Budżet Obywatelski 2022

Lista projektów poddanych pod głosowanie, Osiedle Asnyka

Modernizacja placu zabaw – Serbinowska 31.

Projekt zwycięski
  • Okręg: Osiedle Asnyka nr 37
  • Koszt: 100000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Wymiana części urządzeń zabawowych. Wymiana ogrodzenia wraz z montażem furtek.

Poprawa bezpieczeństwa na osiedlu Asnyka, Ostrowska 66, Konopnickiej 18-20.

Projekt zwycięski
  • Okręg: Osiedle Asnyka nr 38
  • Koszt: 30000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Montaż 2 kamer z przesyłem radiowym.

Malowanie wraz z tynkowaniem OKP „Wieża Ciśnień” im. B. Jareckiego w Kaliszu ul. Górnośląska 66A, 62-800 Kalisz.


  • Okręg: Osiedle Asnyka nr 88
  • Koszt: 77573,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Wymiana tynków oraz malowanie wraz z niezbędnymi pracami instalacyjnymi Wieży Ciśnień – siedziby Ośrodka Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień im. B. Jareckiego.

System wystawienniczy dla Miejskiej Biblioteki w Kaliszu.


  • Okręg: Osiedle Asnyka nr 92
  • Koszt: 25000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Projekt obejmuje zakup plenerowego systemu wystawienniczego, na którym będą eksponowane wystawy realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kaliszu. Lokalizacja: ul. Legionów 66 – przed Biblioteką Główną.

Zaloguj się

Nie posiadasz konta?

Wprowadź swoje dane

PESEL:

Posiadasz konto?