Budżet Obywatelski 2022

Lista projektów poddanych pod głosowanie

Ogród sensoryczny dla młodszych i starszych "Zielony zakątek" przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kaliszu, ul. Polna 17

Projekt zwycięski
 • Okręg: projekty ogólnomiejskie zielone nr Z1
 • Koszt: 300000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Projekt zakłada stworzenie ogrodu sensorycznego na terenie Szkoły Podstawowej nr 4. Ogród obejmować będzie 6 stref zmysłów: koloru, słuchu, dotyku, zapachu, smaku oraz ruchu/relaksu. Ogród sensoryczny rozumiany jako odpowiednio zrealizowana kompozycja elementów przyrody ożywionej (rośliny) oraz nieożywionej w określonej i przygotowanej do tego przestrzeni, która stymuluje i działa na narządy zmysłów dotyku, wzroku, węchu i smaku, wpływa również na proces nauki oraz daje poczucie relaksacji.

Zielony Skwer Inwalidów Wojennych przy ul. Polnej.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie zielone nr Z2
 • Koszt: 400000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie polega na zagospodarowaniu terenu zielonego Skweru Inwalidów Wojennych przy ulicy Polnej w Kaliszu. Inwestycja ta ma na celu podjęcie działań, by skwer stał się jeszcze bardziej przyjaznym miejscem odpoczynku mieszkańców. W ramach zadania wykonana ma zostać pielęgnacja istniejącej zieleni, nasadzenie nowych drzew, krzewów, bylin oraz kwiatowego klombu (wyniesionego w ten sposób, by był widoczny również dla osób poruszających się po ulicy Polnej i Legionów), a także ustawienie niewielkiej fontanny lub kaskady wodnej, zmodernizowanie istniejącego oświetlenia, dostosowanie chodnika dla osób poruszających się na wózkach i montaż małej architektury (z uwzględnieniem kilku stolików do plenerowej gry w szachy). Całość inwestycji zostanie zrealizowana z poszanowaniem już rosnących tym miejscu drzew. Lokalizacja: Skwer na skrzyżowaniu ulicy Polnej z ulicą Legionów.

Wielozmysłowy plac rekreacyjno-sportowy dla wielu pokoleń.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie zielone nr Z3
 • Koszt: 300000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Plac rekreacyjno-sportowy dla wielu pokoleń z boiskiem dla dzieci i seniorów oraz mini siłownią dla niepełnosprawnych, ukwiecone łąki dla wypoczynku seniorów z osiedla Kaliniec. Lokalizacja: Kalisz, ul. Polna 8, świetlica dla dzieci.

Osiedlowy zakątek lawendowo-lipowy.

Projekt zwycięski
 • Okręg: projekty ogólnomiejskie zielone nr Z4
 • Koszt: 60000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Utworzenie alejki obsadzonej miododajnymi lipami, krzewami i bylinami. Zainstalowanie miejskiej pasieki. Lokalizacja: teren przy gronach od ul. Piwonickiej.

Ogrody Dobrzeca.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie zielone nr Z5
 • Koszt: 204000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Przedmiotem projektu jest nasadzenie ok. 200 drzew i 300 krzewów mające na celu rozpoczęcie zagospodarowania terenów zielonych pod przyszły Park Osiedlowy na terenach należących do Miasta Kalisza i przeznaczonych w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Dobrzec (MPZP_KA_VII_113_2003_Dobrzec)  jako tereny zieleni – zieleń parkowa urządzona. Sadzenie roślinności będzie odbywać się z maksymalnym wykorzystaniem istniejącego zadrzewienia i ukształtowania terenu. Gatunki drzew: kasztanowce, dęby, jarzęby, lipy, klony, brzozy, buki, miłorzęby japońskie, magnolie i inne. Gatunki krzewów: forsycje, tawuły, trzmieliny, berberysy, rododendrony, budleje, żylistki, jaśminowce. Istniejący teren projektu jest zaniedbany, zaśmiecony i nieurządzony, ale z wielkim potencjałem lokalno-rekreacyjnym dla życia społeczności osiedlowej. Na jego obszarze znajdują się ścieżki, liczne samosiejki, drzewa i zakrzewienia. Teren jest częściowo nierówny i pagórkowaty. Rejon projektu jest regularnie uczęszczany przez mieszkańców i stanowi nieliczny  zadrzewiony teren spacerów dla mieszkańców pobliskich osiedli. Zainteresowanie obszarem jest na tyle duże, że przez lata zostały wydeptane na nim alejki, które stanowią już stały ciąg komunikacyjny, w tym połączenia z poszczególnymi częściami osiedla. Dzięki realizacji projektu płody i pola rolne unikną stratowania i niszczenia przez mieszkańców podczas spacerów i wycieczek rowerowych wzdłuż miedzy i nieurządzonych ścieżek. Lokalizacja: tereny zielone należące do Miasta Kalisza między ulicami Biskupicką i Stanisława Wojciechowskiego.

Budowa parkingu dla samochodów osobowych z kostki betonowej, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 19 w Kaliszu, ul. Budowlanych 2, 62-800 Kalisz.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 1
 • Koszt: 144400,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Parking samochodowy na około 24 miejsca parkingowe dla samochodów osobowych oraz 2 miejsca dla samochodów osobowych użytkowanych przez osoby niepełnosprawne.

Budowa miejsc parkingowych przy ulicy Zacisze 6-12, wzdłuż ogrodzenia UAM w Kaliszu.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Śródmieście II nr 1
 • Koszt: 130000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Budowa miejsc parkingowych przy budynku Zacisze 6-12, wzdłuż ogrodzenia UAM Kalisz.

Modernizacja kortu tenisowego – Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Karpacka 3.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 2
 • Koszt: 400000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Projekt obejmuje modernizację kortu tenisowego poprzez wymianę podbudowy i nawierzchni poliuretanowej oraz zamontowanie słupków i siatki do gry w tenisa ziemnego.

Plenerowy koncert gwiazd: Pectus, Rafał Brzozowski, Luxtorpeda.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 3
 • Koszt: 295000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Organizacja wydarzenia kulturalnego w formie występu trzech artystów znanych z ogólnopolskiego rynku muzycznego w plenerze, z poszanowaniem warunków sanitarnych obowiązujących podczas realizacji wydarzenia. Lokalizacja: przy Teatrze w Kaliszu lub w innej lokalizacji wskazanej przez organizatora wydarzenia na terenie miasta.

Zagospodarowanie terenu przy pomniku upamiętniającym bitwę kaliską z 1706 roku.


 • Okręg: Osiedle Ogrody nr 3
 • Koszt: 12150,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Urządzenie zieleni wokół pomnika (za pomnikiem oraz po prawej i lewej stronie) – posadzenie traw ozdobnych, nie ingerując w istniejący pomnik oraz ułożoną dookoła kostkę. Dodatkowo zakup i montaż dwóch słownie sześciometrowych masztów, na których powiewać będzie flaga Polski i Kalisza.

Oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Stawiszyńskiej do al. Walecznych i od al. Walecznych do ul. Sportowej.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 5
 • Koszt: 250000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie polega na wykonaniu energooszczędnego oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Stawiszyńskiej do ul. Sportowej. Przy proponowanej wysokości słupów 6m, przyjęty rozstaw latarni co 45m – razem ok. 27 latarni.

Drzewa w donicach i mała architektura w wybranych punktach na Górnośląskiej.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Rogatka nr 5
 • Koszt: 11600,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Ustawienie w dwóch wskazanych miejscach donic z polietylenu w różnych kolorach oraz jednoosobowych siedzisk.

Stop dla wandalizmu i "dzikich wysypisk" w Kaliszu !


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 6
 • Koszt: 50000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Projekt zakłada zakup 15 profesjonalnych foto-pułapek z modułem GSM wraz z tablicami informacyjnymi o monitorowanym terenie w celu monitorowania obszarów, na których obserwowane są akty wandalizmu, w których pozostawiane są śmieci w miejscach do tego nieprzeznaczonych (tworzą się tzw. „dzikie wysypiska śmieci”) oraz obszarów wskazanych przez rady osiedli i mieszkańców. Lokalizacja: Kalisz, miejsca notorycznie zaśmiecane, niszczone oraz takie, które wymagają czasowego monitoringu.

Budowa miejsc postojowych przy Żłobku nr 3 w Kaliszu przy ulicy Bogumiła i Barbary 14a.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Kaliniec nr 6
 • Koszt: 80000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Budowa 10 miejsc postojowych dla mieszkańców osiedla Kaliniec i rodziców dzieci uczęszczających do Żłobka nr 3 w Kaliszu.

Budowa kortu centralnego na obiekcie OSRiR Kalisz.

Projekt zwycięski
 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 7
 • Koszt: 400000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Wybudowanie kortu centralnego stworzy możliwość organizacji imprez nie tylko rangi mistrzostw Polski, ale także turniejów międzynarodowych. Wybudowanie w nowoczesnych standardach obiektu stworzy możliwość udziału w rozgrywkach dzieci i młodzieży (WTK, OTK oraz mistrzostwa Polski), organizacji turniejów dla niepełnosprawnych "Tenis na wózkach", dużych turniejów PZT dla seniorów–amatorów. Nowoczesny kort stworzy także możliwość organizacji imprezy tak dużej rangi jak ITF czy WTA.

Wykonanie monitoringu miejskiego na placu zabaw przy ulicy Młynarskiej.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Kaliniec nr 7
 • Koszt: 35000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: W związku ze zgłaszanymi interwencjami mieszkańców w sprawie przesiadających na placu zabaw osób, zachowujących się głośno, agresywnie i wulgarnie wskazane byłoby zamontowanie kamer podłączonych do systemu monitoringu wizyjnego.

