Budżet Obywatelski 2023

Lista projektów poddanych pod głosowanie, Osiedle Kaliniec

Siłownia zewnętrzna przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kaliszu, ulica Polna 17.

Projekt zwycięski
  • Okręg: Osiedle Kaliniec nr 66
  • Koszt: 129500,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Projekt zakłada budowę na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu (zieleń i alejki). Siłownia powinna obejmować 8-10 urządzeń do ćwiczeń. W koszcie zadania należy uwzględnić projekt. Siłownia zewnętrzna ma za zadanie umożliwić wszystkim, niezależnie od wieku i kondycji, bezpłatny dostęp do aktywności fizycznej. Elementy siłowni stanowiłyby doskonałe uzupełnienie infrastruktury terenu szkolnego.

Zaloguj się

Nie posiadasz konta?

Wprowadź swoje dane

PESEL:

Posiadasz konto?