Budżet Obywatelski 2021

Lista projektów poddanych pod głosowanie, projekty ogólnomiejskie

Zakup tramwaju wodnego na Prosnę.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 1
 • Koszt: 245000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie zakłada zakup tramwaju wodnego „Barbara i Bogumił” - jednostki wodnej, składającej się z dwóch kadłubów – nazywanej także katamaranem. Dzięki swojej konstrukcji umożliwia żeglugę nawet przy niskim stanie wody w rzece. Tramwaj wodny będzie kursował po rzece Prośnie z możliwością cumowania do wnioskowanego pomostu. Tramwaj wodny ma służyć rekreacji na Prośnie, podnieść walory turystyczne naszego miasta a zarazem nawiązywać do tradycji rejsów spacerowych po rzece w Kaliszu. Zrealizowane zadanie szczególnie wzbogaci ofertę rekreacyjną w okresie od wiosny do jesieni, pozwalając także miastu organizować wydarzenia rekreacyjne i kulturalne na rzece np. Dni Kalisza, Rejs Świętojański, Święto Rzeki Prosny. Tramwaj wodny ma służyć do przewozu jednocześnie do 12 pasażerów plus 2 osoby obsługi. Aby możliwe było użytkowanie konieczny jest też zakup pomostu pływającego w nawiązaniu do wymogów bezpieczeństwa określonych przez inspektorat PRS. Zadanie jest zgodne z postulatami i oczekiwaniami mieszkańców oraz wpisuje się w ideę przywrócenia rzeki miastu. Tramwaj wodny zostanie wykonany w sposób nie tylko bezpieczny i praktyczny, ale też komfortowy i estetyczny. Swoją stylistyka wizualną nawiązywać będzie do początku XX wieku, przyczyniając się do promocji Kalisza jako miasta sportretowanego w powieści „Noce i Dnie” Marii Dąbrowskiej.

Remont i modernizacja nawierzchni boiska sportowego – ogólnodostępnego przy Szkole Podstawowej nr 15 w Kaliszu.

Projekt zwycięski
 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 3
 • Koszt: 297443,52 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Głównym założeniem projektu jest remont i modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 15 w Kaliszu, polegającej na wymianie nawierzchni boiska z trawy sztucznej na poliuretanowe ELTAN EPDM , o wymiarach 44x24 m. Projekt obejmuje wymianę nawierzchni boiska i stworzenie infrastruktury dla uprawiania piłki nożnej, piłki ręcznej, koszykówki. Celem jest stworzenie bezpiecznego miejsca do uprawiania ww. dyscyplin sportowych dla uczniów szkoły oraz mieszkańców środowiska lokalnego Miasta Kalisza. Roczny budżet Zespołu nie wystarcza na tak ważne, ale tak kosztowne inwestycje. Infrastruktura sportowa ze względu na intensywne użytkowanie (11 lat) jest w bardzo złym stanie,  co stwarza dodatkowe niebezpieczeństwo dla użytkowników, zwłaszcza dzieci i młodzieży.

NIECH BRZMI MUZYKA – Zakup instrumentów dla kaliskiej szkoły muzycznej.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 4
 • Koszt: 40000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Celem projektu jest zakup instrumentów muzycznych wykorzystywanych w nauce gry prowadzonej w Państwowej Szkole Muzycznej I  i II st. im Henryka Melcera w Kaliszu. Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Kalisz i stąd głównie pochodzą środki finansowe pozwalające na zakup instrumentów przeznaczonych dla naszych uczniów. Nauka w szkole muzycznej odbywa się w godzinach popołudniowych i jest dodatkowym obowiązkiem szkolnym dla dzieci i młodzieży. Rozumiejąc towarzyszący jej wysiłek materialny, prowadzimy wypożyczalnię instrumentów, tak aby uczeń poznający tajniki gry na danym instrumencie mógł nim dysponować na co dzień, nie inwestując środków finansowych niezbędnych do jego zakupu. Utrzymanie jak i podnoszenie poziomu kształcenia stawia przed szkołą wymóg dysponowania coraz doskonalszymi instrumentami muzycznymi  i temu celowi ma służyć realizacja tegorocznego projektu zgłoszonego w ramach Budżetu Obywatelskiego. Tworzenie wniosku poprzedziła dokładna analiza aktualnego stanu posiadania instrumentarium PSM, wskazująca na najpilniejsze potrzeby występujące w różnych grupach instrumentów.

