 1
 • Koszt: 30000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie polega na zakupie hełmów pożarniczych dla OSP Dobrzec.

Budowa miejsc parkingowych wzdłuż ul. Bogumiła i Barbary (23, 21, 19, 17).


 • Okręg: Osiedle Kaliniec nr 1
 • Koszt: 179000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Celem zadania jest budowa parkingu wzdłuż ulicy Bogumiła i Barbary.

Wyposażenie nowoczesnej pracowni komputerowej dla najmłodszych w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Kaliszu.


 • Okręg: Osiedle Majków nr 1
 • Koszt: 80000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie polega na wyposażeniu pracowni komputerowej.

Remont nawierzchni asfaltowej przy skrzyżowaniu zlokalizowanym w rejonie ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 13.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Dobrzec W nr 1
 • Koszt: 179000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Celem zadania jest remont nawierzchni asfaltowej skrzyżowania.

Zajęcia gimnastyczne dla seniorów 60+.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Asnyka nr 1
 • Koszt: 36000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Celem zadania jest organizacja zajęć gimnastycznych z elementem jogi dla seniorów 60+.

Zakup ubrań specjalnych oraz sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz - Lis.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Piwonice nr 1
 • Koszt: 140000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie polega na zakupie ubrań specjalnych oraz sprzętu ratowniczego dla OSP Kalisz-Lis.

Modernizacja parkingu przy Zespole Szkół Ekonomicznych.


 • Okręg: Osiedle Czaszki nr 1
 • Koszt: 110000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Celem zadania jest remont parkingu od ulicy Handlowej.

Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz-Sulisławice

Projekt zwycięski
 • Okręg: Sołectwo Sulisławice nr 1
 • Koszt: 100150,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Celem zadania jest zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla OSP Kalisz – Sulisławice.

Poszerzenie pobocza ul. Świetlanej.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Sołectwo Sulisławice Kolonia nr 1
 • Koszt: 100000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie polega na poszerzeniu pobocza ulicy Świetlanej.

Montaż krytej gontem wiaty z ławkami wokół stawu w parku w Szczypiornie

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Szczypiorno nr 1
 • Koszt: 72000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie polega na postawieniu wiaty z ławami i ławkami parkowymi.

Montaż małej architektury przy jeziorze u Grona. Mała plaża ze schodami terenowymi.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Zagorzynek nr 1
 • Koszt: 140000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie polega na wypełnieniu przestrzeni elementami małej architektury oraz wykonaniu małej plaży z zejściem.

Zagospodarowanie postumentu na Rondzie Celtyckim.


 • Okręg: Osiedle Rypinek nr 1
 • Koszt: 99000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Celem zadania jest wykonanie rzeźby i ustawienie jej na Rondzie Celtyckim.

Zakup lektur szkolnych i brakujących nowości dla Filii Nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka.


 • Okręg: Osiedle Dobrzec W nr 2
 • Koszt: 5274,19 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Celem zadania jest uzupełnienie księgozbioru  Filii Nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka.

Zakup samochodu 6-osobowego wraz z paką dla Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn im. św Brata Alberta.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 2
 • Koszt: 125000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zakup samochodu 6-osobowego wraz z paką dla Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn im. św Brata Alberta.

Kolorowa Kraina Smerfów - zabawa na Rajskiej Polanie przy ulicy Wał Matejki.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Rajsków nr 2
 • Koszt: 25000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Celem zadania jest organizacja zabawy w wiosce smerfów z okazji Dnia Dziecka.

Zmieniamy Winiary – uatrakcyjnienie leśnego centrum sportowo-rekreacyjnego „Płuca Kalisza.”

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Winiary nr 2
 • Koszt: 100000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie polega na rozbudowie placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz ustawieniu ławek wokół fontanny i przy poidełku.

Modernizacja ogrodzenia wraz z wejściem i wjazdem do Publicznego Przedszkola nr 18 im. „Chatka Puchatka” w Kaliszu, ul. Serbinowska 5a.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Widok nr 2
 • Koszt: 175000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie polega na usunięciu starego ogrodzenia i montażu płotu panelowego wraz z wykonaniem schodów wejściowych i wydzieleniem miejsc parkingowych.

