Budżet Obywatelski 2018

Lista projektów poddanych pod głosowanie

Wydanie trzech książek „Piłkarska Prosna”, „Kaliscy sportowcy z wiosłami”, „Kaliscy lekkoatleci” z serii „KALISKA BIBLIOTEKA SPORTOWA” realizowanej przez Zbigniewa Kościelaka


  • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 1
  • Koszt: 45000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Wykonanie nowych chodników przy ul. Kresowej

Projekt zwycięski
  • Okręg: Osiedle Asnyka nr 1
  • Koszt: 170000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Wykonanie chodnika w ulicy Skarszewskiej od ulicy Sosnowej do ulicy Botanicznej

Projekt zwycięski
  • Okręg: Osiedle Chmielnik nr 1
  • Koszt: 89000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 30 im. Krasnala Hałabały w Kaliszu

Projekt zwycięski
  • Okręg: Osiedle Czaszki nr 1
  • Koszt: 89000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Bezpieczne Dobro

Projekt zwycięski
  • Okręg: Osiedle Dobro nr 1
  • Koszt: 15000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Remont drogi osiedlowej na odcinku od wjazdu na targowisko „Dobrzec” do skrzyżowania z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego

Projekt zwycięski
  • Okręg: Osiedle Dobrzec P nr 1
  • Koszt: 170000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Remont chodników ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 13-21

Projekt zwycięski
  • Okręg: Osiedle Dobrzec W nr 1
  • Koszt: 170000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Remont nawierzchni jezdni, chodnika i utwardzenie terenu z tyłu pawilonu handlowo – usługowego

Projekt zwycięski
  • Okręg: Osiedle Korczak nr 1
  • Koszt: 50000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Święto dzielnicy Majków – 2018 r.


  • Okręg: Osiedle Majków nr 1
  • Koszt: 15500,00 zł

Status: Zaakceptowany

Plac rekreacyjno-sportowy na osiedlu Ogrody

Projekt zwycięski
  • Okręg: Osiedle Ogrody nr 1
  • Koszt: 110000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Plac zabaw przy kompleksie boisk przy Szkole Podstawowej nr 12 w Kaliszu

Projekt zwycięski
  • Okręg: Osiedle Piskorzewie nr 1
  • Koszt: 120000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Modernizacja placu zabaw


  • Okręg: Osiedle Piwonice nr 1
  • Koszt: 25000,00 zł

Status: Zaakceptowany

„DZIEŃ DZIECKA” na „RAJSKIEJ POLANIE” przy ul. Wał Matejki

Projekt zwycięski
  • Okręg: Osiedle Rajsków nr 1
  • Koszt: 17000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Budowa fontanny wraz z niezbędną infrastrukturą na Skwerze Sybiraków

Projekt zwycięski
  • Okręg: Osiedle Rogatka nr 1
  • Koszt: 113000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Budowa drogi z destruktu asfaltowego wraz z odwodnieniem w ulicy Zdrojowej w Kaliszu

Projekt zwycięski
  • Okręg: Osiedle Rypinek nr 1
  • Koszt: 120000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Modernizacja łazienek uczniowskich w Szkole Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Kaliszu


  • Okręg: Osiedle Śródmieście I nr 1
  • Koszt: 68747,00 zł

Status: Zaakceptowany

Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 4 (al. Wolności 27) Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu

Projekt zwycięski
  • Okręg: Osiedle Śródmieście II nr 1
  • Koszt: 3511,00 zł

Status: Zaakceptowany

Podjazd dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej nr 9

Projekt zwycięski
  • Okręg: Osiedle Tyniec nr 1
  • Koszt: 86000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Modernizacja parkingu oraz chodnika przy budynkach Serbinowska 5A, 7 i Przedszkola nr 18

Projekt zwycięski
  • Okręg: Osiedle Widok nr 1
  • Koszt: 170000,00 zł

Status: Zaakceptowany

„Winiarskie zmiany” na nowo

Projekt zwycięski
  • Okręg: Osiedle Winiary nr 1
  • Koszt: 120000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Odnowienie parku przy galerii Amber

Projekt zwycięski
  • Okręg: Osiedle Serbinów nr 1
  • Koszt: 81000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Bezpieczna droga – ulica Zagorzynek, chodnik od ulicy Grunwaldzkiej do ulicy Piwonickiej oraz progi zwalniające ruch samochodowy na ulicy Zagorzynek

