Budżet Obywatelski 2021

Lista projektów poddanych pod głosowanie, projekty ogólnomiejskie zielone

Ogród deszczowy Plac Rozmarek.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie zielone nr Z1
 • Koszt: 250000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Ogród deszczowy to rodzaj budowli hydrotechnicznej zawierającej w sobie rozwiązania wynikające wprost z architektury krajobrazu oraz będący jedną z form ogrodu. Ogród deszczowy ma stanowić głównie zrównoważony system odwadniający  i będzie on zbierał wody opadowe (głównie) i roztopowe a następnie stopniowo oddawał je do środowiska. Ogród zostanie wyposażony w elementy typowe dla kanalizacji deszczowej mające zapobiegać nadmiernemu gromadzeniu się wody  w przypadku deszczu nawalnego i ekstremalnego. Ogród deszczowy przybierze formę zagłębienia ukształtowanego w terenie zielonym, które przez zaprojektowany system warstw o różnej przepuszczalności i chłonności wody, imitować będzie procesy występujące w naturalnych miejscach okresowego zbierania się nadmiaru wody. Poprzez swoją konstrukcję ma właściwości odbierania nieregularnych napływów wody tym zapobiegając samym skutkom burz i nawałnic. Zazwyczaj jest przeznaczony do oczyszczania wody przed właściwą infiltracją. Jest to jedno z zalecanych urządzeń w ekologicznych ogrodach i miastach, może zawierać w sobie mały, bardziej wodoszczelny obszar stopniowo oddający nagromadzoną wodę. Ogród deszczowy będzie zawierać strefę wodoszczelną, która zatrzyma wodę przez dłuższy czas na jego dnie. Wody te będą udostępnione grupie nasadzeń specjalnie dobranych różnych gatunków roślin: hygrofitów lub rzadziej helofitów czy hydrofitów. Będzie zbudowany dla przyjmowania wód spływających z dachów, jezdni, chodników i innych powierzchni o ograniczonej retencji przy obfitych opadach. Pełnić będzie funkcję oczyszczającą wodę przed odprowadzeniem jej dalej do gruntu poprzez elementy zmodyfikowanej kanalizacji deszczowej będzie odprowadzał nadmiary wody niemożliwe do zatrzymania w miejscu ich ujęcia. Poprzez swą budowę spowoduje, że odpływ wód opadowych będzie znacznie wydłużony w czasie. Pozwoli to spłaszczyć falę wezbraniową. W istniejącym systemie kanalizacji deszczowej, sprawi, że znacznie większa część tych wód będzie dostępna dla roślin obecnie znajdujących się w projektowanej lokalizacji jak i dla nasadzeń zaprojektowanych dla realizacji projektu.

Budowa miejskiej tężni solankowej.

Projekt zwycięski
 • Okręg: projekty ogólnomiejskie zielone nr Z3
 • Koszt: 400000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zaprojektowanie i wykonanie miejskiej tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niej zielenią, drzewkami, krzewami oraz ławkami dla osób korzystających z tężni. Lokalizacja: Park Przyjaźni.

Osiedlowy zakątek lawendowo-lipowy.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie zielone nr Z4
 • Koszt: 30000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Aleja obsadzona miododajnymi drzewami, krzewami i bylinami. Obsadzenie skarp przy jeziorku płozakami, lawendą itp. Lokalizacja: Jezioro u Grona, plac od ulicy Piwonickiej Zagorzynek.