Aktywny senior – siłownia zewnętrzna dla osób starszych i niepełnosprawnych przy ul. Winiarskiej 26 w Kaliszu


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 8
 • Koszt: 51493,32 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zorganizowanie siłowni zewnętrznej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu składającej sie z czterech dwustanowiskowych, specjalistycznych urządzeń. Dwa z nich przystosowane są do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Jednocześnie z czterech urządzeń może korzystać do ośmiu osób.

Siłownia zewnętrzna przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kaliszu, ul. Polna 17.


 • Okręg: Osiedle Kaliniec nr 8
 • Koszt: 129200,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Projekt zakłada budowę na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu (zieleń i alejki). Siłownia powinna obejmować 8-10 urządzeń do ćwiczeń. W koszcie zadania należy uwzględnić projekt. Siłownia zewnętrzna ma za zadanie umożliwić wszystkim, niezależnie od wieku i kondycji, bezpłatny dostęp do aktywności fizycznej. Elementy siłowni stanowiłyby doskonałe uzupełnienie infrastruktury terenu szkolnego.

Kaliskie centrum e-Kolarstwa.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 9
 • Koszt: 97700,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Międzynarodowy Komitet Olimpijski już w 2017 roku uznał, że wyczynowe e-sporty można uważać za aktywność sportową, ale żeby zaakceptować ich miejsce wśród "prawdziwych sportów", musi zniknąć z nich agresja, coś świetnie sprawdza się w kolarskim świecie wirtualnym, bowiem w ostatnich miesiącach obserwuje się  wśród społeczeństwa wzmożone zainteresowanie e-sportem, wśród których prym wiedzie rozwijająca się nowa konkurencja kolarstwa realizowana za pomocą platformy Zwift. Często wirtualne ściganie na poziomie profesjonalnym jest widziane jako urozmaicenie lub, w czasach pandemii, alternatywa dla jazdy w terenie. W świecie amatorów natomiast zaczyna się już specjalizacja – są tacy, którzy ścigają się tylko wirtualnie. Zapewne kwestią czasu pozostaje, żeby  uznać kolarskie wyścigi wirtualne za odrębną gałąź sportu. W porównaniu z niektórymi „klasycznymi” e-sportami uprawianymi od ponad dekady, to nowość, ale spełniają wiele reguł, jakim podlegają dyscypliny olimpijskie. Charakterystyczną różnicą między wyścigami w rzeczywistości, a wirtualnymi jest czas trwania. Podczas gdy klasyczne etapy lub jednodniówki trwają często 3–7 godzin, wyścigi wirtualne są znacznie krótsze, trwają nawet poniżej 1 godz. i nie dłużej niż 1,5 godz. To nie oznacza, że są łatwiejsze, ale bardziej otwarte dla amatorów kolarstwa. Zawodowy peleton jest również zachwycony w sprawie wirtualnego ścigania. Mat Hayman, zwycięzca Paris-Roubaix w 2016 po złamaniu ręki skutecznie przygotował się do pokonania piekła północy trenując i ścigając się na Zwift bez wychodzenia z garażu. Greg Van Avermaet wygrał wirtualny Tour of Flanders w kwietniu i przyznał, że to dobra zabawa. Zwycięzca Tour de France Geraint Thomas zebrał 360 tys. funtów na cele charytatywne. Wyzwaniem, które podjął było 3 dni jeżdżenia po 12 godzin (tyle, ile trwają zmiany dla personelu szpitali w UK). Przejechał w sumie 1220 km. Warto zaznaczyć, że w grudniu 2020 roku odbyły się pierwsze Mistrzostwa Świata w e-kolarstwie pod auspicjami Międzynarodowej Unii Kolarskiej (UCI). Głównym celem niniejszego projektu jest adaptacja i wyposażenie w niezbędny sprzęt sali treningowej przystosowanej do e-kolarstwa. Sala ta będzie znajdować się w obiekcie Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego. Docelowo planowane jest utworzenie ośmiu stanowisk z niezbędnym wyposażeniem do uprawiania e-kolarstwa ( plus jeden trenażer zapasowy).

Ławki przy placu zabaw.


 • Okręg: Osiedle Serbinów nr 9
 • Koszt: 5500,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Montaż czterech ławek przy placu zabaw. Lokalizacja: ul. Serbinowska, dz. Nr 142/6.

Kaliski Ninja Warrior.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 10
 • Koszt: 55000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Pierwsze w Kaliszu zewnętrzne urządzenie do treningów dla osób przygotowujących się do startów w biegach przeszkodowych typu Formoza Challenge, Runmageddon.  Lokalizacja: teren jeziora U grona od strony ulicy Piwonickiej.

Doposażenie placu zabaw w nowy zestaw zabawowy.


 • Okręg: Osiedle Serbinów nr 10
 • Koszt: 18000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zakup i montaż zestawu zabawowego dla dzieci. Lokalizacja: ul. Serbinowska dz. Nr 142/6

Wymiana nawierzchni chodnika i montaż barierek ochronnych przy przedszkolu „Jacka i Agatki”.


 • Okręg: Osiedle Serbinów nr 11
 • Koszt: 110000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Wymiana nawierzchni chodnika, montaż barierek ochronnych przy ulicy. Podjazdy na chodnik dla wózków. Lokalizacja: ul. Serbinowska, dz. nr 152/52

Zakup środka transportu osobowego (bus 9-osobowy) dla Kaliskiego Towarzystwa Wioślarskiego oraz innych klubów sportowych z terenu Miasta Kalisza.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 12
 • Koszt: 150000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zakup busa osobowego umożliwi bezkolizyjny transport zawodników KTW – sekcji wioślarskiej i kajakowej na zawody ogólnopolskie i międzynarodowe. Osiągane wyniki przez zawodników KTW Kalisz popularyzują miasto Kalisz na arenie ogólnopolskie i międzynarodowej. Aktualnie posiadamy wieloletniego  busa Trafik Renault, który bardzo często ulega awarii, co podraża koszty eksploatacji i w każdej  chwili może ulec całkowitej awarii. W tym miejscu pragnę podkreślić, że prowadzimy szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach wioślarsko- kajakowych i przypomnieć  ogromne sukcesy naszej zawodniczki Marty Walczykiewicz, która zdobywa Srebrny Medal olimpijski na olimpiadzie RIO De Janerio, który jest pierwszym medalem w XIX-wiecznej historii naszego miasta jak również pierwszym w bogatej historii KTW. Marta to ogromny talent w kajakarstwie, to zdobywczyni wielu tytułów Mistrzostw Świata , Igrzysk Europejskich,  Mistrzostw Europy oraz Mistrzostw Polski. Kolejna nasza zawodniczka to Kasia Kołodziejczyk, która zdobywa medale Mistrzostw Świata, Igrzysk Europejskich, Mistrzostw Europy oraz niezliczone tytuły Mistrzostw Polski  Ogromnym talentem okazał nasz zawodnik Piotrek Juszczak – dwukrotny olimpijczyk (Londyn i Rio de Janerio), uczestnik finałów olimpijskich, który doprowadza Polską ósemkę ze sternikiem do 4 i 5 miejsca na świecie i zdobywca wielu tytułów i medali Mistrzostw Świata, Europy i Polski. Jesteśmy przekonani, że to nie koniec sukcesów sportowych zawodniczek i zawodników, a przydział tego środka transportu pozwoli na kontynuację w/w sukcesów i promocję miasta. Z busa będą mogły również korzystać inne kluby sportowe z terenu Miasta Kalisza.

Projekt „W kółko po zdrowie”.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 13
 • Koszt: 400000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Wykonanie ścieżki asfaltowej dookoła zbiornika U Grona służącej pieszym, rowerzystom oraz osobom jeżdżącym na rolkach i deskorolkach wraz z punktami do ćwiczeń według projektu zagospodarowania terenu. Lokalizacja: zbiornik U Grona pomiędzy ulicami Piwonicka – Sulisławicka – Kmieca.

Gablota informacji osiedlowej.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Tyniec nr 13
 • Koszt: 5000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Montaż gabloty informacji osiedlowej obsługiwanej przez radę osiedla Tyniec. Lokalizacja: pas drogowy – ul. Żwirki i Wigury (mapa w załączeniu lub inny teren do uzgodnienia z ZDM)

Kalistenika – trenuj jak starożytni Spartanie!

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Tyniec nr 14
 • Koszt: 125000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Projekt zakłada przygotowanie terenu (wyrównanie i instalacja odpowiedniego podłoża) oraz zamontowanie kilkunastu urządzeń do ćwiczeń propagujących ten rodzaj aktywności fizycznej. Lokalizacja: teren pomiędzy dwoma boiskami sportowymi przy Szkole Podstawowej nr 9 w Kaliszu, ul. Żwirki i Wigury 13.

Ambulans dla Pogotowia Ratunkowego w Kaliszu.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 15
 • Koszt: 400000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Projekt zakłada zakup nowego ambulansu typu C i użyczeniu go Pogotowiu Ratunkowemu w Kaliszu na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego. Lokalizacja: Pogotowie Ratunkowe przy WSZ w Kaliszu, ul. Poznańska 79.

Realizacja zadania polegająca na oświetleniu ul. Piotra Sulisławskiego do końca.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Sołectwo Sulisławice Kolonia nr 15
 • Koszt: 90000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Informujemy, że w ramach realizowanego zadania polegającego na oświetleniu ul. Piotra Sulisławskiego założono już 16 sztuk lamp ulicznych. Założenie dodatkowych lamp ledowych do skrzyżowania ul. Piotra Sulisławskiego z ul. Świetlaną całkowicie rozwiązałoby problem. Lokalizacja: realizacja zadania polegającego na oświetleniu ul. Piotra Sulisławskiego do końca, tj. od nr 31 tej ulicy do skrzyżowania ul. Piotra Sulisławskiego z ul. Świetlaną.

