Budżet Obywatelski 2024

Lista projektów poddanych pod głosowanie

Modernizacja części terenu zielonego wraz z utworzeniem ścieżki ekologicznej „Eko-dróżka” na terenie na terenie placu szkolnego Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Dąbrowskiej w Kaliszu przy ul. Polnej 17


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie zielone nr Z1
 • Koszt: 262000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Utworzenie pasa zieleni oraz ścieżki edukacyjnej, stanowiącej teren rekreacji oraz miejsce do realizacji ciekawych projektów ekologicznych. „Eko-dróżka” obejmuje utworzenie miejsca, w którym zamontowane będą na stałe tablice informacyjne o zwierzętach, ptakach, roślinach oraz segregacji odpadów. Ponadto zostaną zamontowane karmniki dla konkretnych gatunków ptaków. Projekt zakłada utworzenie ścieżki dydaktycznej, która będzie wykorzystywana w ciągu całego roku kalendarzowego. Dobór roślin i tablic informacyjnych umożliwi wykorzystanie ich podczas lekcji.

Zielone Centrum Majkowa ul. Władysława Reymonta


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie zielone nr Z4
 • Koszt: 170000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zielone skwerki pomiędzy przedszkolem, kościołem, lokalami usługowymi. Mocno nasłonecznione miejsce wymaga roślin wytrzymałych na trudne warunki. Ławki i mała architektura parkowa, kosze na śmieci.

Zielona Rogatka – skwer przy skrzyżowaniu ulic Dobrzeckiej i Wojska Polskiego

Projekt zwycięski
 • Okręg: projekty ogólnomiejskie zielone nr Z5
 • Koszt: 31200,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Projekt modernizacji skweru, który znajduje się na skraju osiedla Rogatka. W miejsce wydeptanych ścieżek wykonanie utwardzonych alejek. Zasadzenie drzew ozdobnych poprawiających estetykę miejsca oraz krzewów średniej wielkości oddzielających skwer od ciągu pieszo-rowerowego i bardzo ruchliwej ulicy. Stworzenie miejsca do siedzenia w postaci ławek  lokalizacja: skwer graniczy z działką przy ul. Dobrzeckiej 5

„Kwiatowe Wzgórza” na Gronach

Projekt zwycięski
 • Okręg: projekty ogólnomiejskie zielone nr Z6
 • Koszt: 130000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Przygotowanie terenu. Wykonanie nasadzeń bzami, hortensjami, budlejami i lawendą oraz nasadzeniami różnych gatunków traw. lokalizacja: teren Parku Grona. Górna część skarpy od ulicy Piwonickiej

Park „Podmiejska” przy orliku – park kieszonkowy z siłownią zewnętrzną pomiędzy osiedlami Dobrzec i Widok

Projekt zwycięski
 • Okręg: projekty ogólnomiejskie zielone nr Z8
 • Koszt: 190000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie polega na zagospodarowaniu terenu zielonego pomiędzy ul. Podmiejską, Miasteczkiem Ruchu Drogowego a orlikiem. W ramach zadania zasadzone zostaną drzewa i krzewy, zainstalowane ławki i kosze. W ramach projektu w parku stworzona zostanie nowoczesna siłownia zewnętrzna oraz zielony przystanek przy ul. Podmiejskiej.

Zielony Dobrzec 2 ul. Stefana Otwinowskiego


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie zielone nr Z10
 • Koszt: 175000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Przedmiotem projektu jest nasadzenie ok. 100 drzew  i ok. 100 krzewów mające na celu rozpoczęcie zagospodarowania terenów zielonych pod przyszły Mini Park Osiedlowy na terenach należących do Miasta Kalisza. Sadzenie roślinności będzie odbywać się z maksymalnym wykorzystaniem istniejącego zadrzewienia i ukształtowania terenu. Gatunki drzew: kasztanowce, dęby, jarzęby, lipy, klony, brzozy, buki, miłorzęby japońskie, magnolie i inne. Gatunki krzewów: forsycje, tawuły, trzmieliny, berberysy, rododendrony, budleje, żylistki, jaśminowce. Istniejący teren projektu jest zaniedbany, zaśmiecony  i nieurządzony, ale z wielkim potencjałem lokalno-rekreacyjnym dla życia społeczności osiedlowej. Teren jest częściowo nierówny i pagórkowaty. Rejon projektu jest regularnie uczęszczany przez mieszkańców i stanowi nieliczny zadrzewiony teren spacerów dla mieszkańców pobliskich osiedli. Zainteresowanie obszarem jest na tyle duże, że przez lata zostały wydeptane na nim alejki, które stanowią już stały ciąg komunikacyjny, w tym połączenia z poszczególnymi częściami osiedla.

Pierwszy park kieszonkowy przy ulicy Polnej w Kaliszu


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie zielone nr Z11
 • Koszt: 400000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie polega na zagospodarowaniu terenu zielonego skweru przy ulicy Polnej w Kaliszu. Inwestycja ta ma na celu podjęcie działań, by to miejsce stało się jeszcze bardziej przyjaznym miejscem odpoczynku mieszkańców. Park kieszonkowy to publicznie dostępny niewielkich rozmiarów park. W ramach zadania wykonana ma zostać pielęgnacja istniejącej zieleni, nasadzenie nowych drzew, krzewów, bylin oraz kwiatowego klombu (wyniesionego w ten sposób, by był widoczny również dla osób poruszających się po ulicy Polnej i Legionów – na klombie napis z nazwą osiedla z roślin zimozielonych), a także ustawienie niewielkiej fontanny lub kaskady wodnej, zmodernizowanie istniejącego oświetlenia, dostosowanie chodnika dla osób poruszających się na wózkach, montaż małej architektury (np. z uwzględnieniem kilku stolików do plenerowej gry w szachy) oraz zestawu zabawowego dla dzieci. Całość inwestycji zostanie zrealizowana z poszanowaniem już rosnących w tym miejscu drzew. lokalizacja: Skwer Inwalidów Wojennych na skrzyżowaniu ulicy Polnej z ulicą Legionów

Pierwszy park kieszonkowy przy ulicy Serbinowskiej w Kaliszu


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie zielone nr Z12
 • Koszt: 280000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie polega na zagospodarowaniu terenu zielonego skweru przy ulicy Serbinowskiej w Kaliszu. Inwestycja ta ma na celu podjęcie działań, by to miejsce stało się jeszcze bardziej przyjaznym miejscem odpoczynku mieszkańców. Park kieszonkowy to publicznie dostępny niewielkich rozmiarów park. W ramach zadania wykonana ma zostać pielęgnacja istniejącej zieleni, nasadzenie nowych drzew (w tym grabów oddzielających wyraźnie park kieszonkowy od drogi), krzewów, bylin oraz kwiatowego klombu (wyniesionego w ten sposób, by był widoczny również dla osób poruszających się po ulicy Serbinowskiej  i al. Wojska Polskiego. Na klombie oprócz kwiatów nasadzenie krzewów zimozielonych tworzących napis zawierający w sobie nazwę osiedla), zmodernizowanie istniejącego oświetlenia, rozbudowa chodnika  i dostosowanie go dla osób poruszających się na wózkach, montaż dodatkowych ławek, małej architektury (z uwzględnieniem kilku stolików do plenerowej gry w szachy). Całość inwestycji zostanie zrealizowana z poszanowaniem już rosnących w tym miejscu drzew. lokalizacja: skwer znajdujący się na skrzyżowaniu ulicy Serbinowskiej  z al. Wojska Polskiego

Zakup urządzeń AED – defibrylatorów dla każdego osiedla i sołectwa w Kaliszu – 23 osiedla i 3 sołectwa


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 1
 • Koszt: 234000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zakup 26 urządzeń AED wraz z zewnętrznymi szafkami. Urządzenia AED powinny zawierać baterie o wytrzymałości minimum 6 lat, co zagwarantuje okres bezobsługowego działania urządzeń. lokalizacja urządzeń zostanie uzgodniona  z każdą radą osiedla i sołectwa po rozstrzygnięciu głosowania

Wymiana ogrodzenia piaskownicy na placu zabaw przy ul. Młynarskiej (teren Z tyłu przychodni)


 • Okręg: Osiedle Kaliniec nr 1
 • Koszt: 35000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Projekt dotyczy wymiany wadliwego i przestarzałego ogrodzenia wraz z dwoma furtkami wejściowymi piaskownicy na placu zabaw na długości 90 mb. Obecny stan ogrodzenia zagraża bezpieczeństwu dzieci korzystających z piaskownicy i ich opiekunów.

„TOPIENIE MARZANNY” – MIĘDZYPOKOLENIOWE BUDZENIE WIOSNY – spotkanie mieszkańców Kalisza wraz z koncertem

Projekt zwycięski
 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 2
 • Koszt: 12500,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: „TOPIENIE MARZANNY” – MIĘDZYPOKOLENIOWE BUDZENIE WIOSNY – spotkanie mieszkańców Kalisza wraz  z koncertem na powitanie wiosny 2024 r. Koncert orkiestry i  solistów oraz występ zespołu artystycznego UTW Kalisz. lokalizacja: przemarsz od fontanny „Noce  i Dnie” przez Park Miejski do Teatru im. W. Bogusławskiego, „Topienie Marzanny” – schody przy Prośnie – Bulwar Nadprośniański

Remont drogi wewnętrznej dojazdowej do garaży i miejsc parkingowych od ul. M. Dąbrowskiej


 • Okręg: Osiedle Kaliniec nr 2
 • Koszt: 90000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Projekt dotyczy remontu drogi dojazdowej od  ul. M. Dąbrowskiej do garaży i miejsc parkingowych. Obecnie droga jest w bardzo złym stanie, pełna ubytków  i dziur, które podczas poruszania się po niej pojazdów mogą powodować ich uszkodzenie. Podczas opadów deszczu droga jest zalewana, pełna kałuż.

Budowa zielonego skweru przy ul. Górnośląskiej 41a


 • Okręg: Osiedle Kaliniec nr 3
 • Koszt: 45000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Projekt dotyczy budowy zielonego skweru na terenie zielonym przy bloku Kalisz ul. Górnośląska 41a. Skwer wyposażony byłby w ławeczki, kosze na śmieci, zewnętrzny stół do tenisa stołowego i gry w szachy wraz z nowo powstałą łąką kwietną. 

