Budżet Obywatelski 2018

Lista projektów - odrzucone, Osiedle Dobrzec P

Bezpieczna droga do Szkoły Nr 22.


  • Okręg: Osiedle Dobrzec P nr 6
  • Koszt: 0,00 zł

Status: Odrzucony

Uzasadnienie: zgodnie z § 1 ust. 8 pkt 5 oraz § 1 ust. 8 pkt 3 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2018 rok, zadanie podlega odrzuceniu.

„Skwer zielony” przy Parafii św Jana Pawła II.


  • Okręg: Osiedle Dobrzec P nr 8
  • Koszt: 0,00 zł

Status: Odrzucony

Uzasadnienie: zgodnie z § 1 ust. 8 pkt 2 oraz § 1 ust. 8 pkt 3 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2018 rok, zadanie podlega odrzuceniu.

Rewitalizacja i rozbudowa skweru wypoczynkowego (lokalizacja pomiędzy ulicami ks. Piotrowskiego, ks. Kaczorowskiego i ks. Blizińskiego).


  • Okręg: Osiedle Dobrzec P nr 21
  • Koszt: 0,00 zł

Status: Odrzucony

Uzasadnienie: zgodnie z § 1 ust. 8 pkt 11 oraz § 1 ust. 8 pkt 2 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2018 rok, zadanie podlega odrzuceniu.

Zaloguj się

Nie posiadasz konta?

Wprowadź swoje dane

PESEL:

Posiadasz konto?