Poznaj wyniki tegorocznego głosowania

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE

czyli takie, które będą oddziaływać na obszar lub mieszkańców całego miasta Kalisza.

PROJEKTY LOKALNE

czyli takie, które będą oddziaływać na obszar osiedla, dzielnicy lub sołectwa lub też na ich mieszkańców.