Zagospodarowanie cokołu na Rondzie Celtyckim


 • Okręg: Osiedle Rypinek nr 17
 • Koszt: 100000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zaprojektowanie i wykonanie rzeźby przypominającej mężczyznę, który miałby siedzieć na cokole. Może on np. patrzeć przez lornetkę w stronę Parku Przyjaźni, siedzieć w towarzystwie psa lub np. z wyciągniętą ręką ku górze, na której siedziałby jakiś ptak. Może też obok niego np. Stać walizka podróżna co sugerowałoby, że osoba jest podróżnikiem. Tu pozostawiam otwartą furtkę dla projektantów, więc ostateczny wygląd i antrybuty rzeźby niech zaproponują oni.

Instalacja napisu Kalisz na skwerze przy galerii Amber


 • Okręg: Osiedle Serbinów nr 18
 • Koszt: 90000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Wykonanie przestrzennych liter tworzących napis KALISZ – każda litera jako osobny element - „rozrzucenie” liter po skwerze. Nie ma być to typowy napis, gdzie litery stoją jedna obok drugiej. Instalacja wykonana z materiału luminescencyjnego lub pokryta taką farbą (po naświetleniu takiego materiału, oddaje ona światło po ściemnieniu), więc wieczorem na nieoświetlonym skwerze będzie ciekawy efekt.

Cykl imprez wakacyjnych dla dzieci i całej rodziny na Rajskiej Polanie.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Rajsków nr 19
 • Koszt: 29000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Wakacyjne imprezy z dziećmi i rodzicami na powietrzu – zajęcia sportowe, plastyczne, gry, konkursy, animacje, wspólne zajęcia dla dzieci i rodziców. Rozrywka – karuzela, dmuchańce, catering dla dzieci – napoje, wafelki itp. Zapewnienie obsługi gospodarczej, medycznej i muzycznej. Rajska Polana przy ul. Wał Matejki w Kaliszu.

Wykonanie zatoki parkingowej na terenie zielonym. Poprawa bezpieczeństwa wjazdu, wyjazdu przy ul. 3 Maja 25 poprzez poszerzenie drogi.


 • Okręg: Osiedle Śródmieście I nr 21
 • Koszt: 110000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Poszerzenie wjazdu (modernizacja) przy budynku 3 Maja 25 od strony klatek schodowych i budowa zatoki parkingowej.

Dron antysmogowy – czyste niebo nad Kaliszem.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 22
 • Koszt: 75000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Celem projektu „DRON ANTYSMOGOWY – CZYSTE NIEBO NAD KALISZEM” jest poprawa stanu jakości powietrza w Mieście Kaliszu oraz jego wpływ na poprawę zdrowia mieszkańców Kalisza. Aby temu przeciwdziałać należy prowadzić odpowiednie działania prewencyjne, które będą prowadzić do ograniczenia spalania w piecach śmieci czy odpadów zawierających szkodliwe substancje. Realizacja projektu polega na zakupie mobilnego laboratorium do badania stanu powietrza, w skład którego wchodzi urządzenie pomiarowe i jednostka latająca (dron). Laboratorium umieszczone na dronie umożliwi m.in. analizę składu chemicznego dymu wydobywającego się z kominów domów jedno i wielorodzinnych pod kątem spalania odpadów i niedozwolonych substancji. Jego czujniki pozwalają określić, czy, a jeśli tak, to w jakiej ilości, w dymie są określone związki czy substancje chemiczne (np. dwutlenek siarki, chlorek wodoru itp.) oraz np. cząsteczki PM10 czy PM2,5. Dzięki niemu będzie można lokalizować i dokonywać pomiarów bezpośrednio na terenie gdzie zanieczyszczane jest powietrze. Na podstawie pomiarów, Straż Miejska Kalisza będzie mogła przystąpić do odpowiednich czynności i karania tych osób, które w swoich domach spalają śmieci i odpady zawierające szkodliwe substancje. Lokalizacja: Straż Miejska Kalisza, na terenie całego miasta.

Budowa parkingu pomiędzy ul. Ludową 2, a ul. Staszica 6.


 • Okręg: Osiedle Korczak nr 22
 • Koszt: 130000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Wykonanie parkingu z wyznaczeniem miejsc postojowych oraz oznakowaniami. Modernizacja miejsc parkingowych już istniejących wokół nowo powstałego parkingu.

Zamontowanie 3 stacji naprawy rowerów na terenie osiedla Winiary.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Winiary nr 23
 • Koszt: 10000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Umiejscowienie oraz zainstalowanie 3 stacji naprawy rowerów. Lokalizacja: osiedle Winiary: ul. Chełmska, ul. Kołobrzeska przy przystanku KLA, Płuca Kalisza ul. Gajowa.

Utwardzenie placu zabaw na osiedlu Tyniec, ul. Żytnia.


 • Okręg: Osiedle Tyniec nr 24
 • Koszt: 125000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Utwardzenie placu zabaw chodnikiem poliuretanowym pod urządzeniami, głównie pod huśtawkami, urządzeniami siłowni zewnętrznej. Powierzchnia ok. 150 m2.

Koncert muzyki tanecznej z udziałem Stefano Tarazzino oraz innych wykonawców na Rajskiej Polanie.


 • Okręg: Osiedle Rajsków nr 25
 • Koszt: 75000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Rajskowska zabawa taneczna z udziałem Stefano Tarazzino oraz innych wykonawców.

Park nad Krępicą – miejscem wypoczynku i rekreacji.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 26
 • Koszt: 22000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Celem projektu jest zbudowanie infrastruktury, umożliwiającej aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu. Projekt skierowany jest do wszystkich grup wiekowych ale w szczególności dla dzieci i ludzi starszych. Lokalizacja: Park nad Krępicą z tyłu ulicy Kulisiewicza , Do Strugi.

Fotopułapki przeciw dzikim wysypiskom śmieci.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 27
 • Koszt: 26400,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Celem projektu „FOTOPUŁAPKI PRZECIW DZIKIM WYSYPISKOM ŚMIECI” jest poprawa stanu czystości w Mieście Kaliszu. Zastosowanie prezentowanego projektu, włączającego się do katalogu odpowiednich działań zabezpieczających, nadzorczych i prewencyjnych,  z pewnością prowadzi do ograniczenia problemu jakim są dzikie wysypiska w naszym mieście czy też podrzucanie odpadów w niedozwolonych miejscach. Realizacja projektu polega na zakupie 8 profesjonalnych foto-pułapek z modułem GSM (szyfrujących zapis danych, spełniających wymagania ustawy o ochronie danych osobowych RODO), pozwalających na identyfikację pojazdów i osób pozostawiających odpady w miejscach do tego nie przeznaczonych lub tworzących nielegalne wysypiska śmieci tzw. dzikie wysypiska. Kamery tego typu, są w stanie wysyłać wiadomość MMS na wybrany numer telefonu lub email. Na podstawie zarejestrowanych materiałów, Straż Miejska Kalisza będzie mogła przystąpić do odpowiednich czynności i pociągnięcia do odpowiedzialności tych osób, które złamały przepisy. Lokalizacja: Straż Miejska Kalisza, na terenie całego miasta.

Zakup nowości (książki, audiobooki) wydanych w 2021 i 2022 roku dla filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Rogatka nr 27
 • Koszt: 10000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Projekt polega na zakupie książek oraz audiobooków CD wydanych w latach 2021 oraz 2022 dla filii nr 1 w celu udostępnienia ich w formie wypożyczeń dla czytelników MBP im. Adama Asnyka w Kaliszu.

Zakup wolnościowych książek dla kaliskich bibliotek!


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 28
 • Koszt: 5209,96 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Mises, Hoppe, Hayek...ilu kaliszan zna nazwiska tych wielkich wolnościowych myślicieli? W ramach projektu planowany jest zakup 26 wolnościowych książek (każda z nich w 4 egzemplarzach) napisanych przez autorów z wielu krajów świata. Książki znajdujące się na liście opisują filozofie wolnościowej myśli ekonomicznej, prawnej oraz społeczno-politycznej. Wiele z nich jest dobrym wstępem do zrozumienia mechanizmów funkcjonowania państwa i gospodarki rynkowej. Książki zostaną przekazane Miejskiej Bibliotece Publicznej im. A. Asnyka w Kaliszu

Usiądź wygodnie i zaczytaj się. Strefa dla czytelnika w filii nr 5 MBP im. Adama Asnyka w Kaliszu, ul. Złota 26-28.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Piskorzewie nr 28
 • Koszt: 2500,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Projekt ma na celu zapewnienie czytelnikom wygodnego miejsca do zatrzymania się w przestrzeni biblioteki. Do wzięcia książki bądź gazety i odpoczynku przy ich lekturze. Do tego celu dla filii nr 5 chcielibyśmy zakupić 2 fotele i stolik, które umieścilibyśmy w holu przed wejściem do obu wypożyczalni placówki.

Park rowerowy dla dzieci.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 29
 • Koszt: 250000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Pomysł jest taki by w pierwszej części działki stworzyć park rowerowy z alejkami i wzniesieniami/małymi górkami dla dzieci do lat 11. Lokalizacja: działka 9/1 Majków za cmentarzem.