Projekt zwycięski
  • Okręg: Osiedle Zagorzynek nr 1
  • Koszt: 120000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Zakup sprzętu poszukiwawczo-ratowniczego dla OSP Dobrzec

Projekt zwycięski
  • Okręg: Sołectwo Dobrzec nr 1
  • Koszt: 30000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Ogrodzenie i wiaty na terenie Zielonego Miejsca Odpoczynku i Spotkań Sulisławiczan

Projekt zwycięski
  • Okręg: Sołectwo Sulisławice nr 1
  • Koszt: 70000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Utwardzenie pobocza ul. Świetlanej

Projekt zwycięski
  • Okręg: Sołectwo Sulisławice Kolonia nr 1
  • Koszt: 70000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Wyposażenie instytucji publicznych w defibrylatory AED oraz przeszkolenie z zakresu ich obsługi

Projekt zwycięski
  • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 2
  • Koszt: 60000,00 zł

Status: Zaakceptowany

„ZABAWNE PIĄTKI” – organizacja letnich imprez dla dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie Parku Przyjaźni w Kaliszu

Projekt zwycięski
  • Okręg: Osiedle Czaszki nr 2
  • Koszt: 72000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Remont chodnika w ul. Biskupickiej strona lewa od posesji Biskupicka 21 do skrzyżowania z ul. Dobrzecką

Projekt zwycięski
  • Okręg: Osiedle Dobro nr 2
  • Koszt: 25000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Marii Curie-Skłodowskiej do ulicy Biskupickiej wraz z oświetleniem


  • Okręg: Osiedle Dobrzec P nr 2
  • Koszt: 170000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Remont nawierzchni jezdni, parkingów i chodników ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 13 – od strony przedszkola (kontynuacja robót drogowych) klatka 7-12

Projekt zwycięski
  • Okręg: Osiedle Kaliniec nr 2
  • Koszt: 170000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Szafki szkolne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu

Projekt zwycięski
  • Okręg: Osiedle Korczak nr 2
  • Koszt: 70000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Wyposażenie pracowni informatycznej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Kaliszu w nowe komputery, urządzenie wielofunkcyjne i rzutnik multimedialny

Projekt zwycięski
  • Okręg: Osiedle Majków nr 2
  • Koszt: 60000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Zielone skwery na Ogrodach

Projekt zwycięski
  • Okręg: Osiedle Ogrody nr 2
  • Koszt: 55000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Kalisza poprzez zakup sprzętu do ratownictwa wodnego i poszukiwawczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz Lis

Projekt zwycięski
  • Okręg: Osiedle Piwonice nr 2
  • Koszt: 100000,00 zł

Status: Zaakceptowany

LETNIE KINO PLENEROWE na „RAJSKIEJ POLANIE” przy ulicy Wał Matejki

Projekt zwycięski
  • Okręg: Osiedle Rajsków nr 2
  • Koszt: 15000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Wyposażenie w nowy sprzęt komputerowy i audiowizualny Publicznego Przedszkola nr 28 „Bajka” w Kaliszu

Projekt zwycięski
  • Okręg: Osiedle Rogatka nr 2
  • Koszt: 7000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Wyposażenie Rady Osiedla Rypinek w plenerowy system nagłaśniający


  • Okręg: Osiedle Rypinek nr 2
  • Koszt: 42000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Zakup manekinów na mundury dla Izby Pamięci Szczypiorniaka i Legionistów Marszałka Józefa Piłsudskiego

Projekt zwycięski
  • Okręg: Osiedle Szczypiorno nr 2
  • Koszt: 4000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Nowa wiata przystankowa na ul. 3 Maja


  • Okręg: Osiedle Śródmieście I nr 2
  • Koszt: 26000,00 zł

Status: Zaakceptowany

„Reprezentacyjna Orkiestra Dęta Miasta Kalisza” – stworzenie i umundurowanie grupy tanecznej, zakup umundurowania dla orkiestry i wyposażenie w 7 nowych instrumentów dętych

Projekt zwycięski
  • Okręg: Osiedle Śródmieście II nr 2
  • Koszt: 120000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Rozbudowa placu zabaw na osiedlu Tyniec

