Budżet Obywatelski 2018

Lista projektów - odrzucone, Osiedle Czaszki

Montaż latarni przy ulicy Lipowej.


  • Okręg: Osiedle Czaszki nr 14
  • Koszt: 0,00 zł

Status: Odrzucony

Uzasadnienie: od bieżącego roku wszystkie inwestycje związane z oświetleniem ulic i dróg w Kaliszu będą realizowane przez Spółkę „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” sp. z o.o., realizacja zadania wiązałaby się z wniesieniem wkładu pieniężnego przez Miasto Kalisz, co nie jest zgodne z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2018 rok.

Monitoring w Parku Przyjaźni.


  • Okręg: Osiedle Czaszki nr 23
  • Koszt: 0,00 zł

Status: Odrzucony

Uzasadnienie: zgodnie z § 1 ust. 8 pkt 2 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2018 rok, zadanie podlega odrzuceniu; ponadto wskazać należy, że obecnie przygotowywana jest dokumentacja projektowa dotycząca rozbudowy monitoringu miejskiego, po realizacji zakresu wynikającego z projektu pojawi się możliwość ewentualnego objęcia monitoringiem również innych rejonów miasta.

Zaloguj się

Nie posiadasz konta?

Wprowadź swoje dane

PESEL:

Posiadasz konto?