Zakup wolnościowych książek dla kaliskich bibliotek!


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 6
 • Koszt: 5216,80 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Mises, Hoppe, Hayek… Ilu kaliszan zna nazwiska tych wielkich wolnościowych myślicieli? W ramach projektu planowany jest zakup 26 wolnościowych książek (każda z nich w 4 egzemplarzach) napisanych przez autorów z wielu krajów świata. Książki znajdujące się na liście opisują filozofię wolnościowej myśli ekonomicznej, prawnej oraz społeczno-politycznej. Wiele z nich jest dobrym wstępem do zrozumienia mechanizmów funkcjonowania państwa i gospodarki wolnorynkowej. Książki zostaną przekazane Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu.

Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu – „Ekologiczna Ścieżka Kropli Wody”.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 7
 • Koszt: 295000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis:  1. Projekt obejmuje wykonanie biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzysząca obejmującą:  a) oczyszczalnię - reaktor biologiczny, b) system rozsączający ścieki oczyszczone do ziemi oraz zbiorniki retencyjne (zamknięte) lub oczka wodne o charakterze denitryfikacyjnym, c) przepompownie do odprowadzenia nieczystości w miejscach braku spadków grawitacyjnych, d) koryta odprowadzające ścieki z boksów dla psów ułożonych równolegle. 2. Opracowanie niezbędnej dokumentacji związanej z uzyskaniem pozwoleń na budowę, operat wodno-prawny, dokumentację techniczną itp. wymagane do realizacji zadania. 3. Proponowana biologiczna oczyszczalnia ścieków typu SBR polega na wykorzystaniu biologicznej technologii porcjowego oczyszczania ścieków osadem czynnym. W oczyszczalni działającej w technologii SBR proces podzielony jest na cykle realizowane w ciągu doby. Ilość cykli oraz czas ich trwania zależy od wielkości systemu oraz charakterystyki ich dopływu. Każdy z cykli podzielony jest na fazy, które umożliwiają zajście procesu w prawidłowej kolejności. Kluczowym elementem tego rozwiązania jest konfiguracja, niezawodność układu i wyposażenia sterującego.  4. Ścieki oczyszczone będą wykorzystywane do celów gospodarczych co zmniejszy zużycie wody i związane z tym koszty obsługi schroniska. Zmieniający się klimat powoduje, że należy  wykorzystywać każdą uzyskaną kroplę wody. Cała instalacja będzie wpisywała się w akcję Wód Polskich Stop suszy.

Modernizacja boiska do gry w koszykówkę/siatkówkę.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 8
 • Koszt: 299000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Projekt obejmuje modernizację boiska sportowego do gry w koszykówkę/siatkówkę dla społeczności Szkoły Podstawowej nr 4 i aktywnych mieszkańców Kalisza z przeznaczeniem do rekreacyjnego uprawiania sportu na świeżym powietrzu. Istniejące miejsce wyposażone jest tylko w jedno wielofunkcyjne stare boisko – do gry w piłkę ręczną. Drugie boisko – do gry w  koszykówkę/siatkówkę posiada zdeformowaną asfaltową nawierzchnię. Zasadniczym celem modernizacji jest umożliwienie spędzenie wolnego czasu w sposób aktywny przez młodziez i dorosłych mieszkańców miasta. Integracja rodzin oraz aktywizacja imprez sportowych i rekreacyjnych na osiedlu to kolejny cel zadania. Najważniejszym jednak wydaje się stworzenie zaplecza do regularnych zajęć dla młodzieży i dorosłych w bezpiecznych i przyjaznych warunkach.

Gra miejska całoroczna na urządzenia mobilne.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 9
 • Koszt: 75000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Stworzenie całorocznej gry miejskiej z elementami historycznymi ma na celu podniesienie atrakcyjnosci naszego miasta dla jego mieszkańców oraz turystów. Gra zostałaby stworzona na urządzenia mobilne z mozliwościami modyfikacji scenariuszy.

