Budżet Obywatelski 2023

Lista projektów poddanych pod głosowanie

Zagospodarowanie zieleni na działce nr 16/10 obręb 079 Dobrzec, styk Skweru Stefana „Grota” Roweckiego i ul. Fibigera.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie zielone nr Z1
 • Koszt: 50000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zagospodarowanie zielenią nieużytkowanej działki, stanowiącej zagrożenie ekologiczne i estetyczne. Teren notorycznie zaśmiecany przez osoby niebędące mieszkańcami osiedla przy ul. Fibigera, leżący na styku ze Skwerem Stefana „Grota” Roweckiego.

ZIELENIEC – teren reprezentacyjno-wypoczynkowy przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 12, ul. J. Długosza 14.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie zielone nr Z2
 • Koszt: 400000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis:  Zaprojektowanie i stworzenie zieleńca przed wejściem głównym do budynku szkoły. Należy usunąć stare nawierzchnie, ciągi komunikacyjne piesze oraz stare darnie traw. Wykonać należy od podstaw, zgodnie z projektem, nawierzchnie ciągów pieszych i z kostki parkingów rowerowych oraz nowych ławek i koszy śmieciowych. Następnie nasadzenia roślin ozdobnych i żywopłotowych oraz posianie trawy.

Zielone Centrum Majkowa, ul. Władysława Reymonta.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie zielone nr Z3
 • Koszt: 160000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zielone skwerki pomiędzy przedszkolem, kościołem, lokalami usługowymi. Teren wymaga obsadzenia roślinami odpornymi na duże nasłonecznienie trawami pampasowymi, drzewami o dużym wzroście rocznym i dużej koronie. Pergola otoczona bluszczem zacieniającym. Ławki i mała architektura parkowa, utwardzenie ścieżki. Przy lecznicy dla zwierząt toaleta dla psów i kosz na odchody.

Zielone płuca – osiedlowy zielony zakątek lawendowy.

Projekt zwycięski
 • Okręg: projekty ogólnomiejskie zielone nr Z4
 • Koszt: 5400,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Utworzenie zielonej strefy – ekranu przy ruchliwej ulicy, jaką jest al. Wojska Polskiego. Obsadzonej krzewami, bylinami – by znużony przechodzień lub mieszkaniec mógł odpocząć i nacieszyć oczy piękną zielenią.

Zielone przystanki przy Górnośląskiej.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie zielone nr Z5
 • Koszt: 105000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie zakłada zazielenienie wiat przystanków autobusowych wzdłuż ulicy Górnośląskiej, wzorem np. przystanku przy pl. Jana Pawła II.

Ogrody Dobrzeca.

Projekt zwycięski
 • Okręg: projekty ogólnomiejskie zielone nr Z6
 • Koszt: 100000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Przedmiotem projektu jest nasadzenie ok. 100 drzew i ok. 150 krzewów, mające na celu rozpoczęcie zagospodarowania terenów zielonych pod przyszły park osiedlowy na terenach należących do miasta i przeznaczonych w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Dobrzec (MPZP_KA_VII_113_2003_Dobrzec) jako tereny zieleni – zieleń parkowa urządzona. Sadzenie roślinności będzie odbywać się z maksymalnym wykorzystaniem istniejącego zadrzewienia i ukształtowania terenu. Gatunki drzew: kasztanowce, dęby, jarzęby, lipy, klony, brzozy, buki, miłorzęby japońskie, magnolie i inne. Gatunki krzewów: forsycje, tawuły, trzmieliny, berberysy, rododendrony, budleje, żylistki, jaśminowce. Istniejący teren projektu jest zaniedbany, zaśmiecony i nieurządzony, ale z wielkim potencjałem lokalno-rekreacyjnym dla życia społeczności osiedlowej. Na jego obszarze znajdują się ścieżki, liczne samosiejki, drzewa i zakrzewienia. Teren jest częściowo nierówny i pagórkowaty. Rejon projektu jest regularnie uczęszczany przez mieszkańców i stanowi nieliczny zadrzewiony teren spacerów dla mieszkańców pobliskich osiedli. Zainteresowanie obszarem jest na tyle duże, że przez lata zostały wydeptane na nim alejki, które stanowią już stały ciąg komunikacyjny, w tym połączenia z poszczególnymi częściami osiedla. Dzięki realizacji projektu płody i pola rolne unikną stratowania i niszczenia przez mieszkańców podczas spacerów i wycieczek rowerowych wzdłuż miedzy i nieurządzonych ścieżek. 

Pierwszy park kieszonkowy przy ulicy Serbinowskiej w Kaliszu.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie zielone nr Z8
 • Koszt: 280000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie polega na zagospodarowaniu terenu zielonego skweru przy ulicy Serbinowskiej w Kaliszu. Inwestycja ta ma na celu podjęcie działań, by to miejsce stało się jeszcze bardziej przyjaznym miejscem odpoczynku mieszkańców. Park kieszonkowy to publicznie dostepny niewielkich rozmiarów park. W ramach zadania wykonana ma zostać pielęgnacja istniejącej zieleni, nasadzenie nowych drzew (w tym grabów oddzielających wyraźnie park kieszonkowy od drogi), krzewów, bylin oraz kwiatowego klombu (wyniesionego w ten sposób, by był widoczny również dla osób poruszających się po ulicy Serbinowskiej i al. Wojska Polskiego). Na klombie oprócz kwiatów nasadzenie krzewów zimozielonych tworzących napis zawierający w sobie nazwę osiedla, zmodernizowanie istniejącego oświetlenia, rozbudowa chodnika i dostosowanie go dla osób poruszających się na wózkach, montaż dodatkowych ławek, małej architektury (z uwzględnieniem kilku stolików do plenerowej gry w szachy). Całość inwestycji zostanie zrealizowana z poszanowaniem już rosnących w tym miejscu drzew. Lokalizacja: skwer znajdujący się na skrzyżowaniu ulicy Serbinowskiej z al. Wojska Polskiego.

Pierwszy park kieszonkowy przy ulicy Polnej w Kaliszu.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie zielone nr Z9
 • Koszt: 400000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie polega na zagospodarowaniu terenu zielonego skweru przy ulicy Polnej w Kaliszu. Inwestycja ta ma na celu podjęcie działań, by to miejsce stało się jeszcze bardziej przyjaznym miejscem odpoczynku mieszkańców. Park kieszonkowy to publicznie dostepny niewielkich rozmiarów park. W ramach zadania wykonana ma zostać pielęgnacja istniejącej zieleni, nasadzenie nowych drzew, krzewów, bylin oraz kwiatowego klombu (wyniesionego w ten sposób, by był widoczny również dla osób poruszających się po ulicy Polnej i Legionów) wraz z systemem nawadniania i przyłączem wodociągowym, zmodernizowanie istniejącego oświetlenia, dostosowanie chodnika dla osób poruszających się na wózkach, montaż małej architektury (np. z uwzględnieniem kilku stolików do plenerowej gry w szachy) oraz zestawu zabawowego dla dzieci. Całość inwestycji zostanie zrealizowana z poszanowaniem już rosnących w tym miejscu drzew. Lokalizacja: Skwer Inwalidów Wojennych na skrzyżowaniu ulicy Polnej z ulicą Legionów.

Wykonanie zielonych instalacji przestrzennych promujących Kalisz.

