Budżet Obywatelski 2018

Lista projektów - odrzucone

Osuszanie muru sali gimnastycznej i części budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Kaliszu.


 • Okręg: Osiedle Śródmieście I nr 1
 • Koszt: 0,00 zł

Status: Odrzucony

Uzasadnienie: prace wymienione w formularzu propozycji zadania są zaplanowane do wykonania w 2017 roku ze środków zabezpieczonych w budżecie Miasta Kalisza.

Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Kaliszu.


 • Okręg: Osiedle Śródmieście I nr 2
 • Koszt: 0,00 zł

Status: Odrzucony

Uzasadnienie: zadanie zostanie zrealizowane do końca sierpnia br. ze środków przekazanych przez Wydział Edukacji dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Kaliszu.

Kaliskie Mini Zoo.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 3
 • Koszt: 0,00 zł

Status: Odrzucony

Uzasadnienie: zgodnie § 1 ust. 8 pkt 2 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2018 rok, zadanie podlega odrzuceniu; ponadto przedstawione założenia we wniosku nie wpisują się w koncepcję rewitalizacji Parku Miejskiego w Kaliszu, a ewentualna realizacja ww. zadania wygeneruje duże koszty utrzymania, eksploatacji oraz całodobowego nadzoru; dodatkowo realizacja przedmiotowego zadania wymaga także uwzględnienia szeroko pojętej opieki nad zwierzętami oraz doprowadzenia mediów do obiektu.

Przedłużenie (budowa) ścieżki rowerowej od Wału Piastowskiego do ulicy Wojciecha z Brudzewa.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 4
 • Koszt: 0,00 zł

Status: Odrzucony

Uzasadnienie: zgodnie z § 1 ust. 8 pkt 10 oraz § 1 ust. 8 pkt 11 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza, zadanie podlega odrzuceniu.

Plac do ćwiczeń kalisteniki (street workout).


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 5
 • Koszt: 0,00 zł

Status: Odrzucony

Uzasadnienie: zgodnie z § 1 ust. 8 pkt 3 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2018 rok, zadanie podlega odrzuceniu.

Bezpieczna droga do Szkoły Nr 22.


 • Okręg: Osiedle Dobrzec P nr 6
 • Koszt: 0,00 zł

Status: Odrzucony

Uzasadnienie: zgodnie z § 1 ust. 8 pkt 5 oraz § 1 ust. 8 pkt 3 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2018 rok, zadanie podlega odrzuceniu.

Pomnik Klaudiusza Ptolemeusza.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 7
 • Koszt: 0,00 zł

Status: Odrzucony

Uzasadnienie: zgodnie z § 1 ust. 8 pkt 5 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2018 rok, zadanie podlega odrzuceniu.

„Skwer zielony” przy Parafii św Jana Pawła II.


 • Okręg: Osiedle Dobrzec P nr 8
 • Koszt: 0,00 zł

Status: Odrzucony

Uzasadnienie: zgodnie z § 1 ust. 8 pkt 2 oraz § 1 ust. 8 pkt 3 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2018 rok, zadanie podlega odrzuceniu.

Kalisz – wielkopolska stolica piłki ręcznej.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 9
 • Koszt: 0,00 zł

Status: Odrzucony

Uzasadnienie: Budżet Obywatelski Miasta Kalisza na 2018 rok nie przewiduje wsparcia klubów sportowych w formie dotacji.

Remont nawierzchni ulicy Henryka Wieniawskiego – od strony ulicy Sienkiewicza po terenie działek nr 94/3 i 95.


 • Okręg: Osiedle Majków nr 10
 • Koszt: 0,00 zł

Status: Odrzucony

Uzasadnienie: zgodnie z § 1 ust. 8 pkt 3 oraz § 1 ust. 8 pkt 5 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2018 rok, zadanie podlega odrzuceniu.

Organizacja – utwardzenie miejsc parkingowych na terenie przy ul. Legionów 64 – organizacja parkingu.


 • Okręg: Osiedle Asnyka nr 11
 • Koszt: 0,00 zł

Status: Odrzucony

Uzasadnienie: zgodnie z § 1 ust. 3 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2018 rok, zadanie podlega odrzuceniu.

Oświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Warszawskiej.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 12
 • Koszt: 0,00 zł

Status: Odrzucony

Uzasadnienie: od bieżącego roku wszystkie inwestycje związane z oświetleniem ulic i dróg w Kaliszu będą realizowane przez Spółkę „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” sp. z o.o., realizacja zadania wiązałaby się z wniesieniem wkładu pieniężnego przez Miasto Kalisz, co nie jest zgodne z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2018 rok.

Zaprojektowanie, wykonanie podjazdów i alejek dla pieszych na terenie cmentarza na Majkowie, ponadto wydzielenie przed cmentarzem czterech miejsc parkingowych, wykonanie oświetlenia głównych alejek cmentarza.


 • Okręg: Osiedle Majków nr 13
 • Koszt: 0,00 zł

Status: Odrzucony

Uzasadnienie: zgodnie z § 1 ust. 3 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2018 rok, zadanie podlega odrzuceniu.

