Budżet Obywatelski 2021

Lista projektów poddanych pod głosowanie, Osiedle Kaliniec

Drzewko solarne przy przystanku Górnośląska Kaliniec.


  • Okręg: Osiedle Kaliniec nr 15
  • Koszt: 100000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zaprojektowanie i wykonanie drzewka solarnego, które po naładowaniu przez słońce mogłoby ładować przez USB telefony, a wieczorem podświetlałoby siebie na kolorowo.

Budowa miejsc postojowych przy Żłobku nr 3 w Kaliszu przy ul. Bogumiła i Barbary 14a.


  • Okręg: Osiedle Kaliniec nr 31
  • Koszt: 95000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Budowa 10 miejsc postojowych dla mieszkańców osiedla Kaliniec i rodziców dzieci uczęszczających do Żłobka nr 3  w Kaliszu.

Wymiana nawierzchni drogowej pomiędzy budynkami wielorodzinnymi w Kaliszu pomiędzy ulicą Polną 13 a Polną 15.


  • Okręg: Osiedle Kaliniec nr 32
  • Koszt: 130000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Propozycja zadania do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego zakłada wymianę nawierzchni drogowej, usunięcie starej i uszkodzonej nawierzchni z trylinki. Przedmiotowa droga stanowi istotny ciąg komunikacyjny dla mieszkańców budynku ulica Polna 13, Polna 15, Młynarska 14 oraz właścicieli i użytkowników garaży na działce  należącej do KSM L-W.

Wykonanie monitoringu miejskiego na placu zabaw przy ul. Młynarskiej.


  • Okręg: Osiedle Kaliniec nr 33
  • Koszt: 45000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Plac zabaw jest wydzielonym miejscem przeznaczonym do zabawy dzieci, miejscem aktywności i wypoczynku,  w którym dzieci powinny bezpiecznie spędzać czas. Wokół placu rozstawiane są ławki dla opiekunów bawiących się dzieci. Niestety często w ostatnim czasie dochodzi do zgromadzeń osób zachowujących się niecenzuralnie, co sprawia, że dzieci boją się przychodzić korzystać z placu zabaw. W związku ze zgłaszanymi interwencjami mieszkańców  w sprawie przesiadujących na placu zabaw osób starszych, zachowujących się głośno, agresywnie i wulgarnie wskazane byłoby zamontowanie kamer podłączonych do systemu monitoringu wizyjnego. Monitoring zapewniłby bezpieczeństwo osób przebywających na placu zabaw oraz monitorowałby ewentualne próby dewastacji wyposażenie placu zabaw. Montaż kamer ma na celu ukierunkowanie pracy stałego zespołu operatorów monitoringu na obserwację  i reagowanie w sytuacjach stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia osób oraz mienia znajdującego się w obszarze objętym dozorem kamer. Operatorzy sygnalizowaliby odpowiednim podmiotom zaobserwowane przypadki: fizycznej przemocy i innych agresywnych zachowań młodzieży; obecności osób leżących lub których wygląd albo zachowanie wskazuje, że wymagają one pomocy; kradzieży lub niszczenia mienia; naruszenia zakazów lub nakazów określonego zachowania się w miejscach publicznych (np. zakazu spożywania napojów alkoholowych);  przestrzegania środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt; zaśmiecania lub zanieczyszczania miejsc ogólnie dostępnych. 

Modernizacja dwutorowej bieżni lekkoatletycznej i skoczni do skoku w dal.

Projekt zwycięski
  • Okręg: Osiedle Kaliniec nr 55
  • Koszt: 128840,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Celem projektu jest powstanie obiektów, dających okazję do czynnego wypoczynku, promowania zdrowego stylu życia, zarówno przez uczniów SP4 jak i mieszkańców osiedla Kaliniec. Szkoła jest miejscem jednoczącym społeczność lokalną, a więc dobrą lokalizacją inwestycji sportowych. Bezpieczne obiekty to również zachęta do uprawiania sportu, jest narzędziem edukacyjno-dydaktycznym, walki z otyłością, wadami narządu ruchu, odciągania młodzieży od gier komputerowych – problemem tak poważnym i częstym u młodzieży. Musimy i chcemy z tym walczyć, dlatego uważamy, że inwestycja w nowoczesne obiekty sportowe to inwestycja w przyszłość mieszkańców. Beneficjentami projektu będą zarówno uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 jak i mieszkańcy osiedla Kaliniec oraz mieszkańcy Miasta Kalisza. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, aktywne spędzanie czasu wolnego, aktywności rodzinne.

Zaloguj się

Nie posiadasz konta?

Wprowadź swoje dane

PESEL:

Posiadasz konto?