Sportowe osiedle. Poszerzenie i renowacja zewnętrznej bazy sportowej. Boisko do gier zespołowych: tenis stołowy, szachy, tor do gry w bule.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Serbinów nr 29
 • Koszt: 130000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Budżet Obywatelski to włączenie mieszkańców w kreowanie przestrzeni i życia publicznego. W ramach Budżetu Obywatelskiego warto zadbać o rozwój i zabawę najmłodszych i dorosłych mieszkańców osiedla. Ważne jest stawianie na sport i integrację w tak trudnym czasie pandemii. Obywatele mogą zdecydować jak będzie wyglądać ich osiedle, miasto, czy gmina. Od dawna boiska przy szkole stają się miejscem spotkań mieszkańców. Chcemy poszerzyć dla nich bazę sportową aby zwiększyć integrację mieszkańców tego osiedla. Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 18 w Kaliszu.

Osiedlowe mikołajki dla dzieci z osiedla Rajsków – OSRiR.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Rajsków nr 30
 • Koszt: 6000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Organizacja i prowadzenie zabawy mikołajkowej wraz z oprawą muzyczną i nagłośnieniem dla dzieci w wieku od 2-10 lat – animacje, elfiki, konkursy, zabawa z mikołajem, a także przygotowanie kącika maluszka (klocki, malowanki, mały dmuchaniec). Catering dla dzieci – napoje, upominki dla dzieci wręczane przez mikołaja. Lokalizacja: OSRiR

Wspomnień czar – gry i zabawy z dawnych lat.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 31
 • Koszt: 10000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Organizacja zabaw z dawnych lat dla dzieci, rodziców, a także dziadków. Zabawy m.in. w chłopka, kapsle, czarodzieja, skakankę, gumę, wyścigi w workach, przeciąganie liny i wiele innych. 3 imprezy w okresie czerwiec, lipiec, sierpień. Lokalizacja: plac przed ratuszem.

Studnia głębinowa wraz z pompą i instalacją fotowoltaiczną dla stawu w parku na osiedlu Szczypiorno w Kaliszu.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Szczypiorno nr 31
 • Koszt: 100000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Dalsza część rewitalizacji stawu znajdującego się na terenie parku osiedla Szczypiorno w Kaliszu, polegająca na przygotowaniu projektów i dokonaniu odwiertu studni głębinowej do głębokości 100m wraz z montażem pompy głębinowej zasilanej źródłem energii odnawialnej w postaci paneli fotowoltaicznych.

Dmuchane wesołe miasteczko.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 32
 • Koszt: 40000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: 5 imprez dla dzieci w wyznaczone soboty w okresie wakacyjnym mających na celu stworzenie dmuchanego wesołego miasteczka dla dzieci czyli dmuchanych placów zabaw oraz zjeżdżalni, a także klauna lub animatorów z grami typu strącanie puszek, strzelanie do celu, koło fortuny, łowienie kaczek z nagrodami dla dzieci. Lokalizacja: teren OSP na osiedlu Dobro.

Remont nawierzchni w obrębie Wał Staromiejski 16 i Bankowa 4.


 • Okręg: Osiedle Śródmieście II nr 32
 • Koszt: 130000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Projekt polega na remoncie nawierzchni wzdłuż posesji Wał Staromiejski 16 oraz Bankowa 4.

Cykl zawodów na kaliskim skateparku. Cykl zawodów na skateparku dla deskorolek, hulajnóg, rolek, BMX.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 33
 • Koszt: 9000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Cykl zawodów dla kaliszan z udziałem najlepszych raiderów Polski w kategoriach: deskorolka, hulajnoga, rolki agresywne i rowery BMX. Lokalizacja: kaliski skatepark, ul. Parkowa.

Wakacje w przyjaźni.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 34
 • Koszt: 60000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Organizacja integracyjnych animacji i warsztatów w okresie wakacyjnym dla rodzin z dziećmi wzbogaconych m.in. o wizyty uczestników oraz finalistów programu Mam Talent, a także innych barwnych postaci ze szklanego ekranu, które kaliszanie będą mieli okazję zobaczyć na żywo. 5 imprez w okresie wakacyjnym. Lokalizacja: Park Przyjaźni, scena amfiteatru.

Instalacja 2 latarni na ulicy Zajęczej.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Winiary nr 34
 • Koszt: 12000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Doposażenie istniejącej infrastruktury o dodatkowe latarnie doświetlające drogę wewnątrz osiedla.

Magiczne królestwo krainy lodu.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 35
 • Koszt: 25000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Stworzenie magicznego królestwa krainy lodu przed ratuszem, w terminie listopad lub grudzień 2022 jako atrakcja dla najmłodszych kaliszan oraz ich rodziców. Plac zabaw, zjeżdżalnia, przejażdżki na prawdziwym książęcym rumaku, karuzela, kolejka, opady śniegu, wspólne ozdabianie pierników a także występy księżniczki Elzy, Anny oraz bałwana Olafa, zapewnią moc niezapomnianych wrażeń w magicznym okresie świąt. Lokalizacja: Śródmieście, plac przed ratuszem.

Instalacja kamer połączonych z systemem miejskiego monitoringu na „Płucach Kalisza”

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Winiary nr 35
 • Koszt: 30000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Montaż systemu monitoringu wizyjnego (kamera z ruchomą głowicą zamknięta w kopule okrytej przydymionym szkłem) połączonego z systemem miejskiego monitorowania na obiekcie „Płuca Kalisza” celem ograniczenia aktów wandalizmu i poprawy bezpieczeństwa osób korzystających z obiektu, jak również sąsiadujących z tym terenem prywatnych posesji.

Podświetlenie budynku OKP „Wieża Ciśnień” im. B. Jareckiego w Kaliszu.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 36
 • Koszt: 169683,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Podświetlenie budynku OKP „Wieża Ciśnień” im. B. Jareckiego w Kaliszu z możliwością nadania różnych form tegoż oświetlenia (wizualizacja w załączeniu). Koncepcja zakłada, a zarazem umożliwia nadanie różnych form i kolorów w/w podświetlenia z możliwością szybkiego sterowania poszczególnymi scenami świetlnymi. Rozmieszczenie w/w oświetlenia nie tylko umożliwia widoczność Wieży Ciśnień, ale również podnosi jej atrakcyjność w nocy, podkreślając jej charakterystyczne punkty, nie do końca widoczne w dzień.

Zakup nowości wydawniczych dla filii nr 6 MBP w Kaliszu.


 • Okręg: Osiedle Szczypiorno nr 36
 • Koszt: 25000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Projekt zakłada zakup nowości wydawniczych, a także uzupełnianie brakujących części do cyklów i serii wydawniczych dla filii biblioteki, której czytelnikami są mieszkańcy zarówno osiedla Szczypiorno, jak i czytelnicy dojeżdżający z innych części miasta oraz z okolicznych miejscowości. Nowo otwarta placówka cieszy się dużym zainteresowaniem, natomiast jej księgozbiór zawiera niewiele więcej jak 5000 woluminów. Czytelnicy na bieżąco zgłaszają swoje zapotrzebowania na najnowsze tytuły, a ograniczony budżet instytucji nie pozwala na spełnienie wszystkich oczekiwań i potrzeb.

Modernizacja placu zabaw – Serbinowska 31.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Asnyka nr 37
 • Koszt: 100000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Wymiana części urządzeń zabawowych. Wymiana ogrodzenia wraz z montażem furtek.

Park nad Krępicą – płuca zachodniej części Kalisza.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 38
 • Koszt: 395000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Celem projektu jest stworzenie estetycznej, przyjaznej i przede wszystkim bezpiecznej infrastruktury umożliwiającej korzystanie z parku wszystkim mieszkańcom Kalisza, i tym młodszym, i tym starszym, zdrowym i schorowanym, tym, którzy tam tylko przechodzą oraz tym, którzy tam odpoczywają. W ramach projektu powinny zostać wykonane następujące zadania: 1) Nowe, bezpieczne i wygodne schody z dwóch stron rzeczki Krępica. Schody powinny być wyposażone w bezpieczną poręcz oraz wygodny podjazd umożliwiający przejazd wózków inwalidzkich i wózków dziecięcych 2) Most nad samą Krępicą powinien zostać odnowiony i wyposażony w bezpieczne barierki wpasowujące się w estetykę parku 3) Główne alejki w parku powinny zostać utwardzone na wzór alejek w parku w Gołuchowie 4) Ławki powinny zostać  naprawione i odnowione.  Lokalizacja: Park nad Krępicą z tyłu ulicy Kulisiewicza , Do Strugi.

Poprawa bezpieczeństwa na osiedlu Asnyka, Ostrowska 66, Konopnickiej 18-20.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Asnyka nr 38
 • Koszt: 30000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Montaż 2 kamer z przesyłem radiowym.

Bezpieczne boisko – zakup i montaż lampy (latarni) solarno-hybrydowej na placu szkolnym.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Szczypiorno nr 39
 • Koszt: 10000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: W związku z brakiem oświetlenia na placu szkolnym przy ZSP 2 wnioskuję o zainstalowanie ekologicznej lampy solarno-hybrydowej. Ekologiczna lampa-latarnia solarno-hybrydowa o mocy 30W. Wysokość masztu 5-8m, latarnia jest jednoramienna o wysięgniku prostym, oprawa uliczna o wysokiej wydajności światła ok. 140 l,/wat. Pokryta powłoką antykorozyjną, cynkową. Latarnia będzie oświetlała część placu szkolnego oraz przednią część boiska sportowego. Przyczyni się do zapewnienia większego bezpieczeństwa po zmroku. Ze względu na bezkosztową obsługę lampy projekt wpisuje się w promocję ekologicznego oświetlenia opartego na odnawialnych źródłach energii. Lokalizacja: ul. 25 Pułku Artylerii 4-8, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Kaliszu, obręb 146 Nosków, nr dz. 1/3.

