Budżet Obywatelski 2022

Lista projektów poddanych pod głosowanie, Osiedle Dobrzec P

Budowa zewnętrznej siłowni na skwerze pomiędzy budynkami Armii Krajowej 15-21

Projekt zwycięski
  • Okręg: Osiedle Dobrzec P nr 95
  • Koszt: 130000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Na skwerze wydzielić z działki nr 322/2 teren o powierzchni około 500 m2 pod budowę przedmiotowej siłowni wraz z zagospodarowaniem terenu (zieleń i alejki). Siłownia powinna obejmować 7-10 urządzeń do ćwiczeń. W koszcie zadania należy uwzględnić projekt i nadzór.

Łąka kwiatowa ul. Podmiejska od strony ronda Westerplatte. Lewa strona na wysokości wieżowca SM „Dobrzec”.


  • Okręg: Osiedle Dobrzec P nr 97
  • Koszt: 35000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Teren należy zrekultywować. Aktualnie jest to obszar zielony – trawnik, przygotować pod zasiew i wykonać zasiew.

Osiedlowy nordic walking.


  • Okręg: Osiedle Dobrzec P nr 101
  • Koszt: 12550,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Projekt zakłada utworzenie osiedlowej grupy osób uprawiających nordic walking na terenie osiedla Dobrzec P, Pól Marsowych i Pól Dobrzeckich w Kaliszu. W ramach projektu trenerzy Kalisia Nordic Team przeszkolą 20 osobową grupę chętnych z techniki chodu nordic walking oraz z zasad treningu outdoorowego. Szkolenie będzie obejmowało 4 zajęcia z trenerem każde po półtorej godziny. Przewiduje się opiekę 2 trenerów na 20 osobową grupę uczestników. Kurs będzie obejmował: - naukę optymalnej rozgrzewki i niezbędnych ćwiczeń rozciągających, - naukę techniki chodu od A do Z, - prawidłowy dobór kijów, - pakiet ćwiczeń outdoorowych i integracyjnych z kijami oraz wykorzystaniem sprzętu sportowego, - ćwiczenia korygujące błędy i doskonalące technikę chodu, - videoanaliza chodu uczestników na zakończenie zajęć. W trakcie trwania kursu z grupy uczestników zostanie wytypowana jedna osoba, która po zakończeniu zajęć będzie odpowiedzialna za utworzenie grupy grupy osiedlowej. Grupa osób będzie spotykała się w wyznaczonym przez siebie czasie i odbywała treningi nordic walking na terenie osiedla Dobrzec P, Pól Marsowych i Pól Dobrzeckich w Kaliszu. Dla grupy zostaną zakupione kije rekomendowane do uprawiania nordic walking wraz z pokrowcem oraz gumy do ćwiczeń outdoorowych w ilości 20 sz. Kije będą wypożyczane uczestnikom zajęć. Każdy uczestnik projektu otrzyma nerkę (pas biodrowy) oraz butelkę na wodę. Grupa osiedlowa otrzyma wsparcie w postaci jednego treningu w mcu z trenerem Kalisia Nordic Team do końca roku 2022

Zaloguj się

Nie posiadasz konta?

Wprowadź swoje dane

PESEL:

Posiadasz konto?