Projekt zwycięski
 • Okręg: projekty ogólnomiejskie zielone nr Z10
 • Koszt: 250000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie polega na wykonaniu w dwóch lokalizacjach nasadzeń zieleni w kształt napisu wraz z systemem nawadniania i oświetleniem. Lokalizacja: 1. ulica Dworcowa, dz. nr 20/24 obr 098 Zagorzynek, 2. Szlak Bursztynowy, dz. nr 12/5 obr 049 Tyniec.

Wiata rowerowa wolnostojąca przy Szkole Podstawowej nr 11 im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Chmielnik nr 1
 • Koszt: 49200,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Nowo powstała wiata rowerowa wolnostojąca pomieści pod dachem co najmniej 10-15 stojaków. Taki zadaszony parking znacznie poprawia komfort korzystania z roweru uczniom, ktorych miejsce zamieszkania znacznie oddalone jest od siedziby szkoły. Nawet w deszczu czy śniegu można będzie zaparkować lub przygotować się do drogi powrotnej ze szkoły spokojnie i w suchym miejscu. Dach sprawia też, że pozostawione na cały dzień rowery nie niszczą sie przy niesprzyjającej pogodzie. Pod wiatą nie zamokną też żadne rzeczy pozostawione w rowerze. Dzięki takiemu rozwiązaniu uczniowie chętniej będą korzystali z samodzielnej drogi do szkoły i zrezygnują z dowożenia ich samochodami przez rodziców, co ma znaczący wpływ na ochronę środowiska naszego miasta. Jednocześnie realizacja tego zadania sprawi, że uczniowie oraz pracownicy szkoły w sprzyjających warunkach będą mogli pokonywać drogę do i ze szkoły korzystając ze środków lokomocji sprzyjającym rozwijaniu ich sprawności fizycznej. Lokalizacja: ul. Pomorska 7.

Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu CCTV dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Kaliszu.

Projekt zwycięski
 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 2
 • Koszt: 60000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Projekt dotyczy całkowitej modernizacji i rozbudowy systemu monitoringu tj. wymiany uszkodzonych, niedziałających systemów rejestracji obrazu wraz z kamerami analogowymi, a także całą infrastrukturą sieciową, niezbędną do prawidłowego działania urządzeń. Projekt obejmuje zakup, montaż i uruchomienie systemów CCTV.  Lokalizacja: ul. Wykopaliskowa 45.

Organizacja imprez kulturalnych i sportowych dla mieszkańców Winiar.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Winiary nr 2
 • Koszt: 10000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: ZHR działa na terenie Kalisza 15 lat. Obecnie zrzeszamy kilkadziesiąt osób, wychowując je w duchu prawa i przyrzeczenia harcerskiego, bierzemy udział w miejskich uroczystościach, zorganizowaliśmy w listopadzie 2022 r. grę miejską z okazji Święta Odzyskania Niepodległości. Tym razem chcemy wyjść z kolejną inicjatywą skierowaną do mieszkańców Winiar, zapraszając ich na otwarte zbiórki harcerskie. W ramach tego projektu chcemy zachęcić młodzież, rodziny z dziećmi i wszystkich chętnych do aktywnego spędzenia czasu w duchu harcerskich wartości. W ramach zbiórek planujemy przygotować: wieczór gier planszowych, wieczór filmowy, bieg na orientację, dzień ojca i syna. We wszystkie wydarzenia chcemy wpleść elementy metody harcerskiej.   

Ćwiczenia w plenerze – Fitness PARK Kalisz.

Projekt zwycięski
 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 3
 • Koszt: 9000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: W okresie czerwca, lipca, sierpnia 2023 roku, bezpłatne zajęcia fitness z profesjonalnym instruktorem na świeżym powietrzu. Planowany rozkład zajęć: dwa razy w tygodniu, np. środy godz.  18/19, soboty godz. 9/10. Takie rozwiązanie daje możliwość wyboru dogodnego terminu w zależności od godzin pracy. Czas realizacji projektu: 3 czerwca-27 sierpnia 2023 roku (13 tygodni). Zajęcia otwarte (bezpłatne) dla każdego bez względu na wiek i umiejętności; możliwość dołączenia na zajęcia w dowolnym momencie, bez konieczności wcześniejszego zapisywania. Lokalizacja: Park Miejski.

Zakup nowości wydawniczych z roku 2022/2023 (książki, audiobooki CD) dla Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Rogatka nr 4
 • Koszt: 9990,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Projekt polega na zakupie nowości wydawniczych, książek oraz audiobooków CD, dla filii nr 1 w celu udostępnienia ich w formie wypożyczeń dla czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu. 

Pumptrack z elementem skatepark – miejsce sportu i rekreacji dla dzieci i młodzieży przy Kanale Bernardyńskim.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 5
 • Koszt: 400000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Duży asfaltowy pumptrack otoczony trawą. W przedniej części zaczynający się od mniejszych wzniesień, dla dzieci od 4 do 10 lat, kończący się bardziej skomplikowanym torem. Zadanie zakłada montaż 5 ławek, kosza na śmieci, stojaka na rowery oraz tablicy z oznaczeniem,dla kogo będzie przeznaczony konkretny tor, w celu zachowania bezpieczeństwa. Projekt uwzględnia montaż monitoringu. 

Zakup nowości wydawniczych (książki) wydanych w roku 2022/2023 dla Filii nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Dobrzec W nr 5
 • Koszt: 8000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Projekt polega na zakupie nowości wydawniczych, wydanych w latach 2022/2023 w tym książek z literatury popularnej dla dorosłych (reportaże, biografie, kryminały, obyczajowe powieści), oraz uzupełnienie w lektury szkolne dla dzieci i młodzieży.

Klatka do ćwiczeń OCR.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 6
 • Koszt: 50000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Urządzenie wielofunkcyjne do doskonalenia sprawności fizycznej, pokonywania przeszkód i koordynacji ruchowej. Pozwoli każdej osobie na wielopłaszczyznowy trening techniki i siły. 

Zakup książek wydanych w 2022 i 2023 roku oraz gier planszowych dla Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Serbinów nr 6
 • Koszt: 10000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Projekt ma na celu zakup książek wydanych w 2022 oraz 2023 roku w celu udostępnienia ich w formie wypożyczeń czytelnikom Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu oraz zakup gier planszowych, które wzbogacą zarówno bibliotekę, jak i Klub Gier Planszowych „CUBUS” organizowany przez filię nr 2, odbywający się w pomieszczeniach Klubu Osiedlowego Serbinów przy ulicy Serbinowskiej 25.

Kompleksowy remont kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Prosną (między ul. Sadową a ul. Wodną).


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 7
 • Koszt: 321120,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Prace remontowe. Naprawa nawierzchni betonowej i z kostki brukowej. Naprawa gzymsów. Malowanie powierzchni betonowych kładki i murów oporowych, malowanie poręczy na kładce i pochylniach.

Modernizacja chodnika i miejsc parkingowych przy ul. Cegielnianej w Kaliszu, działka 203/2.


 • Okręg: Osiedle Czaszki nr 7
 • Koszt: 130000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Modernizacja chodnika i miejsc parkingowych przy ul. Cegielnianej w Kaliszu, działka nr 203/2.

Zagospodarowanie terenu przy Majkowskim Wembley.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 8
 • Koszt: 400000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Wykonanie zagospodarowania terenu przy ul. Tuwima 2. Prace polegające na utwardzeniu terenu (dojścia, parkingi), wykonaniu drenażu wokół budynku wraz z opaską. Lokalizacja: ul. Tuwima 2.

Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych w celu zabezpieczenia przed nielegalnym podrzutem odpadów przy ul. Ostrowskiej 25, Cegielnianej 2, Cegielnianej 6, Asnyka 12, Legionów 16, Legionów 24-26.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Czaszki nr 8
 • Koszt: 50000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Wykonanie monitoringu skierowanego na miejsca składowania odpadów komunalnych przy ul. Ostrowskiej 25, Cegielnianej 2, Cegielnianej 6, Asnyka 12, Legionów 16, Legionów 24-26 w celu ograniczenia podrzucania nieczystości.

Fitness – Aktywne i zdrowe kobiety.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Piskorzewie nr 9
 • Koszt: 36330,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Projekt w roku 2023 obejmuje bezpłatne zajęcia fitness z profesjonalnym instruktorem w studiu treningowym (51 godz. tygodniowo). Planowany rozkład zajęć: raz w tygodniu, np. wtorki godz. 19/20. Ponadto konsultacje dietetyczne dla kobiet z nadwagą i otyłością – od 16 roku życia (51 godzin spotkań). Czas realizacji projektu: 3 stycznia-22 grudnia 2023 roku (51 tygodni). Zajęcia otwarte (bezpłatne), dla każdej dorosłej kobiety bez względu na umiejętności, możliwość dołączenia na zajęcia w dowolnym momencie. Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Długosza 14.

Otwarte Mistrzostwa PCK oddział w Kaliszu w tenisie stołowym.

Projekt zwycięski
 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 10
 • Koszt: 3000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Projekt polega za zorganizowaniu zawodów sportowych w tenisie stołowym. Turniej zostanie rozegrany w kategoriach indywidualnych oraz drużynowych w parach dwuosobowych dla krwiodawców jako promocja honorowego oddawania krwi. Turniej jednak będzie otwarty dla wszystkich zawodników dzięki ogólnodostępnej kategorii open, która będzie wchodziła w cykl Grand Prix Ziemi Kaliskiej, organizowanej przez lokalny klub tenisa stołowego KTS Kalisz. Zawodnicy tego klubu wspomogą też wydarzenie pod wzgledem merytorycznym. Lokalizacja OSRiR, ul. Łódzka 19-29.

Zakup monitora multimedialnego oraz kompletu krzeseł dla filii nr 5 na potrzeby zajęć edukacyjnych i spotkań z zaproszonymi gośćmi.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Piskorzewie nr 10
 • Koszt: 5000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Projekt ma na celu zapewnienie młodzieży oraz czytelnikom i zaproszonym gościom, którzy przybędą do filii nr 5, dostępu do nowoczesnego narzędzia, jakim jest monitor multimedialny, na którym bedziemy mogli wyświetlać prezentacje związane z tematem spotkania, jak i przedstawiać ofertę całej biblioteki w postaci reklamy wizyjnej. Składane krzesła z oparciem, których brakuje w filii nr 5 zapewnią wygodę podczas spotkań.

Remont i przystosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnością sanitariatów na Stanicy Harcerskiej „Grodzisko-Szałe”, ul. Wypoczynkowa 3.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 11
 • Koszt: 400000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Stanica Harcerska „Grodzisko-Szałe” w Kaliszu, już od ponad 50 lat, jest miejscem wypoczynku dzieci, młodziezy i osób dorosłych. Nasza baza to idealne miejsce do organizacji obozów i imprez harcerskich, kolonii oraz spotkań integracyjnych i wielu innych. Niestety stan sanitariatów pozostawia wiele do życzenia. Nie są one przystosowane dla osob z niepełnosprawnością. Zakres projektu obejmował będzie wykonanie kapitalnego remontu wewnątrz i zewnątrz budynku, w którym znajdują się sanitariaty: dostosowanie istniejących pomieszczeń do wymogów sanitarno-higienicznych  (opcjonalne wyburzenie ścian, opcjonalne wykonanie stropu, montaż sufitu, wyrównanie, szpachlowanie i pomalowanie ścian i sufitu, położenie kafelek, wykonanie podłóg); kompleksowe wyposażenie łazienek i ubikacji ze szczególnym uwzglednieniem osób z niepelnosprawnoscią; wykonanie wentylacji; wymiana stolarki drzwiowej (drzwi zewnętrzne oraz wewnętrzne); wykonanie otworów okiennych i zamontowanie okien; wymiana instalacji elektrycznej w całym budynku; wykonanie elewacji; opcjonalna naprawa dachu; opcjonalnie wykonanie ogrzewania sezonowego; wykonanie podjazdów i wyrównanie terenu.

Cykl imprez wakacyjnych dla dzieci pt. Wakacje na Widoku.


 • Okręg: Osiedle Widok nr 11
 • Koszt: 130000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Cykl 10 imprez dla rodzin z dziećmi w okresie od czerwca do sierpnia w środowe popołudnia od 16 do 20. Na każdej imprezie: dmuchane zjeżdżalnie, place zabaw, animacje dla dzieci, występy artystyczne, konkursy z nagrodami dla wszystkich dzieci, goście specjalni, atrakcje dodatkowe m.in. piana party, teatrzyki dla dzieci, clowni, zabawne postacie, megamaskotki, występy taneczne lub sportowe.

Gra miejska „Oblicza Kalisza” z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości dla mieszkańców Kalisza.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Śródmieście I nr 12
 • Koszt: 5000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Oblicza Kalisza to zapoczątkowana seria przez środowisko Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej w Kaliszu seria gier miejskich. Projekt zakłada organizację kolejnej gry dla uczczenia rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wydarzenie polega na aktywizowaniu oraz edukowaniu mieszkańców nt. lokalnej historii poprzez rywalizację rodzin i grup znajomych zrzeszonych w ramach patroli na terenie Śródmieścia w ograniczonym czasie gry. Głównym założeniem przedsięwzięcia jest, aby było ono jak najbardziej atrakcyjne – przekazywało wiedzę w sposób przystępny i motywowało do aktywnych starań o zwycięstwo. Chcemy wyróżnić patrole pełne inicjatywy i zapału. Przebieg gry opierałby się o elementy, takie jak rozwiązywanie zagadek, odnajdywanie charakterystycznych miejsc Kalisza, wykonanie integrujących zadań oraz interakcja z postaciami na trasie gry. Całość spajana będzie przez historyczną fabułę oraz odpowiednie ucharakteryzowanie wszystkich elementów gry. W ten sposób pragniemy stworzyć niepowtarzalny klimat powyższej inicjatywy. Chcemy również propagować korzystanie z instytucji kulturalnych w Kaliszu, które miałyby stanowić otwarte punkty w trakcie przebiegu gry. Byłoby to już trzecie przedsięwzięcie zorganizowane pod marką Oblicza Kalisza. Chcielibyśmy, aby o wydarzeniu usłyszała jeszcze większa część kaliszan, a jego skala była bardziej imponująca. Doświadczenie nauczyło nas jednak, że organizacja tego typu inicjatywy pociąga za sobą duże koszty przekraczające nasze możliwości. 

Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz – Winiary.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Winiary nr 13
 • Koszt: 50000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Wyposażenie powstałej jednostki OSP Kalisz-Winiary w niezbędny sprzęt ratownictwa tj. 10 szt. mundurów bojowych (ubiór specjalistyczny dla OSP), namiot rozstawiany, defibrylatory bądź zestawy AED, elementy zabezpieczające miejsce wypadku.

