Budżet Obywatelski 2021

Lista projektów poddanych pod głosowanie

Ogród deszczowy Plac Rozmarek.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie zielone nr Z1
 • Koszt: 250000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Ogród deszczowy to rodzaj budowli hydrotechnicznej zawierającej w sobie rozwiązania wynikające wprost z architektury krajobrazu oraz będący jedną z form ogrodu. Ogród deszczowy ma stanowić głównie zrównoważony system odwadniający  i będzie on zbierał wody opadowe (głównie) i roztopowe a następnie stopniowo oddawał je do środowiska. Ogród zostanie wyposażony w elementy typowe dla kanalizacji deszczowej mające zapobiegać nadmiernemu gromadzeniu się wody  w przypadku deszczu nawalnego i ekstremalnego. Ogród deszczowy przybierze formę zagłębienia ukształtowanego w terenie zielonym, które przez zaprojektowany system warstw o różnej przepuszczalności i chłonności wody, imitować będzie procesy występujące w naturalnych miejscach okresowego zbierania się nadmiaru wody. Poprzez swoją konstrukcję ma właściwości odbierania nieregularnych napływów wody tym zapobiegając samym skutkom burz i nawałnic. Zazwyczaj jest przeznaczony do oczyszczania wody przed właściwą infiltracją. Jest to jedno z zalecanych urządzeń w ekologicznych ogrodach i miastach, może zawierać w sobie mały, bardziej wodoszczelny obszar stopniowo oddający nagromadzoną wodę. Ogród deszczowy będzie zawierać strefę wodoszczelną, która zatrzyma wodę przez dłuższy czas na jego dnie. Wody te będą udostępnione grupie nasadzeń specjalnie dobranych różnych gatunków roślin: hygrofitów lub rzadziej helofitów czy hydrofitów. Będzie zbudowany dla przyjmowania wód spływających z dachów, jezdni, chodników i innych powierzchni o ograniczonej retencji przy obfitych opadach. Pełnić będzie funkcję oczyszczającą wodę przed odprowadzeniem jej dalej do gruntu poprzez elementy zmodyfikowanej kanalizacji deszczowej będzie odprowadzał nadmiary wody niemożliwe do zatrzymania w miejscu ich ujęcia. Poprzez swą budowę spowoduje, że odpływ wód opadowych będzie znacznie wydłużony w czasie. Pozwoli to spłaszczyć falę wezbraniową. W istniejącym systemie kanalizacji deszczowej, sprawi, że znacznie większa część tych wód będzie dostępna dla roślin obecnie znajdujących się w projektowanej lokalizacji jak i dla nasadzeń zaprojektowanych dla realizacji projektu.

Budowa miejskiej tężni solankowej.

Projekt zwycięski
 • Okręg: projekty ogólnomiejskie zielone nr Z3
 • Koszt: 400000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zaprojektowanie i wykonanie miejskiej tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niej zielenią, drzewkami, krzewami oraz ławkami dla osób korzystających z tężni. Lokalizacja: Park Przyjaźni.

Osiedlowy zakątek lawendowo-lipowy.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie zielone nr Z4
 • Koszt: 30000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Aleja obsadzona miododajnymi drzewami, krzewami i bylinami. Obsadzenie skarp przy jeziorku płozakami, lawendą itp. Lokalizacja: Jezioro u Grona, plac od ulicy Piwonickiej Zagorzynek.

Kaliski Ogród z Pasieką na terenie UAM przy ul. Nowy Świat.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie zielone nr Z5
 • Koszt: 28000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Realizacja projektu będzie polegała na zaaranżowaniu zielonej przestrzeni z ulami i zapleczem edukacyjnym.  Na zabezpieczonym i stale monitorowanym terenie UAM stanie 6 uli. Do każdego z nich zostanie przypisana jedna z liter, odpowiadająca literom z nazwy naszego miasta KALISZ. Zanim zasiedlą je pszczoły – ule zostaną ozdobione przez uczniów kaliskich szkół i przedszkoli. Dodatkowo zostaną przeprowadzone nasadzenia i zasiewy roślin nektarodajnych. Kolorowe  i odpowiednio skomponowane mieszanki kwiatów łąkowych będą cieszyć oko oraz będą pyszną stołówką dla miejskich pszczół oraz dzikich zapylaczy, co istotnie wpłynie na kształtowanie w nas postaw proekologicznych i wpłynie na warunki bytowania wszystkich owadów zapylających. Kaliski Ogród z Pasieką będzie bazą do prowadzenia warsztatów i akcji edukacyjnych. Każdy będzie mógł się dowiedzieć jak wygląda życie pszczół, jakie rolę odgrywają one w naszym środowisku, jak powstaje miód oraz inne produkty pszczele, jaki wpływ mają one na nasze zdrowie oraz na czym  właściwie polega praca pszczelarza. Ponadto mieszkańcy będą na bieżąco informowani w Internecie i w mediach społecznościowych o kolejnych zabiegach prowadzonych na pasiece, by stale być na bieżąco z rytmem życia pszczół. Dla bezpieczeństwa ule będą ogrodzone,  a na ogrodzeniu zostaną zamieszczone tablice informujące o obecności owadów. Dodatkowo pasieka będzie posiadała indywidualny numer weterynaryjny. Ponadto opiekun pasieki opracuje zbiór zasad bezpieczeństwa, których trzeba będzie przestrzegać. Zasady te będą odpowiednio wyeksponowane w pobliżu pasieki. Opiekun pasieki będzie także opłacać składkę ubezpieczeniową NW (od pożądleń). Kaliski Ogród z Pasieką może stać się miejscem licznych zielonych, edukacyjnych projektów, które uatrakcyjnią dziecięcą naukę, a być może przyczynią się do narodzin nowej pasji. Dzięki pszczołom kwietny ogród będzie nie tylko piękny, ale również pożyteczny, a miasto zyska nową i najlepszą, bo proekologiczną reklamę. Ulami  i ogrodem opiekować się będą kaliscy pszczelarze i chętni wolontariusze.

Wielozmysłowy ogród możliwości – budowa ogrodu sensorycznego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Kaliszu.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie zielone nr Z6
 • Koszt: 340000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Głównymi czynnikami prawidłowego rozwoju dziecka jest ruch i pobyt na świeżym powietrzu. W ramach budżetu obywatelskiego chcemy stworzyć infrastrukturę, dzięki której powstanie ogród polisensoryczny na terenie naszej szkoły. Dzięki tej małej architekturze dzieci będą miały możliwość poznania różnorodnych materiałów. W ramach realizacji wykonane zostaną ścieżki o różnych fakturach (np. kostka, żwir, piasek) oraz kwietniki z roślinami o zróżnicowanych właściwościach (rośliny szumiące – stymulujące zmysł słuchu oraz mini fontannę, rośliny pachnące – rozwijające zmysł węchu czy rośliny wielobarwne o ciekawej fakturze – pobudzające zmysł wzroku i dotyku). W naszym ogrodzie znajdzie się również miejsce na grządki warzywne, ale również niski labirynt oparty na roślinach żywopłotowych. Projekt ogrodu zostanie wpisany w istniejące rośliny  i drzewa oraz plac zabaw. Ideą ogrodu sensorycznego jest pobudzenie wszystkich zmysłów, które u uczniów wymagają dodatkowej stymulacji. Ogród będzie również spełniał pożyteczną rolę jako zaplecze pokarmowe dla ptaków, owadów i małych ssaków oraz przyczyni się do poprawy stanu zieleni w mieście jak i zwiększeniu bioróżnorodności.

