Budżet Obywatelski 2022

Lista projektów poddanych pod głosowanie, Osiedle Śródmieście I

Wykonanie zatoki parkingowej na terenie zielonym. Poprawa bezpieczeństwa wjazdu, wyjazdu przy ul. 3 Maja 25 poprzez poszerzenie drogi.


  • Okręg: Osiedle Śródmieście I nr 21
  • Koszt: 110000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Poszerzenie wjazdu (modernizacja) przy budynku 3 Maja 25 od strony klatek schodowych i budowa zatoki parkingowej.

„Murale jak 337 drzew” - ekologiczne murale przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja oraz Szkole Podstawowej nr 3 im. Juliusza Słowackiego.

Projekt zwycięski
  • Okręg: Osiedle Śródmieście I nr 75
  • Koszt: 80995,20 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Przedmiotem zadania jest wykonanie artystycznych murali historycznych na dwóch kaliskich szkołach podstawowych – Szkole Podstawowej nr 1 (ściana przy wejściu od strony boiska) oraz Szkole Podstawowej nr 3 (ściana frontowa). Budynki szkół zlokalizowane są w swoim bliskim sąsiedztwie, a tym samym centrum naszego miasta. W związku z bezpośrednim sąsiedztwem obu placówek z ruchliwymi ulicami daje się zauważyć znaczne zanieczyszczenie powietrza oraz powstanie zjawiska smogu. Stąd też powstał pomysł wykonania ekologicznych murali przy użyciu farb antysmogowych, obniżających stężenie tego trującego związku w powietrzu. Mural Szkoły Podstawowej nr 1 powstanie na ścianie budynku od ul. 3 Maja. Zgodnie z projektem planowane są 2 malowidła o wymiarach 8,2m wysokości x5,7 m szerokości każdy. Zlokalizowane po obu stronach wejścia do szkoły, tematycznie dotyczyć będą patrona szkoły – Konstytucji 3 Maja, prezentując postać jej twórców, wizerunek Białego Orła oraz godła państwowego. Natomiast mural na budynku Szkoły Podstawowej nr 3 zgodnie z projektem przedstawiać będzie postać patrona szkoły – Juliusza Słowackiego prezentującego cytat odnośnie najważniejszych wartości każdego Polaka oraz logo szkoły. Malowidło swym zasięgiem obejmować będzie 2 ściany szkoły, tzn. frontową oraz wejściową. Wymiary murali to 11m x 9m (ściana przy wejściu do szkoły) oraz 6m x 24m (ściana frontowa szkoły).

Zaloguj się

Nie posiadasz konta?

Wprowadź swoje dane

PESEL:

Posiadasz konto?