Nasadzenia krzewów ozdobnych.


 • Okręg: Osiedle Ogrody nr 40
 • Koszt: 5000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Nasadzenia krzewów ozdobnych (hortensja bukietowa). Lokalizacja: skwer między ul. Szewską i ul. Sadową, a kładką.

Chodnik i zieleń na terenie od kładki w stronę wału.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Ogrody nr 41
 • Koszt: 45000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Utworzenie chodnika i zagospodarowanie terenu od kładki w stronę wału. Chodnik długość ok. 100m. Nasadzenia drzew liściastych i iglastych oraz ozdobnych krzewów na terenie od kładki w stronę wału. Uporządkowanie nieużytku. Ustawienie koszy na śmieci. Lokalizacja: dz. nr 289/4, 289/5 obręb 037 Ogrody.

Uzupełnienie księgozbioru w nowości wydawnicze.


 • Okręg: Osiedle Dobrzec W nr 42
 • Koszt: 5000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zakup nowości wydawniczych i uzupełnienie brakujących tomów. Lokalizacja: MBP filia nr 16, Kalisz ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 15.

Nowości książkowe dla filii nr 4 (al. Wolności 27) Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu.


 • Okręg: Osiedle Śródmieście II nr 43
 • Koszt: 9085,28 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zakup książek dla filii nr 4 ma na celu wzbogacenie i urozmaicenie księgozbioru biblioteki. Zakupione zostaną nowości wydane w 2021 i 2022 roku, które z powodu niedostatecznych możliwości finansowych instytucji, nie znalazły się jeszcze w księgozbiorze placówki.

Kino letnie – osiedle Ogrody.


 • Okręg: Osiedle Ogrody nr 44
 • Koszt: 15000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Projekt zakłada organizację dwóch seansów filmowych w okresie wakacji. Pierwszy będzie przeznaczony dla rodzin z dziećmi, drugi natomiast dla osób powyżej 16 roku życia. Lokalizacja: plac zabaw na osiedlu Ogrody pomiędzy ulicami: Porzeczkową i Jarzębinową.

Utworzenie chodnika dla mieszkańców przy wejściu na boisko szkolne Zespołu Szkół Ekonomicznych od ulicy Przemysłowej.


 • Okręg: Osiedle Czaszki nr 45
 • Koszt: 50000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie dotyczy ułożenia nawierzchni z kostki betonowej przy wejściu na boisko szkolne Zespołu Szkół Ekonomicznych od ulicy Przemysłowej.

Festyn rodzinny – osiedle Ogrody.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Ogrody nr 46
 • Koszt: 60000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Projekt zakłada organizację festynu rodzinnego o tematyce ekologicznej dla dzieci i młodzieży, osób dorosłych z terenów osiedla Ogrody i miasta Kalisza w okresie wakacji. Projekt przewiduje połączenie edukacji z zabawą. Lokalizacja: plac zabaw na osiedlu Ogrody pomiędzy ulicami: Porzeczkową i Jarzębinową.

Podwórkowe granie – koncert i przejście kaliskiej kapeli podwórkowej.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Kaliniec nr 47
 • Koszt: 7000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Podwórkowe granie – to projekt, którego celem jest dotarcie do mieszkańców osiedla Kaliniec z żywą muzyką. Wiele osób nie ma możliwości dotarcia na koncerty muzyczne, są to m.in. seniorzy, osoby niepełnosprawne i in., które potrzebują wsparcia fizycznego i psychicznego. Koncert i przejście kapeli podwórkowej przewidziany jest na około 2 godziny. Wybór terminu zostanie dostosowany do możliwie najlepszego okresu w roku, by jak najwięcej osób mogło skorzystać z realizacji projektu. Do organizacji koncertu i przejścia kapeli podwórkowej nie jest potrzebna żadna infrastruktura typu scena, nagłośnienie itp. Lokalizacja: osiedle Kaliniec.

Orkiestrowe starcie – koncert i przemarsz dwóch marszowych orkiestr dętych.


 • Okręg: Osiedle Serbinów nr 48
 • Koszt: 8000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Orkiestrowe starcie – to projekt, którego celem jest dotarcie do mieszkańców osiedla Serbinów z żywą muzyką. Wiele osób nie ma możliwości dotarcia na koncerty muzyczne, są to m.in. seniorzy, osoby niepełnosprawne i in., które potrzebują wsparcia fizycznego i psychicznego. Ze względu na specyfikę orkiestr marszowych, to właśnie orkiestry dęte mają największą łatwość dotarcia ze swoją muzyką i potężnym brzmieniem żywych instrumentów. Koncert i przemarsz orkiestr przewidziany jest na około 2 godziny. Wybór terminu zostanie dostosowany do możliwie najlepszego okresu w roku, by jak najwięcej osób mogło skorzystać z realizacji projektu. Do organizacji koncertu i przemarszu orkiestr nie jest potrzebna żadna infrastruktura typu scena, nagłośnienie itp. Lokalizacja: osiedle Serbinów.

Bezpieczna droga – renowacja części nawierzchni asfaltowej oraz utwardzenie drogi na ulicy Helskiej przy Szkole Podstawowej nr 11.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Chmielnik nr 49
 • Koszt: 110000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Projekt zakłada utwardzenie części ul. Helskiej (ul. Helska 1a i 1b) przy Szkole Podstawowej nr 11. W ramach zadania planuje się utwardzenia nawierzchni. Celem projektu jest jest poprawa stanu drogi dojazdowej do szkoły, z której korzystają uczniowie, rodzice, pracownicy szkoły oraz okoliczni mieszkańcy, a także osoby niepełnosprawne. 

Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Dobrzec w Kaliszu.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Dobro nr 50
 • Koszt: 90000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Projekt zakłada zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Dobrzec w Kaliszu. Podniesie to zdolności operacyjne jednostki, a także poprawi bezpieczeństwo mieszkańców osiedla Dobro jak i całego miasta Kalisza. Planowany do zakupienia jest przenośny zestaw oświetleniowy, armatura do gaszenia pożarów wewnętrznych, zestaw termowizji taktycznej, zestaw do usuwania wód opadowych, zbiornik buforowy, automatyczny defibrylator, sprzęt do siłowego otwierania drzwi budynków i mieszkań.

Mural „Dzień dobry bo w Kaliszu” z wizerunkiem znanych Kaliszan m.in. Mieczysława Szcześniaka – ul. Pułaskiego 33.


 • Okręg: Osiedle Śródmieście II nr 51
 • Koszt: 40000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Mural na ścianie kamienicy przy ul. Pułaskiego 33 (MZBM) z dużym czerwonym napisem „Dzień dobry bo w Kaliszu”. Na muralu portret np. Mieczysława Szcześniaka, wybitnego muzyka, ambasadora Kalisza. Na muralu również kubek z logo miasta. Na muralu muzyk mógłby złożyć również swój autograf.

Oświetlenie ulicy Panoramicznej.


 • Okręg: Sołectwo Sulisławice nr 53
 • Koszt: 90000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Projekt polega na zaprojektowaniu i wykonaniu oświetlenia ulicznego na ulicy Panoramicznej na odcinku na którym pas drogowy stanowi własność Miasta Kalisza.

Oświetlenie części ulic: Greckiej oraz Szarych Szeregów.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Sołectwo Sulisławice nr 55
 • Koszt: 90000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Projekt polega na zaprojektowaniu i wykonaniu oświetlenia ulicznego ulicy Greckiej (na odcinku pomiędzy ulicą Celtycką i Szarych Szeregów) oraz na ulicy Szarych Szeregów (na odcinku pomiędzy ulicą Grecką i osiedlem domów wielorodzinnych).

Budowa miasteczka ruchu drogowego.


 • Okręg: Osiedle Majków nr 57
 • Koszt: 110000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Miasteczko ruchu drogowego ma służyć do rozwijania umiejętności rowerzystów. Jest to przedsięwzięcie, które ma na celu wprowadzenie dzieci oraz młodzieży w podstawy przepisów ruchu drogowego i praktycznego szkolenia w zakresie ruchu pieszych oraz do nauki jazdy na rowerze, a poprzez praktyczną edukację zwiększyć bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na drodze. Kolejnym celem miasteczka ruchu drogowego, byłaby możliwość przeprowadzania egzaminów na kartę rowerową oraz organizowania turnieju bezpieczeństwa ruchu drogowego. Budowa miasteczka planowana jest na niezagospodarowanym terenie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Kaliszu. Projekt zakłada wybudowanie jezdni, chodników i ścieżki rowerowej. Centralną częścią miasteczka byłoby rondo. W miasteczku znajdowałoby się skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, droga jednokierunkowa, skrzyżowanie równorzędne, skrzyżowanie z drogą podporządkowaną, strefa zamieszkania oraz tzw. ósemka. Lokalizacja dz. nr 2/3 obręb 009 Majków.

Odkrywamy serce Gron!

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Zagorzynek nr 58
 • Koszt: 110000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Uporządkowanie wewnętrznej części niecki jeziorka, wycięcie samosiejek, regulacja brzegów stawu, wytyczenie i umocnienie szlaków komunikacyjnych wewnątrz niecki jeziorka.

Mural „Uśmiechnij się jesteś w Kaliszu” przy ul. Kościuszki 1.


 • Okręg: Osiedle Śródmieście II nr 59
 • Koszt: 35000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Mural „Uśmiechnij się jesteś w Kaliszu”, uśmiechnięty trębacz kaliski na tle ratusza, baszty Dorotki, teatru. Hasło przewodnie to główny element muralu.

Poidełko wody pitnej.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Rogatka nr 61
 • Koszt: 22000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Wykonanie i montaż postumentu z wodą pitną (poidełko wody pitnej). Lokalizacja: Skwer Sybiraków.

