Budżet Obywatelski 2022

Lista projektów poddanych pod głosowanie, Osiedle Kaliniec

Budowa miejsc postojowych przy Żłobku nr 3 w Kaliszu przy ulicy Bogumiła i Barbary 14a.

Projekt zwycięski
  • Okręg: Osiedle Kaliniec nr 6
  • Koszt: 80000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Budowa 10 miejsc postojowych dla mieszkańców osiedla Kaliniec i rodziców dzieci uczęszczających do Żłobka nr 3 w Kaliszu.

Wykonanie monitoringu miejskiego na placu zabaw przy ulicy Młynarskiej.

Projekt zwycięski
  • Okręg: Osiedle Kaliniec nr 7
  • Koszt: 35000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: W związku ze zgłaszanymi interwencjami mieszkańców w sprawie przesiadających na placu zabaw osób, zachowujących się głośno, agresywnie i wulgarnie wskazane byłoby zamontowanie kamer podłączonych do systemu monitoringu wizyjnego.

Siłownia zewnętrzna przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kaliszu, ul. Polna 17.


  • Okręg: Osiedle Kaliniec nr 8
  • Koszt: 129200,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Projekt zakłada budowę na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu (zieleń i alejki). Siłownia powinna obejmować 8-10 urządzeń do ćwiczeń. W koszcie zadania należy uwzględnić projekt. Siłownia zewnętrzna ma za zadanie umożliwić wszystkim, niezależnie od wieku i kondycji, bezpłatny dostęp do aktywności fizycznej. Elementy siłowni stanowiłyby doskonałe uzupełnienie infrastruktury terenu szkolnego.

Podwórkowe granie – koncert i przejście kaliskiej kapeli podwórkowej.

Projekt zwycięski
  • Okręg: Osiedle Kaliniec nr 47
  • Koszt: 7000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Podwórkowe granie – to projekt, którego celem jest dotarcie do mieszkańców osiedla Kaliniec z żywą muzyką. Wiele osób nie ma możliwości dotarcia na koncerty muzyczne, są to m.in. seniorzy, osoby niepełnosprawne i in., które potrzebują wsparcia fizycznego i psychicznego. Koncert i przejście kapeli podwórkowej przewidziany jest na około 2 godziny. Wybór terminu zostanie dostosowany do możliwie najlepszego okresu w roku, by jak najwięcej osób mogło skorzystać z realizacji projektu. Do organizacji koncertu i przejścia kapeli podwórkowej nie jest potrzebna żadna infrastruktura typu scena, nagłośnienie itp. Lokalizacja: osiedle Kaliniec.

Zaloguj się

Nie posiadasz konta?

Wprowadź swoje dane

PESEL:

Posiadasz konto?