Budżet Obywatelski 2023

Do pobrania


Załączniki

# Plik Kategoria Typ Rozmiar Pobrań
1 Uchwała Nr XLIX/676/2022 Rady MIasta Kalisza z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2023 rok pdf 705,3 KB 163
2 Regulamin BO 2023 pdf 376,9 KB 273
3 Informacja dla wnioskodawców! pdf 8,22 KB 123
4 Formularz zgłoszenia projektu (wersja pdf) pdf 114 KB 136
5 Formularz zgłoszenia projektu (wersja edytowalna) doc 58 KB 115
6 Lista poparcia pdf 77,47 KB 183
7 Zgoda na realizację projektu (tereny stanowiące własność Miasta Kalisza) pdf 75,06 KB 136
8 Oświadczenie woli (zgoda na realizację projektu na terenach spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych oraz spółek z udziałem miasta) pdf 86,29 KB 52
9 Zarządzenie Nr 147/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia osób upoważnionych do kontaktów z osobami zgłaszającymi projekty do Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2023 rok pdf 82,83 KB 39
10 Zarządzenie Nr 473/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia punktów głosowania tradycyjnego w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2023 rok. pdf 760,52 KB 16
11 BO 2023 - lista projektów ogólnomiejskich zgłoszonych do BO wraz z informacjami o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu projektów pod głosowanie pdf 238,62 KB 147
12 BO 2023 - lista projektów ogólnomiejskich zielonych zgłoszonych do BO wraz z informacjami o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu projektów pod głosowanie pdf 216,04 KB 80
13 BO 2023 - lista projektów lokalnych zgłoszonych do BO wraz z informacjami o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu projektów pod głosowanie pdf 270,24 KB 151
14 Lista projektów ogólnomiejskich poddanych pod głosowanie pdf 240,16 KB 154
15 Lista projektów ogólnomiejskich zielonych poddanych pod głosowanie pdf 216,5 KB 105
16 Lista projektów lokalnych poddanych pod głosowanie pdf 270,25 KB 185
17 Karta do głosowania pdf 718,52 KB 114
18 Wyniki głosowania BO2023 - projekty ogólnomiejskie pdf 101,95 KB 915
19 Wyniki głosowania BO2023 - projekty ogólnomiejskie zielone pdf 92,17 KB 629
20 Wyniki głosowania BO2023 - projekty lokalne pdf 113,75 KB 806

Zaloguj się

Nie posiadasz konta?

Wprowadź swoje dane

PESEL:

Posiadasz konto?