Budżet Obywatelski 2021

Lista projektów poddanych pod głosowanie, Osiedle Dobrzec P

Przestrzenny napisz KALISZ przy Hali Arena.


  • Okręg: Osiedle Dobrzec P nr 12
  • Koszt: 90000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zaprojektowanie i wykonanie oraz umieszczenie instalacji przestrzennej w formie napisu Kalisz z materiału luminescencyjnego.

Budowa zewnętrznej siłowni na skwerze pomiędzy budynkami Armii Krajowej 15-21.


  • Okręg: Osiedle Dobrzec P nr 29
  • Koszt: 130000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Na skwerze wydzielić z działki nr 322/2 teren o powierzchni około 500 m2 pod budowę przedmiotowej siłowni wraz  z zagospodarowaniem terenu (zieleń i alejki). Siłownia powinna obejmować 7-10 urządzeń do ćwiczeń. W koszcie zadania należy uwzględnić projekt i nadzór.

Poszerzenie drogi wewnętrznej przy al. Wojska Polskiego 4, 6, 8, 10B na osiedlu Dobrzec w Kaliszu.


  • Okręg: Osiedle Dobrzec P nr 49
  • Koszt: 30959,60 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Projekt obejmuje poszerzenie łuku drogi wewnętrznej przy al. Wojska Polskiego 4, 6, 8, 10B w Kaliszu poprzez: usunięcie około 41 mb krawężników betonowych, 10,5 m2 płyt chodnikowych o wymiarach 25x25 cm, usuniecie  i wyrównanie terenu na pow. około 180 m2 (głębokość około 30 cm) oraz budowę drogi asfaltowej na powierzchni około 180 m2 i ułożeniem około 38 mb nowego krawężnika betonowego – na podstawie wcześniej opracowanej dokumentacji projektowej zgodnej z obecnie obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i właściwymi normami dotyczącymi tego typu inwestycji.

Zagospodarowanie terenu zielonego zlokalizowanego pomiędzy parafią św Jana Pawła II, a blokiem przy ulicy ks. J. Kaczorowskiego 9.

Projekt zwycięski
  • Okręg: Osiedle Dobrzec P nr 58
  • Koszt: 104480,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Wskazany teren o pow. 2000 m2 poprzez odpowiednie zagospodarowanie byłby doskonałym miejscem relaksu i wypoczynku dla mieszkańców okolicznych bloków. Poprzez nasadzenia drzew, krzewów i stworzenie oświetlonych alejek z ławkami można stworzyć miejsce azylu dla ludzi w formie mini parku.

Zaloguj się

Nie posiadasz konta?

Wprowadź swoje dane

PESEL:

Posiadasz konto?