Renowacja dziedzińca Szkoły Podstawowej nr 14 im. Władysława Broniewskiego w Kaliszu, ul Mickiewicza 11.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 14
 • Koszt: 400000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Renowacja dziedzińca Szkoły Podstawowej nr 14 im. Władysława Broniewskiego w Kaliszu o łącznej powierzchni 1 873 m2 polega na wykonaniu prac brukarskich wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych. Jest zadaniem priorytetowym w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci oraz innych osób przebywających na terenie obiektów szkoły, w tym na dziedzińcu oraz poprawy estetyki tego miejsca. Nowo nasadzony pas zieleni wzbogaci wizerunek budynku szkolnego, a także przyczyni się do rozwoju ekologicznego miasta, m.in. przez posadzenie żywopłotu, który pełni rolę ozdobną i izolacyjną, chroni przed rozprzestrzenianiem się spalin samochodowych. Na terenie szkoły przeprowadzone były prace związane z termomodernizacją, remontem szkoły oraz przebudową boisk sportowych. Na cały teren szkolny wjeżdżały ciężarówki, koparki, magazynowane były betonowe elementy oraz inne materiały, które naruszyły strukturę istniejącej nawierzchni. Próba powrotu do stanu poprzedniego nie była możliwa. Obecnie istniejąca nawierzchnia jest popękana i nierówna, niebezpieczeństwo stwarzają wystające lub zapadnięte studzienki kanalizacyjne, w wielu miejscach pojawiły się dziury, między innymi w wyniku remontów, kilkudziesięcioletniego użytkowania oraz zmieniających się warunków atmosferycznych.

Mała architektura na „Płuca Kalisza”.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Winiary nr 14
 • Koszt: 26000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zakup małej architektury jako dodatkowe wyposażenie obiektu sportowo-rekreacyjnego „Płuca Kalisza” w postaci: ławki z przewijakiem dla karmiącej mamy, dwóch podwójnych leżaków przymocowanych do podłoża, hamaka zewnętrznego.

SPORTOWE OSIEDLE Poszerzenie i renowacja zewnętrznej bazy sportowej. Montaż stołów do gry w tenisa stołowego i szachów.


 • Okręg: Osiedle Serbinów nr 16
 • Koszt: 124500,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Budżet obywatelski to włączenie mieszkańców w kreowaniu przestrzeni i życia publicznego. W ramach budżetu obywatelskiego warto zadbać o rozwój i zabawę najmłodszych i dorosłych mieszkańców osiedla. Ważne jest stawianie na sport i integrację w tak trudnym czasie pandemii. Obywatele mogą zadecydować, jak będzie wyglądać ich osiedle, miasto, czy gmina.  Od dawna boiska przy szkole stają się miejscem spotkań miejscem spotkań mieszkańców. Chcemy poszerzyć dla nich bazę sportową, aby zwiększyć integrację mieszkańców tego osiedla. Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 18 w Kaliszu, ul. Podmiejska 9a.

Inteligentne ławki solarne.

Projekt zwycięski
 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 18
 • Koszt: 70000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Projekt zakłada montaż 2 nowoczesnych inteligentnych ławek solarnych. Ławki wyposażone w panele fotowoltaiczne pozwalają ładować urządzenie mobilne czy podłączyć laptopa. Urządzenia będą wandaloodporne i odporne na zmienne warunki atmosferyczne. Proponowane wyposażenie ławki: porty USB i ładowarki indukcyjne, hotspot WiFi. Lokalizacja: pod halą „Kalisz Arena” i obok fontanny „Noce i Dnie”.

Modernizacja placu zabaw w Szczypiornie przy ul. 25 Pułku Artylerii 4-8.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Szczypiorno nr 18
 • Koszt: 110000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Projekt obejmuje modernizację placu zabaw poprzez wymianę podbudowy i nawierzchni poliuretanowej oraz wymianę części urządzeń zabawowych i montaż nowej tablicy informacyjnej.

Konkurs fotograficzny Świat w kawałkach.

Projekt zwycięski
 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 19
 • Koszt: 22000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Konkurs organizowany od 4 lat cyklicznie co roku. Jest to konkurs fotograficzny cieszący się dużą popularnością, mający na celu promowanie miasta Kalisza przez jego mieszkańców. Uczestnicy konkursu otrzymują bezpłatnie specjalnie zaprojektowaną flagę, na której widnieje logo miasta Kalisza. Uczestnicy konkursu, aby wziąć udział są zobowiązani do przesyłania wykonywanych zdjęć z flagą organizatorowi z miejsc, które uważają za atrakcyjne w Polsce czy też w świecie. Zdjęcia są przesyłane drogą mailową lub przez formularz na specjalnie stworzonej stronie internetowej. Zdjęcia są publikowane na stronie konkursu oraz fanpage na portalach social media. Niemalże wszystkie zdjęcia konkursowe są drukowane w specjalnym albumie pamiątkowym, który otrzymuje każdy uczestnik konkursu. Ogłoszenie wyników konkursu odbywa się na uroczystej gali wręczenia nagród, na którą zaproszeni są goście specjalni. Lokalizacja: Akcelerator Kultury, ul. Nowy Świat 2.

Zakup wyposażenia specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Piwonice w Kaliszu.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Piwonice nr 19
 • Koszt: 56000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Projekt zakłada zakup aparatów ochrony górnych dróg oddechowych wraz z sygnalizatorami bezruchu, detektora wielogazowego, detektora prądu przemiennego AC, zakup latarek kątowych, smoka pływającego, węży pożarniczych, lancy gaśniczej, narzędzia ratowniczego Hooligan oraz zakupienie środków ochrony indywidualnej takich jak: rękawice, buty specjalne dla Ochotniczej Straży Pożarnej Piwonice w Kaliszu.

Zielona metamorfoza ulicy Krzywej.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Rypinek nr 20
 • Koszt: 65000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zielona metamorfoza ulicy Krzywej, czyli uporządkowanie i obsadzenie ulicy Krzywej w Kaliszu, działki nr 60. Nasadzenie drzewami, krzewami oraz zasianie terenu łąką kwiatową, co spowoduje uporządkowanie terenu, który dziś jest zachwaszczony, zabrudzony i pełen różnego rodzaju śmieci. Ulica służy spacerom, wyprawom rowerowym, gdyż jest mało uczęszczana przez samochody.

„Bawmy się razem” – osiedlowy festyn rodzinny na „Rajskiej Polanie” z zabawą taneczną przy ul. Wał Matejki.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Rajsków nr 21
 • Koszt: 34100,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców osiedla na świeżym powietrzu. Zapewnienie programu sportowego, artystycznego, kulturalnego, plastycznego, konkursów z nagrodami, dmuchańców dla dzieci, cateringu piknikowego. Zapewnienie obsługi i prowadzenia całej imprezy, obsługi muzycznej, zabawy tanecznej, obsługi gospodarczej, medycznej, toi-toi, dekoracji terenu itp. np. chodzące maskotki, fotobudka.

System wystawienniczy dla miejskiej biblioteki w Kaliszu.

Projekt zwycięski
 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 22
 • Koszt: 30000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Projekt obejmuje zakup plenerowego systemu wystawienniczego, na którym będą eksponowane wystawy realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kaliszu. Lokalizacja: ul. Legionów 66 – przed biblioteką główną.

Kaliskie obserwatorium nieba.

Projekt zwycięski
 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 23
 • Koszt: 125000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Punkt astronomiczny składający się z teleskopów astronomicznych umożliwiających obserwację nieba nocą. Obok lunet staną gabloty a w nich wizualizacje układu słonecznego, mapa nieba, gwiazdozbiory oraz układ dwustronny księżyca. Lokalizacja: teren rekreacyjno-wypoczynkowy przy zbiorniku Grona od ul. Piwonickiej.