Renowacja boiska Szkoły Podstawowej nr 3 w Kaliszu ul. Ciasna 16


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 4
 • Koszt: 470000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Remont jest niezbędny w celu zagwarantowania bezpieczeństwa użytkownikom boiska. Konieczne są: zerwanie i wymiana posadzki z tworzyw sztucznych, naprawa i wyrównanie podłoża, uzupełnienie piłkochwytów i naprawa starych piłkochwytów.

Budowa skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 9 im. 25 Dywizji Piechoty Ziemi Kaliskiej w Kaliszu


 • Okręg: Osiedle Tyniec nr 4
 • Koszt: 90000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Projekt dotyczy budowy skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 9 im. 25 Dywizji Piechoty Ziemi Kaliskiej w Kaliszu. lokalizacja: ul. Żwirki i Wigury 13

Naprawa nawierzchni boiska do piłki ręcznej w Parku Przyjaźni


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 5
 • Koszt: 419000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Projekt zakłada odnowienie nawierzchni istniejącego boiska do piłki ręcznej wraz z rekonstrukcją linii, naprawą lub zakupem nowych bramek wraz z siatkami i zakupem piłkochwytów (siatek)  za bramkami. lokalizacja: narożnik przy zbiegu ulic Polnej i Skalmierzyckiej (obok kortów tenisowych)

„Sala do tenisa stołowego pod Chmurką” na terenie placu szkolnego Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Dąbrowskiej w Kaliszu przy ul. Polnej 17

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Kaliniec nr 5
 • Koszt: 140000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: „Sala do tenisa stołowego pod Chmurką” - zakup wraz  z montażem dwóch specjalnych atestowanych stołów tenisowych przystosowanych do warunków zewnętrznych, rakietek tenisowych i piłeczek na placu szkolnym w celu stworzenia miejsca do nauki gry  w tenisa stołowego, a zarazem miejsca rekreacji ogólnodostępnego dla mieszkańców Kalisza. Projekt umożliwia wszystkim zainteresowanym rozgrywki w  tenisa stołowego. Stoły do gier wzbogacą teren o nowe atrakcje, z których skorzystają mieszkańcy niezależnie od wieku. Projekt przewiduje wykonanie piłkochwytów.

Wzbogacenie Piskorzewskiej Przestrzeni Historycznej


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 6
 • Koszt: 9000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Celem projektu jest wzbogacenie/poszerzenie treści historycznej Kalisza w najstarszej urbanistycznej przestrzeni jaką stanowi ciąg ulicy Piskorzewskiej od Rynku Głównego do ulicy Parczewskiego. Odnosi się to zwłaszcza do nieruchomości: Piskorzewska nr 4, nr 8  i nr 10 – najstarszych kamienic w Kaliszu. Skoncentrowanie zróżnicowanej treści historycznej z zakresu historii miasta Kalisza  przy bardzo uczęszczanym ciągu pieszym (także ciągu turystycznym) stanowi ważny atut niniejszego projektu. Umieszczenie na frontonach kilku nieruchomości znajdujących się przy ww. ulicy fotogramów z opisem konkretnego wątku historycznego uzupełnionego o historyczne zdjęcia i szkice stanowi  kolejny atut ww. projektu. Projekt będzie zgodny z Zarządzeniem   nr 304/2027 z 24 maja 2017 roku. 

Zakup nowości wydawniczych z roku 2023/2024 (książki) dla Biblioteki Głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Asnyka nr 6
 • Koszt: 10000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Projekt polega na zakupie nowości wydawniczych dla Biblioteki Głównej w celu udostępnienia ich w formie wypożyczeń dla czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu. lokalizacja: ul. Legionów 66

Konkurs Fotograficzny „Świat w kawałkach”


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 7
 • Koszt: 36000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Konkurs organizowany od 5 lat cyklicznie, co roku. Jest to konkurs fotograficzny cieszący się dużą popularnością, mający na celu promowanie miasta Kalisza przez jego mieszkańców. Uczestnicy konkursu otrzymują bezpłatnie specjalnie zaprojektowaną flagę, na której widnieje logo miasta Kalisza. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do przesyłania organizatorowi zdjęć z flagą z miejsc, które uważają za atrakcyjne w Polsce czy też na świecie. Zdjęcia są przesyłane drogą mailową lub przez formularz na specjalnie stworzonej stronie internetowej. Następnie zdjęcia są publikowane na stronie konkursu oraz fanpage'u na portalach social media. Najciekawsze zdjęcia konkursowe są również drukowane  w specjalnym albumie pamiątkowym, który otrzymuje każdy uczestnik konkursu. Po zakończeniu konkursu organizowana jest uroczysta gala, na której odbywa się ogłoszenie ostatecznych wyników konkursu oraz wręczenie nagród. Dodatkowo organizator stara się uatrakcyjnić wydarzenie, zapraszając do udziału w gali gości specjalnych, tj. znanych podróżników oraz ludzi kultury. lokalizacja: Akcelerator Kultury, ul. Nowy Świat 2A

Zakup nowości wydawniczych z roku 2023/2024 (książki, audiobooki CD) dla Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Rogatka nr 7
 • Koszt: 10000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Projekt polega na zakupie nowości wydawniczych, książek oraz audiobooków CD dla odnowionej Filii nr 1 w celu udostępnienia ich w formie wypożyczeń dla czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu. lokalizacja: ul. Górnośląska 29

Ćwiczenia w plenerze – FITNESS PARK Kalisz


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 8
 • Koszt: 14000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: W okresie lipca, sierpnia 2024 roku, bezpłatne zajęcia fitness  z profesjonalnym instruktorem na świeżym powietrzu. Planowany rozkład zajęć: dwa razy w tygodniu, np. poniedziałki godz. 17:30/18:00, środy godz. 17:30/18:00. Czas realizacji projektu:  1 lipca-31 sierpnia 2024 roku (9 tygodni=18 h zajęć). Zajęcia otwarte (bezpłatne) dla każdego bez względu na wiek i umiejętności; możliwość dołączenia na zajęcia w dowolnym momencie, bez konieczności wcześniejszego zapisywania.  lokalizacja: Park Miejski w Kaliszu

Biblioteczny rajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz” organizowany przez Miejską Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Śródmieście II nr 8
 • Koszt: 5500,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Projekt polega na zakupie gadżetów na wydarzenie „Odjazdowy Bibliotekarz”, zakupie poczęstunku dla uczestników rajdu, apteczek medycznych, przejazd wyznaczoną trasą do miejsca docelowego.

Zabawne Piątki w Parku Przyjaźni


 • Okręg: Osiedle Czaszki nr 9
 • Koszt: 77000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie to organizacja 7 cyklicznych imprez dla dzieci. Imprezy odbywałyby się w 7 wakacyjnych piątków. Podczas imprez dzieci mogłyby korzystać z wielu atrakcji takich jak animacje, teatrzyki, zamki dmuchane, zjeżdżalnie, trampoliny, wizyty gości specjalnych, występy muzyczne oraz taneczne, bańki mydlane, malowane buziek, tatuaże wodne, warsztaty plastyczne, pokazy eksperymentów, współzawodnictwo sportowe, konkursy i zabawy z nagrodami dla dzieci i rodziców.

„Żabia galeria” na Gronach


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 10
 • Koszt: 16000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Umieszczenie rzeźb żab na terenie przy zbiorniku Grona w celu podniesienia estetyki i atrakcyjności miejsca. lokalizacja: teren zbiornika u Grona

„Skwer Bursztynowy” przy Osiedlu Dębowym nas skrzyżowaniu ulic Raciborskiego i Dybowskiego


 • Okręg: Osiedle Tyniec nr 10
 • Koszt: 137500,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Skwer osiedlowy z wygrodzonym placem zabaw.  Na placu zabaw mała architektura typu domek  z piaskownicą, ścianką wspinaczkową, zjeżdżalnią lub drabinką, planszą na kredę, trampoliną wpuszczaną  w teren oraz huśtawką typu bocianie gniazdo. Zaplanowano również dwa leżaki na terenie placu zabaw. Na skwerze dwie ławki, obok donica z drzewkiem na pniu oraz ławka z pergolą.

„Skarpa dla aktywnych” Park Grona


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 11
 • Koszt: 145000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Wykonanie zjeżdżalni skarpowej, rynnowej oraz podejścia w formie ścianki wspinaczkowej. lokalizacja: teren zbiornika u Grona, skarpa wschodnia od strony ulicy Piwonickiej

Kociodomki – ratujmy bezdomne koty!


 • Okręg: Osiedle Piwonice nr 11
 • Koszt: 43500,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Stworzenie zadaszonej i bezpiecznej przestrzeni  z domkami. Projekt zapewni godne warunki bytowania dla czworonogów. lokalizacja: ul. Starożytna – przy torfowisku „Lis”, wzdłuż ul. Rzymskiej

„Młodzieżowy box rozrywkowy” - Park Grona


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 12
 • Koszt: 212000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zakup klatki do ćwiczeń OCR oraz wieży linowej. Urządzenia przeznaczone dla młodzieży i dorosłych pozwolą na aktywne spędzenie czasu i ukierunkowanie nadmiaru energii na ćwiczenie + mała architektura. lokalizacja: zbiornik u Grona, teren przylegający do skarpy wschodniej

Tablica pamiątkowa poświęcona pamięci ofiarom tzw. „wyzwolenia”

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Śródmieście II nr 12
 • Koszt: 14000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Tablica z czarnego marmuru. Treść na tablicy: Pamięci ofiarom, pokrzywdzonym oraz wszystkim poszkodowanym przez żołnierzy Armii Czerwonej  w wyniku tzw. „wyzwolenia”, które okraszone było mordami, gwałtami, napadami, rozbojami  i wywłaszczeniami na Narodzie Polskim. Niech ich cierpienie będzie przestrogą dla przyszłych pokoleń, aby widmo komunizmu nigdy nie zagroziło bezpieczeństwu ludzi i wspólnocie narodowej. Cześć ich pamięci. lokalizacja: ul. Częstochowska, obszar za Teatrem im. Wojciecha Bogusławskiego/przed Cmentarzem Żołnierzy Radzieckich

„Imprezowa wiata grillowa” na Gronach


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 13
 • Koszt: 222000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Wykonanie wiaty grillowej w celu umożliwienia organizacji imprez plenerowych dla mieszkańców Kalisza niezależnie od pogody. lokalizacja: teren obok zbiornika u Grona od ulicy Piwonickiej