Zielone centrum Majkowa – skwer.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie zielone nr Z7
 • Koszt: 145000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Elementy zielonego skweru: rośliny niewymagające stałego podlewania, drzewa i inne rośliny do zapylania dla pszczół, kolorowe krzewy, lawenda, ozdobne trawy, ozdobne kamyki – dotyczy obu skwerków. Skwerek przy przedszkolu dodatkowo: ławka i śmietnik. Skwerek przy lecznicy dla zwierząt: utwardzona ścieżka w połowie skwerku, stół do gry w szachy, ławeczki, elementy dla dzieci – bujaki lub inny mały zestaw, kosz, kosz na odchody, pojemnik na odchody psów, stojak na sadzonki, pergole do zacienienia, toaleta dla psów w formie małej piaskownicy z tabliczką informacyjna. Lokalizacja: osiedle Majków, dwa skwerki – obiekty zielone podzielone ulicą Reymonta. Jeden przy przychodni dla zwierząt, drugi przy przedszkolu.

Zakup tramwaju wodnego na Prosnę.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 1
 • Koszt: 245000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie zakłada zakup tramwaju wodnego „Barbara i Bogumił” - jednostki wodnej, składającej się z dwóch kadłubów – nazywanej także katamaranem. Dzięki swojej konstrukcji umożliwia żeglugę nawet przy niskim stanie wody w rzece. Tramwaj wodny będzie kursował po rzece Prośnie z możliwością cumowania do wnioskowanego pomostu. Tramwaj wodny ma służyć rekreacji na Prośnie, podnieść walory turystyczne naszego miasta a zarazem nawiązywać do tradycji rejsów spacerowych po rzece w Kaliszu. Zrealizowane zadanie szczególnie wzbogaci ofertę rekreacyjną w okresie od wiosny do jesieni, pozwalając także miastu organizować wydarzenia rekreacyjne i kulturalne na rzece np. Dni Kalisza, Rejs Świętojański, Święto Rzeki Prosny. Tramwaj wodny ma służyć do przewozu jednocześnie do 12 pasażerów plus 2 osoby obsługi. Aby możliwe było użytkowanie konieczny jest też zakup pomostu pływającego w nawiązaniu do wymogów bezpieczeństwa określonych przez inspektorat PRS. Zadanie jest zgodne z postulatami i oczekiwaniami mieszkańców oraz wpisuje się w ideę przywrócenia rzeki miastu. Tramwaj wodny zostanie wykonany w sposób nie tylko bezpieczny i praktyczny, ale też komfortowy i estetyczny. Swoją stylistyka wizualną nawiązywać będzie do początku XX wieku, przyczyniając się do promocji Kalisza jako miasta sportretowanego w powieści „Noce i Dnie” Marii Dąbrowskiej.

Rajskowska biesiada weselna z udziałem mieszkańców, pary młodej, zespołu Bayer Full, Krzysztofa Tyńca na Rajskiej Polanie.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Rajsków nr 1
 • Koszt: 78000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Rajskowska biesiada weselna z udziałem zespołu Bayer Full, Krzysztofa Tyńca i pary młodej np. Eli Romanowskiej i Rafała Maseraka. Lokalizacja: Rajska Polana przy ul. Wał Matejki.

Spotkanie opłatkowe dla seniorów z os. Rajsków z koncertem kolęd.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Rajsków nr 2
 • Koszt: 11000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Organizacja spotkania opłatkowego dla 100 osób – seniorów z osiedla Rajsków. Spotkanie połączone z koncertem kolęd. Spotkanie opłatkowe w godzinach 17:00 – 21:00. Lokalizacja: obiekt gastronomiczny położony w okolicy os. Rajsków.

Remont i modernizacja nawierzchni boiska sportowego – ogólnodostępnego przy Szkole Podstawowej nr 15 w Kaliszu.

Projekt zwycięski
 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 3
 • Koszt: 297443,52 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Głównym założeniem projektu jest remont i modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 15 w Kaliszu, polegającej na wymianie nawierzchni boiska z trawy sztucznej na poliuretanowe ELTAN EPDM , o wymiarach 44x24 m. Projekt obejmuje wymianę nawierzchni boiska i stworzenie infrastruktury dla uprawiania piłki nożnej, piłki ręcznej, koszykówki. Celem jest stworzenie bezpiecznego miejsca do uprawiania ww. dyscyplin sportowych dla uczniów szkoły oraz mieszkańców środowiska lokalnego Miasta Kalisza. Roczny budżet Zespołu nie wystarcza na tak ważne, ale tak kosztowne inwestycje. Infrastruktura sportowa ze względu na intensywne użytkowanie (11 lat) jest w bardzo złym stanie,  co stwarza dodatkowe niebezpieczeństwo dla użytkowników, zwłaszcza dzieci i młodzieży.

Kultura na „Rajskiej Polanie”. Imprezy dla dzieci i całej rodziny.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Rajsków nr 3
 • Koszt: 21000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Bajeczne spotkania z dziećmi i rodzicami w czasie wakacji na powietrzu – warsztaty plastyczne, zajęcia sportowe, taneczne, animacje, gry i konkursy, wspólne zajęcia dzieci i rodziców. Zapewnienie obsługi medycznej, gospodarczej oraz niewielkiego cateringu dla dzieci. Lokalizacja: Rajska Polana przy ul. Wał Matejki.

NIECH BRZMI MUZYKA – Zakup instrumentów dla kaliskiej szkoły muzycznej.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 4
 • Koszt: 40000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Celem projektu jest zakup instrumentów muzycznych wykorzystywanych w nauce gry prowadzonej w Państwowej Szkole Muzycznej I  i II st. im Henryka Melcera w Kaliszu. Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Kalisz i stąd głównie pochodzą środki finansowe pozwalające na zakup instrumentów przeznaczonych dla naszych uczniów. Nauka w szkole muzycznej odbywa się w godzinach popołudniowych i jest dodatkowym obowiązkiem szkolnym dla dzieci i młodzieży. Rozumiejąc towarzyszący jej wysiłek materialny, prowadzimy wypożyczalnię instrumentów, tak aby uczeń poznający tajniki gry na danym instrumencie mógł nim dysponować na co dzień, nie inwestując środków finansowych niezbędnych do jego zakupu. Utrzymanie jak i podnoszenie poziomu kształcenia stawia przed szkołą wymóg dysponowania coraz doskonalszymi instrumentami muzycznymi  i temu celowi ma służyć realizacja tegorocznego projektu zgłoszonego w ramach Budżetu Obywatelskiego. Tworzenie wniosku poprzedziła dokładna analiza aktualnego stanu posiadania instrumentarium PSM, wskazująca na najpilniejsze potrzeby występujące w różnych grupach instrumentów.

Zakup nowości wydawniczych (książki, audiooboki CD) dla Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Rogatka nr 4
 • Koszt: 8409,67 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Projekt polega na zakupie nowości wydawniczych, książek oraz audiobooków CD dla Filii nr 1 w celu udostępnienia ich w formie wypożyczeń dla czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu.

Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 4 (al. Wolności 27) Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Śródmieście II nr 5
 • Koszt: 6128,08 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zakup książek – nowości ma na celu wzbogacenie Filii nr 4 o książki, które odegrały istotną rolę na rynku wydawniczym, a z powodu ograniczonych środków finansowych nie znalazły się jeszcze w księgozbiorze placówki.

Zakup wolnościowych książek dla kaliskich bibliotek!


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 6
 • Koszt: 5216,80 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Mises, Hoppe, Hayek… Ilu kaliszan zna nazwiska tych wielkich wolnościowych myślicieli? W ramach projektu planowany jest zakup 26 wolnościowych książek (każda z nich w 4 egzemplarzach) napisanych przez autorów z wielu krajów świata. Książki znajdujące się na liście opisują filozofię wolnościowej myśli ekonomicznej, prawnej oraz społeczno-politycznej. Wiele z nich jest dobrym wstępem do zrozumienia mechanizmów funkcjonowania państwa i gospodarki wolnorynkowej. Książki zostaną przekazane Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu.

Poszerzenie i utwardzenie pobocza na ul. Świetlanej od posesji nr 16 do skrzyżowania z ul. P. Sulisławskiego.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Sołectwo Sulisławice Kolonia nr 6
 • Koszt: 90000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Utwardzenie pobocza drogi nawierzchnią asfaltową.

Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu – „Ekologiczna Ścieżka Kropli Wody”.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 7
 • Koszt: 295000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis:  1. Projekt obejmuje wykonanie biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzysząca obejmującą:  a) oczyszczalnię - reaktor biologiczny, b) system rozsączający ścieki oczyszczone do ziemi oraz zbiorniki retencyjne (zamknięte) lub oczka wodne o charakterze denitryfikacyjnym, c) przepompownie do odprowadzenia nieczystości w miejscach braku spadków grawitacyjnych, d) koryta odprowadzające ścieki z boksów dla psów ułożonych równolegle. 2. Opracowanie niezbędnej dokumentacji związanej z uzyskaniem pozwoleń na budowę, operat wodno-prawny, dokumentację techniczną itp. wymagane do realizacji zadania. 3. Proponowana biologiczna oczyszczalnia ścieków typu SBR polega na wykorzystaniu biologicznej technologii porcjowego oczyszczania ścieków osadem czynnym. W oczyszczalni działającej w technologii SBR proces podzielony jest na cykle realizowane w ciągu doby. Ilość cykli oraz czas ich trwania zależy od wielkości systemu oraz charakterystyki ich dopływu. Każdy z cykli podzielony jest na fazy, które umożliwiają zajście procesu w prawidłowej kolejności. Kluczowym elementem tego rozwiązania jest konfiguracja, niezawodność układu i wyposażenia sterującego.  4. Ścieki oczyszczone będą wykorzystywane do celów gospodarczych co zmniejszy zużycie wody i związane z tym koszty obsługi schroniska. Zmieniający się klimat powoduje, że należy  wykorzystywać każdą uzyskaną kroplę wody. Cała instalacja będzie wpisywała się w akcję Wód Polskich Stop suszy.

Renowacja dziedzińca na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Korczak nr 7
 • Koszt: 130000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Renowacja dziedzińca Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu o pow. 380 m2 polega na wykonaniu prac brukarskich. Jest projektem priorytetowym w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci oraz innych osób przebywających na terenie obiektów szkoły, w tym na dziedzińcu oraz poprawy estetyki tego miejsca. Obecnie nawierzchnia jest popękana i nierówna, m.in. w wyniku kilkudziesięcioletniego użytkowania, rozrastania się korzeni drzew oraz zmieniających się warunków atmosferycznych. W czasie ferii letnich w 2014 r. na terenie szkoły przeprowadzane były prace związane z termomodernizacją linii ciepłowniczej. Wjeżdżały tam ciężarówki, koparki, magazynowane były betonowe elementy oraz inne materiały, które także naruszyły strukturę istniejącej nawierzchni. Próba powrotu do stanu poprzedniego nie była możliwa. Wykonawcy pokryli teren grysem, ale technologia  w warunkach szkolnych nie sprawdziła się. Nadal teren szkolny jest nierówny, grys odpada, co stanowi zagrożenie dla dzieci i osób tam przebywających, m.in. podczas przerw śródlekcyjnych, zajęć dydaktyczno-wychowawczych  i opiekuńczych, zawodów sportowych, organizowanych pikników rodzinnych integrujących środowisko lokalne,  w trakcie realizacji programu „Trener osiedlowy”, po zajęciach szkolnych dla mieszkańców wraz z dziećmi, którzy chcą spędzić wolny czas na terenie obiektów szkoły.

Modernizacja boiska do gry w koszykówkę/siatkówkę.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 8
 • Koszt: 299000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Projekt obejmuje modernizację boiska sportowego do gry w koszykówkę/siatkówkę dla społeczności Szkoły Podstawowej nr 4 i aktywnych mieszkańców Kalisza z przeznaczeniem do rekreacyjnego uprawiania sportu na świeżym powietrzu. Istniejące miejsce wyposażone jest tylko w jedno wielofunkcyjne stare boisko – do gry w piłkę ręczną. Drugie boisko – do gry w  koszykówkę/siatkówkę posiada zdeformowaną asfaltową nawierzchnię. Zasadniczym celem modernizacji jest umożliwienie spędzenie wolnego czasu w sposób aktywny przez młodziez i dorosłych mieszkańców miasta. Integracja rodzin oraz aktywizacja imprez sportowych i rekreacyjnych na osiedlu to kolejny cel zadania. Najważniejszym jednak wydaje się stworzenie zaplecza do regularnych zajęć dla młodzieży i dorosłych w bezpiecznych i przyjaznych warunkach.

Uzupełnienie księgozbioru po wybuchu bankomatu.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Dobrzec W nr 8
 • Koszt: 5000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zakup nowości wydawniczych oraz uzupełnienie brakujących tomów ksiązek w bibliotece. Lokalizacja: Filia nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu,  ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 15.

Gra miejska całoroczna na urządzenia mobilne.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 9
 • Koszt: 75000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Stworzenie całorocznej gry miejskiej z elementami historycznymi ma na celu podniesienie atrakcyjnosci naszego miasta dla jego mieszkańców oraz turystów. Gra zostałaby stworzona na urządzenia mobilne z mozliwościami modyfikacji scenariuszy.

Zieleniec – teren reprezentacyjno-wypoczynkowy przed głównym wejsciem do Szkoły Podstawowej nr 12.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Piskorzewie nr 9
 • Koszt: 110000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Usunięcie starej nawierzchni, ciągów komunikacyjnych pieszych i starych darni traw. Wykonanie od podstaw zgodnie  z projektem nawierzchni ciągów pieszych, nowych ławek oraz posianie trawy.

Rozbudowa skateparku przy ulicy Parkowej.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 10
 • Koszt: 300000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Rozbudowa i unwocześnienie skateparku przyczyni się do rozwoju aktywności fizycznej kaliszan oraz poprawi bezpieczeństwo z uwagi na bardzo dużą liczbę użytkowników. Ze skateparku korzystają kaliszanie od lat 7 do 60.

Maszt z flagą na Rondzie Westerplatte.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Serbinów nr 11
 • Koszt: 45800,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Postawienie prostego masztu do 12 m wysokości, na którym całorocznie powiewać będzie flaga Kalisza, a w święta narodowe flaga Polski. Flaga o wymiarach 1,5x5 m.

Przestrzenny napisz KALISZ przy Hali Arena.


 • Okręg: Osiedle Dobrzec P nr 12
 • Koszt: 90000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zaprojektowanie i wykonanie oraz umieszczenie instalacji przestrzennej w formie napisu Kalisz z materiału luminescencyjnego.

Pomnik Ptolemeusza przy muzeum na skwerze Kor-Walczaka.


 • Okręg: Osiedle Śródmieście II nr 13
 • Koszt: 120000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Wykonanie pomnika Ptolemeusza w formie ławeczki bądź stolika (osoba ma siedzieć na ławce bądź przy stole ze swoją mapą z zaznaczoną Calisią).

Zagospodarowanie postumentu na Rondzie Celtyckim.


 • Okręg: Osiedle Rypinek nr 14
 • Koszt: 40000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Wykonanie podpory dla pnączy, bluszczy w kształcie trębacza z herbu Kalisza. Bluszcze, które rosną na rondzie, po oplecieniu podpory stworzą ciekawą, zieloną ozdobę. Wypełnienie ziemią i obsadzenie zielenią wymienionej „podpory” - wysokość ok. 2 metrów.

Drzewko solarne przy przystanku Górnośląska Kaliniec.


 • Okręg: Osiedle Kaliniec nr 15
 • Koszt: 100000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zaprojektowanie i wykonanie drzewka solarnego, które po naładowaniu przez słońce mogłoby ładować przez USB telefony, a wieczorem podświetlałoby siebie na kolorowo.

