Budżet Obywatelski 2022

Lista projektów poddanych pod głosowanie, Osiedle Tyniec

Gablota informacji osiedlowej.

Projekt zwycięski
  • Okręg: Osiedle Tyniec nr 13
  • Koszt: 5000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Montaż gabloty informacji osiedlowej obsługiwanej przez radę osiedla Tyniec. Lokalizacja: pas drogowy – ul. Żwirki i Wigury (mapa w załączeniu lub inny teren do uzgodnienia z ZDM)

Kalistenika – trenuj jak starożytni Spartanie!

Projekt zwycięski
  • Okręg: Osiedle Tyniec nr 14
  • Koszt: 125000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Projekt zakłada przygotowanie terenu (wyrównanie i instalacja odpowiedniego podłoża) oraz zamontowanie kilkunastu urządzeń do ćwiczeń propagujących ten rodzaj aktywności fizycznej. Lokalizacja: teren pomiędzy dwoma boiskami sportowymi przy Szkole Podstawowej nr 9 w Kaliszu, ul. Żwirki i Wigury 13.

Utwardzenie placu zabaw na osiedlu Tyniec, ul. Żytnia.


  • Okręg: Osiedle Tyniec nr 24
  • Koszt: 125000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Utwardzenie placu zabaw chodnikiem poliuretanowym pod urządzeniami, głównie pod huśtawkami, urządzeniami siłowni zewnętrznej. Powierzchnia ok. 150 m2.

Zaloguj się

Nie posiadasz konta?

Wprowadź swoje dane

PESEL:

Posiadasz konto?