Budżet Obywatelski 2016

Lista projeków poddanych pod głosowanie

Dostosowanie trzech istniejących placów zabaw do potrzeb dzieci niepełnosprawnych ruchowo


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr
 • Koszt: 510000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Plac reakreacyjno – sportowy na os. Asnyka przy ul. Asnyka 56

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Asnyka nr 1
 • Koszt: 166099,00 zł

Status: Zaakceptowany

Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ul. Warszawskiej z realizacją I Etapu (Garncarska-Toruńska)

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Chmielnik nr 1
 • Koszt: 120000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Nowoczesny system oznakowania miejskiego-tablice informacyjne z nazwami ulic i placów w przestrzeni miejskiej


 • Okręg: Osiedle Czaszki nr 1
 • Koszt: 84500,00 zł

Status: Zaakceptowany

Budowa parkingu z dojazdem od ul. Biskupickiej przy szkole nr 22


 • Okręg: Osiedle Dobro nr 1
 • Koszt: 70000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Remont drogi osiedlowej na odcinku od skrzyżowania przy sklepie Tesco do skrzyżowania z wyposażonym w sygnalizację świetlną wlotem w Al. Woj. Polskiego

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Dobrzec P nr 1
 • Koszt: 170000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Modernizacja ulic osiedlowych wraz z oświetleniem ulicznym przy H.Sawickiej 11 i 13

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Dobrzec W nr 1
 • Koszt: 170000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Plac zabaw przy ul. Dąbrowskiej

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Kaliniec nr 1
 • Koszt: 110000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Zagospodarowanie dendrologiczno- edukacyjne i rekreacyjno – wypoczynkowe Parku nad Krępicą


 • Okręg: Osiedle Korczak nr 1
 • Koszt: 71500,00 zł

Status: Zaakceptowany

Święto dzielnicy – 60 lecie osiedla

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Majków nr 1
 • Koszt: 35000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Utworzenie kompleksu rekreacyjno-sportowego „Ogrody”

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Ogrody nr 1
 • Koszt: 120000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Rewitalizacja terenów zielonych i rekreacyjnych przy ul. Długosza

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Piskorzewie nr 1
 • Koszt: 120000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opracowanie projektu na budowę ul. Etruskiej


 • Okręg: Osiedle Piwonice nr 1
 • Koszt: 20000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Rady Osiedla

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Rajsków nr 1
 • Koszt: 19000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Siłownia do treningów street workoutowych

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Rogatka nr 1
 • Koszt: 52790,00 zł

Status: Zaakceptowany

Utwardzenie fragmentu ul. Księżnej Jolanty ( od ul. Częstochowskiej do ul. Krzywej) – opracowanie projektu

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Rypinek nr 1
 • Koszt: 40000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Rodzinny Park rekreacyjno-wypoczynkowy Szczypiorno

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Szczypiorno nr 1
 • Koszt: 120000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Ustawienie ławek – wejście do Parku Piekarska – Browarna


 • Okręg: Osiedle Śródmieście I nr 1
 • Koszt: 4000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Siłownia plenerowa w Ogródku Jordanowskim

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Śródmieście II nr 1
 • Koszt: 56500,00 zł

Status: Zaakceptowany

Siłownia zewnętrzna i plac zabaw

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Tyniec nr 1
 • Koszt: 85600,00 zł

Status: Zaakceptowany

Zadbanie o estetykę okolicy orlika i miasteczka rowerowego


 • Okręg: Osiedle Widok nr 1
 • Koszt: 163000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Winiarskie zmiany

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Winiary nr 1
 • Koszt: 120000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej dla mieszkańców osiedla XXVLecia

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Serbinów nr 1
 • Koszt: 42800,00 zł

Status: Zaakceptowany

Remont chodnika na ul. Działkowej wraz z montażem krawężników drogowych

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Zagorzynek nr 1
 • Koszt: 47000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opracowanie projektu budowy ul. Biskupickiej ( do połączenia z Al. Wojska Polskiego)