Modernizacja nawierzchni dziedzińca na terenie Szkoły Podstawowej Nr 12 przy ul. Długosza 14.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Piskorzewie nr 2
 • Koszt: 136000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Celem zadania jest wykonanie nawierzchni dziedzińca szkolnego.

Zakup oczyszczaczy powietrza dla Żłobka Nr 4 w Kaliszu.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Dobrzec P nr 2
 • Koszt: 11500,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Celem zadania jest zakup zakup oczyszczaczy powietrza.

Wykonanie zatoki parkingowej na terenie zielonym przy ul. 3 Maja 25.


 • Okręg: Osiedle Śródmieście I nr 2
 • Koszt: 170000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie polega na budowie zatoki parkingowej na terenie zielonym.

Budowa nawierzchni drogowej między budynkami na ulicy Polnej 13 a Polna 15.


 • Okręg: Osiedle Kaliniec nr 2
 • Koszt: 179000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie polega na budowie odcinka drogi między Polną 13 a Polną 15.

Montaż piaskownicy na placu zabaw przy ulicy Asnyka 56.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Asnyka nr 2
 • Koszt: 6000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie polega na budowie piaskownicy na placu zabaw przy Asnyka 56.

Wyposażenie nowoczesnej pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej Nr 18.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Serbinów nr 2
 • Koszt: 120200,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Celem zadania jest wyposażenie pracowni informatycznej.

Zakup nowości wydawniczych dla Filii Nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu.


 • Okręg: Osiedle Śródmieście II nr 2
 • Koszt: 5562,76 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie polega na zakupie nowości wydawniczych Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu.

Renowacja dziedzińca na terenie Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Korczak nr 2
 • Koszt: 179000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie obejmuje renowację dziedzińca oraz poprawę estetyki miejsca.

Wykonanie ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi przy Zespole Szkół Ekonomicznych.


 • Okręg: Osiedle Czaszki nr 2
 • Koszt: 100000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie polega na wykonania ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi na terenie placówki.

Zielony przystanek autobusowy przy szpitalu na Poznańskiej.


 • Okręg: Osiedle Ogrody nr 2
 • Koszt: 60000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Celem zadania jest ustawienie zielonego przystanku przy ulicy Poznańskiej (na wysokości szpitala).

Bezpłatne konsultacje fizjoterapeutyczne od juniora do seniora.


 • Okręg: Sołectwo Dobrzec nr 2
 • Koszt: 26600,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie polega na organizacji bezpłatnych konsultacji fizjoterapeutycznych i terapii dla 200 osób.

Utworzenie centrum badawczego i eksperymentalnego w Publicznym Przedszkolu Nr 27 „Radość”.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Majków nr 2
 • Koszt: 66000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Celem zadania jest wyposażenie laboratorium badawczego na terenie placówki.

Budowa chodnika z oświetleniem w ulicy Szerokiej.


 • Okręg: Osiedle Chmielnik nr 2
 • Koszt: 140000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Celem zadania jest budowa chodnika wraz z oświetleniem.

Podświetlenie mostu w Piwonicach.


 • Okręg: Osiedle Piwonice nr 2
 • Koszt: 90000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie polega na instalacji całorocznej ledowej iluminacji mostu w Piwonicach.

Ożywienie Plaży Miejskiej (ul. Wał Piastowski 3A).

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Rypinek nr 2
 • Koszt: 20000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Celem zadania jest zakup sprzętu służącego do zabawy i rekreacji dla rodzin wypoczywających na miejskiej plaży.

Zakup monitora interaktywnego dla Szkoły Podstawowej Nr 21 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Szczypiorno nr 2
 • Koszt: 10000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie polega na zakupie i montażu monitora interaktywnego w placówce.