Rozbudowa skateparku przy ulicy Parkowej.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 10
 • Koszt: 300000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Rozbudowa i unwocześnienie skateparku przyczyni się do rozwoju aktywności fizycznej kaliszan oraz poprawi bezpieczeństwo z uwagi na bardzo dużą liczbę użytkowników. Ze skateparku korzystają kaliszanie od lat 7 do 60.

SenioraNet – bezpłatne szkolenia z obsługi Internetu, w tym punkt darmowej diagnozy i porad.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 16
 • Koszt: 195500,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: 8-godzinne bezpłatne kursy z obsługi internetu, smartfonów i komputerów dla osób w wieku 60+ dla grupy około 330 seniorów, rekrutowanych w otwartym naborze oraz doradztwo z obsługi komputera, internetu i urządzeń mobilnych. Komputery i smartfony kupione w ramach projektu będą służyć jako sprzęt szkoleniowy dla seniorów, a na zakończenie całego cyklu szkoleń będą rozlosowane wśród uczestników jako nagrody za udział w szkoleniach. Doradztwo włącznie z diagnozą ewentualnych awarii sprzętu będzie się odbywać przez cały rok, w jeden dzień w tygodniu. Oba działania będą wzbogacone  o kampanię informacyjno-promocyjną w okresie styczeń – grudzień 2021,w tym o emisję spotów telewizyjnych z instrukcją obsługi internetu, komputerów i smartfonów.  Lokalizacja: Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Babina 1.

Budowa kortu centralnego na obiekcie OSRiR Kalisz.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 17
 • Koszt: 290000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Wybudowanie kortu centralnego stworzy możliwość organizacji imprez rangi mistrzostw Polski, a także turniejów międzynarodowych.

Zielony szlak po zdrowie.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 18
 • Koszt: 75000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Siedem punktów do ćwiczeń. Elementy z drewna rozmieszczone przy ścieżce rekreacyjnej. Przy każdym punkcie tabliczka wyjaśniająca przeznaczenie danego urządzenia. Elementy opisane w projekcie budowlano-wykonawczym zagospodarowania terenu jeziora Grona. Dopuszcza się możliwość zestawienia w formie zwartego placu – miejsca do ćwiczeń. Lokalizacja: teren przy jeziorze u Grona i ul. Piwonickiej Zagorzynek.

Nowoczesny tor rowerowy PUMPTRACK.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 20
 • Koszt: 300000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Nowoczesny i bezpieczny tor rowerowy, w skład którego wchodzą zakręty oraz muldy. Pumptrack należy wykonać w bliskim sąsiedztwie miejsca do gry w piłkę. Lokalizacja: teren zbiornika Grona od strony ulicy Piwonickiej.

Trampolinowy plac zabaw


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 22
 • Koszt: 65000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Jest to zestaw trampolin pozwalający na skoki z jednej trampoliny na drugą, stworzony w ten sposób park trampolin służy do skakania dla kilku dzieci jednocześnie. Trampolina ziemna przeznaczona jest dla dzieci i osób dorosłych. Z trampoliny nie można spaść, gdyż jest montowana w zagłębieniu, a jej górna powierzchnia jest zabezpieczona po obwodzie, przed urazami podczas upadków chroni osłona wokół maty pokryta nawierzchnią amortyzującą, ze względów bezpieczeństwa ćwiczącego jedna trampolina jest przeznaczona dla jednej osoby. Mata do skakania wykonana jest z klocków z tworzywa sztucznego zawieszonych na stalowych linach. Lokalizacja: Park Przyjaźni.

Rolkowisko na Zagorzynku.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 23
 • Koszt: 220000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Wykonanie odcinka trasy rekreacyjnej. Odcinek zaznaczony na projekcie. Projekt budowlano-wykonawczy zagospodarowania jeziora Grona. Długość ścieżki dostosowana do długości uporządkowanego terenu + ławki i kosze. Lokalizacja: teren przy Gronach od ulicy Piwonickiej.

Prelekcja na temat zadłużenia miasta Kalisza.