Uzupełnienie księgozbioru w nowości oraz w brakujące tomy i lektury


 • Okręg: Osiedle Dobrzec W nr 13
 • Koszt: 8000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Projekt polega na zakupie nowości wydawniczych oraz brakujących tomów książek i lektur (dla dzieci  i dorosłych) dla Filii nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej. lokalizacja: ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 15

Zakup i założenie siatki ochronnej na Trybunie Wschodniej Stadionu Miejskiego w Kaliszu


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 14
 • Koszt: 80000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Projekt będzie obejmował zakup i montaż (założenie) siatki ochronnej pod dachem na Trybunie Wschodniej. Siatka będzie zapobiegała siadaniu przez gołębie (i inne ptaki) na rusztowaniach trybuny, a tym samym zanieczyszczaniu krzesełek i przejść odchodami, które są siedliskiem chorób, na które są narażone osoby odwiedzające stadion. lokalizacja: ul. Łódzka 19-29

Zakup książek wydanych w 2023 i 2024 roku oraz zakup gier planszowych dla Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu


 • Okręg: Osiedle Serbinów nr 14
 • Koszt: 12000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Projekt ma na celu zakup książek wydanych w 2023 oraz 2024 roku w celu udostępnienia ich w formie wypożyczeń czytelnikom Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu. Zakup gier planszowych wzbogaci Klub Gier Planszowych Cubus organizowany przez Filię nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej odbywającego się  w pomieszczeniach Klubu Osiedlowego Serbinów. lokalizacja: ul. Serbinowska 25

Wydanie książki poświęconej historii Kaliskiego Klubu Sportowego z okazji 100-lecia powstania klubu


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 15
 • Koszt: 57000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Projekt ma na celu wykonanie książki (redakcja techniczna książki, przygotowanie do druku, w tym obróbka zdjęć). Książka będzie  w twardej oprawie, wydruk w kolorze CMYK, nakład będzie obejmował 1000 szt., ilość stron ok. 400, format B5.

Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Robotniczej od skrzyżowania z ul. Staszica do Robotnicza 10-12


 • Okręg: Osiedle Korczak nr 15
 • Koszt: 110000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Wymiana nawierzchni chodnika.

LABORATORIUM SZTUKI – remont i adaptacja lokalu


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 16
 • Koszt: 150000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Projekt LABORATORIUM SZTUKI - remont i adaptacja lokalu jest szansą na stworzenie klimatycznego i designerskiego miejsca na prowadzenie różnorodnych warsztatów i spotkań artystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. „Mały Bauhaus” będzie łączył historię z nowoczesnością, wizję z materią, indywidualność z pracą społeczną.  W ramach projektu zostaną podjęte prace remontowe związane z montażem systemu ogrzewania, wymianą okien, remontem toalety, wymianą instalacji elektrycznej oraz odświeżeniem głównej sali i pomieszczeń zaplecza. W drugim etapie prac adaptacyjnych lokal zostanie przygotowany do działań artystycznych w zakresie wyposażenia go w oświetlenie, stoły, sztalugi, sofy, fotele i szafki.  lokalizacja: lokal znajduje się na parterze kamienicy przy ul. Śródmiejskiej 31

Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 17
 • Koszt: 187725,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu  1 osoby na wózku inwalidzkim oraz 3 pasażerów, silnik spalinowy  o mocy 75 kW, pojemność silnika: do 1400 ccm, nadwozie Kombivan, rodzaj paliwa: benzyna bezołowiowa. Pojazd musi umożliwiać zajęcie miejsca kierowcy lub pasażera bez konieczności przesiadania się z wózka inwalidzkiego. lokalizacja: ul. Winiarska 26

16 koncertów ulicznych letnimi wieczorami


 • Okręg: Osiedle Śródmieście I nr 17
 • Koszt: 58852,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Niech kaliskie Śródmieście tętni życiem! Przechadzając się weekendowymi wieczorami po kaliskim centrum brakuje ulicznych artystów, którzy budowaliby atmosferę żyjącego miasta. Chcemy, aby latem 2024  w piątki i soboty odbywały się uliczne koncerty młodych artystów, w szczególności studentów i absolwentów kaliskiego Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM. Koncerty będą okazją do nabywania przez nich praktyki, a dla kaliszan i turystów będą urozmaiceniem wieczornych spacerów po Śródmieściu. Miejscem 16 wieczornych koncertów mogą być Główny Rynek bądź kaliskie Planty i ich okolice. Koncerty trwać będą każdorazowo minimum 2 godziny. lokalizacja: Główny Rynek albo Planty

Toaleta ogólnomiejska na Skwerze Sybiraków


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 18
 • Koszt: 376000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Toaleta stacjonarna, ogólnodostępna. lokalizacja: ul. Wąska/Staszica

Mini skwer na Szlaku Bursztynowym przy Wzgórzach

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Tyniec nr 18
 • Koszt: 139000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Wykonanie skweru wykorzystując istniejącą zieleń, wykonanie nawierzchni przepuszczalnej przy fontannie, montaż małej architektury, fontanny, posadzenie traw ozdobnych. lokalizacja: teren zieleni wzdłuż nowego odcinka Szlaku Bursztynowego, fragment po stronie Wzgórz, pomiędzy wjazdem  w Owsianą a przystankiem autobusowym

Pumptrack – miejsce sportu i rekreacji dla dzieci i młodzieży – przy Kanale Bernardyńskim


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 19
 • Koszt: 470000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Duży asfaltowy pumptrack otoczony zielenią. W przedniej części zaczynający się od mniejszych wzniesień z oznakowaniem przeznaczonym dla dzieci 4-10 lat, kończący się trudniejszym torem dla młodzieży, z oznakowaniem kierunku jazdy. Ważne, by zostało jeszcze wolne miejsce na ewentualne rolkowisko w przyszłości (dookoła pumptracka). W projekcie uwzględniony został kosz na śmieci, ławeczki i np. lampa solarna.

Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych w celu zabezpieczenia przed nielegalnym podrzutem odpadów przy ul. Zacisze 3, Nowy Świat 15-17 i Ułańskiej 9

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Czaszki nr 19
 • Koszt: 15000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Wykonanie monitoringu skierowanego na miejsca składowania odpadów komunalnych przy ul. Zacisze 3, Nowy Świat 15-17, Ułańska 9 w celu ograniczenia podrzucania nieczystości.

Remont kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Prosną, przy ul. Sadowej i Wodnej


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 20
 • Koszt: 334764,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Remont nawierzchni kładki, naprawa gzymsów, reprofilacja płyty mostu. Malowanie powierzchni betonowych oraz barierek, naprawa nawierzchni z kostki betonowej.

Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych w celu zabezpieczenia przed nielegalnym podrzutem odpadów przy ul. Zacisze 6-12

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Śródmieście II nr 20
 • Koszt: 10000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Wykonanie monitoringu skierowanego na miejsce składowania odpadów komunalnych przy ul. Zacisze 6-12, w celu ograniczenia podrzucania nieczystości.

Utwardzenie placu zabaw na osiedlu Tyniec, ul. Żytnia


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 21
 • Koszt: 125000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Utwardzenie placu zabaw chodnikiem poliuretanowym pod urządzeniami, głównie pod huśtawkami, urządzeniami siłowni zewnętrznej oraz karuzelą obrotową. Powierzchnia około 150 m2.

Modernizacja chodnika i miejsc parkingowych przy ul. Cegielnianej w Kaliszu, działka 7/15 i 203/2


 • Okręg: Osiedle Czaszki nr 21
 • Koszt: 140000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Modernizacja chodnika i miejsc parkingowych przy ulicy Cegielnianej, działka 7/15 i 203/2 w Kaliszu.

Rajski Dzień Dziecka

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Rajsków nr 22
 • Koszt: 26000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Organizacja zajęć z dziećmi i rodzinami – prowadzenie zajęć plastycznych, muzycznych, konkursów  z nagrodami i rozrywkowych – dmuchańce, piana party, zapewnienie cateringu dla dzieci (napoje i słodycze), nagród. Zapewnienie obsługi muzycznej, gospodarczej, medycznej i toi-toi. lokalizacja: „Rajska Polana” przy ul. Wał Matejki.

Gwiazdy Disco Polo i zabawa taneczna na Rajskiej Polanie

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Rajsków nr 23
 • Koszt: 62000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Koncert – Gwiazdy Disco Polo i zabawa taneczna na świeżym powietrzu. Zapewnienie obsługi koncertu  i zabawy tanecznej – obsługa muzyczna, gospodarcza, medyczna, toi-toi, ochrona i dekoracja terenu. lokalizacja: „Rajska Polana” przy ul. Wał Matejki.

Oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż Kanału Bernardyńskiego


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 24
 • Koszt: 230000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie polega na wykonaniu energooszczędnego oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Stawiszyńskiej do ul. Sportowej na wale wzdłuż Kanału Bernardyńskiego. Przy proponowanej wysokości latarni 6 m przyjęto rozstaw latarni co 45 m – razem około 27 latarni na odcinku 1200 m. 

Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 6 MBP w Kaliszu

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Szczypiorno nr 24
 • Koszt: 20000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zakup nowości wydawniczych i uzupełnianie brakujących części do cyklów i serii wydawniczych dla filii biblioteki, której czytelnikami są mieszkańcy os. Szczypiorno, jak i czytelnicy z innych części miasta oraz z okolicznych miejscowości. Najnowsza placówka MBP cieszy się dużym zainteresowaniem, natomiast jej księgozbiór zawiera niewiele ponad 6 tys. woluminów. Czytelnicy zgłaszają zapotrzebowanie na nowe tytuły,  a ograniczony budżet instytucji nie pozwala na spełnienie wszystkich potrzeb. lokalizacja: ul. Wrocławska 189a

Fitness – aktywne i zdrowe kobiety

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Majków nr 25
 • Koszt: 28400,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Projekt w roku 2024 obejmuje bezpłatne zajęcia fitness  z profesjonalnym instruktorem (46 godz. treningowych) w okresie od stycznia do czerwca. Planowany rozkład zajęć: dwa razy tygodniu w okresie od 8 stycznia do 20 czerwca, np.: wtorki godz. 18:30, czwartki godz. 18:30. Ponadto konsultacje dietetyczne dla kobiet z nadwagą  i otyłością – od 16 roku życia. Raz w miesiącu (6 godz. spotkań) w okresie od stycznia do czerwca 2024 r. Czas realizacji projektu: 8 stycznia-20 czerwca 2024 roku  (24 tygodnie). Zajęcia otwarte (bezpłatne), dla każdej dorosłej kobiety bez względu na umiejętności, możliwość dołączenia na zajęcia w dowolnym momencie. Lokalizacja: Majkowskie Wembley,  ul. Tuwima 2

Majkowskie Wembley – zagospodarowanie przyległego terenu


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 27
 • Koszt: 470000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zagospodarowanie terenu przy ul. Tuwima 2 wokół budynku. Prace polegające na: utwardzeniu terenu (dojścia i parking), wykonaniu drenażu wokół budynku wraz z opaską, ogrodzenie. lokalizacja: ul. Tuwima 2

Piramida linowa wraz ze zjeżdżalnią i tunelem oraz wykonanie na górce ścianki wspinaczkowej wraz ze zjeżdżalnią z górki na osiedlu Widok

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Widok nr 27
 • Koszt: 140000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Linowy Świat Dzieci – piramida linowa wraz ze zjeżdżalnią i tunelem. Piramida o wysokości min 7 metrów. Piramida ma być połączona przejściem na zjeżdżalnię oraz tunelem z lin. Mała architektura (w miarę potrzeby): regulamin, ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery. Pod zestawem bezpieczna nawierzchnia – piasek, wydzielona bezpiecznym obrzeżem np. z poliuretanu. Na sąsiedniej górce ścianka wspinaczkowa wraz z dwoma zjeżdżalniami – prostą i pofałdowaną. lokalizacja: ul. Graniczna, tereny rekreacyjno-sportowe

Tenisowa transformacja w SP7


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 28
 • Koszt: 450000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Projekt „Tenisowa transformacja w SP7” ma na celu przekształcenie i modernizację szkolnego boiska o wymiarach 15 m x 34 m na kort tenisowy z nową nawierzchnią tartanową (8,23 m x 23,77 m wraz ze strefami zewnętrznymi)  odpowiednio oznakowaną, z siatką do gry, piłkochwytami, ławkami, tablicami informacyjnymi, koszami. Aktualna nawierzchnia boiska jest w złym stanie na skutek intensywnego kilkunastoletniego użytkowania. Mimo systematycznie przeprowadzanej konserwacji, jej użytkowanie nie jest już bezpieczne oraz wymaga gruntownej modernizacji. Planowana modernizacja zapewni użytkownikom bezpieczeństwo, stworzy atrakcyjną bazę do rozwijania umiejętności i zainteresowań sportowych, poprawi warunki i estetykę terenu oraz przyniesie wiele społecznych korzyści. lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 7  im. Adama Mickiewicza w Kaliszu,  ul. Robotnicza 5

Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz środków ochrony indywidualnej dla OSP Dobrzec w Kaliszu

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Dobro nr 28
 • Koszt: 100000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Projekt zakłada zakupienie wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Dobrzec w Kaliszu takiego jak: Agregat prądotwórczy, zestaw PSPR1 plecakowy wodoodporny, Działko wodno-pianowe, Hydronetki plecakowe, pokrowce na butle kompozytowe, węże tłoczne w42  i w75, zestaw osłon na poduszkę powietrzną pasażera, dyski sygnalizacyjne, mate narzędziową, poduszkę wysokociśnieniową, węże hydrauliczne holmatro, zbieracz W110/2xW75, zawory liniowe W110, myjkę do węży pożarniczych, podpory do szybkiej stabilizacji pojazdów, tarcze LED do kierowania ruchem, spodnie pilarza, bosaki ciężkie 5 m, lanca kominowa mgłowa wraz z szybkozłączem, rozdzielacz kulowy W52/2xW52 lokalizacja: ul. Biskupicka 21

Bezpieczny i czysty Park Miejski


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 29
 • Koszt: 100000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zakup i montaż bezprzewodowego monitoringu w postaci (pięciu) mobilnych kamer umożliwiających zdalną obserwację przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii i rejestracji wysokiej jakości obrazu z własnym zasilaniem akumulatorowym z możliwością ładowania dowolnej latarni oświetleniowej lub przyłącza elektrycznego o napięciu 230V z możliwością włączenia do systemu monitoringu miejskiego.

Zakup umundurowania galowego dla OSP Dobrzec w Kaliszu oraz Orkiestry Dobrzec działającej przy OSP Dobrzec w Kaliszu

Projekt zwycięski
 • Okręg: Sołectwo Dobrzec nr 29
 • Koszt: 50000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Projekt zakłada zakup kompletnego umundurowania galowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Dobrzec  w Kaliszu oraz orkiestry dętej działającej przy OSP Dobrzec w Kaliszu. lokalizacja: ul. Biskupicka 21

In Vitro dla Kaliszan! Miejski program dofinansowania zabiegów na 2024 r.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 30
 • Koszt: 130000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Kaliski pilotażowy program in vitro zakłada dofinansowanie procedury in vitro dla minimum 8 par, mieszkańców Kalisza  w wysokości 5000 zł, za każdą próbę, do maksymalnie trzech prób dla jednej pary łącznie. W ramach programu zostanie również przygotowany miejski Program Polityki Zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Kalisza w 2024 roku”, który później może być kontynuowany w latach następnych. Kaliski pilotażowy program in vitro zapewni możliwość skorzystania z procedury zapłodnienia pozaustrojowego i metod wspomaganego rozrodu parom, u których stwierdzono niepłodność, a inne możliwości leczenia nie istnieją lub zostały już wykorzystane. Program obejmuje dofinansowanie w wysokości 5000 zł do jednej procedury zapłodnienia. Kwota do  120 000 zł pozwoli na skorzystanie z programu minimum 8 kaliskim parom. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz 1938 z późn. zm.) nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przekazywania wszystkich projektów programów polityki zdrowotnej do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie w celu uzyskania opinii. Program taki powinien być opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz według wzoru określonego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2017 r. W związku z tym, projekt zakłada także przygotowanie Programu Polityki Zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Kalisza w 2024 roku”. Rozliczenie programu odbywać się będzie w sposób i na warunkach określonych przez Miasto Kalisz, podobnie jak szczegóły realizacji projektu. Rekrutacja pacjentów będzie prowadzona w siedzibie realizatora projektu, wypełniającego wymogi wyłonionego w procedurze przetargowej.

Odkrywamy Żabie Oczko – zbiornik Grona

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Zagorzynek nr 30
 • Koszt: 120000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Oczyszczenie skarpy zachodniej wraz z teren wewnątrz niecki. Wycięcie samosiejek, ukształtowanie grobli, posianie trawy. lokalizacja: teren zbiornika U Grona, od strony ulicy Sulisławickiej

Przywrócić piękno parku


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 31
 • Koszt: 200000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Projekt ma za zadanie powolne, lecz wartościowe przywracanie estetyki oraz walorów historycznych. Opis dotyczy konkretnej rzeźby „Sandalarki”. Zaznaczam, że wspomniane działania winny być prowadzone z poszanowaniem technik, technologii i formy rzeźbiarskiej. lokalizacja: Park Miejski

Zamiana lokalizacji kamer między Asnyka 69 i Asnyka 71

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Asnyka nr 31
 • Koszt: 13000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zamiana miejsc kamer, przeniesienie kamery z adresu Asnyka 69  (kamera stacjonarna) na adres Asnyka 71 (kamera obrotowa) oraz z Asnyka 71 na Asnyka 69. Kamera obrotowa na adresie Asnyka 69 powinna być skierowana na punkt recyklingu oraz na przylegający parking. Kamera z adresu Asnyka 71 skierowana na parking.

Kaliskie Pszczółki


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 32
 • Koszt: 218175,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Elementem pojawiającym się na historycznych pieczęciach i herbach jest symbol gwiazdy. Znaczenie tej figury dla naszego miasta można odnieść do strzegącego miasta trębacza, a także do historycznej roli społeczności żydowskiej, która odegrała istotną rolę w dziejach miasta.  Gwiazda składa się z sześciu ramion, podobnie jak heksagon, który wprost kojarzy się z plastrem miodu. O miodzie często mówi się, że jest „płynnym złotem”. W kolorze złota jest także bursztyn, który transportowany był szlakiem bursztynowym, przy którym rozwijało się nasze miasto. Ponadto plan dawnej wieży ratuszowej w wyższych partiach oparty jest na sześciokącie. Wieża remizy strażackiej również posiadała taki plan. Dlatego nie można przejść obojętnie obok tych powiązań z pszczelą społecznością i skoro Wrocław ma swoje Krasnale, to Kalisz może mieć swoje Pszczoły! W ramach projektu powstanie 15 spersonifikowanych pszczół. Każda z nich będzie kobietą z charakterystycznymi dla pszczół czułkami i skrzydłami. Każda figurka będzie miała cechy wspólne, choć jednocześnie każda z nich będzie różna, ponieważ promować będzie aktywność i/lub miejsce w pobliżu którego powstanie. I tak na przykład przy wejściu do Ratusza mogłaby stanąć Pszczoła Trębaczka z trąbką hejnalisty, przy Centrum Organizacji Pozarządowych Pszczoła-Wolontariuszka z sercem na dłoni, na terenie Parku Miejskiego Pszczoła Romantyczka z kwiatem w ręku, itd. Figury będą wykonane z metalu patynowanego wraz z podstawą z tego samego surowca. Ich wielkość wahać się będzie od 30 do 35 cm w zależności od tego czy Pszczoła stać będzie na ziemi, czy np. na parapecie lub murku. lokalizacja: projekt będzie realizowany  w różnych lokacjach, na terenie miasta Kalisza

Zmiana lokalizacji kamery przy ul. Górnośląskiej 78 na pierwotne miejsce (wymiana na nową)


 • Okręg: Osiedle Asnyka nr 32
 • Koszt: 15000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Przeniesienie istniejącej kamery na drugą stronę dachu  (z wymianą na nową). Kamera powinna obserwować plac zabaw przy ul. Serbinowskiej 31 oraz otaczające je otoczenie.

Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy ulicy A. Asnyka 59 w Kaliszu

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Asnyka nr 33
 • Koszt: 40000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Wymiana zniszczonego ogrodzenia z siatki na nowe estetyczne i bezpieczne. Doposażenie placu w nowe urządzenia zabawowe (sugerujemy tzw. przeplotnię).