Budowa edukacyjno-rekreacyjnego placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Szczypiorno nr 3
 • Koszt: 50000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Celem zadania jest zagospodarowanie placu za boiskiem szkolnym do celów edukacyjnych i rekreacyjnych.

Koncert dla mieszkańców osiedla Serbinów - „Od juniora do seniora”.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Serbinów nr 3
 • Koszt: 6000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie polega na organizacji koncertu dla mieszkańców osiedla Serbinów.

„Osiedlowe lodowisko” zlokalizowane przy „Klubie Seniora”.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Majków nr 3
 • Koszt: 1495,92 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Celem zadania jest utworzenie lodowiska.

Budowa miniparku linowego przy Miasteczku Ruchu Drogowego od strony ulicy Podmiejskiej.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 3
 • Koszt: 405000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Celem zadania jest budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego.

Gala Muzyki Polskiej na Rajskiej Polanie przy ulicy Wał Matejki.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Rajsków nr 3
 • Koszt: 98200,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Celem zadania jest organizacja koncertu polskich zespołów rozrywkowych na Rajskiej Polanie.

Modernizacja chodnika wraz z miejscami postojowymi na ulicy Serbinowskiej (przy kwiaciarni na os. Widok).


 • Okręg: Osiedle Widok nr 3
 • Koszt: 179000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Celem zadania jest modernizacja chodnika przy ulicy Serbinowskiej.

Parking przy Żłobku Nr 3, ul. Bogumiła i Barbary 14a.


 • Okręg: Osiedle Kaliniec nr 3
 • Koszt: 179000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Celem zadania jest budowa parkingu dla samochodów osobowych.

Budowa parkingu osiedlowego przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 28.


 • Okręg: Osiedle Dobrzec P nr 3
 • Koszt: 179000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie polega na budowie parkingu dla samochodów osobowych.

Wyposażenie 36. Kaliskiej Drużyny Harcerskiej „Orły” w elementy umundurowania oraz sprzęt turystyczny.


 • Okręg: Osiedle Piskorzewie nr 3
 • Koszt: 19997,41 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie polega na zakupie  elementów umundurowania harcerskiego oraz sprzętu turystycznego.

Budowa placu zabaw dla małych dzieci.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Asnyka nr 3
 • Koszt: 108000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Celem zadania jest budowa placu zabaw z elementami edukacyjnymi dla dzieci w wieku 1-7.

Łazienki naszych marzeń – remont łazienek w Publicznym Przedszkolu Nr 12 im. Koszałka Opałka w Kaliszu.


 • Okręg: Osiedle Śródmieście II nr 3
 • Koszt: 120000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Celem zadania jest kompleksowy remont dwóch łazienek dla dzieci.

Bezpłatne konsultacje fizjoterapeutyczne od juniora do seniora.


 • Okręg: Osiedle Korczak nr 3
 • Koszt: 26600,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie polega na organizacji bezpłatnych konsultacji fizjoterapeutycznych i terapii dla 200 osób.

Bezpłatne konsultacje fizjoterapeutyczne od juniora do seniora.


 • Okręg: Osiedle Ogrody nr 3
 • Koszt: 26600,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie polega na organizacji bezpłatnych konsultacji fizjoterapeutycznych i terapii dla 200 osób.

Budowa chodnika na terenie sołectwa Dobrzec.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Sołectwo Dobrzec nr 3
 • Koszt: 70150,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie polega na budowie chodnika w ulicy Bursztynowej.

Wrotko-rolkowisko na terenie „Płuc Kalisza”.


 • Okręg: Osiedle Winiary nr 3
 • Koszt: 90000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Celem zadania jest budowa wrotko-rolkowiska.

Szachowe popołudnia seniorów - zakup i montaż stołów szachowych oraz ławek ogrodowych.


 • Okręg: Osiedle Czaszki nr 3
 • Koszt: 22000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Celem zadania jest organizacja szachowych spotkań seniorów.

Poprawa jakości wypoczynku na Przystani Kalisz i Plaży Miejskiej na Wale Piastowskim.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Rypinek nr 3
 • Koszt: 54470,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie polega na podniesieniu poziomu bezpieczeństwa osób spędzających czas wolny nad Prosną.