SenioraNet – bezpłatne szkolenia z obsługi Internetu, w tym punkt darmowej diagnozy i porad.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 16
 • Koszt: 195500,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: 8-godzinne bezpłatne kursy z obsługi internetu, smartfonów i komputerów dla osób w wieku 60+ dla grupy około 330 seniorów, rekrutowanych w otwartym naborze oraz doradztwo z obsługi komputera, internetu i urządzeń mobilnych. Komputery i smartfony kupione w ramach projektu będą służyć jako sprzęt szkoleniowy dla seniorów, a na zakończenie całego cyklu szkoleń będą rozlosowane wśród uczestników jako nagrody za udział w szkoleniach. Doradztwo włącznie z diagnozą ewentualnych awarii sprzętu będzie się odbywać przez cały rok, w jeden dzień w tygodniu. Oba działania będą wzbogacone  o kampanię informacyjno-promocyjną w okresie styczeń – grudzień 2021,w tym o emisję spotów telewizyjnych z instrukcją obsługi internetu, komputerów i smartfonów.  Lokalizacja: Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Babina 1.

Budowa kortu centralnego na obiekcie OSRiR Kalisz.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 17
 • Koszt: 290000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Wybudowanie kortu centralnego stworzy możliwość organizacji imprez rangi mistrzostw Polski, a także turniejów międzynarodowych.

Zielony szlak po zdrowie.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 18
 • Koszt: 75000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Siedem punktów do ćwiczeń. Elementy z drewna rozmieszczone przy ścieżce rekreacyjnej. Przy każdym punkcie tabliczka wyjaśniająca przeznaczenie danego urządzenia. Elementy opisane w projekcie budowlano-wykonawczym zagospodarowania terenu jeziora Grona. Dopuszcza się możliwość zestawienia w formie zwartego placu – miejsca do ćwiczeń. Lokalizacja: teren przy jeziorze u Grona i ul. Piwonickiej Zagorzynek.

„Królewski” mural – Stawiszyńska 13.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Chmielnik nr 19
 • Koszt: 40000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Wykonanie muralu przedstawiającego władców – Mieszka III Starego, który był pochowany na Zawodziu; Kazimierza Wielkiego, któremu przypisuje się budowę ceglanych murów miejskich; Bolesława Pobożnego (księcia kaliskiego)  z małżonką bł. księżną Jolantą, którzy ufundowali m.in. katedrę; Władysława Jagiełłę, który uwielbiał spędzać w Kaliszu Wielkanoc.

Nowoczesny tor rowerowy PUMPTRACK.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 20
 • Koszt: 300000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Nowoczesny i bezpieczny tor rowerowy, w skład którego wchodzą zakręty oraz muldy. Pumptrack należy wykonać w bliskim sąsiedztwie miejsca do gry w piłkę. Lokalizacja: teren zbiornika Grona od strony ulicy Piwonickiej.

Mural – Południowa 64A.


 • Okręg: Osiedle Rypinek nr 20
 • Koszt: 45000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Wykonanie muralu przedstawiającego Ptolemeusza na tle swojego dzieła – mapy świata z zaznaczoną Calisią. Miejsce nieprzypadkowe, bo przy Szlaku Bursztynowym.

Trampolinowy plac zabaw


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 22
 • Koszt: 65000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Jest to zestaw trampolin pozwalający na skoki z jednej trampoliny na drugą, stworzony w ten sposób park trampolin służy do skakania dla kilku dzieci jednocześnie. Trampolina ziemna przeznaczona jest dla dzieci i osób dorosłych. Z trampoliny nie można spaść, gdyż jest montowana w zagłębieniu, a jej górna powierzchnia jest zabezpieczona po obwodzie, przed urazami podczas upadków chroni osłona wokół maty pokryta nawierzchnią amortyzującą, ze względów bezpieczeństwa ćwiczącego jedna trampolina jest przeznaczona dla jednej osoby. Mata do skakania wykonana jest z klocków z tworzywa sztucznego zawieszonych na stalowych linach. Lokalizacja: Park Przyjaźni.

Rolkowisko na Zagorzynku.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 23
 • Koszt: 220000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Wykonanie odcinka trasy rekreacyjnej. Odcinek zaznaczony na projekcie. Projekt budowlano-wykonawczy zagospodarowania jeziora Grona. Długość ścieżki dostosowana do długości uporządkowanego terenu + ławki i kosze. Lokalizacja: teren przy Gronach od ulicy Piwonickiej.

Prelekcja na temat zadłużenia miasta Kalisza.

Projekt zwycięski
 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 24
 • Koszt: 700,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Projekt zakłada prelekcję Mateusza Antolczyka na temat zadłużenia miasta Kalisza. Lokalizacja: Sala Recepcyjna w Ratuszu.

Świąteczny klimat na placu Jana Pawła II i Jana Kilińskiego.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Śródmieście I nr 24
 • Koszt: 25000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zakup dekoracji latarniowych LED 30 (wys. ok. 200 cm, efekt błysku w co piątej diodzie) na dziesięć latarni oraz łańcuchów lampek LED na drzewa stojące najbliżej jezdni przy fontannie (owinięcie pni oraz grubszych gałęzi lampkami).

I Kaliski Festiwal Gier Planszowych.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 25
 • Koszt: 49000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Kaliski Festiwal Gier Planszowych to wydarzenie, które sprawi, że w rodzinnej atmosferze mieszkańcy Kalisza i okolic będą mogli spędzić niezapomniany czas ze sobą. Uczestnicy festiwalu będą mieli okazję zapoznać się z nowościami wydawnictw, poznać zasady, zagrać, brać udział w konkursach, turniejach czy zakupić gry. Festiwal będzie również poszerzony o dodatkowe atrakcje branży rozrywkowej, jak gry karciane, gry komputerowe, stoiska dla chętnych wystawców – koszulki, akcesoria itp.  Na festiwal zaprosimy artystów, ale również zorganizujemy kącik literacki czy zorganizujemy czas dla najmłodszych. Przed obiektem zachęcimy do wystawienia food trucków. Wiele wydawnictw już wstępnie wyraziło chęć udziału w takiej inicjatywie. Lokalizacja: Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji, Hala „ARENA”, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24.

Tablica upamiętniająca pierwsze polskie obserwatorium astronomiczne w kościele garnizonowym – w ulicy Kolegialnej.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Śródmieście I nr 25
 • Koszt: 25000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zaprojektowanie i wykonanie tablicy pamiątkowej/informacyjnej i umieszczenie jej w chodniku. Na tablicy napisane  „W wieży tego kościoła w 1613 roku założono pierwsze w Polsce obserwatorium astronomiczne. Badania prowadzili tu m.in. kaliscy jezuici, Szymon Perevius i Aleksy Silvius oraz pochodzący z zachodniej Europy mistrz Charles Malapert”. Poza napisem mogą znaleźć się elementy kojarzące się z obserwatorium.

Wydanie książki, albumu i filmu z okazji 10-lecia Miejskiego Klubu Sportowego.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 26
 • Koszt: 50000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Projekt ma na celu wydanie książki, albumu oraz nagranie filmu z okazji 10-lecia Miejskiego Klubu Sportowego Kalisz  Sp. z o.o.

Drzewa, trawy ozdobne, zielone przystanki na Podmiejskiej.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Serbinów nr 26
 • Koszt: 37050,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Posadzenie na ulicy Podmiejskiej pomiędzy Amber a Rondem Westerplatte 28 sztuk drzew (27 w pasie zieleni pomiędzy jezdniami, 1 w pasie między jezdnia a ścieżką rowerową); stworzenie rabaty z kompozycjami traw ozdobnych (przy przejściu dla pieszych na wysokości marketu Kaufland) pas szerokości ok. 3 metrów i dł. ok. 25 metrów po środku danej wyspy, a więc około 3 metrów od krawędzi wysepki. Zakup i montaż stelaży do zamontowania na przystankach, po których pnąć się będą bluszcze. Drzewa – lipa drobnolistna, duże, rozwinięte i kształtne sadzonki, wysokość minimum 400 cm, obwód 14-17 cm. Jedno z drzew wsadzone w miejsce obecnie suchego. Stelaże – przymocowane do istniejących wiat przystankowych, nasadzenie roślinności pnącej w pasach zieleni znajdujących się za wiatami. Trawy różnego rodzaju, różnej wysokości (np.. Miskant, Chiński Flamingo, Memory; Kostrzewa Sina, Rozplenica Moudry).

