Budżet Obywatelski 2022

Lista projektów poddanych pod głosowanie, projekty ogólnomiejskie zielone

Ogród sensoryczny dla młodszych i starszych "Zielony zakątek" przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kaliszu, ul. Polna 17

Projekt zwycięski
  • Okręg: projekty ogólnomiejskie zielone nr Z1
  • Koszt: 300000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Projekt zakłada stworzenie ogrodu sensorycznego na terenie Szkoły Podstawowej nr 4. Ogród obejmować będzie 6 stref zmysłów: koloru, słuchu, dotyku, zapachu, smaku oraz ruchu/relaksu. Ogród sensoryczny rozumiany jako odpowiednio zrealizowana kompozycja elementów przyrody ożywionej (rośliny) oraz nieożywionej w określonej i przygotowanej do tego przestrzeni, która stymuluje i działa na narządy zmysłów dotyku, wzroku, węchu i smaku, wpływa również na proces nauki oraz daje poczucie relaksacji.

Zielony Skwer Inwalidów Wojennych przy ul. Polnej.


  • Okręg: projekty ogólnomiejskie zielone nr Z2
  • Koszt: 400000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie polega na zagospodarowaniu terenu zielonego Skweru Inwalidów Wojennych przy ulicy Polnej w Kaliszu. Inwestycja ta ma na celu podjęcie działań, by skwer stał się jeszcze bardziej przyjaznym miejscem odpoczynku mieszkańców. W ramach zadania wykonana ma zostać pielęgnacja istniejącej zieleni, nasadzenie nowych drzew, krzewów, bylin oraz kwiatowego klombu (wyniesionego w ten sposób, by był widoczny również dla osób poruszających się po ulicy Polnej i Legionów), a także ustawienie niewielkiej fontanny lub kaskady wodnej, zmodernizowanie istniejącego oświetlenia, dostosowanie chodnika dla osób poruszających się na wózkach i montaż małej architektury (z uwzględnieniem kilku stolików do plenerowej gry w szachy). Całość inwestycji zostanie zrealizowana z poszanowaniem już rosnących tym miejscu drzew. Lokalizacja: Skwer na skrzyżowaniu ulicy Polnej z ulicą Legionów.

Wielozmysłowy plac rekreacyjno-sportowy dla wielu pokoleń.


  • Okręg: projekty ogólnomiejskie zielone nr Z3
  • Koszt: 300000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Plac rekreacyjno-sportowy dla wielu pokoleń z boiskiem dla dzieci i seniorów oraz mini siłownią dla niepełnosprawnych, ukwiecone łąki dla wypoczynku seniorów z osiedla Kaliniec. Lokalizacja: Kalisz, ul. Polna 8, świetlica dla dzieci.

Osiedlowy zakątek lawendowo-lipowy.

Projekt zwycięski
  • Okręg: projekty ogólnomiejskie zielone nr Z4
  • Koszt: 60000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Utworzenie alejki obsadzonej miododajnymi lipami, krzewami i bylinami. Zainstalowanie miejskiej pasieki. Lokalizacja: teren przy gronach od ul. Piwonickiej.

Ogrody Dobrzeca.


  • Okręg: projekty ogólnomiejskie zielone nr Z5
  • Koszt: 204000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Przedmiotem projektu jest nasadzenie ok. 200 drzew i 300 krzewów mające na celu rozpoczęcie zagospodarowania terenów zielonych pod przyszły Park Osiedlowy na terenach należących do Miasta Kalisza i przeznaczonych w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Dobrzec (MPZP_KA_VII_113_2003_Dobrzec)  jako tereny zieleni – zieleń parkowa urządzona. Sadzenie roślinności będzie odbywać się z maksymalnym wykorzystaniem istniejącego zadrzewienia i ukształtowania terenu. Gatunki drzew: kasztanowce, dęby, jarzęby, lipy, klony, brzozy, buki, miłorzęby japońskie, magnolie i inne. Gatunki krzewów: forsycje, tawuły, trzmieliny, berberysy, rododendrony, budleje, żylistki, jaśminowce. Istniejący teren projektu jest zaniedbany, zaśmiecony i nieurządzony, ale z wielkim potencjałem lokalno-rekreacyjnym dla życia społeczności osiedlowej. Na jego obszarze znajdują się ścieżki, liczne samosiejki, drzewa i zakrzewienia. Teren jest częściowo nierówny i pagórkowaty. Rejon projektu jest regularnie uczęszczany przez mieszkańców i stanowi nieliczny  zadrzewiony teren spacerów dla mieszkańców pobliskich osiedli. Zainteresowanie obszarem jest na tyle duże, że przez lata zostały wydeptane na nim alejki, które stanowią już stały ciąg komunikacyjny, w tym połączenia z poszczególnymi częściami osiedla. Dzięki realizacji projektu płody i pola rolne unikną stratowania i niszczenia przez mieszkańców podczas spacerów i wycieczek rowerowych wzdłuż miedzy i nieurządzonych ścieżek. Lokalizacja: tereny zielone należące do Miasta Kalisza między ulicami Biskupicką i Stanisława Wojciechowskiego.

Zaloguj się

Nie posiadasz konta?

Wprowadź swoje dane

PESEL:

Posiadasz konto?