Kompleks treningowy złożony z kortu tenisowego oraz mini boiska do piłki nożnej, koszykówki i tenisa na terenie OSRiR przy ul. Łódzkiej 19 w Kaliszu

Projekt zwycięski
 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 34
 • Koszt: 457000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Budowa kortu odkrytego oraz mini boiska do piłki nożnej, koszykówki i tenisa bezpośrednio obok, aby powiększyć bazę obiektów sportowych, na których można trenować tenis ziemny oraz stworzenie warunków do treningów ogólnorozwojowych/motorycznych dla dzieci i młodzieży mając na celu promowanie sportu w mieście.

Zielony skwer przy Blaszaku (Konopnicka 2-4)

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Asnyka nr 34
 • Koszt: 65000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zagospodarowanie działek u zbiegu ulic Górnośląska – Legionów położonych bezpośrednio przed biblioteką  i klubem osiedlowym Blaszak.

Budowa Drugiej Miejskiej Tężni Solankowej


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 35
 • Koszt: 470000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie polega na montażu tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niej zielenią, drzewkami, krzewami oraz ławkami dla osób korzystających z instalacji. lokalizacja:  ul. Widok (działka nr 2/17 obręb 071 Widok)

Ogrodzenie placu zabaw przy al. Wojska Polskiego 53


 • Okręg: Osiedle Serbinów nr 35
 • Koszt: 44000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Wymiana starego ogrodzenia placu zabaw na ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych.

STOP – TU RZĄDZĄ DZIECI!!! Czyli budowa placu zabaw w Parku Miejskim


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 36
 • Koszt: 470000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie polega na budowie Miejskiego Placu Zabaw w Parku Miejskim. Zawiera ono w sobie: rozbiórkę obecnie istniejących, niebezpiecznych i zdewastowanych urządzeń zabawowych; montaż urządzeń zabawowych dla dzieci, w tym rozbudowanego zestawu zabawowego ze zjeżdżalniami, huśtawek oraz karuzeli obrotowej. Całość placu zabaw umieszczona na bezpiecznym podłożu. Montaż ławek oraz koszy na śmieci. lokalizacja: na terenie obecnie istniejącego placu zabaw

Kamera monitoringu miejskiego na budynku ul. Serbinowska 23


 • Okręg: Osiedle Serbinów nr 36
 • Koszt: 25000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Montaż kamery monitoringu wizyjnego na budynku mieszkalnym.

Bezpieczne skrzyżowania – dolna sygnalizacja świetlna ograniczająca olśnienie słońcem. Skrzyżowania alei Wojska Polskiego z ulicami Sadową, Serbinowską, Skłodowskiej-Curie oraz wyjazdem z osiedla „Dobrzec” naprzeciwko „ENERGI”


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 37
 • Koszt: 46000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zakup i montaż na ww. skrzyżowaniach na słupach i podporach bram istniejącej sygnalizacji świetlnej dodatkowych dolnych sygnalizatorów powtarzających sygnał.

Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Górnośląskiej 73-75


 • Okręg: Osiedle Serbinów nr 37
 • Koszt: 44000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Wymiana ogrodzenia drewnianego placu zabaw na ogrodzenie panelowe.

Kolorowy balonik dla uśmiechniętej buzi – Dzień Dziecka


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 38
 • Koszt: 12100,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Impreza odbędzie się 1 czerwca 2024 r. Podczas imprezy rozdane zostanie 1000 sztuk balonów lateksowych z helem dzieciom spotkanym na ulicach miasta Kalisza. Balony rozdane będą przez animatorów przebranych w stroje postaci Myszki Minnie, Anny  z Krainy Lodu, Spidermana. Do kolorowego balonika byłby dodany słodki upominek w postaci wafelka „Grześka” z lokalnej fabryki. Akcja trwałaby 4 godziny w ramach czasowych 10:00-16:00. lokalizacja: główne ulice Kalisza,  ul. Górnośląska, ul. Śródmiejska, ul. Plac Jana Pawła II, ul. Babina, ul. Zamkowa,  ul. Legionów

Realizacja zadania polegającego na oświetleniu ul. Pogodnej od skrzyżowania ww. ulicy z ul. Piotra Sulisławskiego w stronę ul. Klimatycznej

Projekt zwycięski
 • Okręg: Sołectwo Sulisławice Kolonia nr 38
 • Koszt: 100000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Założenie 5 lamp ulicznych.

Fitness – aktywne i zdrowe kobiety


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 39
 • Koszt: 26580,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Projekt w roku 2024 obejmuje bezpłatne zajęcia fitness  z profesjonalnym instruktorem (46 godz. treningowych) w okresie od stycznia do czerwca. Planowany rozkład zajęć: dwa razy tygodniu w okresie od 8 stycznia do 20 czerwca, np.: wtorki godz. 18:30, czwartki godz. 18:30. Ponadto konsultacje dietetyczne dla kobiet z nadwagą i otyłością – od 16 roku życia. Raz w miesiącu  (6 godz. spotkań) w okresie od stycznia do czerwca 2024 r. Czas realizacji projektu: 8 stycznia-20 czerwca 2024 roku (24 tygodnie). Zajęcia otwarte (bezpłatne), dla każdej dorosłej kobiety bez względu na umiejętności, możliwość dołączenia na zajęcia  w dowolnym momencie. lokalizacja hala przy basenie, ul. Łódzka 19-29

Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych w celu zabezpieczenia przed nielegalnym podrzutem odpadów. Aleja Wojska Polskiego nr 4, 12-14, 26-28, 36-38, 40, 58, Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2-2a, 2d, 6-8

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Dobrzec P nr 39
 • Koszt: 140000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Monitoring będzie obejmował miejsca składowania odpadów komunalnych na Osiedlu Dobrzec P. Zostaną zamontowane słupy na których będą umieszczone kamery. Dane zostaną przesłane za pomocą bezprzewodowego łącza internetowego do biura Spółdzielni Mieszkaniowej Dobrzec przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7, w którym będzie zamontowany monitor i rejestrator. 

Koncert plenerowy Dobrzec P – Pola Marsowe


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 40
 • Koszt: 230000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Na koncercie wystąpią wykonawcy, którzy zostaną wybrani przez Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki w porozumieniu z wnioskodawcą projektu. Wybór wykonawców nastąpi na etapie realizacji zadania. 

Bezpieczne i czyste osiedle Serbinów


 • Okręg: Osiedle Serbinów nr 40
 • Koszt: 60000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zakup i montaż bezprzewodowego monitoringu  w postaci (trzech) mobilnych kamer umożliwiających zdalną obserwację przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii i rejestracji wysokiej jakości obrazu  z własnym zasilaniem akumulatorowym z możliwością ładowania z dowolnej latarni oświetleniowej lub przyłącza elektrycznego o napięciu 230V z możliwością włączenia do systemu monitoringu miejskiego. lokalizacja: w rejonie ulic: Podmiejska, Serbinowska, al. Wojska Polskiego, lokalizacja rotacyjna również w innych miejscach na tym osiedlu w zależności od miejsca występowania zagrożeń oraz możliwości technicznych wykorzystania bezprzewodowego monitoringu

Bezpieczne i czyste osiedle Czaszki


 • Okręg: Osiedle Czaszki nr 41
 • Koszt: 60000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zakup i montaż bezprzewodowego monitoringu  w postaci (trzech) mobilnych kamer umożliwiających zdalną obserwację przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii i rejestracji wysokiej jakości obrazu  z własnym zasilaniem akumulatorowym z możliwością ładowania z dowolnej latarni oświetleniowej lub przyłącza elektrycznego o napięciu 230V z możliwością włączenia do systemu monitoringu miejskiego. lokalizacja: w rejonie ulic: Lipowa, Krucza, Legionów, Łączna, lokalizacja rotacyjna również w innych miejscach na tym osiedlu w zależności od miejsca występowania zagrożeń oraz możliwości technicznych wykorzystania bezprzewodowego monitoringu

Bezpieczne i czyste osiedle Zagorzynek


 • Okręg: Osiedle Zagorzynek nr 42
 • Koszt: 60000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zakup i montaż bezprzewodowego monitoringu  w postaci (trzech) mobilnych kamer umożliwiających zdalną obserwację przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii i rejestracji wysokiej jakości obrazu  z własnym zasilaniem akumulatorowym z możliwością ładowania z dowolnej latarni oświetleniowej lub przyłącza elektrycznego o napięciu 230V z możliwością włączenia do systemu monitoringu miejskiego. lokalizacja: w rejonie ulic: Grunwaldzka, Skalna, Smolna, lokalizacja rotacyjna również w innych miejscach na tym osiedlu w zależności od miejsca występowania zagrożeń oraz możliwości technicznych wykorzystania bezprzewodowego monitoringu

Bezpieczne i czyste osiedle Tyniec


 • Okręg: Osiedle Tyniec nr 43
 • Koszt: 42500,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zakup i montaż bezprzewodowego monitoringu w postaci (dwóch) mobilnych kamer umożliwiających zdalną obserwację przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii i rejestracji wysokiej jakości obrazu  z własnym zasilaniem akumulatorowym z możliwością ładowania z dowolnej latarni oświetleniowej lub przyłącza elektrycznego o napięciu 230V z możliwością włączenia do systemu monitoringu miejskiego. lokalizacja: w rejonie ulic: Hoża, Niemojowskich, lokalizacja rotacyjna również w innych miejscach na tym osiedlu w zależności od miejsca występowania zagrożeń oraz możliwości technicznych wykorzystania bezprzewodowego monitoringu

Bezpieczne i czyste osiedle Asnyka


 • Okręg: Osiedle Asnyka nr 44
 • Koszt: 60000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zakup i montaż bezprzewodowego monitoringu w postaci (trzech) mobilnych kamer umożliwiających zdalną obserwację przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii i rejestracji wysokiej jakości obrazu z własnym zasilaniem akumulatorowym z możliwością ładowania z dowolnej latarni oświetleniowej lub przyłącza elektrycznego o napięciu 230V z możliwością włączenia do systemu monitoringu miejskiego. lokalizacja: w rejonie ulic: Dworcowa, Serbinowska, Ostrowska, Asnyka, M. Konopnickiej, lokalizacja rotacyjna również w innych miejscach na tym osiedlu w zależności od miejsca występowania zagrożeń oraz możliwości technicznych wykorzystania bezprzewodowego monitoringu