Montaż latarni przy ulicy Lipowej.


 • Okręg: Osiedle Czaszki nr 14
 • Koszt: 0,00 zł

Status: Odrzucony

Uzasadnienie: od bieżącego roku wszystkie inwestycje związane z oświetleniem ulic i dróg w Kaliszu będą realizowane przez Spółkę „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” sp. z o.o., realizacja zadania wiązałaby się z wniesieniem wkładu pieniężnego przez Miasto Kalisz, co nie jest zgodne z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2018 rok.

Powrót Światowida do Piwonic.


 • Okręg: Osiedle Piwonice nr 15
 • Koszt: 0,00 zł

Status: Odrzucony

Uzasadnienie: obecnie rzeźba eksponowana jest w tzw. Ogródku Jareckiego przy OKP Wieży Ciśnień została poddana konserwacji i odpowiednio zabezpieczona, dzięki tej lokalizacji dzieło stanowi część większej ekspozycji, jest bezpieczne, dostępne dla wszystkich, właściwie wyeksponowane.

Lokalne ule miejskie.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 16
 • Koszt: 0,00 zł

Status: Odrzucony

Uzasadnienie: realizacja zadania stwarza potencjalne zagrożenie dla mieszkańców miasta, odległość pasieki od obiektów użyteczności publicznej powinna wynosić co najmniej 50 m, co jest trudne do uzyskania w przestrzeni miejskiej; dodatkowo w formularzu propozycji zadania nie przedstawiono dokładnej lokalizacji, która powinna być uzgodniona z odpowiednimi służbami, oraz nie wskazano osoby, która obejmie opiekę nad założonymi ulami.

Zakup AED dla osiedli.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 17
 • Koszt: 0,00 zł

Status: Odrzucony

Uzasadnienie: nie przedstawiono uzgodnień z radami osiedli/sołectw dotyczących lokalizacji defibrylatorów oraz osób odpowiedzialnych za nadzór i obsługę przedmiotowego sprzętu.

Skwer dla seniora.


 • Okręg: Osiedle Ogrody nr 18
 • Koszt: 0,00 zł

Status: Odrzucony

Uzasadnienie: zgodnie z § 1 ust. 8 pkt 5 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2018 rok, zadanie podlega odrzuceniu.

Uporządkowanie terenu przy schodach między ul. Ogrodową i Poznańską.


 • Okręg: Osiedle Ogrody nr 19
 • Koszt: 0,00 zł

Status: Odrzucony

Uzasadnienie: zgodnie z § 1 ust. 3 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2018 rok, zadanie podlega odrzuceniu.

Zadaszenie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 21 – hala sportowa.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 20
 • Koszt: 0,00 zł

Status: Odrzucony

Uzasadnienie: zgodnie z §1 ust. 8 pkt 3 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2018 rok, zadanie podlega odrzuceniu.

Rewitalizacja i rozbudowa skweru wypoczynkowego (lokalizacja pomiędzy ulicami ks. Piotrowskiego, ks. Kaczorowskiego i ks. Blizińskiego).


 • Okręg: Osiedle Dobrzec P nr 21
 • Koszt: 0,00 zł

Status: Odrzucony

Uzasadnienie: zgodnie z § 1 ust. 8 pkt 11 oraz § 1 ust. 8 pkt 2 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2018 rok, zadanie podlega odrzuceniu.

Rowerowo-spacerowa pętla Kalisza – Dobrzec.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 22
 • Koszt: 0,00 zł

Status: Odrzucony

Uzasadnienie: zgodnie z § 1 ust. 8 pkt 5 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2018 rok, zadanie podlega odrzuceniu.

Monitoring w Parku Przyjaźni.


 • Okręg: Osiedle Czaszki nr 23
 • Koszt: 0,00 zł

Status: Odrzucony

Uzasadnienie: zgodnie z § 1 ust. 8 pkt 2 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2018 rok, zadanie podlega odrzuceniu; ponadto wskazać należy, że obecnie przygotowywana jest dokumentacja projektowa dotycząca rozbudowy monitoringu miejskiego, po realizacji zakresu wynikającego z projektu pojawi się możliwość ewentualnego objęcia monitoringiem również innych rejonów miasta.

Powrót terenów zielonych nad Prosną na osiedlu Ogrody w Kaliszu.


 • Okręg: Osiedle Ogrody nr 24
 • Koszt: 0,00 zł

Status: Odrzucony

Uzasadnienie: zgodnie z § 1 ust. 8 pkt 10 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2018 rok, zadanie podlega odrzuceniu.

Skwer rekreacyjno-wypoczynkowy u zbiegu ulic: Porzeczkowej, Jagodowej i Jaśminowej na osiedlu Ogrody w Kaliszu.


 • Okręg: Osiedle Ogrody nr 25
 • Koszt: 0,00 zł

Status: Odrzucony

Uzasadnienie: zadanie jest niezasadne ekonomicznie (w bliskiej odległości znajduje się plac zabaw, który będzie rozbudowywany); ponadto zgodnie z § 1 ust. 8 pkt 5 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2018 rok, zadanie podlega odrzuceniu.