 • Okręg: Sołectwo Dobrzec nr 1
 • Koszt: 30000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Modernizacja pętli autobusowej przy ul. Romańskiej

Projekt zwycięski
 • Okręg: Sołectwo Sulisławice nr 1
 • Koszt: 52400,00 zł

Status: Zaakceptowany

Utwardzenie pobocza w ul. Świetlanej

Projekt zwycięski
 • Okręg: Sołectwo Sulisławice Kolonia nr 1
 • Koszt: 50000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Górnośląska nowoczesnym bulwarem- projekt przebudowy ul. Górnośląskiej


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 1
 • Koszt: 510000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Teledysk „Asnyk na Rowerze”


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 2
 • Koszt: 38000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Kolorowa szatnia w SP nr 8 w Kaliszu – w naszych podziemiach nie straszy


 • Okręg: Osiedle Asnyka nr 2
 • Koszt: 170000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Nowoczesny system oznakowania miejskiego-tablice informacyjne z nazwami ulic i placów w przestrzeni miejskiej


 • Okręg: Osiedle Chmielnik nr 2
 • Koszt: 58500,00 zł

Status: Zaakceptowany

Zakup narzędzi do pielęgnacji zieleni dla OSP Dobrzec w Kaliszu

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Dobro nr 2
 • Koszt: 20000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Plac zabaw wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych przy ul. Armii Krajowej 15 – 21


 • Okręg: Osiedle Dobrzec P nr 2
 • Koszt: 130000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Nowoczesny system oznakowania miejskiego-tablice informacyjne z nazwami ulic i placów w przestrzeni miejskiej


 • Okręg: Osiedle Dobrzec W nr 2
 • Koszt: 84500,00 zł

Status: Zaakceptowany

Nowoczesny system oznakowania miejskiego-tablice informacyjne z nazwami ulic i placów w przestrzeni miejskiej


 • Okręg: Osiedle Kaliniec nr 2
 • Koszt: 84500,00 zł

Status: Zaakceptowany

Adaptacja części terenu: Dobrzecka Mickiewicza Graniczna – budowa placu zabaw

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Korczak nr 2
 • Koszt: 165000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opracowanie projektu na przebudowę ul. Wieniawskiego

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Majków nr 2
 • Koszt: 30000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Rewitalizacja zdewastowanego skweru


 • Okręg: Osiedle Ogrody nr 2
 • Koszt: 20000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Nowoczesny system oznakowania miejskiego-tablice informacyjne z nazwami ulic i placów w przestrzeni miejskiej


 • Okręg: Osiedle Piskorzewie nr 2
 • Koszt: 58500,00 zł

Status: Zaakceptowany

Utwardzenie ul. Łowieckiej


 • Okręg: Osiedle Piwonice nr 2
 • Koszt: 50000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Zakup i montaż konstrukcji do koszykówki

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Rajsków nr 2
 • Koszt: 6400,00 zł

Status: Zaakceptowany

Nowoczesny system oznakowania miejskiego-tablice informacyjne z nazwami ulic i placów w przestrzeni miejskiej

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Rogatka nr 2
 • Koszt: 58500,00 zł

Status: Zaakceptowany

Tablice ogłoszeniowe na przystankach autobusowych


 • Okręg: Osiedle Rypinek nr 2
 • Koszt: 10000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Nowoczesny system oznakowania miejskiego-tablice informacyjne z nazwami ulic i placów w przestrzeni miejskiej


 • Okręg: Osiedle Szczypiorno nr 2
 • Koszt: 58500,00 zł

Status: Zaakceptowany

100 koszy, 50 ławek i zieleń dla starówki

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Śródmieście I nr 2
 • Koszt: 170000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Rozbudowa placu zabaw dla dzieci w Ogródku Jordanowskim

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Śródmieście II nr 2
 • Koszt: 63000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Słupy ogłoszeniowe