Klimatycznie pod Ratuszem na Wielkanoc.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Śródmieście I nr 27
 • Koszt: 12000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zakup przestrzennej iluminacji świetlnej LED w postaci zająca wielkanocnego.  Wymiary ok. dł. 1,2, szer. 1,2, wys. 2,4 m.

Festyn Rodzinny – Ogrody.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Ogrody nr 28
 • Koszt: 50000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Festyn Rodzinny: gry i zabawy organizowane przez animatorów, dmuchane zamki, występy artystyczne na scenie estradowej z oświetleniem i nagłośnieniem, DJ, kuchnia polowa, namioty polowe z ławami, gościnny występ artysty. Lokalizacja: plac zabaw pomiędzy ulicami Porzeczkową a Jarzębinową.

Mecz gwiazd kaliskiej siatkówki.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 29
 • Koszt: 50000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Projekt ma na celu zorganizowanie meczu gwiazd kaliskiej siatkówki w Hali Kalisz Arena, upamiętniającego wielkie sukcesy kaliskiej siatkówki.

Budowa zewnętrznej siłowni na skwerze pomiędzy budynkami Armii Krajowej 15-21.


 • Okręg: Osiedle Dobrzec P nr 29
 • Koszt: 130000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Na skwerze wydzielić z działki nr 322/2 teren o powierzchni około 500 m2 pod budowę przedmiotowej siłowni wraz  z zagospodarowaniem terenu (zieleń i alejki). Siłownia powinna obejmować 7-10 urządzeń do ćwiczeń. W koszcie zadania należy uwzględnić projekt i nadzór.

Publikacja książki w wersji papierowej pt. „Kaliszanie na ringu 1932-2019” autorstwa Janusza Stabno.


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 30
 • Koszt: 40000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Publikacja ta – jako materiał o charakterze „wielobiograficznym” - opisuje szczegółowo sportowe biografie 32 osób, które  w okresie wyczynowego uprawiania szlachetnej szermierki na pięści reprezentowały barwy kaliskich klubów w okresie 87 lat funkcjonowania tej dyscypliny w najstarszym polskim mieście. Przy czym istotnym elementem tego materiału jest szczegółowy opis osiągania przez głównych bohaterów publikacji ich najistotniejszych wyników sportowych z akcentem na skatalogowanie nazwisk ich ringowych rywali, pośród których bardzo często można znaleźć największych mistrzów pięści z Polski i z innych krajów. W każdej biografii – w całym zresztą materiale – duży nacisk położony jest na fakt powiązania każdej z przedstawianej postaci z klubami  prowadzącymi swoją działalność szkoleniową na terenie Kalisza. Dzięki temu każdy wynik sportowy bohaterów poszczególnych części publikacji stanowi wprost promocję Kalisza, jako ośrodka szkoleniowego w pięściarstwie olimpijskim. Ponadto każda z biografii – obok zapisów tekstowych – wyposażona jest w materiał fotograficzny, stanowiący ilustracyjne uzupełnienie  zawartych w tekście informacji z podaniem źródła pochodzenia wszystkich wykorzystanych zdjęć. Każda biografia opracowana została w oparciu o materiał prasowy zebrany podczas kwerendy w Bibliotece Narodowej  w Warszawie, w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego oraz Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu. Dodatkowo – w przypadku biografii osób żyjących – zawartość publikacyjna stanowi sumę zapisów prasowych oraz wywiadu swobodnego w oparciu  o listę pytań problemowych. Katalog źródłowy w postaci bibliografii jest zamieszczony w publikacji, jako jej integralna część. Poza częścią stricte biograficzną, dotyczącą 32 postaci, publikacja zawiera także listę nazwisk zawodników kaliskich klubów – w formie Leksykonu – którzy także dla barw najstarszego miasta w Polsce zdobywali medale na zawodach rangi mistrzowskiej różnego szczebla.

Wykonanie zatoki parkingowej na terenie zielonym przy 3 Maja 25.


 • Okręg: Osiedle Śródmieście I nr 30
 • Koszt: 130000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Budowa zatoki parkingowej na terenie zielonym od strony klatek schodowych budynku 3 Maja 25.

Budowa miejsc postojowych przy Żłobku nr 3 w Kaliszu przy ul. Bogumiła i Barbary 14a.


 • Okręg: Osiedle Kaliniec nr 31
 • Koszt: 95000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Budowa 10 miejsc postojowych dla mieszkańców osiedla Kaliniec i rodziców dzieci uczęszczających do Żłobka nr 3  w Kaliszu.

Wymiana nawierzchni drogowej pomiędzy budynkami wielorodzinnymi w Kaliszu pomiędzy ulicą Polną 13 a Polną 15.


 • Okręg: Osiedle Kaliniec nr 32
 • Koszt: 130000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Propozycja zadania do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego zakłada wymianę nawierzchni drogowej, usunięcie starej i uszkodzonej nawierzchni z trylinki. Przedmiotowa droga stanowi istotny ciąg komunikacyjny dla mieszkańców budynku ulica Polna 13, Polna 15, Młynarska 14 oraz właścicieli i użytkowników garaży na działce  należącej do KSM L-W.

Wykonanie monitoringu miejskiego na placu zabaw przy ul. Młynarskiej.


 • Okręg: Osiedle Kaliniec nr 33
 • Koszt: 45000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Plac zabaw jest wydzielonym miejscem przeznaczonym do zabawy dzieci, miejscem aktywności i wypoczynku,  w którym dzieci powinny bezpiecznie spędzać czas. Wokół placu rozstawiane są ławki dla opiekunów bawiących się dzieci. Niestety często w ostatnim czasie dochodzi do zgromadzeń osób zachowujących się niecenzuralnie, co sprawia, że dzieci boją się przychodzić korzystać z placu zabaw. W związku ze zgłaszanymi interwencjami mieszkańców  w sprawie przesiadujących na placu zabaw osób starszych, zachowujących się głośno, agresywnie i wulgarnie wskazane byłoby zamontowanie kamer podłączonych do systemu monitoringu wizyjnego. Monitoring zapewniłby bezpieczeństwo osób przebywających na placu zabaw oraz monitorowałby ewentualne próby dewastacji wyposażenie placu zabaw. Montaż kamer ma na celu ukierunkowanie pracy stałego zespołu operatorów monitoringu na obserwację  i reagowanie w sytuacjach stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia osób oraz mienia znajdującego się w obszarze objętym dozorem kamer. Operatorzy sygnalizowaliby odpowiednim podmiotom zaobserwowane przypadki: fizycznej przemocy i innych agresywnych zachowań młodzieży; obecności osób leżących lub których wygląd albo zachowanie wskazuje, że wymagają one pomocy; kradzieży lub niszczenia mienia; naruszenia zakazów lub nakazów określonego zachowania się w miejscach publicznych (np. zakazu spożywania napojów alkoholowych);  przestrzegania środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt; zaśmiecania lub zanieczyszczania miejsc ogólnie dostępnych. 

Budowa pumptrack – modułowy tor do jazdy na rowerze, rolkach, hulajnodze – zlokalizowany na osiedlu Winiary na terenie miejskim zwanym „Płuca Kalisza” przy zbiegu ul. Fromborskiej i Tuszyńskiej.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Winiary nr 34
 • Koszt: 90000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Projekt polega na wybudowaniu pumptracka czyli modułowej trasy dla rowerów, rolek, hulajnóg, przystosowanej dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Umożliwi on aktywne spędzanie czasu i uatrakcyjni obecny obiekt o kolejny element.  Są to tory o specjalnie ukształtowanej nawierzchni kompozytowej z wyprofilowanymi zakrętami i przeszkodami. Stanowi świetny trening koordynacji ruchowej oraz zmysłu równowagi.