Zielone ekologiczne przystanki autobusowe w Śródmieściu.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Śródmieście I nr 3
 • Koszt: 120000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Celem zadania jest zamiana istniejących wiat przystankowych na ekologiczne.

Koncert zespołu Kombii.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Tyniec nr 3
 • Koszt: 126000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Celem zadania jest organizacja koncertu zespołu Kombii dla mieszkańców osiedla Tyniec.

Zakup replik broni do izby muzealnej Przedmościa Kalisz.


 • Okręg: Osiedle Szczypiorno nr 4
 • Koszt: 10000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Celem zadania jest zakup replik broni na potrzeby izby muzealnej.

Roztańczony Kalisz – warsztaty i kursy tańca dla mieszkańców osiedla Śródmieście I.


 • Okręg: Osiedle Śródmieście I nr 4
 • Koszt: 51200,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Celem zadania jest  organizacja warsztatów i kursów tańca dla mieszkańców osiedla Śródmieście I.

Budowa wiaty rowerowej wraz z bezpiecznymi stojakami na rowery, zlokalizowana przy Szkole Podstawowej Nr 2.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Majków nr 4
 • Koszt: 30000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Celem zadanie jest zakup i montaż waty rowerowej wraz z bezpiecznymi stojakami oraz kamery monitoringu.

Zakup osobowego samochodu serwisowego dla zawodników Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 4
 • Koszt: 100000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Celem zadania jest zakup samochodu serwisowego typu kombi, który będzie służył zawodnikom KTK przy dojazdach na zawody oraz jako pojazd techniczny.

Spotkanie opłatkowe dla seniorów z osiedla Rajsków.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Rajsków nr 4
 • Koszt: 10000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie polega na organizacji spotkania opłatkowego dla seniorów z osiedla Rajsków.

Posadzenie 45 drzew na 45-lecie osiedla Asnyka.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Asnyka nr 4
 • Koszt: 22500,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie polega na zakupie 45 klonów kulistych.

Budowa siłowni zewnętrznej na skwerze pomiędzy budynkami Armii Krajowej 15 i 21.


 • Okręg: Osiedle Dobrzec P nr 4
 • Koszt: 179000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Celem zadania jest budowa zewnętrznej siłowni.

Organizacja festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka na boisku przy ulicy Podmiejskiej.


 • Okręg: Osiedle Widok nr 4
 • Koszt: 5000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Celem zadania jest organizacja festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka.

Bezpieczne podłogi – modernizacja podłóg w Publicznym Przedszkolu Nr 12 im. Koszałka Opałka w Kaliszu.


 • Okręg: Osiedle Śródmieście II nr 4
 • Koszt: 25000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie polega na cyklinowaniu i lakierowaniu podłóg w 3 salach placówki.

Wykonanie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Marii Dąbrowskiej.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Kaliniec nr 4
 • Koszt: 64000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie polega na budowie placu zabaw na terenie placówki.

Doposażenie boiska szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 6 w Kaliszu

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Winiary nr 4
 • Koszt: 14000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Celem zadania jest doposażenie boiska szkolnego.

Festyn hip-hopowy na osiedlu Korczak.


 • Okręg: Osiedle Korczak nr 4
 • Koszt: 51000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie polega na organizacji festynu wraz koncertem hip-hopowym na osiedlu Korczak.

Przegląd Amatorskich Zespołów Młodzieżowych „Czaszki 2020”.


 • Okręg: Osiedle Czaszki nr 4
 • Koszt: 66000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie polega na organizacji letniej imprezy muzycznej dla młodzieży i dorosłych.

Wyjazd autokarowy krajoznawczo-integracyjny na Dolny Śląsk.


 • Okręg: Osiedle Ogrody nr 4
 • Koszt: 20000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie polega na organizacji wyjazdu krajoznawczo-integracyjnego na Dolny Śląsk.

Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym Nr 19 z oddziałami integracyjnymi „Razem”.


 • Okręg: Osiedle Widok nr 5
 • Koszt: 110500,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie polega na budowie placu zabaw wraz z wymianą ogrodzenia.

Święto dzielnicy „Na Majkowie w Maju” - organizacja wielopokoleniowego festynu.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Majków nr 5
 • Koszt: 31000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie polega na organizacji wielopokoleniowego festynu rodzinnego.

Ławki i meble uliczne dla Śródmieścia z odnowieniem istniejących.


 • Okręg: Osiedle Śródmieście I nr 5
 • Koszt: 130000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie polega na zakupie i ustawieniu ławek oraz mebli miejskich.

Rozbudowa skateparku przy ulicy Parkowej.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 5
 • Koszt: 488700,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Celem zadania jest modernizacja i unowocześnienie skateparku.

Krok dla zdrowia przedszkolaków – zakup oczyszczaczy powietrza oraz urządzeń filtrujących do wody pitnej dla Publicznego Przedszkola Nr 12 im. Koszałka Opałka w Kaliszu.


 • Okręg: Osiedle Śródmieście II nr 5
 • Koszt: 15500,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Celem zadania jest zakup oczyszczaczy powietrza i urządzeń filtrujących wodę pitną.

Przyjazna droga do Publicznego Przedszkola Nr 20 w Kaliszu – remont chodnika.


 • Okręg: Osiedle Winiary nr 5
 • Koszt: 30000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie polega na remoncie chodnika na terenie placówki.

Zielony żywopłot wzdłuż al. Wojska Polskiego.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Dobrzec P nr 5
 • Koszt: 50000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Celem zadania jest założenie żywopłotu wzdłuż al. Wojska Polskiego.

Zakup sprzętu nagłaśniającego na potrzeby organizacji imprez masowych


 • Okręg: Osiedle Ogrody nr 5
 • Koszt: 22000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Celem zadania jest zakup sprzętu nagłaśniającego na potrzeby imprez masowych organizowanych przez Radę Osiedla Ogrody oraz Fundację Mocni Miłością.

Multimedialne przedszkole – wyposażenie pracowni informatycznej w Publicznym Przedszkolu Nr 30 im. Krasnala Hałabały w Kaliszu.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Czaszki nr 5
 • Koszt: 179000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Celem zadania jest wyposażenie pracowni multimedialnej.

Budowa chodnika od kładki do wału.


 • Okręg: Osiedle Ogrody nr 6
 • Koszt: 57000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie polega na budowie chodnika wraz z nasadzeniami oraz elementami małej architektury na osiedlu Ogrody.

Budowa nowej trybuny przy Klubie Sportowym Prosna Kalisz.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 6
 • Koszt: 488700,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Celem zadania jest wyburzenie starej i wykonanie nowej trybuny żelbetonowej z siedziskami.

Budowa muzycznego placu zabaw przy Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej.


 • Okręg: Osiedle Śródmieście II nr 6
 • Koszt: 179000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Celem zadania jest budowa muzycznego placu zabaw na Skwerze Eligiusza Kor-Walczaka przy ulicy Kopernika.

Wykonanie muralu historycznego na budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Kaliszu

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Winiary nr 6
 • Koszt: 15000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Celem zadania jest wykonanie muralu o tematyce historycznej na budynku Szkoły.

Pomnik Klaudiusza Ptolemeusza w Parku Przyjaźni.


 • Okręg: Osiedle Czaszki nr 6
 • Koszt: 150000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie polega na ustawieniu pomnika Klaudiusza Ptolemeusza w Parku Przyjaźni.

Festyn rodzinny 2020.


 • Okręg: Osiedle Ogrody nr 7
 • Koszt: 30000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Celem zadania jest organizacja festynu rodzinnego.

Budowa parkingu przy ulicy Zacisze 6-12.


 • Okręg: Osiedle Śródmieście II nr 7
 • Koszt: 179000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Celem zadania jest budowa parkingu wielopostojowego.