Projekt zwycięski
 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 24
 • Koszt: 700,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Projekt zakłada prelekcję Mateusza Antolczyka na temat zadłużenia miasta Kalisza. Lokalizacja: Sala Recepcyjna w Ratuszu.

I Kaliski Festiwal Gier Planszowych.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 25
 • Koszt: 49000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Kaliski Festiwal Gier Planszowych to wydarzenie, które sprawi, że w rodzinnej atmosferze mieszkańcy Kalisza i okolic będą mogli spędzić niezapomniany czas ze sobą. Uczestnicy festiwalu będą mieli okazję zapoznać się z nowościami wydawnictw, poznać zasady, zagrać, brać udział w konkursach, turniejach czy zakupić gry. Festiwal będzie również poszerzony o dodatkowe atrakcje branży rozrywkowej, jak gry karciane, gry komputerowe, stoiska dla chętnych wystawców – koszulki, akcesoria itp.  Na festiwal zaprosimy artystów, ale również zorganizujemy kącik literacki czy zorganizujemy czas dla najmłodszych. Przed obiektem zachęcimy do wystawienia food trucków. Wiele wydawnictw już wstępnie wyraziło chęć udziału w takiej inicjatywie. Lokalizacja: Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji, Hala „ARENA”, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24.

Wydanie książki, albumu i filmu z okazji 10-lecia Miejskiego Klubu Sportowego.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 26
 • Koszt: 50000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Projekt ma na celu wydanie książki, albumu oraz nagranie filmu z okazji 10-lecia Miejskiego Klubu Sportowego Kalisz  Sp. z o.o.

Mecz gwiazd kaliskiej siatkówki.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 29
 • Koszt: 50000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Projekt ma na celu zorganizowanie meczu gwiazd kaliskiej siatkówki w Hali Kalisz Arena, upamiętniającego wielkie sukcesy kaliskiej siatkówki.

Publikacja książki w wersji papierowej pt. „Kaliszanie na ringu 1932-2019” autorstwa Janusza Stabno.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 30
 • Koszt: 40000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Publikacja ta – jako materiał o charakterze „wielobiograficznym” - opisuje szczegółowo sportowe biografie 32 osób, które  w okresie wyczynowego uprawiania szlachetnej szermierki na pięści reprezentowały barwy kaliskich klubów w okresie 87 lat funkcjonowania tej dyscypliny w najstarszym polskim mieście. Przy czym istotnym elementem tego materiału jest szczegółowy opis osiągania przez głównych bohaterów publikacji ich najistotniejszych wyników sportowych z akcentem na skatalogowanie nazwisk ich ringowych rywali, pośród których bardzo często można znaleźć największych mistrzów pięści z Polski i z innych krajów. W każdej biografii – w całym zresztą materiale – duży nacisk położony jest na fakt powiązania każdej z przedstawianej postaci z klubami  prowadzącymi swoją działalność szkoleniową na terenie Kalisza. Dzięki temu każdy wynik sportowy bohaterów poszczególnych części publikacji stanowi wprost promocję Kalisza, jako ośrodka szkoleniowego w pięściarstwie olimpijskim. Ponadto każda z biografii – obok zapisów tekstowych – wyposażona jest w materiał fotograficzny, stanowiący ilustracyjne uzupełnienie  zawartych w tekście informacji z podaniem źródła pochodzenia wszystkich wykorzystanych zdjęć. Każda biografia opracowana została w oparciu o materiał prasowy zebrany podczas kwerendy w Bibliotece Narodowej  w Warszawie, w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego oraz Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu. Dodatkowo – w przypadku biografii osób żyjących – zawartość publikacyjna stanowi sumę zapisów prasowych oraz wywiadu swobodnego w oparciu  o listę pytań problemowych. Katalog źródłowy w postaci bibliografii jest zamieszczony w publikacji, jako jej integralna część. Poza częścią stricte biograficzną, dotyczącą 32 postaci, publikacja zawiera także listę nazwisk zawodników kaliskich klubów – w formie Leksykonu – którzy także dla barw najstarszego miasta w Polsce zdobywali medale na zawodach rangi mistrzowskiej różnego szczebla.

Zaloguj się

Nie posiadasz konta?

Wprowadź swoje dane

PESEL:

Posiadasz konto?