Kamera obrotowa.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Rogatka nr 62
 • Koszt: 21000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Kamera obrotowa. Lokalizacja: plac rekreacyjny, w tym plac zabaw, Kalisz ul. Cmentarna 1-3.

Gablota biblioteczna.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Rogatka nr 63
 • Koszt: 10000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Gablota metalowa z półkami na książki, które będą wkładane przez mieszkańców, z których będą mogli skorzystać wszyscy chętni, zwłaszcza odpoczywający na skwerze. Lokalizacja: Skwer Sybiraków.

Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz-Lis.


 • Okręg: Osiedle Piwonice nr 64
 • Koszt: 60000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie dotyczy zakupu sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz-Lis. Sprzęt ten w znaczący sposób poprawi wyposażenie jednostki, a to przełoży się na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Ubrania typu fladen o wiele lepiej zabezpieczą ratowników uczestniczących w akcjach ratownictwa wodnego dając komfort termiczny oraz zabezpieczenie wypornościowe. Sprzęt typu kamera termowizyjna, zestaw elektronarzędzi oraz zestaw wysokościowy będą służyć strażakom w działaniach poszukiwawczo-ratowniczych, w których to jednostka się specjalizuje. Zakup suchych oraz mokrych skafandrów będzie idealnym dopełnieniem sprzętu do ratownictwa wodnego, dzięki niemu ratownicy będą lepiej zabezpieczeni prowadząc bezpośrednie działania na wodzie. Lokalizacja: OSP Kalisz-Lis, Kalisz ul. Starożytna 122-126.

Modernizacja, przekształcenia istniejącego budynku na toalety i szatnie.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Rajsków nr 67
 • Koszt: 40000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Modernizacja i wewnętrzne przebudowanie budynku przy kortach, dostosowanie do standardów sanitarnych. Na kortach w sezonie przewija się od 2000 do 5000 osób. Odbywa się od 12 do 25 turniejów, na których przewija się od 30 do 80 zawodników plus osoby towarzyszące. W budynku potrzebna jest toaleta oraz szatnie dla zawodników. Lokalizacja: Łódzka 19, obiekt OSRiR Kalisz, przy kortach tenisowych.

Zakup wyposażenia specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Dobrzec w Kaliszu.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Sołectwo Dobrzec nr 68
 • Koszt: 90000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Projekt zakłada zakup zestawu do segregacji osób poszkodowanych podczas zdarzeń mnogich, zakup aparatów ochrony górnych dróg oddechowych wraz z zapasowymi butlami kompozytowymi oraz zakupienie środków ochrony indywidualnej takich jak: hełmy, ubrania specjalne, rękawice techniczne, buty specjalne, ubrania koszarowe dla Ochotniczej Straży Pożarnej Dobrzec w Kaliszu. Lokalizacja: Ochotnicza Straż Pożarna Dobrzec w Kaliszu, 62-800 Kalisz, ul. Biskupicka 21.

Plan osiedla Ogrody.


 • Okręg: Osiedle Ogrody nr 69
 • Koszt: 15000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Projekt przedstawia pomysł postawienia planu osiedla Ogrody na terenie przy ul. Sadowej. Zaznaczone na planie będą wszystkie ulice oraz miejsca spotkań. Lokalizacja: teren przy ulicy Sadowej pomiędzy Bodzio, a Mc Donald’em.

Czyste osiedle Ogrody.


 • Okręg: Osiedle Ogrody nr 70
 • Koszt: 20000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Na terenie osiedla Ogrody panuje duże zainteresowanie osób spacerujących z psami na woreczki do odchodów zwierząt. Projekt przedstawia plan stworzenia 20 punktów na terenie osiedla gdzie będzie można pobrać woreczki na potrzeby zwierząt.

Zabawne Piątki – lato w Parku Przyjaźni.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Czaszki nr 71
 • Koszt: 56000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Organizacja cyklu 7 imprez dla rodzin z dziećmi (bez ograniczenia wieku i miejsca zamieszkania). Podczas każdej imprezy oferować będziemy dzieciom i opiekunom zajęcia, zabawy, współzawodnictwo i wiele innych atrakcji jak: - dmuchane zjeżdżalnie, place zabaw, skakańce, wyścigi w workach, - animacje ruchu, śpiewy i tańce, rywalizacja na torze przeszkód itp., - różnorodne konkursy sprawnościowe i wokalne z nagrodami dla wszystkich dzieci. Zaprezentowane zostaną również atrakcje dodatkowe m.in. Piana Party, teatrzyki dla dzieci, clowni, zabawne postacie, występy taneczne i sportowe. Przewidujemy także udział gości specjalnych. Lokalizacja: okolice Amfiteatru i boiska w Parku Przyjaźni Kalisz, ul. Skalmierzycka.

Zakup nowości wydawniczych (książki) wydanych w roku 2021/2022 dla filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Majków nr 72
 • Koszt: 5000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Projekt polega na zakupie: nowych publikacji, wydanych w latach 2021/2022 w tym: - książek z literatury popularnej dla dorosłych (obyczajowe, kryminał, reportaż, biografia), - książek dla dzieci i młodzieży (lektury, opracowania). Lokalizacja: filia nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu, ul. Tuwima 10, 62-800 Kalisz.

Modernizacja chodnika nieruchomości nr 28-30 ul. Robotnicza, 62-800 Kalisz. Odcinek do śmietników zbiorczych wspólnoty do transformatora.


 • Okręg: Osiedle Korczak nr 73
 • Koszt: 38200,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Aktualnie chodnik posiada dywanik asfaltowy w bardzo złym stanie technicznym (uszkodzony w wyniku montażu instalacji kablowej dla potrzeb oświetlenia).

„Optymistycznie na rzece Prośnie II” czyli zakup 5 żaglówek klasy Optimist UKS na Przystań Kalisz.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Rypinek nr 74
 • Koszt: 54000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zakup 5 żaglówek (wraz z wyposażeniem) Optimist UKS do szkolenia dzieci w wieku 7-13 lat na rzece Prośnie w Kaliszu. Oferta zawiera kompletne łodzie żaglowe, wykorzystywane w szkoleniu dzieci w okresie od wiosny do jesieni oraz do organizacji regat na rzece Prośnie w Kaliszu w oparciu o kadrę instruktorską HKŻ „Odkrywca” Kalisz przy Komendzie Hufca ZHP w Kaliszu. Lokalizacja: „Przystań Kalisz” ul. Wał Piastowski 3 62-800 Kalisz – obiekt zarządzany przez OSRiR w Kaliszu.

„Murale jak 337 drzew” - ekologiczne murale przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja oraz Szkole Podstawowej nr 3 im. Juliusza Słowackiego.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Śródmieście I nr 75
 • Koszt: 80995,20 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Przedmiotem zadania jest wykonanie artystycznych murali historycznych na dwóch kaliskich szkołach podstawowych – Szkole Podstawowej nr 1 (ściana przy wejściu od strony boiska) oraz Szkole Podstawowej nr 3 (ściana frontowa). Budynki szkół zlokalizowane są w swoim bliskim sąsiedztwie, a tym samym centrum naszego miasta. W związku z bezpośrednim sąsiedztwem obu placówek z ruchliwymi ulicami daje się zauważyć znaczne zanieczyszczenie powietrza oraz powstanie zjawiska smogu. Stąd też powstał pomysł wykonania ekologicznych murali przy użyciu farb antysmogowych, obniżających stężenie tego trującego związku w powietrzu. Mural Szkoły Podstawowej nr 1 powstanie na ścianie budynku od ul. 3 Maja. Zgodnie z projektem planowane są 2 malowidła o wymiarach 8,2m wysokości x5,7 m szerokości każdy. Zlokalizowane po obu stronach wejścia do szkoły, tematycznie dotyczyć będą patrona szkoły – Konstytucji 3 Maja, prezentując postać jej twórców, wizerunek Białego Orła oraz godła państwowego. Natomiast mural na budynku Szkoły Podstawowej nr 3 zgodnie z projektem przedstawiać będzie postać patrona szkoły – Juliusza Słowackiego prezentującego cytat odnośnie najważniejszych wartości każdego Polaka oraz logo szkoły. Malowidło swym zasięgiem obejmować będzie 2 ściany szkoły, tzn. frontową oraz wejściową. Wymiary murali to 11m x 9m (ściana przy wejściu do szkoły) oraz 6m x 24m (ściana frontowa szkoły).

Muzyczny Plac Zabaw przy Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej/Skwer Eligiusza Kor-Walczaka.