 • Okręg: Osiedle Tyniec nr 2
 • Koszt: 12000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opracowanie projektu na modernizację ulicy osiedlowej wraz z wykonaniem zatoki parkingowej ( od ul. Serbinowskiej w stronę cmentarza)

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Widok nr 2
 • Koszt: 40000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Nowoczesny system oznakowania miejskiego-tablice informacyjne z nazwami ulic i placów w przestrzeni miejskiej


 • Okręg: Osiedle Winiary nr 2
 • Koszt: 58500,00 zł

Status: Zaakceptowany

Nowoczesny system oznakowania miejskiego-tablice informacyjne z nazwami ulic i placów w przestrzeni miejskiej

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Serbinów nr 2
 • Koszt: 84500,00 zł

Status: Zaakceptowany

Nowoczesny system oznakowania miejskiego-tablice informacyjne z nazwami ulic i placów w przestrzeni miejskiej

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Zagorzynek nr 2
 • Koszt: 58500,00 zł

Status: Zaakceptowany

Zakup Quada dla OSP Dobrzec

Projekt zwycięski
 • Okręg: Sołectwo Dobrzec nr 2
 • Koszt: 40000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Zakup stacji samoobsługowej do naprawy rowerów

Projekt zwycięski
 • Okręg: Sołectwo Sulisławice nr 2
 • Koszt: 5600,00 zł

Status: Zaakceptowany

Nowoczesny system oznakowania miejskiego-tablice informacyjne z nazwami ulic i placów w przestrzeni miejskiej


 • Okręg: Sołectwo Sulisławice Kolonia nr 2
 • Koszt: 37500,00 zł

Status: Zaakceptowany

Zakup i montaż 7 samoobsługowych stacji naprawy rowerów


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 3
 • Koszt: 40000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Budowa siłowni ponadpokoleniowej siłowni plenerowej


 • Okręg: Osiedle Asnyka nr 3
 • Koszt: 163500,00 zł

Status: Zaakceptowany

Nowoczesny system oznakowania miejskiego-tablice informacyjne z nazwami ulic i placów w przestrzeni miejskiej

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Dobro nr 3
 • Koszt: 37500,00 zł

Status: Zaakceptowany

Nowoczesny system oznakowania miejskiego-tablice informacyjne z nazwami ulic i placów w przestrzeni miejskiej


 • Okręg: Osiedle Dobrzec P nr 3
 • Koszt: 84500,00 zł

Status: Zaakceptowany

Plac zabaw w parku nad Krępicą


 • Okręg: Osiedle Korczak nr 3
 • Koszt: 170000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Nowoczesny system oznakowania miejskiego-tablice informacyjne z nazwami ulic i placów w przestrzeni miejskiej

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Majków nr 3
 • Koszt: 58500,00 zł

Status: Zaakceptowany

Nowoczesny system oznakowania miejskiego-tablice informacyjne z nazwami ulic i placów w przestrzeni miejskiej


 • Okręg: Osiedle Ogrody nr 3
 • Koszt: 58500,00 zł

Status: Zaakceptowany

Teren rekreacyjny (plac zabaw i siłownia)

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Piwonice nr 3
 • Koszt: 109500,00 zł

Status: Zaakceptowany

Z kulturą na „Rajskiej Polanie”

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Rajsków nr 3
 • Koszt: 23000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Budowa placu zabaw

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Rypinek nr 3
 • Koszt: 80000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Ufundowanie pamiątkowej tablicy ku czci Marii Szymanowskiej


 • Okręg: Osiedle Śródmieście I nr 3
 • Koszt: 22000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Renowacja terenów zielonych wzdłuż ścieżki rowerowej na Wale Staromiejskim

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Śródmieście II nr 3
 • Koszt: 40000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Plansza informacyjna (plan osiedla)

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Tyniec nr 3
 • Koszt: 2400,00 zł

Status: Zaakceptowany

Nowoczesny system oznakowania miejskiego-tablice informacyjne z nazwami ulic i placów w przestrzeni miejskiej

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Widok nr 3
 • Koszt: 84500,00 zł

