Budżet Obywatelski 2021

Lista projektów - zaakceptowane, Osiedle Asnyka

Budowa skweru Koszałka Opałka.


  • Okręg: Osiedle Asnyka nr 51
  • Koszt: 45000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Wykonanie projektu małej architektury wraz z jego realizacją. W ramach małej architektury: dostawa i montaż trzech ławek, kosz na śmieci oraz instalacja szklana, zgodnie z projektem. Lokalizacja: ulice Koszałka Opałka, Kresowa, Szlak Bursztynowy.

POWRÓT DO EDENU 2. Renowacja zieleni przy Bibliotece Głównej na ul. Legionów 66.


  • Okręg: Osiedle Asnyka nr 57
  • Koszt: 28000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Ideą projektu jest przywrócenie otoczeniu Biblioteki Głównej charakteru miejskiego ogrodu, jaki miało w czasach przedwojennych, tym samym – podniesienie estetyki tego obszaru dzielnicy Asnyka oraz zwiększenie szaty roślinnej  i bioróżnorodności, co wpłynie korzystnie na mikroklimat. Jednocześnie będzie to ogród otwarty, dostępny dla wszystkich. Od strony ogródka piwnego, należącego do sąsiadującego z biblioteką pubu, pojawi się zielona ściana pnączy, na wzór tych, które posadzono przy miejskich przystankach. Dokonane zostaną nowe nasadzenia krzewów  i drzew; pojawią się również donice z roślinnością sezonową. Przed biblioteką pojawi się funkcjonalny stojak na rowery i stanie ławka-rzeźba w formie otwartej książki. Takie meble miejskie pojawiają się w wielu większych miastach Polski, np. przy ul. Piotrkowskiej w Łodzi i przed Pałacem Kultury w Warszawie jako projekt artystyczny promujący czytelnictwo. Są to wystawy czasowe, a dzięki projektowi „Powrót do Edenu 2” w Kaliszu taka ławka może stanąć na stałe. Jako wzór na ławce pojawią się odniesienia do kaliskich pisarek i pisarzy, ponadto ma ona postument z tabliczką informacyjną w ramach jakiego projektu powstała.

Zielony Asnyk – posadzenie 101 drzew.

Projekt zwycięski
  • Okręg: Osiedle Asnyka nr 69
  • Koszt: 50500,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Nasadzenie nowych drzew w miejscach gdzie ich brak, pozwoli to zwiększyć zadrzewienie osiedla w niskie drzewa. Lokalizacja: Konopnickiej 14-16, Konopnickiej 18-20, Konopnickiej 21, Konopnickiej 23, Konopnickiej 25, Konopnickiej 27, Ostrowska 64, Serbinowska 33, Kolejowa 1-5, Górnośląska 78, Asnyka 73, Asnyka 71, Asnyka 69, Asnyka 59, Polna 33, Ostrowska 53, Ostrowska 51, Ostrowska 51 a 49, Ostrowska 49, Konopnickiej 9-13.

Automat do recyklingu – Recyklomat.

Projekt zwycięski
  • Okręg: Osiedle Asnyka nr 70
  • Koszt: 79500,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Recyklomat przyjmuje butelki PET, butelki szklane oraz aluminiowe puszki. Lokalizacja: Konopnickiej 2-4.

Stojaki na rowery 35 szt. z montażem.


  • Okręg: Osiedle Asnyka nr 71
  • Koszt: 79500,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Montaż stojaków na rowery. Lokalizacja: Asnyka 50, Asnyka 52, Asnyka 55, Asnyka 57, Asnyka 58, Asnyka 59, Asnyka 60, Asnyka 61, Asnyka 63, Asnyka 69, Asnyka 71, Asnyka 73, Dworcowa 8, Górnośląska 78, Konopnickiej 6-12, Konopnickiej 9-13, Konopnickiej 14-17, Konopnickiej 15, Konopnickiej 18-20, Konopnickiej 19A, Konopnickiej 21, Konopnickiej 23, Konopnickiej 25, Konopnickiej 27, Ostrowska 49, Ostrowska 51, Ostrowska 53, Ostrowska 64, Ostrowska 64a, Ostrowska 70, Ostrowska 68, Polna 31, Polna 35-45, Serbinowska 22, Serbinowska 31, Serbinowska 33. 

Zaloguj się

Nie posiadasz konta?

Wprowadź swoje dane

PESEL:

Posiadasz konto?