 • Okręg: Osiedle Śródmieście II nr 76
 • Koszt: 115945,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Jednym z wyraźnie wskazywanych problemów rejonu Podgórza jest brak jakiegokolwiek miejsca przeznaczonego dla dzieci mieszkających w okolicy ulic Szopena, Kościuszki, Podgórze i Jabłkowskiego. Mieszkańcy Podgórza wspominają plac zabaw, który jeszcze kilkanaście lat temu funkcjonował na Skwerze Eligiusza Kor-Walczaka sąsiadującym bezpośrednio z budynkiem Muzeum Ziemi Kaliskiej. Dzisiaj to miejsce pełni tylko funkcję przechodnią, bez infrastruktury przyjaznej dzieciom. To miejsce idealnie nadaje się na przywrócenie tam placu zabaw dla dzieci z dzielnicy. Nie chcemy jednak by był to tradycyjny plac zabaw, ponieważ mieszkańcy obawiają się, że miejsce to stanie się punktem spotkań towarzyskich zamiast faktycznym miejscem zabaw dla dzieci. Dlatego – odwołując się do muzycznej tradycji miasta – na Skwerze idealnym wydaje się muzyczny plac zabaw, składający się z wielkogabarytowych instrumentów muzycznych, na których można grać tak jak na prawdziwych instrumentach. Tego typu place zabaw doskonale sprawdzają się w innych polskich miastach (m.in. w Toruniu, Wrocławiu, Warszawie). Muzyczny plac zabaw to idea zabawy poprzez muzykę w każdym dostępnym miejscu. To duże, przeznaczone  do użytku zewnętrznego instrumenty muzyczne, które można zamontować na dowolnej przestrzeni, które będą bawić i uczyć. Doświadczenia z innych miast pokazują, że zamontowanie w przestrzeni publicznej takich instrumentów jak Marimba, Congas, Tembos, Tubullar Bells, Harmony czy Babel Drums tworzy niebywałą okazję do nauki przez zabawę. Można na nich próbować swoich muzycznych sił, a także przy okazji zaznajomić najmłodszych z dźwiękami. Muzyczny plac zabaw to także idealne miejsce do prowadzenia zajęć z rytmiki dla grup zorganizowanych – np. przedszkolaków, dzieci z młodszych klas szkół podstawowych, grup półkolonijnych, czy grup warsztatowych działających przy Domu Sąsiedzkim. Muzyczny plac zabaw to ukłon w stronę mieszkańców Podgórza, ale także atrakcja dla wszystkich mieszkańców Kalisza, ponieważ takiego placu zabaw w Kaliszu jeszcze nie ma.

Park Doświadczeń przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu.


 • Okręg: Osiedle Korczak nr 77
 • Koszt: 126430,35 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Na zielonym terenie wokół Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu chcemy stworzyć ogólnodostępny, edukacyjny Park Doświadczeń składający się z 9 interaktywnych i certyfikowanych urządzeń. W skład Parku wejdą takie elementy jak: naukowy Hex, pisanie lustrzane, film animowany, głuchy telefon, kołyska Newtona, kompas, peryskop, zegar słoneczny i eko-memory.Każde urządzenie jest wyposażone w tabliczkę informacyjną z opisem działania danego eksponatu. Teren zielony zostanie również ogrodzony oraz wyposażony w elementy małej architektury (ławeczki, kosze na śmieci oraz stojak rowerowy). Opis urządzeń: - Naukowy Hex- jest wspaniałą bazą do przeprowadzania eksperymentów, a jednocześnie fascynującą zabawą z iluzjami i zagadkami optycznymi. Urządzenie angażuje wzrok, stymuluje umysł i wzmacnia percepcję. Rodzicom i opiekunom może posłużyć jako baza do wyjaśnienia przyczyn powstawania złudzeń optycznych. Naukowy Hex składa się z kilku atrakcyjnych urządzeń, które zapewnią najmłodszym użytkownikom świetną zabawę, - Pisanie lustrzane - to niezwykle wciągająca i rozwijająca zabawa, która jest skutecznym sposobem treningu koncentracji i opanowania. Każdy ruch długopisu odbywa się w odwrotnym kierunku i dlatego czynność ta mocno angażuje obie półkule mózgowe dziecka. Taka nauka przez zabawę rozwija koordynację wzrokowo-ruchową,  sprawność intelektualną i orientację przestrzenną, - Film animowany - urządzenie animujące z pewnością zaintryguje najmłodszego użytkownika, a przy tym w prosty sposób wyjaśni dawne zasady tworzenia filmów animowanych. Urządzenie wspomaga kreatywność, angażuje i inspiruje do tworzenia własnych animacji, które można wykonać również w warunkach domowych, - Głuchy telefon - gra w głuchy telefon doskonali umiejętności komunikacyjne, zbliża uczestników gry i w praktyczny sposób pokazuje dzieciom, jak zmienia się informacja przetworzona przez wiele osób. Głuchy telefon jest również doskonałą zabawą integrującą, - Wahadło Newtona, zwane również kołyską Newtona, to urządzenie, które w efektowny sposób demonstruje zasadę zachowania pędu i energii podczas zderzeń, - Kompas - znajomość zasad funkcjonowania kompasu to fundament dla przyszłego podróżnika i obserwatora świata. Kompas ma odkryć w dzieciach pasję odkrywania świata, nauczyć praktycznych i klasycznych umiejętności, które w dobie cyfryzacji powoli zanikają. Interesujące przedstawienie wiedzy o zachodzących zjawiskach fizycznych sprawia, że dzieci chętniej i szybciej ją przyswajają. Kołyska Newtona, to również narzędzie wspomagające uwagę i koncentrację.

Trener osiedlowy gier sportowych.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Czaszki nr 78
 • Koszt: 34000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zajęcia sportowe z gier zespołowych (siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, piłka nożna) dla dzieci i młodzieży pod okiem wykwalifikowanego instruktora z uprawnieniami do zajęć, zorganizowane na boiskach sportowych przy Zespole Szkół Ekonomicznych z dostępem do szatni i toalety, przeprowadzone w okresie od 01.05.2022 r. do 31.10.2022 r.

Zakup sprzętu multimedialnego dla Związku Harcerstwa Polskiego.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Czaszki nr 79
 • Koszt: 25000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Sprzęt multimedialny jest niezbędny do prowadzenia zajęć na zbiórkach, biwakach, obozach dla dzieci. Pozwoli również na lepsze organizowanie, tworzenie planu pracy w Komendzie Hufca ZHP Kalisz. Zakup da szansę na poszerzenie możliwości realizacyjnych założeń Związku Harcerstwa Polskiego. Będziemy mogli wykorzystać go w innych projektach skierowanych do mieszkańców osiedla Czaszki i pozostałych obywateli Kalisza. Sprzęt będzie również do dyspozycji innych organizacji pozarządowych. Lokalizacja: Komenda Hufca ZHP Kalisz, ul. Legionów 42, 62-800 Kalisz.

Wakacje z naturą – rodzinne warsztaty przyrodnicze na skwerze przy Muzeum.


 • Okręg: Osiedle Śródmieście II nr 80
 • Koszt: 18704,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: "Wakacje z naturą" to rodzinne warsztaty ogrodniczo-przyrodnicze (hortiterapia). Uczestnicy będą mieli okazję zanurzyć się w świecie natury, poznać ciekawostki ogrodnicze, dowiedzieć się dlaczego warto otaczać się roślinami; co „zero waste” ma wspólnego z hortiterapią, a także pobudzą wszystkie zmysły: wzrok, słuch, dotyk, węch, a nawet smak. W czasach pandemii, kiedy przebywamy w zamknięciu i ograniczamy kontakty z otoczeniem, warto przypomnieć sobie jak dobroczynnie działa na nas wszystkich (małych i dużych) natura. A żeby jej zaznać wcale nie trzeba opuszczać miasta! Terapia ogrodem (hortiterapia) wspomaga także leczenie tradycyjne, po przebytych chorobach (w tym Covid 19) jest elementem rehabilitacji, poprawia naszą sprawność manualną, a także fizyczną. Wymuszona zdalna nauka i praca oraz przesycenie obcowaniem z technologiami zmieniły naszą codzienność. Receptą na uwolnienie się od cyfryzacji, może być powrót do natury, przebywanie na powietrzu, pielęgnacja roślin czy ich uprawa. Warsztaty odbywać się będą podczas 8 weekendów wakacyjnych (lipiec-sierpień, liczba uczestników: min. 16 os., czas trwania: min. 3 godziny). W ramach warsztatów planowane są m.in. następują działania: rośliny w słoiku, obrazy z mchu, ścieżka sensoryczna, domki dla owadów, naturalne krosno, kokedamy, naturalne senso-masy i wiele innych. Partnerem projektu jest Dom Sąsiedzki Podgórze 2-4, który na wypadek niepogody będzie gospodarzem warsztatów oraz podczas realizacji na Skwerze Kor-Walczaka zapewni stoły warsztatowe i potrzebne wyposażenie oraz umożliwi uczestnikom korzystanie z zaplecza kuchennego i sanitarnego Domu Sąsiedzkiego.

Instalacja 1 latarni na Płucach Kalisz (oś. Winiary).

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Winiary nr 81
 • Koszt: 12000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Montaż 1 latarni.

Wymiana nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 15 w Kaliszu.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Piwonice nr 82
 • Koszt: 110000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Głównym założeniem projektu jest wymiana poliuretanowej nawierzchni zewnętrznego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 15 w Kaliszu. Powierzchnia placu wynosi 260 m2. Celem projektu jest stworzenie bezpiecznego miejsca zabaw dla dzieci szkoły oraz dzieci ze środowiska lokalnego. Plac zabaw ma bardzo zużytą nawierzchnię, czego powodem jest działanie czynników atmosferycznych (przymrozki). Intensywne użytkowanie placu przez 10 lat również przyczyniło się do jego zużycia. Wszystko to stworzyło pogorszenie jakości nawierzchni, co stwarza dodatkowe niebezpieczeństwo dla użytkowników, zwłaszcza dzieci i młodzieży.

Skwer „Pod Kasztanami” przy ul. Górnośląskiej 7-9 w Kaliszu – zagospodarowanie terenu, nasadzenia zieleni z nawodnieniem.


 • Okręg: Osiedle Rogatka nr 87
 • Koszt: 95000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Projekt zakłada stworzenie zielonego skweru „Pod Kasztanami” - rabaty z kompozycjami roślin i traw ozdobnych z nawodnieniem wraz z zagospodarowaniem terenu (naprawa starej nawierzchni i murków).

Malowanie wraz z tynkowaniem OKP „Wieża Ciśnień” im. B. Jareckiego w Kaliszu ul. Górnośląska 66A, 62-800 Kalisz.