Mikołajkowa zabawa dla dzieci z osiedla Rajsków.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Rajsków nr 23
 • Koszt: 7200,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Organizacja i prowadzenie zabawy mikołajkowej dla dzieci z osiedla w wieku 2-10 lat. W programie zabawa z mikołajem, animacje, elfiki, konkursy z nagrodami. Zabezpieczenie i przygotowanie kącika dla maluszka (klocki, malowanki, mały dmuchaniec) oraz oprawy muzycznej i nagłośnienia zabawy, przygotowanie cateringu dla dzieci (napoje, słodycze) oraz upominków dla wszystkich dzieci wręczonych przez mikołaja. Lokalizacja: OSRiR, ul. Łódzka 19.

Stop dla wandalizmu i „dzikich wysypisk” w Kaliszu!

Projekt zwycięski
 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 24
 • Koszt: 65000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Projekt zakłada zakup 15 profesjonalnych foto-pułapek z modułem GSM wraz z tablicami informacyjnymi o monitorowanym terenie w celu monitorowania obszarów, na których obserwowane są akty wandalizmu, w których pozostawiane są śmieci w miejscach do tego nieprzeznaczonych (tworzą się tzw. „dzikie wysypiska śmieci”) oraz obszarów wskazanych przez rady osiedli i mieszkańców. 

Cykl imprez wakacyjnych „Dzień Dziecka i warsztaty” dla dzieci i całej rodziny na „Rajskiej Polanie” przy ul. Wał Matejki na osiedlu Rajsków.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Rajsków nr 24
 • Koszt: 32500,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Organizacja zajęć sportowych, plastycznych, konkursy z nagrodami, animacje z zakresu rozrywki, 2 dmuchańce, karuzelka podłogowa, euro bungee – 6 stanowisk na pneumatycznych trampolinach, piana party, warsztaty – wspólne zajęcia dla dzieci i rodziców, zajęcia malarskie, pokaz baniek mydlanych i pokazy szczudlarskie oraz żonglerki. Zapewnienie cateringu dla dzieci (napoje i słodycze) oraz nagród za udział w konkursach. Zapewnienie obsługi gospodarczej, medycznej, muzycznej i toi-toi. 

STOP – TU RZĄDZĄ DZIECI!!! Czyli Miejski Plac Zabaw z prawdziwego zdarzenia w Parku Miejskim.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 25
 • Koszt: 400000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie polega na budowie Miejskiego Placu Zabaw z prawdziwego zdarzenia w Parku Miejskim. Zawiera ono w sobie: rozbiórkę obecnie istniejących, niebezpiecznych i zdewastowanych urządzeń zabawowych; montaż urządzeń zabawowych dla dzieci, w tym rozbudowanego zestawu zabawowego ze zjeżdżalniami, huśtawek, karuzeli obrotowej. Całość placu zabaw umieszczona na bezpiecznym podłożu.

Zakup donic ogrodowych miejskich z nasadzeniem roślin i ustawienie na „Rajskiej Polanie” przy ul. Wał Matejki na os. Rajsków.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Rajsków nr 25
 • Koszt: 5000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Ustawienie pięciu donic o wymiarach 60x60x60 cm z nasadzeniami roślin ozdobnych (rododendron).

„Balonowa hala” na terenie OSRiR przy ul. Łódzkiej 19 w Kaliszu.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 26
 • Koszt: 400000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Przykrycie kortów tenisowych przy ul. Łódzkiej 19 w Kaliszu halą balonową. To przedsięwzięcie umożliwi korzystanie z kortów niezależnie od warunków atmosferycznych. Dzięki powyższemu projektowi powiększymy bazę obiektów całorocznych umożliwiających grę w tenisa w naszym mieście. Wpłynie to pozytywnie na promocje nie tylko tenisa, ale również aktywności fizycznej jako formy spędzania wolnego czasu oraz dbania o zdrowie. Przede wszystkim działania te mają być ukierunkowane na dzieci i młodzież, dając możliwość realizowania dla tej grupy systematycznych treningów przez cały rok. Ponadto powstanie powyższego obiektu umożliwi organizację zajęć w ramach wychowania fizycznego przez placówki oświatowe z terenu Kalisza.

Spotkanie opłatkowe dla seniorów (emerytów i rencistów) z osiedla Rajsków.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Rajsków nr 26
 • Koszt: 10000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Organizacja spotkania opłatkowego dla 90 osób – seniorów z osiedla Rajsków z udziałem gości, władz miasta i księdza. Spotkanie opłatkowe w godz. 16:00-20:00.

Renowacja ogólnodostępnego boiska i uzupełnienie piłkochwytów Szkoły Podstawowej nr 3 w Kaliszu, ul. Ciasna 16.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 27
 • Koszt: 400000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Remont nawierzchni jest niezbędny z powodu konieczności zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom. Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych, naprawa i wyrównanie podłoża. Montaż piłkochwytów.

Zagospodarowanie działek na Zielony Zakątek, miejsce wypoczynku i zabawy dla dzieci i opiekunów.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Rajsków nr 27
 • Koszt: 16000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zagospodarowanie terenu – posianie trawy, nasadzenie drzew i zieleni (niewymagające podlewania), zamontowanie ławek z oparciami (3 ławki) jeden kosz na śmieci. Powstanie strefy dla malucha na świeżym powietrzu i zamontowanie bujaków na sprężynach, 3 szt., karuzelka mała z siedziskiem lub inne małe zestawy. Lokalizacja: skwer ul. Wapienna.

Remont ławek Amfiteatru znajdującego się w Parku Przyjaźni w Kaliszu.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 28
 • Koszt: 180000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Projekt dotyczy remontu ławek Amfiteatru znajdującego się w Parku Przyjaźni w Kaliszu, co wymagało będzie przygotowania stosownego projektu oraz realizacji projektu. 

Remont nawierzchni jezdni ulicy Pustej w Kaliszu.


 • Okręg: Osiedle Chmielnik nr 28
 • Koszt: 110000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Wykonanie nawierzchni jezdni ul. Pustej z destruktu asfaltowego. Powierzchnia jezdni do wykonania to ok. 400 m2. Remont ma polegać na uzupełnieniu podbudowy oraz wymianie nawierzchni jezdni ulicy Pustej w Kaliszu. Podbudowę przewiduje się uzupełnić kruszonym gruzem budowlanym, betonowym. Nawierzchnię jezdni planuje się wykonać z destruktu bitumicznego. Następnie powierzchnię tego typu można w późniejszym czasie uszczelnić poprzez powierzchniowe utrwalenie przy pomocy emulsji i grysu.

Utwardzenie placu zabaw na osiedlu Tyniec, ul. Żytnia.


 • Okręg: Osiedle Tyniec nr 29
 • Koszt: 125000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Utwardzenie placu zabaw chodnikiem poliuretanowym pod urządzeniami, głównie pod huśtawkami, małpim gajem, pajęczyną, urządzeniami siłowni zewnętrznej oraz zjeżdżalniami. Powierzchnia około 150 m2.

Słoneczne bulwary Kalisza.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 30
 • Koszt: 400000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Uatrakcyjnienie terenu wzdłuż rzeki Prosny poprzez umieszczenie elementów małej architektury jak ławki, leżaki miejskie itp., nasadzenie zieleni wysokiej – drzewa, np. platanów, platform pływających i elementów służących rekreacji. Lokalizacja: działki: 41, 2/7 i 2/5, obręb 048 Tyniec.