Trener osiedlowy gier sportowych.


 • Okręg: Osiedle Czaszki nr 38
 • Koszt: 30000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Trener osiedlowy, pod którego nadzorem zostanie wykorzystane przez dzieci i młodzież boisko szkolne przystosowane do gry w piłkę nożną oraz ręczną. Lokalizacja: boisko szkolne przy Zespole Szkół Ekonomicznych, ul. Legionów 6.

Zabawne Piątki.


 • Okręg: Osiedle Czaszki nr 39
 • Koszt: 70000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Jest to projekt opierający się na organizacji 7 cyklicznych imprez dla dzieci. Imprezy odbywałyby się w 7 wakacyjnych piątków. Podczas imprez dzieci mogłyby korzystać z wielu atrakcji takich jak animacje, teatrzyki zamki dmuchane, wizyty gości specjalnych, występy muzyczne oraz taneczne, bańki mydlane, malowanie buziek, tatuaże wodne, warsztaty plastyczne, pokazy eksperymentów, konkursy i zabawy z nagrodami dla dzieci i rodziców, konkurencje sportowe. Lokalizacja: Park Przyjaźni – scena amfiteatru.

Utworzenie chodnika dla mieszkańców przy wejściu na boisko szkolne Zespołu Szkół Ekonomicznych od ulicy Przemysłowej.


 • Okręg: Osiedle Czaszki nr 40
 • Koszt: 40000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie dotyczy ułożenia nawierzchni z kostki betonowej przy wejściu na boisko szkolne Zespołu Szkół Ekonomicznych od ulicy Przemysłowej.

Modernizacja systemu monitoringu CCTV Szkoły Podstawowej nr 16 w Kaliszu, ul. Fabryczna 13-15, 62-800 Kalisz.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Śródmieście II nr 42
 • Koszt: 88000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Projekt dotyczy całkowitej modernizacji systemu telewizji dozorowej, tj. wymiany uszkodzonych niedziałających systemów, rejestracji obrazu wraz z kamerami analogowymi, a także całą infrastrukturą sieciową niezbędna do prawidłowego działania urządzeń. Projekt obejmuje zakup, montaż i uruchomienie systemów CCTV.

Zakup pralnico-suszarki do ubrań specjalnych oraz sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaliszu.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Dobro nr 44
 • Koszt: 80000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zakup pralnico-suszarki do ubrań specjalnych używanych przez strażaków podczas działań ratowniczo-gaśniczych, sprzętu ratownictwa wysokościowego oraz sprzętu dielektrycznego używanego w czasie akcji ratowniczo-gaśniczych,  a w szczególności podczas usuwania skutków anomalii pogodowych.

Wakacje blisko domu.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Ogrody nr 46
 • Koszt: 20000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Organizacja zabaw dla dzieci w okresie wakacyjnym. Prowadzenie zabaw przez animatorów na boisku i placu zabaw. Kino letnie dla mieszkańców osiedla Ogrody, filmy familijne, seans od godz. 21, 3 razy w okresie wakacji na przemian  z zajęciami dla dzieci. Lokalizacja: plac przy ulicy Jarzębinowej.

Łąki kwiatowe na Ogrodach.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Ogrody nr 47
 • Koszt: 34000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Projekt ma na celu stworzenie na osiedlu Ogrody łąki kwiatowej, dzięki czemu nudne trawniki zamienią się  w różnokolorowe kobierce, co poprawi estetykę osiedla. Lokalizacja: nieużytki (pas przy ulicy Brzoskwiniowej, plac przy ul. Ogrodowej, przy placu – boisku ul. Jarzębinowa), plac przy ul. Sadowej (przy starych morwach).

Miejsca parkingowe przy ulicy Serbinowskiej 5a.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Widok nr 48
 • Koszt: 130000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie obejmuje wyznaczenie 8 miejsc postojowych przy wjeździe na teren przedszkola. Zakres prac obejmuje: wydzielenie miejsc parkingowych oraz utwardzenie nawierzchni kostką brukową.

Poszerzenie drogi wewnętrznej przy al. Wojska Polskiego 4, 6, 8, 10B na osiedlu Dobrzec w Kaliszu.


 • Okręg: Osiedle Dobrzec P nr 49
 • Koszt: 30959,60 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Projekt obejmuje poszerzenie łuku drogi wewnętrznej przy al. Wojska Polskiego 4, 6, 8, 10B w Kaliszu poprzez: usunięcie około 41 mb krawężników betonowych, 10,5 m2 płyt chodnikowych o wymiarach 25x25 cm, usuniecie  i wyrównanie terenu na pow. około 180 m2 (głębokość około 30 cm) oraz budowę drogi asfaltowej na powierzchni około 180 m2 i ułożeniem około 38 mb nowego krawężnika betonowego – na podstawie wcześniej opracowanej dokumentacji projektowej zgodnej z obecnie obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i właściwymi normami dotyczącymi tego typu inwestycji.

Bezpieczne Dobro, nauka pierwszej pomocy

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Dobro nr 50
 • Koszt: 10000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie polega na przeszkoleniu grupy do 34 mieszkańców osiedla z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w stanach zagrożenia zdrowia i życia, tamowaniu krwawień, ułożenia w pozycji bezpiecznej oraz resuscytacji krążeniowo-oddechowej z użyciem defibrylatora aed. Lokalizacja: siedziba Rady Osiedla Dobro przy ul. Biskupickiej 21.

Budowa skweru Koszałka Opałka.


 • Okręg: Osiedle Asnyka nr 51
 • Koszt: 45000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Wykonanie projektu małej architektury wraz z jego realizacją. W ramach małej architektury: dostawa i montaż trzech ławek, kosz na śmieci oraz instalacja szklana, zgodnie z projektem. Lokalizacja: ulice Koszałka Opałka, Kresowa, Szlak Bursztynowy.

Budowa parkingu zlokalizowanego pomiędzy budynkami ul. Ludowa 2 a Staszica 6.


 • Okręg: Osiedle Korczak nr 52
 • Koszt: 130000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Budowa parkingu wraz z oznakowaniem oraz modernizacja miejsc postojowych na terenie osiedla Korczak dla mieszkańców ulic: Ludowa, Urzędnicza, Staszica i ościennych.

Remont nawierzchni w obrębie Wał Staromiejski 16 i Bankowa 4.


 • Okręg: Osiedle Śródmieście II nr 54
 • Koszt: 130000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Remont nawierzchni w obrębie Wał Staromiejski 16 i Bankowa 4.

Modernizacja dwutorowej bieżni lekkoatletycznej i skoczni do skoku w dal.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Kaliniec nr 55
 • Koszt: 128840,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Celem projektu jest powstanie obiektów, dających okazję do czynnego wypoczynku, promowania zdrowego stylu życia, zarówno przez uczniów SP4 jak i mieszkańców osiedla Kaliniec. Szkoła jest miejscem jednoczącym społeczność lokalną, a więc dobrą lokalizacją inwestycji sportowych. Bezpieczne obiekty to również zachęta do uprawiania sportu, jest narzędziem edukacyjno-dydaktycznym, walki z otyłością, wadami narządu ruchu, odciągania młodzieży od gier komputerowych – problemem tak poważnym i częstym u młodzieży. Musimy i chcemy z tym walczyć, dlatego uważamy, że inwestycja w nowoczesne obiekty sportowe to inwestycja w przyszłość mieszkańców. Beneficjentami projektu będą zarówno uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 jak i mieszkańcy osiedla Kaliniec oraz mieszkańcy Miasta Kalisza. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, aktywne spędzanie czasu wolnego, aktywności rodzinne.