Bezpieczne i czyste osiedle Kaliniec


 • Okręg: Osiedle Kaliniec nr 45
 • Koszt: 60000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zakup i montaż bezprzewodowego monitoringu  w postaci (trzech) mobilnych kamer umożliwiających zdalną obserwację przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii i rejestracji wysokiej jakości obrazu z własnym zasilaniem akumulatorowym z możliwością ładowania z dowolnej latarni oświetleniowej lub przyłącza elektrycznego o napięciu 230V z możliwością włączenia do systemu monitoringu miejskiego. lokalizacja: w rejonie ulic: Bogumiła  i Barbary, Młynarska, M. Dąbrowskiej, lokalizacja rotacyjna również w innych miejscach na tym osiedlu w zależności od miejsca występowania zagrożeń oraz możliwości technicznych wykorzystania bezprzewodowego monitoringu

Spotkanie opłatkowe dla seniorów (emeryci i renciści) z osiedla Winiary

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Winiary nr 46
 • Koszt: 15000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Spotkanie wigilijne dla 90 osób, seniorów z osiedla Winiary z udziałem gości władz miasta i radnych

Festyn w klimacie militarno-drugowojennym


 • Okręg: Osiedle Szczypiorno nr 47
 • Koszt: 90000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zorganizowanie festynu o tematyce drugowojennej przy schronach bojowych, z grupami rekonstrukcji historycznej przy współpracy z Fundacją Walkiria.  Festyn miałby się odbyć 1 maja 2024 r. Lokalizacja: ul. Pogodna, park przy  ul. Gościnnej, boisko przy parku

Zakup nagłośnienia oraz pawilonu na potrzeby imprez kulturalno sportowych przez Radę Osiedla Winiary

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Winiary nr 51
 • Koszt: 14959,83 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Projekt zakłada zakup sprzętu nagłaśniającego oraz pawilonu (w celu jego zabezpieczenia) na potrzeby organizacji imprez kulturalno sportowych przez Radę Osiedla Winiary. Zakup sprzętu przyczyniłby się do powiększenia portfolio imprez organizowanych przez RO oraz obniżyłby znacznie koszta, jakie organizatorzy ponoszą wypożyczając sprzęt od osób prywatnych. lokalizacja: rada Osiedla Winiary –  ul. Łódzka 149 (Dom Studenta „Bulionik”)

Wyposażenie gastronomiczne dla Koła Gospodyń Wiejskich Dobrzec, Rady Sołeckiej i mieszkańców Sołectwa Dobrzec.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Sołectwo Dobrzec nr 52
 • Koszt: 50000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Wyposażenie gastronomiczne dla Koła Gospodyń Wiejskich Dobrzec, takie jak szafy chłodnicze, kuchnia gazowa, zmywarka, grill gazowy, małe AGD oraz inne profesjonalne wyposażenie kuchenne.

Zadaszenia nad ławkami – Skwer Sybiraków

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Rogatka nr 54
 • Koszt: 47000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadaszenie nad trzema istniejącymi ławkami na terenie Skweru Sybiraków przy ul. Wąska/Staszica – kontynuacja zadaszenia ławek.

Nowości książkowe dla Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Śródmieście II nr 55
 • Koszt: 9500,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zakup książek dla Filii nr 4 ma na celu wzbogacenie  i urozmaicenie księgozbioru biblioteki. Zakupione zostaną książki wydane w 2023 roku oraz te wydane na początku roku 2024, które z powodu niedostatecznych możliwości finansowych instytucji, nie znalazły się jeszcze w księgozbiorze placówki, a jednocześnie są obiektem zainteresowania ze strony czytelników. lokalizacja: aleja Wolności 27

Zielone Ogrody plac przy Mcdonald's i ul. Sadowej


 • Okręg: Osiedle Ogrody nr 56
 • Koszt: 18000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Utworzenie małego zieleńca na pasie między ul. Sadową a ścieżką rowerową przy rzece Prośnie. Wybranie ziemi, nawiezienie ziemi żyznej. Nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych i bylin. Proponowane drzewa: 3 szt. śliwa wiśnia, hortensja bukietowa 5 szt., rudbekie, kosotrzewa 2 szt., echinacea. Podłoże wysypane korą.

Nowe miejsca parkingowe na os. Ogrody

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Ogrody nr 57
 • Koszt: 120000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Powstanie około 40 miejsc parkingowych utworzonych na wydzielonej części piaskownika. lokalizacja: skrzyżowanie ulic Szewska  i Sadowa - część terenu tzw. „piaskownika”

„Wakacje blisko domu” na osiedlu Ogrody


 • Okręg: Osiedle Ogrody nr 58
 • Koszt: 60000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Projekt będzie składał się z trzech plenerowych seansów w postaci  kina letniego o tematyce: kino familijne , kino romantyczne, kino dla seniora oraz trzech spotkań (zabaw) dla dzieci z animatorami i dmuchanymi zamkami. lokalizacja: plac zabaw pomiędzy ulicami Porzeczkową a Jarzębinową

Warsztaty z programowania robotów LEGO oraz drukowania 3D na osiedlu Ogrody


 • Okręg: Osiedle Ogrody nr 59
 • Koszt: 35000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Warsztaty obejmują naukę składania i programowania robotów LEGO oraz projektowania  i drukowania 3D. Liczba godzin: 80 h dla 20 uczestników. lokalizacja: siedziba Rady Osiedla Ogrody na ul. Szewskiej 1

Zakup sprzętu ratowniczego oraz środków ochrony indywidualnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz-Lis


 • Okręg: Osiedle Piwonice nr 60
 • Koszt: 60000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie dotyczy zakupu sprzętu ratowniczego oraz środków ochrony indywidualnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz-Lis. Sprzęt ten w znaczący sposób poprawi wyposażenie jednostki, a to przełoży się na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Ubrania typu fladen o wiele lepiej zabezpieczą ratowników uczestniczących w akcjach ratownictwa wodnego dając komfort termiczny oraz zabezpieczenie wypornościowe. Sprzęt typu kamera termowizyjna, zestaw elektronarzędzi oraz zestaw wysokościowy będą służyły strażakom  w działaniach poszukiwawczo-ratowniczych, w których to jednostka się specjalizuje. Zakup suchych skafandrów będzie idealnym dopełnieniem sprzętu do ratownictwa wodnego, dzięki niemu ratownicy będą lepiej zabezpieczeni prowadząc bezpośrednie działania na wodzie. Ubrania specjalne nowego typu, hełmy oraz ubrania koszarowe o wiele lepiej zabezpieczą ratowników uczestniczących w akcjach. Dodatkowo zakup lancy gaśniczej wspomoże prowadzenie działań gaśniczych pożarów ukrytych. lokalizacja: ul. Starożytna 122-126

Budowa ogólnodostępnej zabudowanej altany przy budynku Publicznego Przedszkola nr 21 wraz z wymianą drzwi zewnętrznych

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Piwonice nr 61
 • Koszt: 120000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Głównym założeniem projektu jest budowa ogólnodostępnej zabudowanej altany o pow. 3m x 3m przy budynku Publicznego Przedszkola nr 21 w Kaliszu należącego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1  w Kaliszu wraz z wymianą drzwi zewnętrznych  w przedszkolu. Inwestycja ma służyć wszystkim mieszkańcom korzystającym z boiska sportowego (do zmiany obuwia, schronienia przed deszczem  i odpoczynku) oraz rodzicom i dzieciom uczęszczającym do przedszkola.  Budynek przedszkola jest budynkiem znajdującym się pod nadzorem służb konserwatorskich, w związku z tym planowana budowa musi być dostosowana do zabytkowego wyglądu budynku z zachowaniem  elementów architektonicznych na budynku istniejącym. W uzgodnieniu ze służbami Delegatury Konserwatora Zabytków – proponuje się wykonanie altany w technologii mieszanej (cegła, drewno, szkło) z przeszkleniami montowanymi na podwalinie, nadającymi lekkość konstrukcji i wygląd otwartej przestrzeni. lokalizacja: ul. Wykopaliskowa 45

Zakup wyposażenia specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Piwonice w Kaliszu


 • Okręg: Osiedle Piwonice nr 62
 • Koszt: 58200,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Projekt zakłada zakup radiotelefonów wraz  z mikrofonogłośnikami oraz zakupienie środków ochrony indywidualnej takich jak: hełmy strażackie oraz kominiarki niepalne dla Ochotniczej Straży Pożarnej Piwonice w Kaliszu. lokalizacja: ul. Łużycka 1

Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Serbinowska 9


 • Okręg: Osiedle Widok nr 63
 • Koszt: 100000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Wymiana nawierzchni chodnika.

Zakup sprzętu niezbędnego do ratowania mienia, zabezpieczenia miejsca zdarzenia oraz ochrony osób biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Winiary nr 65
 • Koszt: 37185,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zakup niezbędnego sprzętu do ratowania życia i mienia: 1. Ubiór specjalny bojowy typu NOMEX z rękawicami, kominiarką, butami i hełmem – 4 szt.  2. Agregat inwentorowy 3kW – 1 szt.  3.Akumulatorowa latarka kątowa, nasobna – 7 szt.  4.Pilarka do stali i betonu – 1 szt.  5. Piła łańcuchowa – 1 szt.  6. Zestaw do czyszczenia kominów – 1 kpl.  7. Sito kominowe – 1 szt.  8. Zbiornik brezentowy – 1 szt.  9. Pływak – 1 szt.  10. Nożyce do prętów – 1 szt.  11. Chuligan strażacki – 1 szt.  12. Szpadle – 2 szt.  13. Łopaty – 2 szt.  14. Szczotka uliczna – 1 szt.  15. Widły – 1 szt.  16. Młot – 1 szt.  lokalizacja: OSP Kalisz Winiary,   ul. Chocimska 8

Naukowy plac zabaw nad Krępicą (ul. Korczak)

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Korczak nr 66
 • Koszt: 140000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Projekt polega na utworzeniu pierwszego w Kaliszu naukowego placu zabaw – miejsca, w którym dzieci poznają prawa fizyki, przeprowadzają naukowe eksperymenty i doświadczenia sensoryczne. Nad Krępicą, w sąsiedztwie nowego placu zabaw, powstałoby miejsce, które integruje całe rodziny w doświadczaniu zjawisk zachodzących w przyrodzie. Na placu zabaw znajdą się: piaskownica, z warsztatem, tunel linowy do balansowania, zestaw dźwiękowy i wzrokowy, zestaw ścianek funkcyjnych.

