Budżet Obywatelski 2018

Lista projektów - odrzucone, Projekty ogólnomiejskie

Kaliskie Mini Zoo.


 • Okręg: Projekty ogólnomiejskie nr 3
 • Koszt: 0,00 zł

Status: Odrzucony

Uzasadnienie: zgodnie § 1 ust. 8 pkt 2 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2018 rok, zadanie podlega odrzuceniu; ponadto przedstawione założenia we wniosku nie wpisują się w koncepcję rewitalizacji Parku Miejskiego w Kaliszu, a ewentualna realizacja ww. zadania wygeneruje duże koszty utrzymania, eksploatacji oraz całodobowego nadzoru; dodatkowo realizacja przedmiotowego zadania wymaga także uwzględnienia szeroko pojętej opieki nad zwierzętami oraz doprowadzenia mediów do obiektu.

Przedłużenie (budowa) ścieżki rowerowej od Wału Piastowskiego do ulicy Wojciecha z Brudzewa.


 • Okręg: Projekty ogólnomiejskie nr 4
 • Koszt: 0,00 zł

Status: Odrzucony

Uzasadnienie: zgodnie z § 1 ust. 8 pkt 10 oraz § 1 ust. 8 pkt 11 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza, zadanie podlega odrzuceniu.

Plac do ćwiczeń kalisteniki (street workout).


 • Okręg: Projekty ogólnomiejskie nr 5
 • Koszt: 0,00 zł

Status: Odrzucony

Uzasadnienie: zgodnie z § 1 ust. 8 pkt 3 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2018 rok, zadanie podlega odrzuceniu.

Pomnik Klaudiusza Ptolemeusza.


 • Okręg: Projekty ogólnomiejskie nr 7
 • Koszt: 0,00 zł

Status: Odrzucony

Uzasadnienie: zgodnie z § 1 ust. 8 pkt 5 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2018 rok, zadanie podlega odrzuceniu.

Kalisz – wielkopolska stolica piłki ręcznej.


 • Okręg: Projekty ogólnomiejskie nr 9
 • Koszt: 0,00 zł

Status: Odrzucony

Uzasadnienie: Budżet Obywatelski Miasta Kalisza na 2018 rok nie przewiduje wsparcia klubów sportowych w formie dotacji.

Oświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Warszawskiej.


 • Okręg: Projekty ogólnomiejskie nr 12
 • Koszt: 0,00 zł

Status: Odrzucony

Uzasadnienie: od bieżącego roku wszystkie inwestycje związane z oświetleniem ulic i dróg w Kaliszu będą realizowane przez Spółkę „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” sp. z o.o., realizacja zadania wiązałaby się z wniesieniem wkładu pieniężnego przez Miasto Kalisz, co nie jest zgodne z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2018 rok.

Lokalne ule miejskie.


 • Okręg: Projekty ogólnomiejskie nr 16
 • Koszt: 0,00 zł

Status: Odrzucony

Uzasadnienie: realizacja zadania stwarza potencjalne zagrożenie dla mieszkańców miasta, odległość pasieki od obiektów użyteczności publicznej powinna wynosić co najmniej 50 m, co jest trudne do uzyskania w przestrzeni miejskiej; dodatkowo w formularzu propozycji zadania nie przedstawiono dokładnej lokalizacji, która powinna być uzgodniona z odpowiednimi służbami, oraz nie wskazano osoby, która obejmie opiekę nad założonymi ulami.

Zakup AED dla osiedli.


 • Okręg: Projekty ogólnomiejskie nr 17
 • Koszt: 0,00 zł

Status: Odrzucony

Uzasadnienie: nie przedstawiono uzgodnień z radami osiedli/sołectw dotyczących lokalizacji defibrylatorów oraz osób odpowiedzialnych za nadzór i obsługę przedmiotowego sprzętu.

Zadaszenie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 21 – hala sportowa.


