Budżet Obywatelski 2022

Lista projektów poddanych pod głosowanie, Osiedle Dobro

Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Dobrzec w Kaliszu.

Projekt zwycięski
  • Okręg: Osiedle Dobro nr 50
  • Koszt: 90000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Projekt zakłada zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Dobrzec w Kaliszu. Podniesie to zdolności operacyjne jednostki, a także poprawi bezpieczeństwo mieszkańców osiedla Dobro jak i całego miasta Kalisza. Planowany do zakupienia jest przenośny zestaw oświetleniowy, armatura do gaszenia pożarów wewnętrznych, zestaw termowizji taktycznej, zestaw do usuwania wód opadowych, zbiornik buforowy, automatyczny defibrylator, sprzęt do siłowego otwierania drzwi budynków i mieszkań.

Zaloguj się

Nie posiadasz konta?

Wprowadź swoje dane

PESEL:

Posiadasz konto?