Budowa chodnika przy Przedszkolu nr 20, ul. Chełmska, Kalisz.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Winiary nr 56
 • Koszt: 20000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Budowa chodnika od furtki do wejścia głównego wraz z przylegającym placem z płyt chodnikowych.

POWRÓT DO EDENU 2. Renowacja zieleni przy Bibliotece Głównej na ul. Legionów 66.


 • Okręg: Osiedle Asnyka nr 57
 • Koszt: 28000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Ideą projektu jest przywrócenie otoczeniu Biblioteki Głównej charakteru miejskiego ogrodu, jaki miało w czasach przedwojennych, tym samym – podniesienie estetyki tego obszaru dzielnicy Asnyka oraz zwiększenie szaty roślinnej  i bioróżnorodności, co wpłynie korzystnie na mikroklimat. Jednocześnie będzie to ogród otwarty, dostępny dla wszystkich. Od strony ogródka piwnego, należącego do sąsiadującego z biblioteką pubu, pojawi się zielona ściana pnączy, na wzór tych, które posadzono przy miejskich przystankach. Dokonane zostaną nowe nasadzenia krzewów  i drzew; pojawią się również donice z roślinnością sezonową. Przed biblioteką pojawi się funkcjonalny stojak na rowery i stanie ławka-rzeźba w formie otwartej książki. Takie meble miejskie pojawiają się w wielu większych miastach Polski, np. przy ul. Piotrkowskiej w Łodzi i przed Pałacem Kultury w Warszawie jako projekt artystyczny promujący czytelnictwo. Są to wystawy czasowe, a dzięki projektowi „Powrót do Edenu 2” w Kaliszu taka ławka może stanąć na stałe. Jako wzór na ławce pojawią się odniesienia do kaliskich pisarek i pisarzy, ponadto ma ona postument z tabliczką informacyjną w ramach jakiego projektu powstała.

Zagospodarowanie terenu zielonego zlokalizowanego pomiędzy parafią św Jana Pawła II, a blokiem przy ulicy ks. J. Kaczorowskiego 9.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Dobrzec P nr 58
 • Koszt: 104480,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Wskazany teren o pow. 2000 m2 poprzez odpowiednie zagospodarowanie byłby doskonałym miejscem relaksu i wypoczynku dla mieszkańców okolicznych bloków. Poprzez nasadzenia drzew, krzewów i stworzenie oświetlonych alejek z ławkami można stworzyć miejsce azylu dla ludzi w formie mini parku.

Mural „Dzień dobry w Kaliszu” - Majkowska 6.


 • Okręg: Osiedle Piskorzewie nr 59
 • Koszt: 35000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Mural wywołać ma pozytywne emocje, uśmiech. Przedstawiać ma leniwca zwisającego z drzewa, który w jednej ręce trzyma kaliski kubek z gorącą kawą. Poza tym duży napis „Dzień dobry w Kaliszu”. Kolorystyka stonowana, jedynie np. kubek z logo miasta może wyróżniać się stanowczą czerwoną barwą.

Remont nawierzchni dojazdu, placu manewrowego i parkingu przy budynku Spółdzielczego Domu Kombatanta i Emeryta w Kaliszu przy ul. Cegielnianej 6.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Czaszki nr 60
 • Koszt: 130000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Remont nawierzchni dojazdu, placu manewrowego i parkingu przy budynku Spółdzielczego Domu Kombatanta  i Emeryta w Kaliszu przy ul. Cegielnianej 6.

Majkowski pumptrack przy ul. Tuwima i Spacerowa.


 • Okręg: Osiedle Majków nr 63
 • Koszt: 110000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Budowa pumptracka na placu przyległym. Budowa tego obiektu pozwoli rozwijać aktywność fizyczną dużej grupie pasjonatów rowerów grawitacyjnych.

Animacje dla dzieci i młodzieży.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Zagorzynek nr 65
 • Koszt: 10000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Wieczory planszówkowe przy herbacie na osiedlu Czaszki.


 • Okręg: Osiedle Czaszki nr 66
 • Koszt: 5000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Spotkania z planszówkami  - jest to odpowiedź na różne formy spędzania wolnego czasu. Otwarta dla wszystkich grup wiekowych. Chcemy zaproponować cykl spotkań, w jednym lub kilku miejscach. Pozornie coś zwykłego, czym jest zagranie razem w grę planszową czy karcianą może docelowo przynieść bardzo wymierne efekty – bo im bardziej wrażliwe, kreatywne i otwarte społeczeństwo, tym bardziej jako wspólnota narodowa jesteśmy w stanie więcej osiągnąć i mieć otwartość na ten nowoczesny świat. Dzięki takim spotkaniom uczestnicy nie tylko poznają gry planszowe, których na rynku jest mnóstwo, ale także sami wybiorą tę ulubioną oraz staną się mistrzami.  Zakładamy, że cykl spotkań możemy zakończyć organizacją miniturnieju planszówkowego oraz podsumujemy wieczory, na podstawie którego zaplanujemy kolejną działalność.

Gra miejska „Kalisz oczami Stefana Szolca-Rogozińskiego”.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Serbinów nr 67
 • Koszt: 10000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Projekt to gra miejska pt. Kalisz oczami Stefana Szolca Rogozińskiego przeznaczona dla mieszkańców Naszego miasta powyżej 13 roku życia. Gra opierać się będzie na zwiedzaniu najważniejszych punktów naszego miasta na podstawie starych zdjęć charakterystycznych budynków znajdujących się w Kaliszu. W ramach projektu zostaną zakupione również gadżety dla uczestników z logo i nagrody. Organizatorami gry będą harcerze z 62 Kaliskiej Drużyny Harcerzy Starszych „Brzoza” im. Stefana Szolca Rogozińskiego. Uwieńczeniem gry będzie ognisko na stanicy harcerskiej „Grodzisko”, ul. Wypoczynkowa 3.

Zielony Asnyk – posadzenie 101 drzew.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Asnyka nr 69
 • Koszt: 50500,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Nasadzenie nowych drzew w miejscach gdzie ich brak, pozwoli to zwiększyć zadrzewienie osiedla w niskie drzewa. Lokalizacja: Konopnickiej 14-16, Konopnickiej 18-20, Konopnickiej 21, Konopnickiej 23, Konopnickiej 25, Konopnickiej 27, Ostrowska 64, Serbinowska 33, Kolejowa 1-5, Górnośląska 78, Asnyka 73, Asnyka 71, Asnyka 69, Asnyka 59, Polna 33, Ostrowska 53, Ostrowska 51, Ostrowska 51 a 49, Ostrowska 49, Konopnickiej 9-13.

Automat do recyklingu – Recyklomat.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Asnyka nr 70
 • Koszt: 79500,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Recyklomat przyjmuje butelki PET, butelki szklane oraz aluminiowe puszki. Lokalizacja: Konopnickiej 2-4.

Stojaki na rowery 35 szt. z montażem.


 • Okręg: Osiedle Asnyka nr 71
 • Koszt: 79500,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Montaż stojaków na rowery. Lokalizacja: Asnyka 50, Asnyka 52, Asnyka 55, Asnyka 57, Asnyka 58, Asnyka 59, Asnyka 60, Asnyka 61, Asnyka 63, Asnyka 69, Asnyka 71, Asnyka 73, Dworcowa 8, Górnośląska 78, Konopnickiej 6-12, Konopnickiej 9-13, Konopnickiej 14-17, Konopnickiej 15, Konopnickiej 18-20, Konopnickiej 19A, Konopnickiej 21, Konopnickiej 23, Konopnickiej 25, Konopnickiej 27, Ostrowska 49, Ostrowska 51, Ostrowska 53, Ostrowska 64, Ostrowska 64a, Ostrowska 70, Ostrowska 68, Polna 31, Polna 35-45, Serbinowska 22, Serbinowska 31, Serbinowska 33. 

Zestaw zabawowy na plac zabaw.


