Budżet Obywatelski 2022

Lista projektów poddanych pod głosowanie, Osiedle Śródmieście II

Budowa miejsc parkingowych przy ulicy Zacisze 6-12, wzdłuż ogrodzenia UAM w Kaliszu.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Śródmieście II nr 1
 • Koszt: 130000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Budowa miejsc parkingowych przy budynku Zacisze 6-12, wzdłuż ogrodzenia UAM Kalisz.

Remont nawierzchni w obrębie Wał Staromiejski 16 i Bankowa 4.


 • Okręg: Osiedle Śródmieście II nr 32
 • Koszt: 130000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Projekt polega na remoncie nawierzchni wzdłuż posesji Wał Staromiejski 16 oraz Bankowa 4.

Nowości książkowe dla filii nr 4 (al. Wolności 27) Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu.


 • Okręg: Osiedle Śródmieście II nr 43
 • Koszt: 9085,28 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zakup książek dla filii nr 4 ma na celu wzbogacenie i urozmaicenie księgozbioru biblioteki. Zakupione zostaną nowości wydane w 2021 i 2022 roku, które z powodu niedostatecznych możliwości finansowych instytucji, nie znalazły się jeszcze w księgozbiorze placówki.

Mural „Dzień dobry bo w Kaliszu” z wizerunkiem znanych Kaliszan m.in. Mieczysława Szcześniaka – ul. Pułaskiego 33.


 • Okręg: Osiedle Śródmieście II nr 51
 • Koszt: 40000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Mural na ścianie kamienicy przy ul. Pułaskiego 33 (MZBM) z dużym czerwonym napisem „Dzień dobry bo w Kaliszu”. Na muralu portret np. Mieczysława Szcześniaka, wybitnego muzyka, ambasadora Kalisza. Na muralu również kubek z logo miasta. Na muralu muzyk mógłby złożyć również swój autograf.

Mural „Uśmiechnij się jesteś w Kaliszu” przy ul. Kościuszki 1.


 • Okręg: Osiedle Śródmieście II nr 59
 • Koszt: 35000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Mural „Uśmiechnij się jesteś w Kaliszu”, uśmiechnięty trębacz kaliski na tle ratusza, baszty Dorotki, teatru. Hasło przewodnie to główny element muralu.

Muzyczny Plac Zabaw przy Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej/Skwer Eligiusza Kor-Walczaka.


 • Okręg: Osiedle Śródmieście II nr 76
 • Koszt: 115945,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Jednym z wyraźnie wskazywanych problemów rejonu Podgórza jest brak jakiegokolwiek miejsca przeznaczonego dla dzieci mieszkających w okolicy ulic Szopena, Kościuszki, Podgórze i Jabłkowskiego. Mieszkańcy Podgórza wspominają plac zabaw, który jeszcze kilkanaście lat temu funkcjonował na Skwerze Eligiusza Kor-Walczaka sąsiadującym bezpośrednio z budynkiem Muzeum Ziemi Kaliskiej. Dzisiaj to miejsce pełni tylko funkcję przechodnią, bez infrastruktury przyjaznej dzieciom. To miejsce idealnie nadaje się na przywrócenie tam placu zabaw dla dzieci z dzielnicy. Nie chcemy jednak by był to tradycyjny plac zabaw, ponieważ mieszkańcy obawiają się, że miejsce to stanie się punktem spotkań towarzyskich zamiast faktycznym miejscem zabaw dla dzieci. Dlatego – odwołując się do muzycznej tradycji miasta – na Skwerze idealnym wydaje się muzyczny plac zabaw, składający się z wielkogabarytowych instrumentów muzycznych, na których można grać tak jak na prawdziwych instrumentach. Tego typu place zabaw doskonale sprawdzają się w innych polskich miastach (m.in. w Toruniu, Wrocławiu, Warszawie). Muzyczny plac zabaw to idea zabawy poprzez muzykę w każdym dostępnym miejscu. To duże, przeznaczone  do użytku zewnętrznego instrumenty muzyczne, które można zamontować na dowolnej przestrzeni, które będą bawić i uczyć. Doświadczenia z innych miast pokazują, że zamontowanie w przestrzeni publicznej takich instrumentów jak Marimba, Congas, Tembos, Tubullar Bells, Harmony czy Babel Drums tworzy niebywałą okazję do nauki przez zabawę. Można na nich próbować swoich muzycznych sił, a także przy okazji zaznajomić najmłodszych z dźwiękami. Muzyczny plac zabaw to także idealne miejsce do prowadzenia zajęć z rytmiki dla grup zorganizowanych – np. przedszkolaków, dzieci z młodszych klas szkół podstawowych, grup półkolonijnych, czy grup warsztatowych działających przy Domu Sąsiedzkim. Muzyczny plac zabaw to ukłon w stronę mieszkańców Podgórza, ale także atrakcja dla wszystkich mieszkańców Kalisza, ponieważ takiego placu zabaw w Kaliszu jeszcze nie ma.

Wakacje z naturą – rodzinne warsztaty przyrodnicze na skwerze przy Muzeum.


