Budżet Obywatelski 2023

Lista projektów poddanych pod głosowanie, projekty ogólnomiejskie zielone

Zagospodarowanie zieleni na działce nr 16/10 obręb 079 Dobrzec, styk Skweru Stefana „Grota” Roweckiego i ul. Fibigera.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie zielone nr Z1
 • Koszt: 50000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zagospodarowanie zielenią nieużytkowanej działki, stanowiącej zagrożenie ekologiczne i estetyczne. Teren notorycznie zaśmiecany przez osoby niebędące mieszkańcami osiedla przy ul. Fibigera, leżący na styku ze Skwerem Stefana „Grota” Roweckiego.

ZIELENIEC – teren reprezentacyjno-wypoczynkowy przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 12, ul. J. Długosza 14.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie zielone nr Z2
 • Koszt: 400000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis:  Zaprojektowanie i stworzenie zieleńca przed wejściem głównym do budynku szkoły. Należy usunąć stare nawierzchnie, ciągi komunikacyjne piesze oraz stare darnie traw. Wykonać należy od podstaw, zgodnie z projektem, nawierzchnie ciągów pieszych i z kostki parkingów rowerowych oraz nowych ławek i koszy śmieciowych. Następnie nasadzenia roślin ozdobnych i żywopłotowych oraz posianie trawy.

Zielone Centrum Majkowa, ul. Władysława Reymonta.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie zielone nr Z3
 • Koszt: 160000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zielone skwerki pomiędzy przedszkolem, kościołem, lokalami usługowymi. Teren wymaga obsadzenia roślinami odpornymi na duże nasłonecznienie trawami pampasowymi, drzewami o dużym wzroście rocznym i dużej koronie. Pergola otoczona bluszczem zacieniającym. Ławki i mała architektura parkowa, utwardzenie ścieżki. Przy lecznicy dla zwierząt toaleta dla psów i kosz na odchody.

Zielone płuca – osiedlowy zielony zakątek lawendowy.

Projekt zwycięski
 • Okręg: projekty ogólnomiejskie zielone nr Z4
 • Koszt: 5400,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Utworzenie zielonej strefy – ekranu przy ruchliwej ulicy, jaką jest al. Wojska Polskiego. Obsadzonej krzewami, bylinami – by znużony przechodzień lub mieszkaniec mógł odpocząć i nacieszyć oczy piękną zielenią.

Zielone przystanki przy Górnośląskiej.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie zielone nr Z5
 • Koszt: 105000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie zakłada zazielenienie wiat przystanków autobusowych wzdłuż ulicy Górnośląskiej, wzorem np. przystanku przy pl. Jana Pawła II.

Ogrody Dobrzeca.

Projekt zwycięski
 • Okręg: projekty ogólnomiejskie zielone nr Z6
 • Koszt: 100000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Przedmiotem projektu jest nasadzenie ok. 100 drzew i ok. 150 krzewów, mające na celu rozpoczęcie zagospodarowania terenów zielonych pod przyszły park osiedlowy na terenach należących do miasta i przeznaczonych w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Dobrzec (MPZP_KA_VII_113_2003_Dobrzec) jako tereny zieleni – zieleń parkowa urządzona. Sadzenie roślinności będzie odbywać się z maksymalnym wykorzystaniem istniejącego zadrzewienia i ukształtowania terenu. Gatunki drzew: kasztanowce, dęby, jarzęby, lipy, klony, brzozy, buki, miłorzęby japońskie, magnolie i inne. Gatunki krzewów: forsycje, tawuły, trzmieliny, berberysy, rododendrony, budleje, żylistki, jaśminowce. Istniejący teren projektu jest zaniedbany, zaśmiecony i nieurządzony, ale z wielkim potencjałem lokalno-rekreacyjnym dla życia społeczności osiedlowej. Na jego obszarze znajdują się ścieżki, liczne samosiejki, drzewa i zakrzewienia. Teren jest częściowo nierówny i pagórkowaty. Rejon projektu jest regularnie uczęszczany przez mieszkańców i stanowi nieliczny zadrzewiony teren spacerów dla mieszkańców pobliskich osiedli. Zainteresowanie obszarem jest na tyle duże, że przez lata zostały wydeptane na nim alejki, które stanowią już stały ciąg komunikacyjny, w tym połączenia z poszczególnymi częściami osiedla. Dzięki realizacji projektu płody i pola rolne unikną stratowania i niszczenia przez mieszkańców podczas spacerów i wycieczek rowerowych wzdłuż miedzy i nieurządzonych ścieżek. 

