Wyniki głosowania

Liczba oddanych głosów

łącznie głosowanie za pomocą kart oraz głosowanie internetowe

10027

głosów

Głosowanie internetowe

za pomocą witryny bo.kalisz.pl

3459

34%

Głosowanie tradycyjne

za pomocą kart

6568

66%