 • Okręg: Osiedle Asnyka nr 88
 • Koszt: 77573,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Wymiana tynków oraz malowanie wraz z niezbędnymi pracami instalacyjnymi Wieży Ciśnień – siedziby Ośrodka Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień im. B. Jareckiego.

Wieczory planszówkowe przy herbacie na osiedlu Czaszki.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Czaszki nr 89
 • Koszt: 5000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Spotkania z planszówkami – to jest odpowiedź na potrzeby mieszkańców. Spotkania takie będą dobrą formą odnowienia relacji międzyludzkich po wielomiesięcznej izolacji związanej z COVID-19. Spotkania będą organizowane dla wszystkich grup wiekowych. Pozornie coś zwykłego, czym jest zagranie razem w grę planszową czy karcianą może docelowo przynieść bardzo wymierne efekty – bo im bardziej wrażliwe, kreatywne i otwarte społeczeństwo, tym bardziej jako wspólnota narodowa jesteśmy w stanie więcej osiągnąć i mieć otwartość na ten nowoczesny świat. Zakładamy, że cykl spotkań możemy zakończyć organizacją miniturnieju planszówkowego oraz podsumowaniem, na podstawie którego zaplanujemy kolejną działalność.

Mural oczyszczający powietrze w Śródmieściu.


 • Okręg: Osiedle Śródmieście II nr 91
 • Koszt: 47440,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: W Polsce murale stają się istotnym elementem „street art” czyli sztuki ulicznej. Do wykonania takiego muralu można wykorzystać farby, które pochłaniają cząsteczki smogu, jak tlenki azotu czy aldehydy. To innowacyjne rozwiązanie znane na świecie od ok. 10 lat, od niedawna stosowane również w Polsce (np. mural na 30 lecie Radia Zet). Chcemy aby mural tematycznie nawiązywał do aktualnych problemów ekologicznych, jak kryzys klimatyczny czy deficyt wody pitnej. W stworzenie projektu chcemy zaangażować artystów z Kalisza, dlatego istotnym elementem przedsięwzięcia będzie przygotowanie i rozstrzygnięcie konkursu, w ramach którego do realizacji wskazany zostanie zwycięski projekt. Chcąc zachęcić kaliskich artystów do udziału w konkursie, przewidujemy nagrody pieniężne w łącznej kwocie 2000 zł (nagroda w kwocie 1000 zł dla projektu zwycięskiego oraz dwa równoważne wyróżnienia w kwotach po 500 zł). Do składania projektów zaprosimy nie tylko uczniów liceum plastycznego czy studentów WPA UAM w Kaliszu ale przewidujemy konkurs otwarty z możliwością udziału wszystkich zainteresowanych mieszkańców Kalisza. Szczegóły konkursu oraz wystawy pokonkursowej, która mogłaby mieć miejsce na ogrodzeniu nieruchomości lub w innym uzgodnionym miejscu czy formie, zamierzamy ustalić bezpośrednio z Wydziałem Kultury, Sztuki, Sportu i Turystyki UM w Kaliszu. Lokalizacja: ul. Pułaskiego 33.

System wystawienniczy dla Miejskiej Biblioteki w Kaliszu.


 • Okręg: Osiedle Asnyka nr 92
 • Koszt: 25000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Projekt obejmuje zakup plenerowego systemu wystawienniczego, na którym będą eksponowane wystawy realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kaliszu. Lokalizacja: ul. Legionów 66 – przed Biblioteką Główną.

Centrum zabawy i rozwoju dla dzieci na świeżym powietrzu. Małpi gaj/balance Park ze strefą dla malucha.


 • Okręg: Osiedle Majków nr 94
 • Koszt: 110000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Strefa zabaw i rozwoju fizycznego dzieci. Małpi gaj/balance park plus mały plac zabaw. Mały małpi gaj w trójkącie lub kwadracie – wspinaczka po siatce, przeszkody np. mostek, sky surfer, zygzak, domino podwieszane, opony. Elementy placu zabaw: huśtawki kubełek i zwykła, bujak, tyrolka, element dla malucha, twierdza z przeszkodami, zjeżdżalnią i wspinaczką, tubą. Kamerka lub chociaż atrapa kamerki by odstraszyć wandali. Lokalizacja: dz. nr 4/17 w części obręb 09.

Budowa zewnętrznej siłowni na skwerze pomiędzy budynkami Armii Krajowej 15-21

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Dobrzec P nr 95
 • Koszt: 130000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Na skwerze wydzielić z działki nr 322/2 teren o powierzchni około 500 m2 pod budowę przedmiotowej siłowni wraz z zagospodarowaniem terenu (zieleń i alejki). Siłownia powinna obejmować 7-10 urządzeń do ćwiczeń. W koszcie zadania należy uwzględnić projekt i nadzór.

Malujemy historię. Mural Nowej Synagogi w Kaliszu przy ulicy Krótkiej.


 • Okręg: Osiedle Śródmieście II nr 96
 • Koszt: 19000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Celem zadania jest upamiętnienie zburzonej w 1940 r. Synagogi (Nowej) Reformowanej w Kaliszu poprzez wykonanie muralu, którego treści plastyczne odwoływać się będą do znanych wizerunków (bryły) tejże Synagogi. Mural o treści historycznej – co istotne – zostanie wykonany na przygotowanym nowym tynku wapienno-cementowym na fragmencie – relikcie historycznego ogrodzenia Synagogi Reformowanej (mur stanowi własność Miasta Kalisza). Upamiętnienie bożnicy żydowskiej istniejącej do 1940 roku przy ulicy Krótkiej, zburzonej w czasie II wojny światowej w formie muralu będzie stanowiło miejsce zadumy i pamięci o przeszłości, a przez swoje położenie, będzie pomocne w utrwaleniu tożsamości historycznego Przedmieścia Wrocławskiego i właściwym odczytaniu topografii historycznej Miasta Kalisza.

Łąka kwiatowa ul. Podmiejska od strony ronda Westerplatte. Lewa strona na wysokości wieżowca SM „Dobrzec”.


 • Okręg: Osiedle Dobrzec P nr 97
 • Koszt: 35000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Teren należy zrekultywować. Aktualnie jest to obszar zielony – trawnik, przygotować pod zasiew i wykonać zasiew.

Remont boiska sportowego na Polach Marsowych osiedla „Dobrzec” w Kaliszu.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Dobrzec W nr 98
 • Koszt: 130000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie obejmuje m.in. wymianę nawierzchni na boisku piłkarskim.

Naturalny plac zabaw w Parku nad Krępicą.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Korczak nr 100
 • Koszt: 112000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Projekt dotyczy wykonania strefy do zabaw dla dzieci z wykorzystaniem naturalnego ukształtowania terenu przy Parku nad Krępicą – za Krępicą od strony nowych bloków. Projekt zakłada zakup i montaż urządzeń typu zjeżdżalnia skarpowa, ścianka wspinaczkowa montowana na skarpie, tunel montowany na skarpie, tyrolka. Osiedle Korczak od lat się powiększa, przybywają nowe bloki a tym samym rośnie liczba mieszkańców osiedla. Niestety systemy ogradzania się bloków nie sprzyjają integracji dzieci z osiedla, dlatego w Parku przyda się otwarta strefa przeznaczona dla dzieci. Idealnym miejscem jest skarpa przy Krępicy od strony nowych bloków. Zimą skarpa jest miejscem zjazdów na sankach, jednak latem nie żadnej użytkowej funkcji. Przestrzeń dla dzieci jest tam bardzo potrzebna i na pewno zwiększy atrakcyjność tego miejsca.

Osiedlowy nordic walking.


 • Okręg: Osiedle Dobrzec P nr 101
 • Koszt: 12550,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Projekt zakłada utworzenie osiedlowej grupy osób uprawiających nordic walking na terenie osiedla Dobrzec P, Pól Marsowych i Pól Dobrzeckich w Kaliszu. W ramach projektu trenerzy Kalisia Nordic Team przeszkolą 20 osobową grupę chętnych z techniki chodu nordic walking oraz z zasad treningu outdoorowego. Szkolenie będzie obejmowało 4 zajęcia z trenerem każde po półtorej godziny. Przewiduje się opiekę 2 trenerów na 20 osobową grupę uczestników. Kurs będzie obejmował: - naukę optymalnej rozgrzewki i niezbędnych ćwiczeń rozciągających, - naukę techniki chodu od A do Z, - prawidłowy dobór kijów, - pakiet ćwiczeń outdoorowych i integracyjnych z kijami oraz wykorzystaniem sprzętu sportowego, - ćwiczenia korygujące błędy i doskonalące technikę chodu, - videoanaliza chodu uczestników na zakończenie zajęć. W trakcie trwania kursu z grupy uczestników zostanie wytypowana jedna osoba, która po zakończeniu zajęć będzie odpowiedzialna za utworzenie grupy grupy osiedlowej. Grupa osób będzie spotykała się w wyznaczonym przez siebie czasie i odbywała treningi nordic walking na terenie osiedla Dobrzec P, Pól Marsowych i Pól Dobrzeckich w Kaliszu. Dla grupy zostaną zakupione kije rekomendowane do uprawiania nordic walking wraz z pokrowcem oraz gumy do ćwiczeń outdoorowych w ilości 20 sz. Kije będą wypożyczane uczestnikom zajęć. Każdy uczestnik projektu otrzyma nerkę (pas biodrowy) oraz butelkę na wodę. Grupa osiedlowa otrzyma wsparcie w postaci jednego treningu w mcu z trenerem Kalisia Nordic Team do końca roku 2022

Zaloguj się

Nie posiadasz konta?

Wprowadź swoje dane

PESEL:

Posiadasz konto?