Zajęcia fitness na boisku przy SP9.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Tyniec nr 30
 • Koszt: 2000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zajęcia fitness mające na celu aktywizację fizyczną mieszkańców osiedla Tyniec.

Gra miejska „Kalisz oczami Stefana Szolca-Rogozińskiego” II edycja.

Projekt zwycięski
 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 31
 • Koszt: 12000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Projekt to gra miejska pt. Kalisz oczami Stefana Szolca Rogozińskiego przeznaczona dla mieszkańców naszego miasta. Gra opierać będzie się na zwiedzaniu najważniejszych punktów naszego miasta na podstawie starych zdjęć charakterystycznych budynków znajdujących się w Kaliszu. W ramach projektu zostaną zakupione również gadżety dla uczestników z logo i nagrody. Organizatorami gry będą harcerze z 62. Kaliskiej Drużyny Harcerzy Starszych „Brzoza” im. Stefana Szolca Rogozińskiego. Uwieńczeniem gry będzie ognisko na stanicy harcerskiej „Grodzisko”, ul. Wypoczynkowa 3 lub przystani miejskiej. 

Wesołe wakacje osiedlowe.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Ogrody nr 31
 • Koszt: 30000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Organizacja 3 zabaw dla dzieci z animatorami (gry, zabawy i konkursy). Możliwość równoległego korzystania z zamków dmuchanych podczas zabaw z animatorami. Organizacja 2 seansów filmowych familijnych na świeżym powietrzu. Lokalizacja: plac zabaw pomiędzy ulicami: Porzeczkową a Jarzębinową.

„Kalisz przeciw narkotykom” – prowadzenie darmowych zajęć bokserskich dla dzieci i młodzieży z zakupem sprzętu sportowego dla Sekcji Sztuk Walk działającej przy Kaliskim Klubie Sportowym.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 32
 • Koszt: 91670,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Projekt obejmuje prowadzenie zajęć bokserskich dla dzieci i młodzieży, mieszkańców Kalisza, wraz z zakupem akcesoriów bokserskich do Sekcji Sztuk Walk Kaliskiego Klubu Sportowego. Treningi odbywać się będą dwa razy w tygodniu, w grupach do 20 osób. Projekt zakłada 2 grupy młodzieżowe. W ramach projektu grupy będą miały możliwość zapoznać się z innymi sztukami walki, takimi jak BJJ, muay thai, kickboxing. 

Szopka bożonarodzeniowa oraz domek św. Mikołaja.


 • Okręg: Osiedle Ogrody nr 32
 • Koszt: 50000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Pragniemy, aby na naszym osiedlu powstała żywa szopka bożonarodzeniowa oraz domek św. Mikołaja lub zagroda św. Mikołaja. Lokalizacja: plac zabaw pomiędzy ulicami: Porzeczkową a Jarzębinową.

Budowa kortu na terenie OSRiR przy ul. Łódzkiej 19 w Kaliszu.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 33
 • Koszt: 110000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Budowa kortu odkrytego, mająca na celu powiększenie bazy obiektów sportowych, na których można trenować tenis ziemny.

Naprawa nawierzchni boiska do piłki ręcznej w Parku Przyjaźni.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 34
 • Koszt: 382000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Projekt zakłada odnowienie nawierzchni istniejącego boiska do piłki ręcznej wraz z rekonstrukcją linii, naprawą lub zakupem nowych bramek wraz z siatkami i zakupem piłkochwytów (siatek) za bramkami.

Monitoring Pól Marsowych.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Dobrzec P nr 34
 • Koszt: 130000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Monitoring będzie obejmował część Pól Marsowych, na którym zlokalizowane są boiska, siłownie zewnętrzne, place zabaw. Zostaną zamontowane słupy, na których zostaną umieszczone kamery, a monitoring będzie podłączony do monitoringu miejskiego. 

Nowe kosze na śmieci na osiedlu Zagorzynek.


 • Okręg: Osiedle Zagorzynek nr 35
 • Koszt: 35000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Umieszczenie koszy na śmieci na odpady na ulicach osiedla Zagorzynek.

Biblioteczny rajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz” organizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Adama Asnyka w Kaliszu.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Śródmieście II nr 36
 • Koszt: 5200,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Projekt polega na zakupie oficjalnych gadżetów z wydarzenia „Odjazdowy Bibliotekarz”, zakupie poczęstunku dla uczestników rajdu, apteczek medycznych. Lokalizacja: okolice filii nr 4,6 i 7.

Czyste osiedle Ogrody.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Ogrody nr 37
 • Koszt: 30000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Projekt przedstawia problem, jakim są odchody zwierzęce na terenie całego osiedla Ogrody. Wielu z właścicieli psów nie sprząta po swoich pupilach, co skutkuje zanieczyszczeniem naszego osiedla. Projekt zakłada postawienie 9 słupków, na których zawisną dozowniki na woreczki na odchody zwierzęce. Montowane dozowniki będą ujednolicone wzorem do tych, które znajdują się na terenie całego miasta.

Fotopułapki z możliwością identyfikacji osób/pojazdów pozostawiających śmieci w miejscach niedozwolonych.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Ogrody nr 38
 • Koszt: 20000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zakup 5 fotopułapek z modułem GSM, pozwalającym na identyfikację osób/pojazdów pozostawiających śmieci w miejscach do tego nieprzeznaczonych, tworzących nielegalne wysypiska śmieci tzw. dzikie wysypiska. Lokalizacja: wał przy rzece Prośnie, przy przejściu z ul. Ogrodowej na ul. Poznańską, parking i skwer przy ul. Sadowej.

Budowa skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 9 im 25 Dywizji Piechoty Ziemi Kaliskiej w Kaliszu.


 • Okręg: Osiedle Tyniec nr 39
 • Koszt: 120000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Projekt dotyczy budowy skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 9 im. 25 Dywizji Piechoty Ziemi Kaliskiej w Kaliszu.

Aktywny Senior – obszar do ćwiczeń plenerowych i rekreacji dla osób starszych i niepełnosprawnych przy ul. Winiarskiej 26 w Kaliszu.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Tyniec nr 41
 • Koszt: 97000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zorganizowanie obszaru do ćwiczeń plenerowych i rekreacji na terenie Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu składającego się z 4 dwustanowiskowych, specjalistycznych urządzeń oraz ławek do wypoczynku. Dwa z urządzeń przystosowane są do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Jednocześnie z 4 urządzeń może skorzystać 8 osób.

Budowa zestawu trampolin ziemnych na osiedlu Widok.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Widok nr 44
 • Koszt: 80000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: 5 szt. trampolin ziemnych wraz z otoczeniem ich specjalną nawierzchnią bezpieczną. Lokalizacja: ul. Graniczna 56-58.

Familijne kino letnie na osiedlu Widok.


 • Okręg: Osiedle Widok nr 45
 • Koszt: 22000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Trzy seansy filmowe – film familijny dla dzieci i dorosłych. Lokalizacja: ul. Graniczna 56-58.

Organizacja festynów rodzinnych w okresie wakacyjnym na osiedlu Widok.


 • Okręg: Osiedle Widok nr 46
 • Koszt: 18000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Organizacja trzech festynów dla dzieci, animacje, zabawy, gry, dmuchańce, ogłoszenia na osiedlu informujące o festynie. Lokalizacja: ul. Graniczna 56-58.

Modernizacja siłowni zewnętrznej na osiedlu Widok.