Budowa pomnika Księcia Kaliskiego Bolesława Pobożnego – twórcy lokacji Miasta Kalisza oraz Statutu Kaliskiego.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 26
 • Koszt: 0,00 zł

Status: Odrzucony

Uzasadnienie: zgodnie § 1 ust. 8 pkt 5 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2018 rok, zadanie podlega odrzuceniu, ponadto zadanie jest niezgodne z wytycznymi Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków dotyczącymi modernizacji placu przed ratuszem.

Objęcie osiedla Tyniec komunikacją KLA poprzez przekierowanie części kursów autobusu nr 1, 1A, 1B lub 11 przez ulicę B. Niemojowskich.


 • Okręg: Osiedle Tyniec nr 27
 • Koszt: 0,00 zł

Status: Odrzucony

Uzasadnienie: zgodnie z § 1 ust. 8 pkt 3 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2018 rok, zadanie podlega odrzuceniu; ponadto zmiana trasy linii wiąże się z koniecznością wyznaczenia nowych przystanków, budową zatok przystankowych, poprawą parametrów technicznych dróg i skrzyżowań ulic dojazdowych oraz zwiększenia środków na realizację usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Mała architektura w Parku nad Krępicą.


 • Okręg: Osiedle Korczak nr 28
 • Koszt: 0,00 zł

Status: Odrzucony

Uzasadnienie: zgodnie z § 1 ust. 8 pkt 11 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2018 rok, zadanie podlega odrzuceniu.

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Pokrzywnickiej.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 29
 • Koszt: 0,00 zł

Status: Odrzucony

Uzasadnienie: zgodnie z § 1 ust. 3, § 1 ust. 8 pkt 10 oraz § 1 ust. 8 pkt 11 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2018 rok, zadanie podlega odrzuceniu.

Centrum Pomocy Obywatelskiej Stowarzyszenia Głos Kaliszan.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 30
 • Koszt: 0,00 zł

Status: Odrzucony

Uzasadnienie: nie ma możliwości realizacji zadania, ponieważ Miasto Kalisz świadczy usługi opisane we wniosku, poprzez bezpłatne punkty pomocy prawnej; ponadto wskazana lokalizacja jest terenem niezabudowanym, a więc nie przedstawiono miejsca realizacji zadania.

Zasadzenie stu drzew na każdym osiedlu.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 31
 • Koszt: 0,00 zł

Status: Odrzucony

Uzasadnienie: nie ma możliwości realizacji zadania z uwagi na ograniczoną przeżywalność zaproponowanych sadzonek; ponadto na wskazane sadzonki nie jest udzielana gwarancja przez wykonawcę.

Bieg Niepodległości – 11 listopada 2018.


 • Okręg: Osiedle Piwonice nr 32
 • Koszt: 0,00 zł

Status: Odrzucony

Uzasadnienie: nie ma możliwości realizacji zadania w ramach przedstawionego kosztorysu; ponadto nie można polegać na zapewnieniach dotyczących pracy wolontariuszy i członków Stowarzyszenia; dodatkowo we wskazanym terminie organizowana jest od wielu lat impreza pn. „Marsz Niepodległości”.

Kultura bez barier – winda dla CKiS.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 33
 • Koszt: 0,00 zł

Status: Odrzucony

Uzasadnienie: zgodnie z § 1 ust. 3 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2018 rok, zadanie podlega odrzuceniu.

Naturalny plac zabaw w Parku Miejskim.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 34
 • Koszt: 0,00 zł

Status: Odrzucony

Uzasadnienie: zgodnie z § 1 ust. 8 pkt 5 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2018 rok, zadanie podlega odrzuceniu.

Renowacja dziedzińca szkolnego Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu.


 • Okręg: Osiedle Korczak nr 35
 • Koszt: 0,00 zł

Status: Odrzucony

Uzasadnienie: zgodnie z § 1 ust. 8 pkt 3 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2018 rok, zadanie podlega odrzuceniu.

Park rekreacyjno – grillowy nad Prosną.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 36
 • Koszt: 0,00 zł

Status: Odrzucony

Uzasadnienie: zgodnie z § 1 ust. 8 pkt 10 oraz § 1 ust. 8 pkt 11 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2018 rok, zadanie podlega odrzuceniu.

Skwer wypoczynkowy nad Prosną.


 • Okręg: Osiedle Rypinek nr 37
 • Koszt: 0,00 zł

Status: Odrzucony

Uzasadnienie: zgodnie z § 1 ust. 8 pkt 10 oraz § 1 ust. 8 pkt 11 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2018 rok, zadanie podlega odrzuceniu.

Deptak dla wszystkich – Pierwszy kaliski Woonerf.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 38
 • Koszt: 0,00 zł

Status: Odrzucony

Uzasadnienie: zgodnie § 1 ust. 8 pkt 5 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2018 rok, zadanie podlega odrzuceniu.

Zaloguj się

Nie posiadasz konta?

Wprowadź swoje dane

PESEL:

Posiadasz konto?