Budżet Obywatelski 2018

Lista projektów - odrzucone, Osiedle Tyniec

Objęcie osiedla Tyniec komunikacją KLA poprzez przekierowanie części kursów autobusu nr 1, 1A, 1B lub 11 przez ulicę B. Niemojowskich.


  • Okręg: Osiedle Tyniec nr 27
  • Koszt: 0,00 zł

Status: Odrzucony

Uzasadnienie: zgodnie z § 1 ust. 8 pkt 3 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2018 rok, zadanie podlega odrzuceniu; ponadto zmiana trasy linii wiąże się z koniecznością wyznaczenia nowych przystanków, budową zatok przystankowych, poprawą parametrów technicznych dróg i skrzyżowań ulic dojazdowych oraz zwiększenia środków na realizację usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Zaloguj się

Nie posiadasz konta?

Wprowadź swoje dane

PESEL:

Posiadasz konto?