Projekt zwycięski
  • Okręg: Osiedle Tyniec nr 2
  • Koszt: 84000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Modernizacja ciągu pieszego na ulicy Serbinowskiej


  • Okręg: Osiedle Serbinów nr 2
  • Koszt: 170000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Siłownia zewnętrzna


  • Okręg: Osiedle Zagorzynek nr 2
  • Koszt: 120000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Zakup stołów i ławek + oświetlenie do wyposażenia namiotu

Projekt zwycięski
  • Okręg: Sołectwo Dobrzec nr 2
  • Koszt: 40000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Boisko sportowe z terenem zielonym dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Kaliszu oraz społeczności miejskiej


  • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 3
  • Koszt: 500000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Doposażenie Rady Osiedla Czaszki w sprzęt niezbędny do prawidłowego funkcjonowania jednostki pomocniczej miasta i wykonywania zadań na rzecz mieszkańców osiedla – zakup sprzętu dla Rady Osiedla Czaszki


  • Okręg: Osiedle Czaszki nr 3
  • Koszt: 13800,00 zł

Status: Zaakceptowany

Muzyczny Dobrzec – Zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej OSP Dobrzec – Kalisz

Projekt zwycięski
  • Okręg: Osiedle Dobro nr 3
  • Koszt: 30000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Interaktywna strefa do programowania i kodowania w Publicznym Przedszkolu nr 27 „Radość” w Kaliszu

Projekt zwycięski
  • Okręg: Osiedle Majków nr 3
  • Koszt: 57035,00 zł

Status: Zaakceptowany

Zakup sprzętu na działalność drużyny harcerskiej

Projekt zwycięski
  • Okręg: Osiedle Ogrody nr 3
  • Koszt: 11999,00 zł

Status: Zaakceptowany

Koncert zespołów polskiej muzyki rozrywkowej na Rajskiej Polanie przy ul. Wał Matejki

Projekt zwycięski
  • Okręg: Osiedle Rajsków nr 3
  • Koszt: 67000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Przedmoście Kalisz jako atrakcja turystyczna miasta – rewitalizacja Kaliskiej Linii Maginota

Projekt zwycięski
  • Okręg: Osiedle Szczypiorno nr 3
  • Koszt: 45000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Wymiana nawierzchni i wyposażenie dziedzińca I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu


  • Okręg: Osiedle Śródmieście I nr 3
  • Koszt: 102900,00 zł

Status: Zaakceptowany

Warsztaty dla dzieci z ulicy Pułaskiego – poznaj historię kamienicy, w której mieszkasz

Projekt zwycięski
  • Okręg: Osiedle Śródmieście II nr 3
  • Koszt: 4100,00 zł

Status: Zaakceptowany

Alejka zielona przy gliniankach Tyniec


  • Okręg: Osiedle Tyniec nr 3
  • Koszt: 170000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Wiosna zachwyca kolorem

Projekt zwycięski
  • Okręg: Osiedle Serbinów nr 3
  • Koszt: 54400,00 zł

Status: Zaakceptowany

Wybudowanie pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego, upamiętniającego stulecie odzyskania niepodległości, usytuowanego przed sądem w Alei Wolności


  • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 4
  • Koszt: 510000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Remont chodnika wzdłuż ulicy Handlowej


  • Okręg: Osiedle Czaszki nr 4
  • Koszt: 120000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Festyn na Ogrodach

Projekt zwycięski
  • Okręg: Osiedle Ogrody nr 4
  • Koszt: 10000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Spotkanie opłatkowe dla seniorów os. Rajsków

Projekt zwycięski
  • Okręg: Osiedle Rajsków nr 4
  • Koszt: 5000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Szczypiornicki kompleks boisk sportowych

Projekt zwycięski
  • Okręg: Osiedle Szczypiorno nr 4
  • Koszt: 119250,00 zł

Status: Zaakceptowany

Wyposażenie Centrum Multimedialnego biblioteki szkolnej I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu


  • Okręg: Osiedle Śródmieście I nr 4
  • Koszt: 57100,00 zł

Status: Zaakceptowany

Wykonanie miejsc postojowych przy ulicy Zacisze na odcinku (Ułańska-Lotnicza)