 • Okręg: Osiedle Widok nr 47
 • Koszt: 90000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Wymiana wszystkich urządzeń siłowni. Obecna, istniejąca siłownia jest zużyta, kilka urządzeń zostało zdemontowanych, gdyż były uszkodzone, a pozostałe są już w dużym stopniu zużyte. Od 8 do 10 urządzeń do montażu. Lokalizacja: ul. Graniczna 56-58.

Utwardzenie terenu poprzez: wykonanie zjazdu dla wózków/rowerów przy schodach terenowych prowadzących do orlika w kierunku Lidla na os. Widok.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Widok nr 48
 • Koszt: 40000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Wykonanie utwardzenia terenu przy istniejących schodach terenowych. Wykonanie utwardzenia/zjazdu umożliwi zjazd wózków, rowerów. Obecnie jest obok schodów wydeptany teren. Lokalizacja: ul. Graniczna 56-58.

Święto dzielnicy „Majków na sportowo 2023”.


 • Okręg: Osiedle Majków nr 51
 • Koszt: 40000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zorganizowanie festynu sportowo-rekreacyjnego „Majków na sportowo”. Lokalizacja: ul. Tuwima 2 – Majkowskie Wembley.

Dwie tablice informacyjne z planem ulic osiedla Winiary.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Winiary nr 52
 • Koszt: 3000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Tablice z planem ulic oraz instytucji typu szkoła, przedszkole, będących w granicach osiedla Winiary. Lokalizacja: przy wjeździe na osiedle Winiary – od ulicy Lubelskiej i Kołobrzeskiej.

Zakup pralko-suszarki dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz-Lis.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Piwonice nr 57
 • Koszt: 54000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie dotyczy zakupu pralko-suszarki dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz-Lis. Sprzęt ten w znaczący sposób poprawi wyposażenie jednostki, a to przełoży się na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Zakup pralko- suszarki poprawi bezpieczeństwo i higienę strażaków, którzy będą mogli wyprać ubranie po udziale w działaniu, gdzie wystąpił szkodliwy dym lub doszło do kontaktu z materiałem biologicznym np. COVID19.

Zakup sprzętu biwakowego i piknikowego dla Hufca ZHP Kalisz.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Czaszki nr 58
 • Koszt: 13700,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Projekt ma na celu zakupienie sprzętu biwakowego tj. dużych namiotów typu pawilon, ławek i stołów piknikowych, leżaków i puf.  Chcemy zakupić także grill gazowy i misę ogniskową.

Rowerowe warsztaty w bibliotece na Majkowie.


 • Okręg: Osiedle Majków nr 61
 • Koszt: 8000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu we współpracy z serwisem rowerowym zaprasza na warsztaty kształtujące umiejętność przygotowania własnych rowerów do podróży, a także ich naprawy przy ewentualnej awarii podczas jazdy. W czasie warsztatów uczestnicy poznają także zasady bezpiecznego poruszania się rowerem oraz zapisują się do biblioteki. W tym samym czasie będzie także szansa na oznakowania rowerów przez straż miejską. Lokalizacja: Filia nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu, ul. Tuwima 10.

Budowa nowego chodnika o długości 80 m i szerokości 2,5 m, będącego przedłużeniem istniejącego chodnika w ul. Dębowej.


 • Okręg: Osiedle Chmielnik nr 63
 • Koszt: 80000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Dokończenie budowy chodnika o długości 80 m i szerokości 2,5 m, po prawej stronie ul. Dębowej, idąc od ul. Warszawskiej w kierunku ul. Skarszewskiej, naprzeciw posesji 10 i 12.

Pylon podświetlany światłem solarnym – informacja o umiejscowieniu filii nr 6 i Izby Pamięci Szczypiorna (przy ul. Wrocławskiej).


 • Okręg: Osiedle Szczypiorno nr 64
 • Koszt: 30000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Pylon podświetlany światłem solarnym, dwustronny, zawierający graficzną i tekstową informację o dokładnym umiejscowieniu filii nr 6 i Izby Pamięci Szczypiorna (przy ul. Wrocławskiej 189a)

Festyn wczesnośredniowieczny – „Widok na Średniowiecze”.


 • Okręg: Osiedle Widok nr 65
 • Koszt: 100000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zorganizowanie festynu o tematyce wczesnośredniowiecznej. Inscenizacja Nocy Kupały i inne obrzędy średniowieczne, pokazy walk, jadło sporządzone według receptury przodków, stoiska (biżuteria, kowal, garbarz, ubrania, uzbrojenie – elementy), pokazy konne. Czas trwania całości – 8 godzin. Lokalizacja: teren przy orliku i miasteczku drogowym przy ul. Podmiejskiej.

Siłownia zewnętrzna przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kaliszu, ulica Polna 17.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Kaliniec nr 66
 • Koszt: 129500,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Projekt zakłada budowę na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu (zieleń i alejki). Siłownia powinna obejmować 8-10 urządzeń do ćwiczeń. W koszcie zadania należy uwzględnić projekt. Siłownia zewnętrzna ma za zadanie umożliwić wszystkim, niezależnie od wieku i kondycji, bezpłatny dostęp do aktywności fizycznej. Elementy siłowni stanowiłyby doskonałe uzupełnienie infrastruktury terenu szkolnego.

Ławka multimedialna.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Rogatka nr 67
 • Koszt: 25000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zainstalowanie urządzenia do ładowania nośników multimedialnych (telefon, tablet itp.). Lokalizacja: Skwer Sybiraków.

Zagospodarowanie terenu wokół fontanny.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Rogatka nr 68
 • Koszt: 10000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Uzupełnić kostką teren wokół fontanny, usunąć kamienie z pokrywy studni i przykryć deską kompozytową. Lokalizacja: Skwer Sybiraków, ul. Wąska-Staszica.

Orkiestrowe granie – koncert i przemarsz dwóch marszowych orkiestr dętych.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Piskorzewie nr 70
 • Koszt: 9000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Orkiestrowe granie to projekt, którego celem jest dotarcie do mieszkańców osiedla Piskorzewie z żywą muzyką. Wiele osób nie ma możliwości dotarcia na koncerty muzyczne, są to m.in. seniorzy, osoby niepełnosprawne i inne, które potrzebują wsparcia fizycznego i psychicznego. Ze względu na specyfikę orkiestr marszowych, to właśnie orkiestry dęte mają największą łatwość dotarcia ze swoja muzyką i potężnym brzmieniem żywych instrumentów. Koncert i przemarsz orkiestr przewidziany jest na około 2 godziny. Wybór terminu zostanie dostosowany do możliwie jak najlepszego okresu w roku, by jak najwięcej osób mogło skorzystać z realizacji projektu. Do organizacji koncertu i przemarszu orkiestr nie jest potrzebna żadna infrastruktura typu scena, nagłośnienie itp.

Kreatywne zajęcia dla mieszkańców osiedla Majków, od lat 5 do 105.


 • Okręg: Osiedle Majków nr 71
 • Koszt: 60000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Cykl zajęć dla mieszkańców osiedla Majków, od lat 5 do 105. Lokalizacja: ul. Tuwima 2.

Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz-Sulisławice w sprzęt specjalistyczny.


 • Okręg: Sołectwo Sulisławice nr 73
 • Koszt: 90000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zakup sprzętu hydraulicznego, technicznego oraz wyposażenia osobistego strażako-ratownika. Sprzęt hydrauliczno-techniczny dla ratowania mienia i życia.