 • Okręg: Projekty ogólnomiejskie nr 20
 • Koszt: 0,00 zł

Status: Odrzucony

Uzasadnienie: zgodnie z §1 ust. 8 pkt 3 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2018 rok, zadanie podlega odrzuceniu.

Rowerowo-spacerowa pętla Kalisza – Dobrzec.


 • Okręg: Projekty ogólnomiejskie nr 22
 • Koszt: 0,00 zł

Status: Odrzucony

Uzasadnienie: zgodnie z § 1 ust. 8 pkt 5 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2018 rok, zadanie podlega odrzuceniu.

Budowa pomnika Księcia Kaliskiego Bolesława Pobożnego – twórcy lokacji Miasta Kalisza oraz Statutu Kaliskiego.


 • Okręg: Projekty ogólnomiejskie nr 26
 • Koszt: 0,00 zł

Status: Odrzucony

Uzasadnienie: zgodnie § 1 ust. 8 pkt 5 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2018 rok, zadanie podlega odrzuceniu, ponadto zadanie jest niezgodne z wytycznymi Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków dotyczącymi modernizacji placu przed ratuszem.

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Pokrzywnickiej.


 • Okręg: Projekty ogólnomiejskie nr 29
 • Koszt: 0,00 zł

Status: Odrzucony

Uzasadnienie: zgodnie z § 1 ust. 3, § 1 ust. 8 pkt 10 oraz § 1 ust. 8 pkt 11 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2018 rok, zadanie podlega odrzuceniu.

Centrum Pomocy Obywatelskiej Stowarzyszenia Głos Kaliszan.


 • Okręg: Projekty ogólnomiejskie nr 30
 • Koszt: 0,00 zł

Status: Odrzucony

Uzasadnienie: nie ma możliwości realizacji zadania, ponieważ Miasto Kalisz świadczy usługi opisane we wniosku, poprzez bezpłatne punkty pomocy prawnej; ponadto wskazana lokalizacja jest terenem niezabudowanym, a więc nie przedstawiono miejsca realizacji zadania.

Zasadzenie stu drzew na każdym osiedlu.


 • Okręg: Projekty ogólnomiejskie nr 31
 • Koszt: 0,00 zł

Status: Odrzucony

Uzasadnienie: nie ma możliwości realizacji zadania z uwagi na ograniczoną przeżywalność zaproponowanych sadzonek; ponadto na wskazane sadzonki nie jest udzielana gwarancja przez wykonawcę.

Kultura bez barier – winda dla CKiS.


 • Okręg: Projekty ogólnomiejskie nr 33
 • Koszt: 0,00 zł

Status: Odrzucony

Uzasadnienie: zgodnie z § 1 ust. 3 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2018 rok, zadanie podlega odrzuceniu.

Naturalny plac zabaw w Parku Miejskim.


 • Okręg: Projekty ogólnomiejskie nr 34
 • Koszt: 0,00 zł

Status: Odrzucony

Uzasadnienie: zgodnie z § 1 ust. 8 pkt 5 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2018 rok, zadanie podlega odrzuceniu.

Park rekreacyjno – grillowy nad Prosną.


 • Okręg: Projekty ogólnomiejskie nr 36
 • Koszt: 0,00 zł

Status: Odrzucony

Uzasadnienie: zgodnie z § 1 ust. 8 pkt 10 oraz § 1 ust. 8 pkt 11 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2018 rok, zadanie podlega odrzuceniu.

Deptak dla wszystkich – Pierwszy kaliski Woonerf.


 • Okręg: Projekty ogólnomiejskie nr 38
 • Koszt: 0,00 zł

Status: Odrzucony

Uzasadnienie: zgodnie § 1 ust. 8 pkt 5 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2018 rok, zadanie podlega odrzuceniu.

Zaloguj się

Nie posiadasz konta?

Wprowadź swoje dane

PESEL:

Posiadasz konto?