Budżet Obywatelski 2025

Harmonogram

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2025 rok

Zgłaszanie projektów

15-26 kwietnia 2024 r.

Weryfikacja projektów przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Kalisza i jednostki organizacyjne Miasta Kalisza oraz ich opiniowanie przez organy jednostek pomocniczych Miasta Kalisza i Komitet Rewitalizacji

15 kwietnia-5 lipca 2024 r.

Opiniowanie projektów

przez Radnych Rady Miasta Kalisza

8 lipca-19 lipca 2024 r.

Dopuszczenie projektów pod głosowanie przez Prezydenta Miasta Kalisza

Do 9 sierpnia 2024 r.

Przeprowadzenie procedury odwoławczej

i ogłoszenie ostatecznych list projektów

Do 6 września 2024 r.

Głosowanie internetowe

23 września-4 października 2024 r.

Głosowanie tradycyjne

23 września-27 września 2024 r.

Ogłoszenie wyników głosowania

Do 23 października 2024 r.


Zaloguj się

Nie posiadasz konta?

Wprowadź swoje dane

PESEL:

Posiadasz konto?