Budżet Obywatelski 2022

Lista projektów poddanych pod głosowanie, Sołectwo Dobrzec

Zakup wyposażenia specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Dobrzec w Kaliszu.

Projekt zwycięski
  • Okręg: Sołectwo Dobrzec nr 68
  • Koszt: 90000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Projekt zakłada zakup zestawu do segregacji osób poszkodowanych podczas zdarzeń mnogich, zakup aparatów ochrony górnych dróg oddechowych wraz z zapasowymi butlami kompozytowymi oraz zakupienie środków ochrony indywidualnej takich jak: hełmy, ubrania specjalne, rękawice techniczne, buty specjalne, ubrania koszarowe dla Ochotniczej Straży Pożarnej Dobrzec w Kaliszu. Lokalizacja: Ochotnicza Straż Pożarna Dobrzec w Kaliszu, 62-800 Kalisz, ul. Biskupicka 21.

Zaloguj się

Nie posiadasz konta?

Wprowadź swoje dane

PESEL:

Posiadasz konto?