Kaliskie koncerty plenerowe.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Śródmieście I nr 74
 • Koszt: 29000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Projekt przewiduje realizacji cyklu koncertów kaliskich artystów przy fontannie „Noce i Dnie”. Ideą cyklu jest wprowadzenie stałej propozycji kulturalnej dla mieszkańców osiedla, by mogli w okresie wakacyjnym przyjść z rodzinami i delektować się muzyką kaliskich muzyków na świeżym powietrzu. W ramach koncertów zaprezentować się będą mogły kaliskie szkoły muzyczne, zespoły, jak i wokaliści. Lokalizacja: fontanna „Noce i Dnie”.

Plenerowe kino letnie w amfiteatrze w Parku Przyjaźni.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Czaszki nr 75
 • Koszt: 27200,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Celem projektu jest integracja społeczności lokalnej poprzez stworzenie miejsca spotkań w postaci plenerowego kina letniego w Parku Przyjaźni. Bezpłatne seanse będą odbywać się w soboty o godz. 21:30 w lipcu i sierpniu. Niewątpliwą zaletą kina będzie starannie wyselekcjonowany repertuar, tak by odpowiadał on potrzebom wszystkich mieszkańców, niezależnie od ich wieku. W repertuarze znajdą się zarówno filmy fabularne, jak i dokumenty oraz obrazy prezentowane na międzynarodowych festiwalach. Wybór repertuaru będzie przeprowadzany za pośrednictwem mediów społecznościowych miasta, poprzez ankietę internetową. Organizacją pokazów filmowych każdorazowo odbywałaby się za pośrednictwem firmy, która zapewnia sprzęt, obsługę oraz licencje filmowe. Projekt zakłada wynajem ekranu pneumatycznego 8x7, projektora ,nagłośnienia oraz wszystkich niezbędnych akcesoriów audio i video, zakup licencji filmów, transport sprzętu, obsługę, ubezpieczenie, sprzątanie po projekcji, wynajem leżaków. 

Modernizacja placu zabaw wraz z wymianą ogrodzenia.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Asnyka nr 78
 • Koszt: 130000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Wymiana ogrodzenia, zainstalowanie nowych urządzeń zabawowych. Lokalizacja: ul. Asnyka 71-73.

Zakup nowości książkowych dla Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Śródmieście II nr 79
 • Koszt: 8000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zakup książek dla filii nr 4 ma na celu wzbogacenie i urozmaicenie księgozbioru biblioteki. Zakupione zostaną nowości wydane w 2022 roku oraz te wydane na początku 2023 roku, które z powodu niedostatecznych możliwości finansowych instytucji nie znalazły się jeszcze w księgozbiorze placówki.

Rozwiń żagle na rzece Prośnie.


 • Okręg: Osiedle Rypinek nr 80
 • Koszt: 105000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zakup 2 szt. żaglówek międzynarodowej klasy „420” do szkolenia młodzieży w wieku 14-21 lat oraz osób dorosłych. Zajęcia na rzece Prośnie, w centrum Kalisza. Projekt zawiera zakup kompletnych zestawów łodzi żaglowych, które wykorzystywane będą w okresie od wiosny do jesieni oraz do organizacji regat na rzece Prośnie. Lokalizacja: Przystań Kalisz, ul. Wał Piastowski 3.

Bajkowy plac zabaw.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Zagorzynek nr 81
 • Koszt: 110000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Wykonanie placu zabaw na podłożu z piasku z możliwością rozbudowy o kolejne elementy. Lokalizacja: teren zbiornika Grona, od strony ul. Piwonickiej.

Oświetlenie ulicy prowadzącej do Zielonego Miejsca Odpoczynku oraz rozbudowa miejsca spotkań.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Sołectwo Sulisławice nr 82
 • Koszt: 90000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Projekt polega na zaprojektowaniu i wykonaniu oświetlenia ulicznego (2-3 lampy) na ulicy Powstańców Śląskich -  na odcinku prowadzącym do Zielonego Miejsca Odpoczynku i Spotkań, wykonaniu furtki, jednego przyłącza wodociągowego na potrzebę organizacji imprez okolicznościowych, zakupie i montażu domku narzędziowego do przechowywania sprzętu sportowego. 

Dekoracja świąteczna na latarnie Ronda Westerplatte.


 • Okręg: Osiedle Serbinów nr 84
 • Koszt: 20000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zakup 4 dekoracji świątecznych latarniowych – motyw z węży LED, na górze kolor biały, od niego zwisające sznury z lampkami LED w kolorze niebieskim z efektem błysku w co 5 lampce. Wysokość ozdoby 350 cm. Lokalizacja: przy Rondzie Westerplatte, na wyspach rozdzielających jezdnie.

Podświetlenie masztu na rondzie.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Serbinów nr 86
 • Koszt: 10000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zakup i montaż 4 reflektorów zasilanych panelami solarnymi w taki sposób, by oświetlały od spodu maszt na Rondzie Westerplatte. Lokalizacja: Rondo Westerplatte.

Zieleń na Podmiejskiej

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Serbinów nr 87
 • Koszt: 100000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Wykonanie nasadzeń zieleni w ten sam sposób co na pierwszej wyspie w 2021 roku (również z Budżetu Obywatelskiego). Pojawiły się tam róża okrywowa, rozpalenica japońska i mikstat chiński. Nasadzenia należy wykonać w taki sposób, by nie utrudniały w przyszłości widoczności i nie stwarzały niebezpieczeństwa w ruchu. Lokalizacja: 2 wyspy oddzielające jezdnie od ulicy Podmiejskiej (druga i trzecia licząc od Ronda Westerplatte do Galerii Amber.

Świątecznie na Tyńcu.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Tyniec nr 89
 • Koszt: 30000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zakup dekoracji latarniowych ozdobionych u góry wężem LED w kolorze żółtym, od którego zwisają sznury lampek w kolorze żółtym z efektem błysku koloru białego w co 5 lampce. Wysokość 170 cm, szerokość 80 cm, pkt LED 80. Lokalizacja: dwa nowe ronda – przy ul. Żwirki i Wigury/Owsiana oraz przy ul. Pszennej – okolice Agro-Star.

Mural – Majkowska 6


 • Okręg: Osiedle Piskorzewie nr 90
 • Koszt: 55000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zaprojektowanie i wykonanie muralu przedstawiającego boginię Calisię. Malowidło powinno nawiązywać do nieistniejącej parkowej rzeźby oraz stylem przypominać pobliski mural z florą.

Otwarta strefa zabaw i aktywności dla dzieci.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Majków nr 91
 • Koszt: 110000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Budowa osiedlowego, ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci, zlokalizowanego przy ulicy Spacerowej, w spokojnej, zielonej, otoczonej drzewami okolicy. W sąsiedztwie niedawno oddanej do użytku siłowni zewnętrznej, toru saneczkowego, ścieżki rowerowej oraz boiska „Wembley”, czyli na terenie rekreacyjnym mieszkańców osiedla Majków. Lokalizacja: koło toru saneczkowego pomiędzy drzewami.

Mural na budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Jana Bytnara „RUDEGO”, ul. Wodna 11-13 w Kaliszu.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Piskorzewie nr 92
 • Koszt: 55000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Celem projektu jest stworzenie muralu, który będzie zdobił szczytową ścianę budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Janka Bytnara „Rudego”, ul. Wodna 11-13 w Kaliszu.

Zaloguj się

Nie posiadasz konta?

Wprowadź swoje dane

PESEL:

Posiadasz konto?