Wyniki głosowania

Liczba oddanych głosów

łącznie głosowanie za pomocą kart oraz głosowanie internetowe

19 389

głosów

Głosowanie internetowe

za pomocą witryny bo.kalisz.pl

10 032

51,74%

Głosowanie tradycyjne

za pomocą kart

9 357

48,26%