Rewitalizacja dziedzińca przy Zespole Szkół Ekonomicznych.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 7
 • Koszt: 360000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Celem zadania jest wyburzenie pomieszczeń gospodarczych, garaży oraz położenie nowej nawierzchni i aranżacja terenów zielonych.

Zabawne Piątki – organizacja cyklu imprez dla dzieci w okresie wakacyjnym.


 • Okręg: Osiedle Czaszki nr 7
 • Koszt: 70000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie polega na organizacji cyklu imprez dla dzieci w okresie wakacyjnym.

Wakacje blisko domu – organizacja cyklu zajęć dla dzieci w okresie wakacji letnich.


 • Okręg: Osiedle Ogrody nr 8
 • Koszt: 13000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie polega na organizacji zajęć wakacyjnych dla dzieci.

Wykonanie chodnika wzdłuż ulicy Cegielnianej na odcinku od ulicy Legionów 24-26 do ulicy Cegielnianej 1A.


 • Okręg: Osiedle Czaszki nr 8
 • Koszt: 80000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie polega na budowie chodnika wzdłuż ul. Cegielnianej.

Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Marii Dąbrowskiej.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 8
 • Koszt: 488700,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Celem zadania jest modernizacja infrastruktury sportowej, znajdującej się przy placówce (boisk do gry w piłkę ręczną i koszykówkę, bieżni i skoczni).

Remont nawierzchni dojazdu, placu manewrowego i parkingu przy budynku Spółdzielczego Domu Kombatanta i Emeryta przy ul. Cegielnianej.


 • Okręg: Osiedle Czaszki nr 9
 • Koszt: 160000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Celem zadania jest remont nawierzchni dojazdu, placu manewrowego i parkingu.

Modernizacja pomieszczeń kompleksu sportowego w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 9
 • Koszt: 240000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Celem zadania jest modernizacja m.in. szatni, toalet oraz pryszniców na terenie kompleksu sportowego przy placówce.

Modernizacja dźwigu osobowego w budynku Nr 1 przy ulicy Cegielnianej 6 w Spółdzielczym Domu Kombatanta i Emeryta.


 • Okręg: Osiedle Czaszki nr 10
 • Koszt: 100000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie polega na modernizacji dźwigu osobowego.

Wymiana kotła i modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej Nr 15 i Publicznego Przedszkola Nr 21, należących do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1.

Projekt zwycięski
 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 10
 • Koszt: 400000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Celem zadania jest wymiana pieców, które pomogą w  zmniejszeniu poziomu zanieczyszczeń powietrza.

Modernizacja dźwigu osobowego w budynku Nr 2 przy ulicy Cegielnianej 6 w Spółdzielczym Domu Kombatanta i Emeryta.


 • Okręg: Osiedle Czaszki nr 11
 • Koszt: 100000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie polega na modernizacji dźwigu osobowego.

Wykonanie drenażu i izolacji poziomej oraz pionowej ścian piwnic Szkoły Podstawowej Nr 15.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 11
 • Koszt: 446490,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Celem zadania jest usunięcie zagrzybienia ściany oraz wykonanie izolacji poziomej i pionowej.

Modernizacja Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu.

Projekt zwycięski
 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 12
 • Koszt: 465500,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Celem zadania jest  poprawa warunków kwaterunkowych zwierząt, przebywających na terenie placówki (nowe boksy, remont kociarni, modernizacja szpitalika i kwarantanny dla kotów, zakup i instalacja basenu dla psów, zakup i montaż altany dla odwiedzających schronisko).

Budowa miejskiej tężni solankowej na terenie Parku Przyjaźni.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 13
 • Koszt: 470000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie polega na wybudowaniu miejskiego inhalatora.

Organizacja święta z okazji 20-lecia rozszerzenia granic Miasta Kalisza.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 14
 • Koszt: 100000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie polega na organizacji imprezy upamiętniającej poszerzenie granic miasta.