Status: Zaakceptowany

Muzyczny Dobrzec – zakup instrumentów dla Orkiestry OSP Dobrzec

Projekt zwycięski
 • Okręg: Sołectwo Dobrzec nr 3
 • Koszt: 29900,00 zł

Status: Zaakceptowany

Nowoczesny system oznakowania miejskiego-tablice informacyjne z nazwami ulic i placów w przestrzeni miejskiej


 • Okręg: Sołectwo Sulisławice nr 3
 • Koszt: 37500,00 zł

Status: Zaakceptowany

Harcerska przygoda zamiast dopalaczy


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 4
 • Koszt: 62000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Nowoczesny system oznakowania miejskiego-tablice informacyjne z nazwami ulic i placów w przestrzeni miejskiej


 • Okręg: Osiedle Asnyka nr 4
 • Koszt: 84500,00 zł

Status: Zaakceptowany

Nowoczesny system oznakowania miejskiego-tablice informacyjne z nazwami ulic i placów w przestrzeni miejskiej


 • Okręg: Osiedle Korczak nr 4
 • Koszt: 84500,00 zł

Status: Zaakceptowany

Nowoczesny system oznakowania miejskiego-tablice informacyjne z nazwami ulic i placów w przestrzeni miejskiej


 • Okręg: Osiedle Piwonice nr 4
 • Koszt: 58500,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opracowanie projektu na budowę mostu do 3,5 t. łączącego ul. Ciesielską z ul. Pontonową

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Rajsków nr 4
 • Koszt: 50000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Nowoczesny system oznakowania miejskiego-tablice informacyjne z nazwami ulic i placów w przestrzeni miejskiej


 • Okręg: Osiedle Rypinek nr 4
 • Koszt: 58500,00 zł

Status: Zaakceptowany

Nowoczesny system oznakowania miejskiego-tablice informacyjne z nazwami ulic i placów w przestrzeni miejskiej


 • Okręg: Osiedle Śródmieście I nr 4
 • Koszt: 84500,00 zł

Status: Zaakceptowany

Nowoczesny system oznakowania miejskiego-tablice informacyjne z nazwami ulic i placów w przestrzeni miejskie

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Śródmieście II nr 4
 • Koszt: 84500,00 zł

Status: Zaakceptowany

Skwer Tyniecki – plac zabaw dla dzieci i rekreacji dla dorosłych

Projekt zwycięski
 • Okręg: Osiedle Tyniec nr 4
 • Koszt: 74300,00 zł

Status: Zaakceptowany

Nowoczesny system oznakowania miejskiego-tablice informacyjne z nazwami ulic i placów w przestrzeni miejskiej


 • Okręg: Sołectwo Dobrzec nr 4
 • Koszt: 37500,00 zł

Status: Zaakceptowany

Budowa energetycznej linii oświetleniowej oraz słupów oświetleniowych w ul. Pionierskiej


 • Okręg: Osiedle Rajsków nr 5
 • Koszt: 53000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Utwardzenie ul. Żytniej


 • Okręg: Osiedle Tyniec nr 5
 • Koszt: 54000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Zadrzewiony Kalisz – sadzimy 300 nowych drzew w mieście KOSZT INWESTYCJI

Projekt zwycięski
 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 5
 • Koszt: 80000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opracowanie projektu na budowę ul. Żwirowej


 • Okręg: Osiedle Rajsków nr 6
 • Koszt: 25000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Nowoczesny system oznakowania miejskiego-tablice informacyjne z nazwami ulic i placów w przestrzeni miejskiej


 • Okręg: Osiedle Tyniec nr 6
 • Koszt: 84500,00 zł

Status: Zaakceptowany

Rozwój wolontariatu międzypokoleniowego dla mieszkańców Kalisza


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 6
 • Koszt: 42400,00 zł

Status: Zaakceptowany

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 9

Projekt zwycięski
 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 7
 • Koszt: 490000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Międzypokoleniowa Klubokawiarnia z Centrum Nowoczesnej Informacji Patriotycznej