 • Okręg: Osiedle Serbinów nr 74
 • Koszt: 75000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zestaw zabawowy zawiera, zarazem łączy wiele zabawek w jedną bryłę, co pozwala na optymalizację terenu placu zabaw. Lokalizacja: ul. Podmiejska 11.

Stanowiska na rowery.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Serbinów nr 75
 • Koszt: 10000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Montaż stojaka na rowery wraz z adaptacją terenu. Lokalizacja: ulice:  Górnośląska 79, Serbinowska 15, Górnośląska 69a

Budowa oświetlenia na ulicy Krajobrazowej

Projekt zwycięski
 • Okręg: Sołectwo Sulisławice nr 76
 • Koszt: 90000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ulicy Krajobrazowej.

Remont chodnika przy Przedszkolu im. „Jacka i Agatki” przy ul. Serbinowska 15.


 • Okręg: Osiedle Serbinów nr 77
 • Koszt: 65000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Remont chodnika i krawężników wraz z podjazdem na wózki oraz słupki bezpieczeństwa.

Siłownia zewnętrzna przy galerii Amber.


 • Okręg: Osiedle Serbinów nr 78
 • Koszt: 95000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Adaptacja terenu wraz z montażem urządzeń do ćwiczeń.

Organizacja Festynu Sąsiedzkiego wraz z koncertem na Płucach Kalisza.


 • Okręg: Osiedle Winiary nr 80
 • Koszt: 20000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Organizacja Festynu Sąsiedzkiego wraz z koncertem na obiekcie miejskim Płuca Kalisza, ul. Tuszyńska 1.

Czyste osiedle Ogrody.


 • Okręg: Osiedle Ogrody nr 81
 • Koszt: 10000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: W celu zachowania większej czystości na terenie naszego osiedla chcemy postawić kilkanaście sztuk dozowników do woreczków na odchody zwierząt.

Zielona metamorfoza ulicy Zdrojowej.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Rypinek nr 82
 • Koszt: 53500,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zielona metamorfoza ulicy Zdrojowej w Kaliszu. Nasadzenie krzewów i drzew wzdłuż ulicy Zdrojowej  w pasie zielonym.

Oczyszczenie terenu jeziora u Grona.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Zagorzynek nr 84
 • Koszt: 100000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Regulacja i umocnienie skarp, wyrównanie terenu, wycięcie samosiejek. Kontynuacja prac w kierunku skarpy wschodniej.

Budowa parkingu na terenie boiska od strony budynku ul. Widok 99.


 • Okręg: Osiedle Widok nr 85
 • Koszt: 130000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Ogólnodostępny parking przy kompleksie boisk od strony budynków mieszkalnych.

Skwer Sybiraków – ławki z zadaszeniem przeciwsłonecznym, kamery stacjonarne, Kalisz, skrzyżowanie ul. Staszica i Wąskiej.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Rogatka nr 86
 • Koszt: 40000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zamontowanie dodatkowych ławek z zadaszeniem, które mają chronić przed słońcem ludzi starszych oraz matki  z małymi dziećmi. Zamontowanie kamer, które pozwolą uchronić obiekt przed dewastacją i zaśmiecaniem.

„OPTIMISTYCZNIE NA RZECE PROŚNIE” – zakup 5 żaglówek klasy Optimist na „Przystań Kalisz”.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Rypinek nr 87
 • Koszt: 40000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zakup 5 żaglówek (wraz z wyposażeniem) do szkolenia dzieci. Jachty Optimist UKS do szkolenia dzieci w wieku 7-13 lat na rzece Prośnie w Kaliszu. Oferta zawiera kompletne łodzie żaglowe, wykorzystywane w szkoleniu dzieci w okresie od wiosny do jesieni oraz do organizacji regat na rzece Prośnie w Kaliszu,  w oparciu o kadrę instruktorską HKŻ „Odkrywca” Kalisz przy Komendzie Hufca ZHP w Kaliszu.

Zielone boiska w Publicznym Przedszkolu Nr 27 „Radośc” w Kaliszu – Radosne dzieciaki.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Majków nr 88
 • Koszt: 110000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Założenie boiska sportowego z naturalnej trawy wraz z bezpieczną infrastrukturą wokół. Wysokie siatki zabezpieczą okna, kibice będą mogli odpocząć, podziwiać dzieci, a proste chodniki z kostki brukowej zaprowadzą do łąki kwietnej, na której dzieci będą mogły się bawić, poznawać przyrodę.

Modernizacja placu zabaw.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Piwonice nr 90
 • Koszt: 40000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie dotyczy modernizacji i dobudowy kilku atrakcji na istniejącym placu zabaw przy ulicy Panońskiej. Na placu zabaw zostaną zamontowane: karuzela tarczowa z siedziskami z płyty HDPE, trampolina na plac zabaw dla dzieci, altana na plac zabaw dla dzieci.

Rewitalizacja stawu na osiedlu Szczypiorno w Kaliszu.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Szczypiorno nr 91
 • Koszt: 110000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Rewitalizacja stawu znajdującego się na terenie parku osiedla Szczypiorno, polegająca na oczyszczeniu mechanicznym stawu i ewentualnym pogłębieniu w celu poprawy jakości wody.

Darmowa sala sportowa dla adeptów tenisa stołowego.


 • Okręg: Osiedle Piwonice nr 94
 • Koszt: 10000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Projekt zakłada udostępnienie za darmo sali sportowej na treningi (1 w tygodniu z wyjątkiem wakacji) oraz organizacji zawodów tenisa stołowego. Treningi i zawody będą prowadzone przez kadrę Klubu Tenisa Stołowego. Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 15, ul. Wykopaliskowa 45.

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Kalisza poprzez zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP Kalisz-Lis.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Piwonice nr 96
 • Koszt: 70000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zadanie dotyczy zakupu hełmów oraz sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz-Lis. Sprzęt ten  w znaczący sposób poprawi wyposażenie jednostki, a to przełoży się bezpośrednio na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Hełmy specjalne nowego typu o wiele lepiej zabezpieczą ratowników uczestniczących w akcjach, co przełoży się  na ich lepszą i bardziej wydajną pracę podczas działań ratowniczo-gaśniczych. Piła ratownicza oraz radiotelefony będą służyły strażakom w działaniach poszukiwawczo-ratowniczych, w których to jednostka się specjalizuje. Zakup dwóch  aparatów ODO oraz detektora wielogazowego umożliwi działanie strażakom podczas działań związanych z dwutlenkiem węgla. Pozostałe elementy wyposażenia takie jak motopompa pływająca oraz drabina będą pomocne w działaniach, które najczęściej prowadzi jednostka, czyli walka z pożarami.

Święto dzielnicy Majków.


 • Okręg: Osiedle Majków nr 97
 • Koszt: 35000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Zorganizowanie wielopokoleniowego festynu rodzinnego. Lokalizacja: Park im. Rodziny Wiłkomirskich, ul. Tuwima 10.

Osiedlowy plac zabaw dla malucha i starszaka.


 • Okręg: Osiedle Majków nr 98
 • Koszt: 110000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Budowa osiedlowego, ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci, zlokalizowanego przy ulicy Spacerowej, w spokojnej zielonej, otoczonej drzewami okolicy. W sąsiedztwie niedawno oddanej do użytku siłowni zewnętrznej, toru saneczkowego, ścieżki rowerowej oraz boiska Wembley, czyli na terenie rekreacyjnym mieszkańców osiedla Majków.

Plac zabaw ul. Rodzinna 1, 3, 5.

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Tyniec nr 99
 • Koszt: 129120,48 zł

Status: Zaakceptowany

Opis: Projekt zakłada przygotowanie projektu i zakup urządzeń. Plac zabaw będzie posiadał certyfikaty bezpieczeństwa. Projekt zakłada również przygotowanie nawierzchni.

Zaloguj się

Nie posiadasz konta?

Wprowadź swoje dane

PESEL:

Posiadasz konto?