Kaliska Pasieka Miejska – przygotowanie i realizacja pasieki w celach edukacyjno-ekologicznych przy al. Walecznych.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 15
 • Koszt: 220000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Celem inwestycji jest przygotowanie i realizacja pasieki miejskiej w celach edukacyjno-ekologicznych.

Dalsze oczyszczenie terenu jeziora u Grona.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 16
 • Koszt: 488700,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Celem zadania jest osuszenie i uporządkowanie terenu jeziora od strony ulicy Sulisławickiej.

Zadrzewienie ścieżki rekreacyjnej przez dosadzenie 50 drzew – od Aquaparku do Mostu Kolejowego.

Projekt zwycięski
 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 17
 • Koszt: 49500,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Celem zadania jest stworzenie mikroklimatu poprzez nasadzenie drzew wzdłuż ścieżki od Aquaparku do Mostu Kolejowego.

Remont kompleksu sportowego przy międzyszkolnej hali sportowej, ulica Jana Długosza 14.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 18
 • Koszt: 480000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie polega na remoncie kompleksu boisk sportowych przy ulicy Długosza 14

Fontanna na Rozmarku.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 19
 • Koszt: 488700,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Celem zadania jest poprawa estetyki historycznego skweru.

Zakup sprzętu sportowego dla zespołów młodzieżowych MKS Kalisz.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 20
 • Koszt: 120000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie polega na zakupie sprzętu dla nowo powstałych sekcji młodzieżowych MKS Kalisz.

Zakup busa 23-osobowego przeznaczonego do przewozu dzieci i młodzieży – zawodników Miejskiego Klubu Sportowego Kalisz.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 21
 • Koszt: 350000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Celem zadania jest zakup busa dla sekcji młodzieżowych MKS Kalisz

Powrót do Edenu. Komfortowa czytelnia w bibliotece głównej przy ulicy Legionów 66.

Projekt zwycięski
 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 22
 • Koszt: 10000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie polega na zakupie wyposażenia do nowej czytelni.

Iluminacja bożonarodzeniowa w różnych częściach miasta.

Projekt zwycięski
 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 23
 • Koszt: 42500,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Celem zadania jest zakup bożonarodzeniowej iluminacji świątecznej.

Wesołe Środy – organizacja cyklu imprez dla dzieci w okresie wakacyjnym.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 24
 • Koszt: 58700,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Celem zadania jest organizacja cyklu imprez dla dzieci w okresie wakacyjnym.

Rockowy Kalisz – koncert zespołów Perfect i IRA.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 25
 • Koszt: 173500,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie polega na organizacji otwartego koncertu plenerowego zespołów Perfect i IRA

Zakup sprzętu do utrzymania porządku przy schronach linii Przedmoście Kalisz.

Projekt zwycięski
 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 26
 • Koszt: 1000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie polega na zakupie sprzętu przeznaczonego do utrzymania czystości.

Montaż hamaków miejskich w parkach: Przyjaźni i Nad Krępicą.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 27
 • Koszt: 47000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie zakłada montaż ogólnodostępnych, trwałych hamaków w Parku Przyjaźni i w Parku nad Krępicą.

Ustawienie dwóch napisów „Kalisz” z liter przestrzennych.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 28
 • Koszt: 83000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie zakłada ustawienie dwóch napisów „Kalisz” z liter przestrzennych obsadzonych roślinami pnącymi.

Integracja międzysąsiedzka – mobilny system integracji międzysąsiedzkiej.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 29
 • Koszt: 144000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Celem zadania jest stworzenie mobilnego systemu integracji międzysąsiedzkiej.

Międzynarodowy Festiwal MULTISONG KALISZ 2020.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 30
 • Koszt: 250000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie polega na organizacji międzynarodowego festiwalu w formie konkursu dla dzieci i młodzieży.

Zakup dwóch tramwajów wodnych na Prosnę.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 31
 • Koszt: 488700,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie zakłada zakup dwóch katamaranów – tramwajów wodnych wraz z pomostem.

Zaloguj się

Nie posiadasz konta?

Wprowadź swoje dane

PESEL:

Posiadasz konto?