Budżet Obywatelski 2019

Informacje ogólne

PLIKI DO POBRANIA

Regulamin

Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2019 rok.

Formularz

zgłoszenia propozycji zadania do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok.

Wykaz

osób upoważnionych do kontaktów z osobami zgłaszającymi propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2019 rok oraz weryfikacji zgłoszeń.

Zarządzenie

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Kalisza w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2019 rok.

BUDŻET OBYWATELSKI 2019

5 000 000 zł

budżetu

1 530 000 zł

na realizację projektów o charakterze ogólnomiejskim

3 470 000zł

na realizację projektów o charakterze lokalnym

Maksymalny koszt jednego projektu

70 000
 • Osiedle Dobro
 • Sołectwo Dobrzec
 • Sołectwo Sulisławice
 • Sołectwo Sulisławice Kolonia
120 000
 • Osiedle Chmielnik
 • Osiedle Majków
 • Osiedle Ogrody
 • Osiedle Piskorzewie
 • Osiedle Piwonice
 • Osiedle Rajsków
 • Osiedle Rogatka
 • Osiedle Rypinek
 • Osiedle Szczypiorno
 • Osiedle Winiary
 • Osiedle Zagorzynek
170 000
 • Osiedle Asnyka
 • Osiedle Czaszki
 • Osiedle Dobrzec P
 • Osiedle Dobrzec W
 • Osiedle Kaliniec
 • Osiedle Korczak
 • Osiedle Śródmieście I
 • Osiedle Śródmieście II
 • Osiedle Tyniec
 • Osiedle Widok
 • Osiedle XXV lecia
510 000
 • maksymalny koszt jednego projektu ogólnomiejskiego, czyli takiego, który dotyczy potrzeb mieszkańców więcej niż jednej jednostki pomocniczej Miasta Kalisza.
 • 30 kwietnia – 8 czerwca 2018 r. Zgłaszanie propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego.
  Ratusz, pokój nr 28 Zostaw wniosek w Biurze Budżetu Obywatelskiego i Inicjatywy Lokalnej Urzędu Miasta Kalisza, Główny Rynek 20.
  Pamiętaj, aby wniosek był kompletny i posiadał listę z minimum 20 podpisami poparcia zadania.
  W razie stwierdzenia podczas weryfikacji, że złożone zgłoszenie jest niekompletne lub niepoprawnie wypełnione osoba zgłaszająca zostanie poinformowana telefonicznie bądź mailowo o konieczności uzupełnienia lub poprawienia zgłoszenia w terminie 5 dni roboczych od dnia poinformowania.
 • 7 maja – 27 lipca 2018 r. Weryfikacja zgłoszonych propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego.
  Czas wzmożonej pracyBędziemy weryfikować, sprawdzać i doradzać ;). Sprawdzimy każdy wniosek, zweryfikujemy go w gronie ekspertów/kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Kalisza i kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Kalisza tak, aby jego realizacja była możliwa w przyszłości.
 • do 28 sierpnia 2018 r. Ogłoszenie listy propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego, które zostaną poddane pod głosowanie oraz listy propozycji zadań odrzuconych z podaniem uzasadnienia.
  Oczekuj na wieści Listy zadań, zarówno zweryfikowanych pozytywnie i poddanych pod głosowanie, jak i zweryfikowanych negatywnie wraz z uzasadnieniem, podane zostaną do publicznej wiadomości na stronie internetowej Miasta: www.kalisz.pl, na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego: www.bo.kalisz.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibach Urzędu Miasta przy Głównym Rynku 20 i ul. Kościuszki 1a.
 • 3 – 28 września 2018 r. Głosowanie nad propozycjami zadań do Budżetu Obywatelskiego.
  Głosujemy! Głosowanie zostanie przeprowadzone na kartach do głosowania dostępnych w wersji papierowej w wyznaczonych przez Prezydenta Miasta Kalisza punktach do głosowania oraz możliwych do wydrukowania ze strony internetowej www.kalisz.pl, www.bo.kalisz.pl. Ponadto głosować można poprzez wysłanie karty do głosowania na adres Wydziału Partycypacji i Komunikacji Społecznej oraz za pomocą systemu do głosowania dostępnego na stronie www.bo.kalisz.pl (głosowanie elektroniczne).
 • do 31 października 2018 r. Publikacja listy zadań do realizacji.
  Wyniki! Poinformowanie o zadaniach, które będziemy realizować w 2019 roku. Wyniki głosowania zostaną podane do publicznej wiadomości, w szczególności poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego: www.bo.kalisz.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibach Urzędu Miasta Kalisza przy Głównym Rynku 20 i przy ul. Kościuszki 1a.