Budżet Obywatelski 2023

Lista projektów poddanych pod głosowanie, Osiedle Piwonice

Zakup wyposażenia specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Piwonice w Kaliszu.

Projekt zwycięski
  • Okręg: Osiedle Piwonice nr 19
  • Koszt: 56000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Projekt zakłada zakup aparatów ochrony górnych dróg oddechowych wraz z sygnalizatorami bezruchu, detektora wielogazowego, detektora prądu przemiennego AC, zakup latarek kątowych, smoka pływającego, węży pożarniczych, lancy gaśniczej, narzędzia ratowniczego Hooligan oraz zakupienie środków ochrony indywidualnej takich jak: rękawice, buty specjalne dla Ochotniczej Straży Pożarnej Piwonice w Kaliszu.

Zakup pralko-suszarki dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz-Lis.

Projekt zwycięski
  • Okręg: Osiedle Piwonice nr 57
  • Koszt: 54000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie dotyczy zakupu pralko-suszarki dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz-Lis. Sprzęt ten w znaczący sposób poprawi wyposażenie jednostki, a to przełoży się na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Zakup pralko- suszarki poprawi bezpieczeństwo i higienę strażaków, którzy będą mogli wyprać ubranie po udziale w działaniu, gdzie wystąpił szkodliwy dym lub doszło do kontaktu z materiałem biologicznym np. COVID19.

Zaloguj się

Nie posiadasz konta?

Wprowadź swoje dane

PESEL:

Posiadasz konto?