Budżet Obywatelski 2018

Lista projektów poddanych pod głosowanie, Osiedle Dobrzec P

Remont drogi osiedlowej na odcinku od wjazdu na targowisko „Dobrzec” do skrzyżowania z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego

Projekt zwycięski
  • Okręg: Osiedle Dobrzec P nr 1
  • Koszt: 170000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Marii Curie-Skłodowskiej do ulicy Biskupickiej wraz z oświetleniem


  • Okręg: Osiedle Dobrzec P nr 2
  • Koszt: 170000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Zaloguj się

Nie posiadasz konta?

Wprowadź swoje dane

PESEL:

Posiadasz konto?