Święto dzielnicy Majków „Na Majkowie w maju


 • Okręg: Osiedle Majków nr 67
 • Koszt: 31700,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zorganizowanie festynu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców Majkowa. lokalizacja: obiekt OSRiR (ul Tuwima) lub Park Wiłkomirskich

Aktywny Majków od lat 5 do 105


 • Okręg: Osiedle Majków nr 68
 • Koszt: 66000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Całoroczne działania na rzecz społeczności dzielnicy Majków, aktywizacja społeczności senioralnej, wspólne działania międzypokoleniowe. lokalizacja: obiekt OSRiR – Majkowskie Wembley, ul Tuwima 2

Boisko ul. Rodzinna 1,3,5


 • Okręg: Osiedle Tyniec nr 69
 • Koszt: 135500,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę nożną, siatkówkę, piłkę ręczną i koszykówkę. Boisko o maksymalnych wymiarach 18x9.

Bezpieczne i czyste osiedle Szczypiorno


 • Okręg: Osiedle Szczypiorno nr 70
 • Koszt: 42500,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zakup i montaż bezprzewodowego monitoringu w postaci (dwóch) mobilnych kamer umożliwiających zdalną obserwację przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii i rejestracji wysokiej jakości obrazu z własnym zasilaniem akumulatorowym z możliwością ładowania  z dowolnej latarni oświetleniowej lub przyłącza elektrycznego o napięciu 230V z możliwością włączenia do systemu monitoringu miejskiego. lokalizacja: w rejonie ulic: Wrocławska, Potulna, lokalizacja rotacyjna również  w innych miejscach na tym osiedlu  w zależności od miejsca występowania zagrożeń oraz możliwości technicznych wykorzystania bezprzewodowego monitoringu

Bezpieczne i czyste osiedle Śródmieście I

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Śródmieście I nr 71
 • Koszt: 60000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zakup i montaż bezprzewodowego monitoringu w postaci (trzech) mobilnych kamer umożliwiających zdalną obserwację przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii i rejestracji wysokiej jakości obrazu z własnym zasilaniem akumulatorowym z możliwością ładowania z dowolnej latarni oświetleniowej lub przyłącza elektrycznego o napięciu 230V z możliwością włączenia do systemu monitoringu miejskiego. lokalizacja: w rejonie ulic: Babina, Łazienna, Ciasna, Niecała, lokalizacja rotacyjna również w innych miejscach na tym osiedlu w zależności od miejsca występowania zagrożeń oraz możliwości technicznych wykorzystania bezprzewodowego monitoringu

Bezpieczne i czyste Sołectwo Dobrzec


 • Okręg: Sołectwo Dobrzec nr 72
 • Koszt: 42500,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zakup i montaż bezprzewodowego monitoringu w postaci (dwóch) mobilnych kamer umożliwiających zdalną obserwację przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii i rejestracji wysokiej jakości obrazu z własnym zasilaniem akumulatorowym z możliwością ładowania z dowolnej latarni oświetleniowej lub przyłącza elektrycznego o napięciu 230V z możliwością włączenia do systemu monitoringu miejskiego. lokalizacja: w rejonie ulic: Tylna, Inwestorska, św. Michała, lokalizacja rotacyjna również w innych miejscach na tym osiedlu w zależności od miejsca występowania zagrożeń oraz możliwości technicznych wykorzystania bezprzewodowego monitoringu

Montaż tablicy „Plan osiedla Ogrody”


 • Okręg: Osiedle Ogrody nr 75
 • Koszt: 6000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie polega na postawieniu „Planu Osiedla Ogrody” zawierającego mapę z naniesionymi nazwami ulic oraz zaznaczonymi ważniejszymi punktami na osiedlu (kościół. przedszkole, szpital, plac zabaw itp.). Wymiary tablicy to 1x1,7 m. Plan powinien zawierać obręb pomiędzy ulicami: al. Wojska Polskiego, Poznańska, Stańczukowskiego oraz rzeką Prosną. Tablica w orientacji pionowej. lokalizacja: teren przy ulicy Sadowej, pomiędzy sklepem „BODZIO”  a budynkiem mieszkalnym

Zielony parking dla rowerów

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Serbinów nr 76
 • Koszt: 140000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Budżet obywatelski to włączenie mieszkańców  w kreowanie przestrzeni i życia publicznego. W ramach budżetu obywatelskiego warto zadbać o rozwój i zdrowie najmłodszych i dorosłych mieszkańców osiedla. Miasto Kalisz stawia na zrównoważony transport. Rozbudowa ścieżek rowerowych sprawia, że coraz więcej mieszkańców porusza się po mieście rowerami.  Tak jest i na osiedlu Serbinów. Zauważamy znaczący wzrost dzieci przyjeżdżających do szkoły na swoich rowerach. My, rodzice chcemy im stworzyć bezpieczne miejsce do parkowania rowerów. Takim miejscem będzie profesjonalny, zadaszony parking dla rowerów. lokalizacja: parking, ul. Podmiejska 9A

Wielkie szachy plenerowe

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Czaszki nr 77
 • Koszt: 80000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Projekt zakłada stworzenie wielkogabarytowej, marmurowej planszy do gry w szachy (kwadrat o boku co najmniej 6 metrów (w zależności od możliwości finansowych oraz technicznych)), z figurami o wysokości 1,5 m. Figury oraz pionki zostaną wykonane z trwałego materiału, którego nie porwie wiatr. Dodatkowo nie będą one zbyt ciężkie, by nie utrudniać rozgrywki. Ponadto mają być odporne na akty wandalizmu oraz wytrzymałe przy ewentualnych upadkach. Obok szachownicy postawione zostaną także dwie ławki. lokalizacja: Park Przyjaźni

Mural „Rozwiń skrzydła z Paderewskim”


 • Okręg: Osiedle Widok nr 78
 • Koszt: 40000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Projekt zakłada namalowanie muralu typu skrzydła, przy których mieszkańcy by się sfotografowali. Tego typu motywy pojawiają się często jako murale w wielu innych miastach. W Kaliszu takiego malowidła nie ma. Jego powstanie uatrakcyjniłoby przestrzeń miasta,  a jednocześnie stworzyło nowe instaplace. Dodatkowo idea rozwijania skrzydeł nawiązująca do tego, że  w naszym mieście można się rozwinąć, realizować się  i wiele osiągnąć. lokalizacja: ściana IV LO im. Paderewskiego w Kaliszu, ściana bez okien od ul. Widok

Wiata rowerowa przy kompleksie boisk sportowych w Szczypiornie przy Szkole Podstawowej 21 w Kaliszu

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Szczypiorno nr 79
 • Koszt: 45000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Projekt zakłada budowę wiaty rowerowej wraz  z bezpiecznymi stojakami dostępnej dla wszystkich mieszkańców oraz wyłożenie podłoża pod wiatą kostką brukową i obsadzenia wiaty roślinnością. lokalizacja: ul. 25 Pułku Artylerii 4-8

Zakup i montaż nowych ławek, koszy na śmieci oraz zewnętrznego stołu do tenisa stołowego na terenie sportowym przy szkole w Szczypiornie ul. 25 Pułku Artylerii 4-8

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Szczypiorno nr 80
 • Koszt: 16000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Projekt obejmuje zakup i montaż nowych ławek (4 szt.), koszy na śmieci (4 szt.) oraz zewnętrznego stołu do tenisa stołowego na terenie przy boisku i placu zabaw Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Kaliszu.

Cykl szkoleń sportowych i tanecznych – piłka nożna, piłka ręczna, cheerleaderki i mażoretki

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Szczypiorno nr 81
 • Koszt: 9000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Projekt przewiduje organizację cyklu szkoleń sportowych i tanecznych, z piłki nożnej, piłki ręcznej oraz cheerleading i tańca majorettes na terenie bazy sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Kaliszu. lokalizacja: ul. 25 Pułku Artylerii 4-8

Chmielnikowa parada – koncert dwóch marszowych orkiestr dętych

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Chmielnik nr 82
 • Koszt: 10000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Chmielnikowa parada – to projekt, którego celem jest dotarcie do mieszkańców osiedla Chmielnik z żywą muzyką. Wiele osób nie ma możliwości dotarcia na koncerty muzyczne, są to m.in.  seniorzy, osoby niepełnosprawne i in., które potrzebują wsparcia fizycznego i psychicznego. Ze względu na swoją specyfikę orkiestr marszowych, to właśnie orkiestry dęte mają największą łatwość dotarcia ze swoją muzyką  i potężnym brzmieniem żywych instrumentów. Koncert  i przemarsz orkiestr przewidziany jest na około 2 godziny. Wybór terminu zostanie dostosowany do możliwie najlepszego okresu w roku, by jak najwięcej osób mogło skorzystać z realizacji projektu. Do organizacji koncertu i przemarszu orkiestr nie jest potrzebna żadna infrastruktura typu scena, nagłośnienie itp. lokalizacji: projekt realizowany na osiedlu Chmielnik

Łącznik pieszy pomiędzy ul. Skarszewską a Szkołą Podstawową nr 11

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Chmielnik nr 83
 • Koszt: 110000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Projekt zakłada wyrównanie, utwardzenie i ułożenie kostki brukowej oraz nasadzenie roślinności na części działki 64/5 obręb 015 Chmielnik pomiędzy ulicami Skarszewską i Helską przy Szkole Podstawowej nr 11. Odcinek ma około 40 m długości i 5 metrów szerokości. Obecnie przejście zostało odsłonięte, gdyż było wcześniej ogrodzone i teraz drogą tą wiele osób skraca sobie drogę do szkoły. Ścieżka gruntowa w tej chwili jest w złym stanie technicznym i nie jest uporządkowana, wyrównana, są dużę nierówności, co stwarza niebezpieczeństwo pieszych. W ramach zadania planuje się wykonanie wyrównania, utwardzenia i wyłożenia nawierzchni kostką brukową. Celem projektu jet również poprawa dostępności do szkoły, z której korzystają uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły oraz okoliczni mieszkańcy,  a także osoby niepełnosprawne.