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 8
 • Koszt: 256176,40 zł

Status: Zaakceptowany

Film pełnometrażowy „Królowa bezdomna”


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 9
 • Koszt: 510000,00 zł

Status: Zaakceptowany

„Zdrowy styl życia” – warsztaty psychodietetyczne dla uczniów szkół gimnazjalnych


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 11
 • Koszt: 35000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Ogólnodostępny parking na ok 20 stanowisk przy kompleksie boisk na os. Widok


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 12
 • Koszt: 139500,00 zł

Status: Zaakceptowany

Zadanie publiczne pn. „Muzyka w Parku” realizowane będzie przez Stowarzyszenie Tryton


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 13
 • Koszt: 47950,00 zł

Status: Zaakceptowany

Położenie nowej nawierzchni bitumicznej – Remont ul. Konopnickiej do ZUS


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 14
 • Koszt: 500000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Instrumenty dla Państwowej Szkoły Muzycznej w Kaliszu


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 15
 • Koszt: 284000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Zakup busa dla KTK Kalisz

Projekt zwycięski
 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 16
 • Koszt: 150000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Remont i renowacja zabytkowego muru miejskiego ul. Parczewskiego 4


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 17
 • Koszt: 166000,00 zł

Status: Zaakceptowany

FOLKolor festiwal wielokulturowości


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 18
 • Koszt: 303000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Rekonstrukcja Rzeźby parkowej w Parku Miejskim


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 19
 • Koszt: 50600,00 zł

Status: Zaakceptowany

Budowa boiska do piłki koszykowej przy Zespole Szkół Nr 7


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 20
 • Koszt: 270000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Oświetlenie ścieżki rowerowej i skweru Rajska Polana

Projekt zwycięski
 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 21
 • Koszt: 510000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Koncert na 21 fortepianów z udziałem Filharmonii Kaliskiej


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 22
 • Koszt: 270000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Opracowanie projektu na połączenie zaprojektowanej kładki przy moście kolejowym z Wałem Piastowskim i Wałem Matejki

Projekt zwycięski
 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 23
 • Koszt: 30000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Zadrzewiony Kalisz – sadzimy 300 nowych drzew w mieście

Projekt zwycięski
 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 24
 • Koszt: 150000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Zieleń wraca na plac Św. Józefa – skwer reprezentacyjno – wypoczynkowy

Projekt zwycięski
 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 25
 • Koszt: 475000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Rower wodny – nowy sposób na rekreację na Prośnie

Projekt zwycięski
 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 26
 • Koszt: 62500,00 zł

Status: Zaakceptowany

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 27
 • Koszt: 505000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Utworzenie grupy zajmującej się porządkiem i utrzymaniem czystości w mieście


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 28
 • Koszt: 230000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Oświetlenie i rewitalizacja sztucznego boiska przy Wale Matejki 2


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 30
 • Koszt: 505000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Festiwal Muzyki Klubowej


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 31
 • Koszt: 350000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Festyn rodzinny „Cztery Żywioły” – woda, niebo, ziemia, ogień


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 32
 • Koszt: 385000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Koncert zespołu Kombii


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 34
 • Koszt: 55000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Starówka bez samochodów- budowa parkingu piętrowego dla samochodów i autokarów (projekt)


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 35
 • Koszt: 200000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Źródełko wody pitnej w każdej szkole

Projekt zwycięski
 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 36
 • Koszt: 200000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Utworzenie specjalistycznej pracowni komputerowej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 37
 • Koszt: 90000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Święto ulicy Niecałej – historyczno – kulturalna impreza miejska


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 38
 • Koszt: 290000,00 zł

Status: Zaakceptowany

VI Festiwal „Pomaganie jest Trendy”


 • Okręg: projekty ogólnomiejskie nr 112
 • Koszt: 510000,00 zł

Status: Zaakceptowany

Zaloguj się

Nie posiadasz konta?

Wprowadź swoje dane

PESEL:

Posiadasz konto?