Budżet Obywatelski 2023

Lista projektów poddanych pod głosowanie, Osiedle Szczypiorno

Modernizacja placu zabaw w Szczypiornie przy ul. 25 Pułku Artylerii 4-8.

Projekt zwycięski
  • Okręg: Osiedle Szczypiorno nr 18
  • Koszt: 110000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Projekt obejmuje modernizację placu zabaw poprzez wymianę podbudowy i nawierzchni poliuretanowej oraz wymianę części urządzeń zabawowych i montaż nowej tablicy informacyjnej.

Pylon podświetlany światłem solarnym – informacja o umiejscowieniu filii nr 6 i Izby Pamięci Szczypiorna (przy ul. Wrocławskiej).


  • Okręg: Osiedle Szczypiorno nr 64
  • Koszt: 30000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Pylon podświetlany światłem solarnym, dwustronny, zawierający graficzną i tekstową informację o dokładnym umiejscowieniu filii nr 6 i Izby Pamięci Szczypiorna (przy ul. Wrocławskiej 189a)

Zaloguj się

Nie posiadasz konta?

Wprowadź swoje dane

PESEL:

Posiadasz konto?