Święto Osiedla Winiary – integracja społeczności lokalnej

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Winiary nr 84
 • Koszt: 22000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Integracja społeczności lokalnej przy muzyce, grach, zabawach, konkursach, kawie i herbacie. Celem projektu jest aktywizowanie działań społecznych i sąsiedzkich. lokalizacja: Płuca Kalisza, ul. Fromborska

Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych na terenie osiedla Dobrzec

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Dobrzec W nr 85
 • Koszt: 140000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Monitoring będzie obejmował miejsca składowania odpadów komunalnych na Osiedlu Dobrzec W. Zostaną zamontowane słupy, na których będą umieszczone kamery. Dane zostaną przesłane za pomocą bezprzewodowego łącza internetowego do biura Spółdzielni Mieszkaniowej Dobrzec przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7, w którym będzie zamontowany monitor i rejestrator.  lokalizacja: 1) Prymasa Stefana Wyszyńskiego 33,37, 47, Prymasa Stefana Wyszyńskiego 13,21, Prymasa Stefana Wyszyńskiego 15, Prymasa Stefana Wyszyńskiego  21, 39, 41, 43, Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11, 11a, Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11, 17, 19 Prymasa Stefana Wyszyńskiego 1a, 7, Prymasa Stefana Wyszyńskiego 1,3,5, Podmiejska 34, Podmiejska 32

Oświetlenie ulicy Panoramicznej w miejscach, gdzie są zabudowania, 250 m od str. ulicy Lechosławskiej

Projekt zwycięski
 • Okręg: Sołectwo Sulisławice nr 86
 • Koszt: 92250,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Projekt polega na wykonaniu oświetlenia ulicznego na ulicy Panoramicznej w Kaliszu. W ramach zadania zostanie wykonane: a) położenie kabla zasilającego lampy na całej długości ulicy, b) montaż ledowych lamp oświetlenia ulicznego w miejscu, gdzie występują zabudowania (na odcinku ok. 250 metrów od ulicy Lechosławskiej.

Wyposażenie w sprzęt zabawowy dla dzieci na skwerze Zielony Zakątek

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Rajsków nr 87
 • Koszt: 30000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Wyposażenie uporządkowanego terenu w kosz na śmieci  i urządzenia zabawowe dla dzieci: 3 bujaki na sprężynach, karuzela z siedziskami, huśtawka ważka pojedyncza. lokalizacja: ul. Wapienna

CYKL ZAJĘĆ SPORTOWYCH NA ŚWIEŻYM POWIETRZU – treningi koszykówki i tenisa ziemnego z trenerami w okresie KWIECIEN-CZERWIEC

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Winiary nr 89
 • Koszt: 4800,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Projekt zakłada cykl zajęć 3 miesiące (2x w tygodniu)  z trenerami koszykówki i tenisa ziemnego. Projekt zakłada 24 treningi z każdej dyscypliny – 2x w tygodniu. lokalizacja: plac zabaw, boiska sportowe Płuca Kalisza, ul. Fromborska

Powitanie wiosny w Parku Miejskim


 • Okręg: Osiedle Śródmieście I nr 92
 • Koszt: 28000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Festyn z atrakcjami dla dzieci w Parku Miejskim  w Kaliszu i grillem. Wśród atrakcji zamki dmuchane, malowanie buziek, bańki mydlane, zabawy ruchowe. Dodatkowo dla wszystkich grill i grochówka. Wszystkie atrakcje powinny być bezpłatne. Festyn odbyłby się 6 kwietnia 2024 roku.

Gra miejska „Oblicza Kalisza” z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości dla mieszkańców Kalisza

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Śródmieście I nr 93
 • Koszt: 8000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Oblicza Kalisza to zapoczątkowana seria przez środowisko Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej  w Kaliszu seria gier miejskich. Projekt zakłada organizację kolejnej gry dla uczczenia rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wydarzenie polega na aktywizowaniu oraz edukowaniu mieszkańców nt. lokalnej historii poprzez rywalizację rodzin i grup znajomych zrzeszonych w ramach patroli na terenie Śródmieścia w ograniczonym czasie gry. Głównym założeniem przedsięwzięcia jest, aby było ono jak najbardziej atrakcyjne – przekazywało wiedzę  w sposób przystępny i motywowało do aktywnych starań o zwycięstwo. Chcemy wyróżnić patrole pełne inicjatywy i zapału. Przebieg gry opierałby się o elementy, takie jak rozwiązywanie zagadek, odnajdywanie charakterystycznych miejsc Kalisza, wykonanie integrujących zadań oraz interakcja z postaciami na trasie gry. Całość spajana będzie przez historyczną fabułę oraz odpowiednie ucharakteryzowanie wszystkich elementów gry. W ten sposób pragniemy stworzyć niepowtarzalny klimat powyższej inicjatywy. Chcemy również propagować korzystanie z instytucji kulturalnych  w Kaliszu, które miałyby stanowić otwarte punkty  w trakcie przebiegu gry. Byłoby to już czwarte przedsięwzięcie zorganizowane pod marką Oblicza Kalisza. Chcielibyśmy, aby o wydarzeniu usłyszała jeszcze większa część kaliszan, a jego skala była bardziej imponująca. Doświadczenie nauczyło nas jednak, że organizacja tego typu inicjatywy pociąga za sobą duże koszty przekraczające nasze możliwości.  lokalizacja: gra odbędzie się na terenie osiedla Śródmieście I

Zakup sprzętu niezbędnego do realizacji projektu LEGO ROBOTYKA – warsztaty dla dzieci i młodzieży, organizowane przez Hufiec ZHP w Kaliszu

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Czaszki nr 95
 • Koszt: 38830,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Będą to comiesięczne warsztaty realizowane w oparciu  o zestawy LEGO EDUCATION, przeprowadzane przez instruktorów Hufca ZHP w Kaliszu. Będą odbywać się w namiocie plenerowym usytuowanym na tyłach biura Hufca ZHP w Kaliszu. Lokalizacja taka zapewni odpowiednią ilość miejsca a zakupiony namiot będzie można wykorzystać na wiele innych sposobów.  O możliwości korzystania  z zakupionego sprzętu poinformowane będą placówki edukacyjne i Rada Osiedla Czaszki.  lokalizacja: teren ogrodu przy Hufcu ZHP, ul. Legionów 42

Bezpieczne i czyste osiedle Śródmieście II

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Śródmieście II nr 96
 • Koszt: 60000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zakup i montaż bezprzewodowego monitoringu w postaci (trzech) mobilnych kamer umożliwiających zdalną obserwację przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii i rejestracji wysokiej jakości obrazu z własnym zasilaniem akumulatorowym z możliwością ładowania z dowolnej latarni oświetleniowej lub przyłącza elektrycznego o napięciu 230V z możliwością włączenia do systemu monitoringu miejskiego. lokalizacja: w rejonie ulic: Jabłkowskiego, Ogrodowa, Podgórze, lokalizacja rotacyjna również w innych miejscach na tym osiedlu w zależności od miejsca występowania zagrożeń oraz możliwości technicznych wykorzystania bezprzewodowego monitoringu.

Bezpieczne i czyste osiedle Widok


 • Okręg: Osiedle Widok nr 97
 • Koszt: 60000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zakup i montaż bezprzewodowego monitoringu w postaci (trzech) mobilnych kamer umożliwiających zdalną obserwację przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii i rejestracji wysokiej jakości obrazu z własnym zasilaniem akumulatorowym z możliwością ładowania z dowolnej latarni oświetleniowej lub przyłącza elektrycznego o napięciu 230V z możliwością włączenia do systemu monitoringu miejskiego.  lokalizacja: w rejonie ulic: Graniczna, Widok, Mickiewicza, lokalizacja rotacyjna również w innych miejscach na tym osiedlu w zależności od miejsca występowania zagrożeń oraz możliwości technicznych wykorzystania bezprzewodowego monitoringu

Bezpieczne i czyste osiedle Korczak


 • Okręg: Osiedle Korczak nr 98
 • Koszt: 60000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zakup i montaż bezprzewodowego monitoringu w postaci (trzech) mobilnych kamer umożliwiających zdalną obserwację przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii i rejestracji wysokiej jakości obrazu z własnym zasilaniem akumulatorowym z możliwością ładowania z dowolnej latarni oświetleniowej lub przyłącza elektrycznego o napięciu 230V z możliwością włączenia do systemu monitoringu miejskiego. lokalizacja: w rejonie ulic: Dobrzecka, Graniczna, Mickiewicza, Obywatelska, lokalizacja rotacyjna również w innych miejscach na tym osiedlu w zależności od miejsca występowania zagrożeń oraz możliwości technicznych wykorzystania bezprzewodowego monitoringu

Bezpieczne i czyste osiedle Dobro


 • Okręg: Osiedle Dobro nr 99
 • Koszt: 42500,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zakup i montaż bezprzewodowego monitoringu w postaci (dwóch) mobilnych kamer umożliwiających zdalną obserwację przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii i rejestracji wysokiej jakości obrazu z własnym zasilaniem akumulatorowym z możliwością ładowania z dowolnej latarni oświetleniowej lub przyłącza elektrycznego o napięciu 230V z możliwością włączenia do systemu monitoringu miejskiego. lokalizacja: w rejonie ulic: Korczak, Dobrzecka, lokalizacja rotacyjna również w innych miejscach na tym osiedlu w zależności od miejsca występowania zagrożeń oraz możliwości technicznych wykorzystania bezprzewodowego monitoringu

Altana edukacyjna – budowa altany edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Majków nr 101
 • Koszt: 70000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: W ramach projektu ma zostać zaprojektowana  i wybudowana zadaszona altana. Położona na terenie szkoły, która będzie pełniła wiele pożytecznych funkcji zarówno dla szkolnej społeczności jak i społeczności osiedla Majków. W ciepłe, wiosenne i letnie dni, uczniowie będą mogli korzystać z altany na świeżym powietrzu, oczekując na rozpoczęcie lekcji, podczas przerw czy po zajęciach. Ponadto altana ma służyć jako dodatkowa sala lekcyjna – plenerowa. Odpowiednio wyposażona zastąpi tradycyjną salę podczas zajęć niewymagających dodatkowego zaplecza. Kolejnym przeznaczeniem altany jest jej wykorzystanie przy organizowanych imprezach takich jak pikniki integracyjne, spotkania klasowe, spotkania mieszkańców. Korzystać z niej będą mogli uczniowie szkoły, dzieci z osiedla Majków oraz mieszkańcy Kalisza zgodnie z potrzebami. lokalizacja: ul. Tuwima 4

Zaloguj się

Nie posiadasz konta?

Wprowadź swoje dane

PESEL:

Posiadasz konto?