  • Okręg: Osiedle Śródmieście II nr 4
  • Koszt: 170000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Instrumenty dla Szkoły Muzycznej w Kaliszu


  • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 5
  • Koszt: 500000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Remont chodnika i parkingu przy ul. Lipowej 31, 33, 35 – projekt oraz wykonanie


  • Okręg: Osiedle Czaszki nr 5
  • Koszt: 113000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Spotkania z kulturą – spotkania mieszkańców

Projekt zwycięski
  • Okręg: Osiedle Ogrody nr 5
  • Koszt: 12000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Mikołajki w Rajskowie

Projekt zwycięski
  • Okręg: Osiedle Rajsków nr 5
  • Koszt: 15000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Miejski ogród – miejsce wypoczynku i zabaw w Śródmieściu


  • Okręg: Osiedle Śródmieście I nr 5
  • Koszt: 150000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Zakup 2 samochodów rozpoznawczo-ratowniczych wraz z wyposażeniem z przeznaczeniem dla JRG 1 i JRG 2 KM PSP w Kaliszu

Projekt zwycięski
  • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 6
  • Koszt: 312000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Pierwszy kaliski mural


  • Okręg: Osiedle Śródmieście I nr 6
  • Koszt: 16400,00 zł

Status: Zaakceptowany

Audiobooki dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu

Projekt zwycięski
  • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 7
  • Koszt: 5130,00 zł

Status: Zaakceptowany

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kaliszu

Projekt zwycięski
  • Okręg: Osiedle Śródmieście I nr 7
  • Koszt: 170000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Budowa boiska szkolnego z parkingiem przy Szkole nr 22 przy ul. św Michała 1 w Kaliszu os. „Dobro”


  • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 8
  • Koszt: 435000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Silnik do łodzi ratowniczej OSP Kalisz


  • Okręg: Osiedle Śródmieście I nr 8
  • Koszt: 45000,00 zł

Status: Zaakceptowany

„Nowe wejście w nowe 100-lecie”. (Przebudowa wejścia do III LO im. M. Kopernika z udogodnieniem dla osób niepełnosprawnych i budowa nowego ogrodzenia)


  • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 9
  • Koszt: 200000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Przyjazne podwórko – uporządkowanie i zagospodarowanie terenu podwórka przy posesji Śródmiejska 19/1 w Kaliszu


  • Okręg: Osiedle Śródmieście I nr 9
  • Koszt: 32000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Remont – położenie nowej nawierzchni ul. Ostrowskiej (od Polnej do Serbinowskiej) wraz z chodnikami


  • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 10
  • Koszt: 510000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Remont kapitalny nawierzchni bitumicznej na ul. Konopnickiej na odcinku (Kresowa do Serbinowskiej) dojazd do ZUS położenie nowej nawierzchni i wymalowanie pasów na miejscach do parkowania


  • Okręg: nr 11
  • Koszt: 510000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Remont nawierzchni ul. Asnyka (od Polnej do Serbinowskiej), położenie nowej nawierzchni i znaczna wymiana krawężników


  • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 12
  • Koszt: 510000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy Tulipan w Kaliszu


  • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 13
  • Koszt: 300000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Koncert zespołu Kombii

Projekt zwycięski
  • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 14
  • Koszt: 95000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Koncert zespołu Bajm

Projekt zwycięski
  • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 15
  • Koszt: 98000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Zakup wyczynowych rowerów wyścigowych dla czołowych zawodników Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego

Projekt zwycięski
  • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 16
  • Koszt: 72000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Budowa boiska do piłki siatkowej i koszykowej przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu


  • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 17
  • Koszt: 505000,00 zł

Status: Zaakceptowany

HI-FI lharmonia. Kompleksowy, innowacyjny system nagłośnienia Sali koncertowej Filharmonii Kaliskiej – Auli WPA UAM im. prof. J. Rubińskiego


  • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 18
  • Koszt: 500000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Wychodzenie z bezdomności i uzależnień


  • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 19
  • Koszt: 192000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Automatyczna toaleta publiczna w Parku Przyjaźni


  • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 20
  • Koszt: 200000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Reportaże dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu


  • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 21
  • Koszt: 5004,00 zł

Status: Zaakceptowany

Zagospodarowanie terenu wokół glinianki przy Cegielni Tyniec

Projekt zwycięski
  • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 22
  • Koszt: 255000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Modernizacja mostków (kładek) w Parku Przyjaźni


  • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 23
  • Koszt: 78000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Majkowski Wembley modernizacja budynku


  • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 24
  • Koszt: 510000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Ławki miejskie przy Górnośląskiej


  • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 25
  • Koszt: 46200,00 zł

Status: Zaakceptowany

Zakup samochodu dostawczego typu BUS MAX dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji


  • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 26
  • Koszt: 160000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Kaliskie questy


  • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 27
  • Koszt: 1800,00 zł

Status: Zaakceptowany

Kaliscy podróżnicy – cykl prelekcji


  • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 28
  • Koszt: 6000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Rehabilitacja i integracja osób niepełnosprawnych poprzez turystykę rowerową

Projekt zwycięski
  • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 29
  • Koszt: 2250,00 zł

Status: Zaakceptowany

Nauka strzelania i pierwszej pomocy dla mieszkańców Kalisza


  • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 30
  • Koszt: 20800,00 zł

Status: Zaakceptowany

Zakup nowych boksów dla bezdomnych psów z kaliskiego schroniska

Projekt zwycięski
  • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 31
  • Koszt: 99900,00 zł

Status: Zaakceptowany

Rozbudowa centrum sportowo-rekreacyjnego „Płuca Kalisza” oraz inwestycje w ramach „Winiarskich Zmian”

Projekt zwycięski
  • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 32
  • Koszt: 510000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Sportowo-rekreacyjna rewitalizacja Parku Przyjaźni


  • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 33
  • Koszt: 510000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Montaż wiaty przystankowej przy ul. Romańskiej


  • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 34
  • Koszt: 8000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Modernizacja hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 17 w Kaliszu


  • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 35
  • Koszt: 510000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Modernizacja placu zabaw i zakup wyposażenia dydaktycznego dla Publicznego Przedszkola nr 9 w Kaliszu


  • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 36
  • Koszt: 63800,00 zł

Status: Zaakceptowany

Wydanie i wydruk książki „Miejsca Pamięci Narodowej w Kaliszu” – w ilości 1000 sztuk

Projekt zwycięski
  • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 37
  • Koszt: 19000,00 zł

Status: Zaakceptowany

„DOBRA SZTUKA DLA KALISZA” – zakup unikatowej kolekcji rysunków i grafik profesora Andrzeja Niekrasza w celu wzbogacenia spuścizny artystycznej Miasta Kalisza


  • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 38
  • Koszt: 94000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Modernizacja hufca ZHP


  • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 39
  • Koszt: 15000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Edukacyjne miasteczko rowerowe w Parku Jordanowskim


  • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 40
  • Koszt: 510000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Stojaki rowerowe na każdej ulicy


  • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 41
  • Koszt: 350000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Oczyszczenie terenu Jeziora „Grona”


  • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 42
  • Koszt: 510000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Modernizacja kuchni oraz pralni w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Projekt zwycięski
  • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 43
  • Koszt: 510000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Zakup i montaż oświetlenia na boiskach bocznych przy Łódzkiej 19-29


  • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 44
  • Koszt: 100000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Zakup sprzętu piłkarskiego dla zespołów młodzieżowych Kaliskiego Klubu Sportowego


  • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 45
  • Koszt: 70000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Kaliski Przegląd Kabaretowy


  • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 46
  • Koszt: 25000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Mobilne boisko wielofunkcyjne – koszykówka, siatkówka, ręczna, tenis ziemny, badminton


  • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 47
  • Koszt: 93300,00 zł

Status: Zaakceptowany

Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz Sulisławice


  • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 48
  • Koszt: 38000,00 zł

Status: Zaakceptowany

„Parkingi rowerowe przy kaliskich szkołach”


  • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 49
  • Koszt: 150000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Renowacja kamienicy i adaptacja terenu zielonego przy ul. Łódzkiej 10 w Kaliszu


  • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 50
  • Koszt: 0,00 zł

Status: Zaakceptowany

Zaloguj się

Nie posiadasz konta?

Wprowadź swoje dane

PESEL:

Posiadasz konto?