Pierwszy park kieszonkowy przy ulicy Serbinowskiej w Kaliszu.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie zielone nr Z8
 • Koszt: 280000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie polega na zagospodarowaniu terenu zielonego skweru przy ulicy Serbinowskiej w Kaliszu. Inwestycja ta ma na celu podjęcie działań, by to miejsce stało się jeszcze bardziej przyjaznym miejscem odpoczynku mieszkańców. Park kieszonkowy to publicznie dostepny niewielkich rozmiarów park. W ramach zadania wykonana ma zostać pielęgnacja istniejącej zieleni, nasadzenie nowych drzew (w tym grabów oddzielających wyraźnie park kieszonkowy od drogi), krzewów, bylin oraz kwiatowego klombu (wyniesionego w ten sposób, by był widoczny również dla osób poruszających się po ulicy Serbinowskiej i al. Wojska Polskiego). Na klombie oprócz kwiatów nasadzenie krzewów zimozielonych tworzących napis zawierający w sobie nazwę osiedla, zmodernizowanie istniejącego oświetlenia, rozbudowa chodnika i dostosowanie go dla osób poruszających się na wózkach, montaż dodatkowych ławek, małej architektury (z uwzględnieniem kilku stolików do plenerowej gry w szachy). Całość inwestycji zostanie zrealizowana z poszanowaniem już rosnących w tym miejscu drzew. Lokalizacja: skwer znajdujący się na skrzyżowaniu ulicy Serbinowskiej z al. Wojska Polskiego.

Pierwszy park kieszonkowy przy ulicy Polnej w Kaliszu.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie zielone nr Z9
 • Koszt: 400000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie polega na zagospodarowaniu terenu zielonego skweru przy ulicy Polnej w Kaliszu. Inwestycja ta ma na celu podjęcie działań, by to miejsce stało się jeszcze bardziej przyjaznym miejscem odpoczynku mieszkańców. Park kieszonkowy to publicznie dostepny niewielkich rozmiarów park. W ramach zadania wykonana ma zostać pielęgnacja istniejącej zieleni, nasadzenie nowych drzew, krzewów, bylin oraz kwiatowego klombu (wyniesionego w ten sposób, by był widoczny również dla osób poruszających się po ulicy Polnej i Legionów) wraz z systemem nawadniania i przyłączem wodociągowym, zmodernizowanie istniejącego oświetlenia, dostosowanie chodnika dla osób poruszających się na wózkach, montaż małej architektury (np. z uwzględnieniem kilku stolików do plenerowej gry w szachy) oraz zestawu zabawowego dla dzieci. Całość inwestycji zostanie zrealizowana z poszanowaniem już rosnących w tym miejscu drzew. Lokalizacja: Skwer Inwalidów Wojennych na skrzyżowaniu ulicy Polnej z ulicą Legionów.

Wykonanie zielonych instalacji przestrzennych promujących Kalisz.

Projekt zwycięski
 • Okręg: projekty ogólnomiejskie zielone nr Z10
 • Koszt: 250000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie polega na wykonaniu w dwóch lokalizacjach nasadzeń zieleni w kształt napisu wraz z systemem nawadniania i oświetleniem. Lokalizacja: 1. ulica Dworcowa, dz. nr 20/24 obr 098 Zagorzynek, 2. Szlak Bursztynowy, dz. nr 12/5 obr 049 Tyniec.

Zaloguj się

Nie posiadasz konta?

Wprowadź swoje dane

PESEL:

Posiadasz konto?