Kaliski Ogród z Pasieką na terenie UAM przy ul. Nowy Świat.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie zielone nr Z5
 • Koszt: 28000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Realizacja projektu będzie polegała na zaaranżowaniu zielonej przestrzeni z ulami i zapleczem edukacyjnym.  Na zabezpieczonym i stale monitorowanym terenie UAM stanie 6 uli. Do każdego z nich zostanie przypisana jedna z liter, odpowiadająca literom z nazwy naszego miasta KALISZ. Zanim zasiedlą je pszczoły – ule zostaną ozdobione przez uczniów kaliskich szkół i przedszkoli. Dodatkowo zostaną przeprowadzone nasadzenia i zasiewy roślin nektarodajnych. Kolorowe  i odpowiednio skomponowane mieszanki kwiatów łąkowych będą cieszyć oko oraz będą pyszną stołówką dla miejskich pszczół oraz dzikich zapylaczy, co istotnie wpłynie na kształtowanie w nas postaw proekologicznych i wpłynie na warunki bytowania wszystkich owadów zapylających. Kaliski Ogród z Pasieką będzie bazą do prowadzenia warsztatów i akcji edukacyjnych. Każdy będzie mógł się dowiedzieć jak wygląda życie pszczół, jakie rolę odgrywają one w naszym środowisku, jak powstaje miód oraz inne produkty pszczele, jaki wpływ mają one na nasze zdrowie oraz na czym  właściwie polega praca pszczelarza. Ponadto mieszkańcy będą na bieżąco informowani w Internecie i w mediach społecznościowych o kolejnych zabiegach prowadzonych na pasiece, by stale być na bieżąco z rytmem życia pszczół. Dla bezpieczeństwa ule będą ogrodzone,  a na ogrodzeniu zostaną zamieszczone tablice informujące o obecności owadów. Dodatkowo pasieka będzie posiadała indywidualny numer weterynaryjny. Ponadto opiekun pasieki opracuje zbiór zasad bezpieczeństwa, których trzeba będzie przestrzegać. Zasady te będą odpowiednio wyeksponowane w pobliżu pasieki. Opiekun pasieki będzie także opłacać składkę ubezpieczeniową NW (od pożądleń). Kaliski Ogród z Pasieką może stać się miejscem licznych zielonych, edukacyjnych projektów, które uatrakcyjnią dziecięcą naukę, a być może przyczynią się do narodzin nowej pasji. Dzięki pszczołom kwietny ogród będzie nie tylko piękny, ale również pożyteczny, a miasto zyska nową i najlepszą, bo proekologiczną reklamę. Ulami  i ogrodem opiekować się będą kaliscy pszczelarze i chętni wolontariusze.

Wielozmysłowy ogród możliwości – budowa ogrodu sensorycznego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Kaliszu.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie zielone nr Z6
 • Koszt: 340000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Głównymi czynnikami prawidłowego rozwoju dziecka jest ruch i pobyt na świeżym powietrzu. W ramach budżetu obywatelskiego chcemy stworzyć infrastrukturę, dzięki której powstanie ogród polisensoryczny na terenie naszej szkoły. Dzięki tej małej architekturze dzieci będą miały możliwość poznania różnorodnych materiałów. W ramach realizacji wykonane zostaną ścieżki o różnych fakturach (np. kostka, żwir, piasek) oraz kwietniki z roślinami o zróżnicowanych właściwościach (rośliny szumiące – stymulujące zmysł słuchu oraz mini fontannę, rośliny pachnące – rozwijające zmysł węchu czy rośliny wielobarwne o ciekawej fakturze – pobudzające zmysł wzroku i dotyku). W naszym ogrodzie znajdzie się również miejsce na grządki warzywne, ale również niski labirynt oparty na roślinach żywopłotowych. Projekt ogrodu zostanie wpisany w istniejące rośliny  i drzewa oraz plac zabaw. Ideą ogrodu sensorycznego jest pobudzenie wszystkich zmysłów, które u uczniów wymagają dodatkowej stymulacji. Ogród będzie również spełniał pożyteczną rolę jako zaplecze pokarmowe dla ptaków, owadów i małych ssaków oraz przyczyni się do poprawy stanu zieleni w mieście jak i zwiększeniu bioróżnorodności.

Zielone centrum Majkowa – skwer.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie zielone nr Z7
 • Koszt: 145000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Elementy zielonego skweru: rośliny niewymagające stałego podlewania, drzewa i inne rośliny do zapylania dla pszczół, kolorowe krzewy, lawenda, ozdobne trawy, ozdobne kamyki – dotyczy obu skwerków. Skwerek przy przedszkolu dodatkowo: ławka i śmietnik. Skwerek przy lecznicy dla zwierząt: utwardzona ścieżka w połowie skwerku, stół do gry w szachy, ławeczki, elementy dla dzieci – bujaki lub inny mały zestaw, kosz, kosz na odchody, pojemnik na odchody psów, stojak na sadzonki, pergole do zacienienia, toaleta dla psów w formie małej piaskownicy z tabliczką informacyjna. Lokalizacja: osiedle Majków, dwa skwerki – obiekty zielone podzielone ulicą Reymonta. Jeden przy przychodni dla zwierząt, drugi przy przedszkolu.

Zaloguj się

Nie posiadasz konta?

Wprowadź swoje dane

PESEL:

Posiadasz konto?