 • Okręg: Osiedle Śródmieście II nr 80
 • Koszt: 18704,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: "Wakacje z naturą" to rodzinne warsztaty ogrodniczo-przyrodnicze (hortiterapia). Uczestnicy będą mieli okazję zanurzyć się w świecie natury, poznać ciekawostki ogrodnicze, dowiedzieć się dlaczego warto otaczać się roślinami; co „zero waste” ma wspólnego z hortiterapią, a także pobudzą wszystkie zmysły: wzrok, słuch, dotyk, węch, a nawet smak. W czasach pandemii, kiedy przebywamy w zamknięciu i ograniczamy kontakty z otoczeniem, warto przypomnieć sobie jak dobroczynnie działa na nas wszystkich (małych i dużych) natura. A żeby jej zaznać wcale nie trzeba opuszczać miasta! Terapia ogrodem (hortiterapia) wspomaga także leczenie tradycyjne, po przebytych chorobach (w tym Covid 19) jest elementem rehabilitacji, poprawia naszą sprawność manualną, a także fizyczną. Wymuszona zdalna nauka i praca oraz przesycenie obcowaniem z technologiami zmieniły naszą codzienność. Receptą na uwolnienie się od cyfryzacji, może być powrót do natury, przebywanie na powietrzu, pielęgnacja roślin czy ich uprawa. Warsztaty odbywać się będą podczas 8 weekendów wakacyjnych (lipiec-sierpień, liczba uczestników: min. 16 os., czas trwania: min. 3 godziny). W ramach warsztatów planowane są m.in. następują działania: rośliny w słoiku, obrazy z mchu, ścieżka sensoryczna, domki dla owadów, naturalne krosno, kokedamy, naturalne senso-masy i wiele innych. Partnerem projektu jest Dom Sąsiedzki Podgórze 2-4, który na wypadek niepogody będzie gospodarzem warsztatów oraz podczas realizacji na Skwerze Kor-Walczaka zapewni stoły warsztatowe i potrzebne wyposażenie oraz umożliwi uczestnikom korzystanie z zaplecza kuchennego i sanitarnego Domu Sąsiedzkiego.

Mural oczyszczający powietrze w Śródmieściu.


 • Okręg: Osiedle Śródmieście II nr 91
 • Koszt: 47440,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: W Polsce murale stają się istotnym elementem „street art” czyli sztuki ulicznej. Do wykonania takiego muralu można wykorzystać farby, które pochłaniają cząsteczki smogu, jak tlenki azotu czy aldehydy. To innowacyjne rozwiązanie znane na świecie od ok. 10 lat, od niedawna stosowane również w Polsce (np. mural na 30 lecie Radia Zet). Chcemy aby mural tematycznie nawiązywał do aktualnych problemów ekologicznych, jak kryzys klimatyczny czy deficyt wody pitnej. W stworzenie projektu chcemy zaangażować artystów z Kalisza, dlatego istotnym elementem przedsięwzięcia będzie przygotowanie i rozstrzygnięcie konkursu, w ramach którego do realizacji wskazany zostanie zwycięski projekt. Chcąc zachęcić kaliskich artystów do udziału w konkursie, przewidujemy nagrody pieniężne w łącznej kwocie 2000 zł (nagroda w kwocie 1000 zł dla projektu zwycięskiego oraz dwa równoważne wyróżnienia w kwotach po 500 zł). Do składania projektów zaprosimy nie tylko uczniów liceum plastycznego czy studentów WPA UAM w Kaliszu ale przewidujemy konkurs otwarty z możliwością udziału wszystkich zainteresowanych mieszkańców Kalisza. Szczegóły konkursu oraz wystawy pokonkursowej, która mogłaby mieć miejsce na ogrodzeniu nieruchomości lub w innym uzgodnionym miejscu czy formie, zamierzamy ustalić bezpośrednio z Wydziałem Kultury, Sztuki, Sportu i Turystyki UM w Kaliszu. Lokalizacja: ul. Pułaskiego 33.

Malujemy historię. Mural Nowej Synagogi w Kaliszu przy ulicy Krótkiej.


 • Okręg: Osiedle Śródmieście II nr 96
 • Koszt: 19000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Celem zadania jest upamiętnienie zburzonej w 1940 r. Synagogi (Nowej) Reformowanej w Kaliszu poprzez wykonanie muralu, którego treści plastyczne odwoływać się będą do znanych wizerunków (bryły) tejże Synagogi. Mural o treści historycznej – co istotne – zostanie wykonany na przygotowanym nowym tynku wapienno-cementowym na fragmencie – relikcie historycznego ogrodzenia Synagogi Reformowanej (mur stanowi własność Miasta Kalisza). Upamiętnienie bożnicy żydowskiej istniejącej do 1940 roku przy ulicy Krótkiej, zburzonej w czasie II wojny światowej w formie muralu będzie stanowiło miejsce zadumy i pamięci o przeszłości, a przez swoje położenie, będzie pomocne w utrwaleniu tożsamości historycznego Przedmieścia Wrocławskiego i właściwym odczytaniu topografii historycznej Miasta Kalisza.

Zaloguj się

Nie posiadasz konta?

Wprowadź swoje dane

PESEL:

Posiadasz konto?