Budżet Obywatelski 2016-2017

w Kaliszu

5.000.000

budżetu

1.530.000

na realizację projektów o charakterze ogólnomiejskim

3.470.000

na realizację projektów o charakterze lokalnym