Budżet Obywatelski 2021

Lista projektów poddanych pod głosowanie, Osiedle Korczak

Renowacja dziedzińca na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu.

Projekt zwycięski
  • Okręg: Osiedle Korczak nr 7
  • Koszt: 130000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Renowacja dziedzińca Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu o pow. 380 m2 polega na wykonaniu prac brukarskich. Jest projektem priorytetowym w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci oraz innych osób przebywających na terenie obiektów szkoły, w tym na dziedzińcu oraz poprawy estetyki tego miejsca. Obecnie nawierzchnia jest popękana i nierówna, m.in. w wyniku kilkudziesięcioletniego użytkowania, rozrastania się korzeni drzew oraz zmieniających się warunków atmosferycznych. W czasie ferii letnich w 2014 r. na terenie szkoły przeprowadzane były prace związane z termomodernizacją linii ciepłowniczej. Wjeżdżały tam ciężarówki, koparki, magazynowane były betonowe elementy oraz inne materiały, które także naruszyły strukturę istniejącej nawierzchni. Próba powrotu do stanu poprzedniego nie była możliwa. Wykonawcy pokryli teren grysem, ale technologia  w warunkach szkolnych nie sprawdziła się. Nadal teren szkolny jest nierówny, grys odpada, co stanowi zagrożenie dla dzieci i osób tam przebywających, m.in. podczas przerw śródlekcyjnych, zajęć dydaktyczno-wychowawczych  i opiekuńczych, zawodów sportowych, organizowanych pikników rodzinnych integrujących środowisko lokalne,  w trakcie realizacji programu „Trener osiedlowy”, po zajęciach szkolnych dla mieszkańców wraz z dziećmi, którzy chcą spędzić wolny czas na terenie obiektów szkoły.

Budowa parkingu zlokalizowanego pomiędzy budynkami ul. Ludowa 2 a Staszica 6.


  • Okręg: Osiedle Korczak nr 52
  • Koszt: 130000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Budowa parkingu wraz z oznakowaniem oraz modernizacja miejsc postojowych na terenie osiedla Korczak dla mieszkańców ulic: Ludowa, Urzędnicza, Staszica i ościennych.

Zaloguj się

Nie posiadasz konta?

Wprowadź swoje dane

PESEL:

Posiadasz konto?