Budżet Obywatelski 2021

Lista projektów poddanych pod głosowanie, Osiedle Dobro

Zakup pralnico-suszarki do ubrań specjalnych oraz sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaliszu.

Projekt zwycięski
  • Okręg: Osiedle Dobro nr 44
  • Koszt: 80000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zakup pralnico-suszarki do ubrań specjalnych używanych przez strażaków podczas działań ratowniczo-gaśniczych, sprzętu ratownictwa wysokościowego oraz sprzętu dielektrycznego używanego w czasie akcji ratowniczo-gaśniczych,  a w szczególności podczas usuwania skutków anomalii pogodowych.

Bezpieczne Dobro, nauka pierwszej pomocy

Projekt zwycięski
  • Okręg: Osiedle Dobro nr 50
  • Koszt: 10000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie polega na przeszkoleniu grupy do 34 mieszkańców osiedla z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w stanach zagrożenia zdrowia i życia, tamowaniu krwawień, ułożenia w pozycji bezpiecznej oraz resuscytacji krążeniowo-oddechowej z użyciem defibrylatora aed. Lokalizacja: siedziba Rady Osiedla Dobro przy ul. Biskupickiej 21.

Zaloguj się

Nie posiadasz konta?

Wprowadź swoje dane

PESEL:

Posiadasz konto?